eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Tomyśl › Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Leśnej w Paproci

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-07-08

Nowy Tomyśl: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Leśnej w Paproci
Numer ogłoszenia: 127749 - 2016; data zamieszczenia: 08.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 129762 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 61 4426600, 4426641, faks 61 4422754.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Leśnej w Paproci.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. leśnej z podziałem na II etapy: a) Etap I zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Leśnej w Paproci wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, b) Etap II zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Leśnej w Paproci wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031), c) przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej na zasadach określonych w niniejszej Umowie, szczegółowo określonym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 6 do SIWZ oraz w warunkach projektu Umowy załącznik nr 7 SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71.35.40.00 - Usługi sporządzania map 71.24.60.00 - Określenie i spisanie ilości do budowy 71.24.80.00 - Nadzór nad projektem i dokumentacją .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • CAMINO Mariusz Kluczyk, ul. Grzybowa 3/4, 62-030 Luboń, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 107000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 122877,00

  • Oferta z najniższą ceną: 122877,00 / Oferta z najwyższą ceną: 129150,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.