eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina

Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina - przetargiGmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-22
brak danych
Wolin Roboty budowlane Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina Dokończenie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn."ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI OSTROMICE,GM. WOLIN"
2020-05-22
brak danych
Wolin Roboty budowlane Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina Dokończenie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn."ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI OSTROMICE,GM. WOLIN"
2020-05-21
brak danych
Wolin Roboty budowlane Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina Dokończenie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn."ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI OSTROMICE,GM. WOLIN"
2020-05-21
brak danych
Wolin Roboty budowlane Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina Dokończenie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn."ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI OSTROMICE,GM. WOLIN"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina
Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-08
2020-05-19
Wolin Usługi Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina "Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Wolin" ( II Postępowanie )
2020-04-29
2020-05-15
Wolin Roboty budowlane Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W WOLINIE - W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
2020-04-20
2020-04-30
Wolin Usługi Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Wolin
2020-03-26
2020-04-07
Wolin Usługi Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (IK) dla projektu pn. "Zmiana zagospodarowania parku Miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz Amfiteatr - Adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne i społeczne"
2020-02-19
2020-02-27
Wolin Dostawy Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych
2020-02-07
2020-02-17
Wolin Usługi Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: "Adaptacja zdegradowanego budynku Przedszkola Miejskiego w Wolinie na cele edukacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu przy przedszkolu na cele edukacyjne i rekreacyjne"
2020-01-08
2020-01-22
Wolin Roboty budowlane Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina Dokończenie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: "ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI OSTROMICE,GM. WOLIN"
2019-12-12
brak danych
Wolin Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina Wykonywanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Wolin, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o. oraz Gminy Wolin, w 2020 r.
2019-11-21
2019-11-29
Wolin Dostawy Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina Kompleksowa dostawa gazu ziemnego ( wraz z usługą dystrybucji) na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r."
2019-10-15
2019-10-28
Wolin Usługi Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina "Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Wolin"
2019-09-11
2019-09-26
Wolin Roboty budowlane Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina "Adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy w miejscowości Sierosław"( II Postępowanie)
2019-08-21
2019-09-06
Wolin Roboty budowlane Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina "Adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy w miejscowości Sierosław"
2019-07-25
2019-08-02
Wolin Usługi Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina "Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych, Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych i Przedszkola Miejskiego na terenie Gminy Wolin w okresie od dnia 02 września 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, na podstawie biletów miesięcznych szkolnych umożliwiających przejazdy uczniów w komunikacji regularnej" ( III Postępowanie).
2019-07-16
2019-07-24
Wolin Usługi Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina "Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych, Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych i Przedszkola Miejskiego na terenie Gminy Wolin w okresie od dnia 02 września 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, na podstawie biletów miesięcznych szkolnych umożliwiających przejazdy uczniów w komunikacji regularnej" ( II Postępowanie).
2019-07-11
2019-07-22
Wolin Usługi Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z obsługą serwisową i naprawami na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wolinie
2019-06-27
2019-07-09
Wolin Dostawy Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4 x 4 DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁADZINIE
2019-06-18
2019-07-02
Wolin Usługi Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina "Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do publicznych szkół podstawowych, punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych i przedszkola miejskiego na terenie gminy Wolin w roku szkolnym 2019 /2020, na podstawie miesięcznych ulgowych biletów umożliwiających przejazdy uczniów w komunikacji regularnej z wyłączeniem okresu wakacyjnego".
2019-04-04
2019-04-23
Wolin Roboty budowlane Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina "Przebudowa odcinka drogi powiatowej dojazdowej nr 3012 Z ul. Prostej w Wolinie i odcinka drogi gminnej zbiorczej- ul. Zamkowej, polegająca na przebudowie istniejących ciągów pieszych, przebudowie istniejących miejsc postojowych i przebudowie istniejącego zjazdu z ul. Prostej"
2018-12-07
2018-12-17
Wolin Dostawy Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina Sukcesywna dostawa oleju opałowego ( grzewczego) dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Wolin
2018-11-16
2018-12-03
Wolin Roboty budowlane Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina "Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie" - ETAP I ( V POSTĘPOWANIE)

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina
Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-19
brak danych
Wolin Roboty budowlane Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (IK) dla projektu pn. "Zmiana zagospodarowania parku Miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz Amfiteatr - Adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne i społeczne"
2020-04-09
brak danych
Wolin Dostawy Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych.
2020-03-12
brak danych
Wolin Usługi Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.:"Adaptacja zdegradowanego budynku Przedszkola Miejskiego w Wolinie na cele edukacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu przy przedszkolu na cele edukacyjne i rekreacyjne"
2020-03-04
brak danych
Wolin Usługi Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina Wykonywanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Wolin, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o. oraz Gminy Wolin w 2020r.
2020-02-20
brak danych
Wolin Roboty budowlane Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina Dokończenie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn."ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI OSTROMICE,GM. WOLIN"
2019-12-12
brak danych
Wolin Dostawy Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina ,,Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r."
2019-09-02
brak danych
Wolin Usługi Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych, Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych i Przedszkola Miejskiego na terenie Gminy Wolin w okresie od dnia 02 września 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, na podstawie biletów miesięcznych szkolnych umożliwiających przejazdy uczniów w komunikacji regularnej" ( III Postępowanie).
2019-08-13
brak danych
Wolin Usługi Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z obsługą serwisową i naprawami na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wolinie
2019-05-23
brak danych
Wolin Roboty budowlane Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina "Przebudowa odcinka drogi powiatowej dojazdowej nr 3012 Z ul. Prostej w Wolinie i odcinka drogi gminnej zbiorczej- ul. Zamkowej, polegająca na przebudowie istniejących ciągów pieszych, przebudowie istniejących miejsc postojowych i przebudowie istniejącego zjazdu z ul. Prostej"
2019-01-24
brak danych
Wolin Usługi Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina Wykonywanie usługi konserwacji urządzeń oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Wolin, pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. oraz urządzeń pozostających własnością Gminy, w 2019 r.
2019-01-07
brak danych
Wolin Dostawy Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina Sukcesywna dostawa oleju opałowego (grzewczego) dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Wolin
2019-01-02
brak danych
Wolin Usługi Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina Usługa polegającą na powtórzeniu podobnych usług do zleconych do realizacji zgodnie z umową Nr ZP.272.30.2017.HP, z dnia 20.12.2017 r. pn. "odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Wolin i ich transport do Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu w 2018 r.
2018-10-08
brak danych
Wolin Dostawy Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina " Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych "
2018-07-13
brak danych
Wolin Roboty budowlane Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina "PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE"
2018-06-15
brak danych
Wolin Roboty budowlane Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1011Z Recław - Skoszewo - Siniechowo, dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagórze " ( II Postępowanie),
2018-03-20
brak danych
Wolin Dostawy Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych
2018-03-09
brak danych
Wolin Usługi Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina WYKONYWANIE USŁUG ŚRODKAMI TRANSPORTU I SPRZĘTEM NA POTRZEBY GMINY WOLIN, W TYM W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
2018-01-16
brak danych
Wolin Usługi Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK ORAZ EWENTUALNYCH ZWROTÓW, NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLINIE ORAZ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLINIE
2018-01-16
brak danych
Wolin Usługi Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI GMINY WOLIN
2018-01-08
brak danych
Wolin Usługi Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina Usługa polegającą na powtórzeniu podobnych usług do zleconych do realizacji zgodnie z umową Nr BIO.272 .45.2016.HP, z dnia 19.12.2016 r. pn. "odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Wolin i ich transport do Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu w 2017 r.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.