eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "PYZAK" Anna Pyzak

Dane wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "PYZAK" Anna Pyzak
Jarosława Dąbrowskiego 11
11-100 Lidzbark Warmiński
woj. warmińsko-mazurskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "PYZAK" Anna Pyzak opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2016 - 2019Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

16

Łączna wartość
wygranych przetargów

15 741 384 zł

Liczba zamawiających

12

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "PYZAK" Anna Pyzak, najczęściej zlokalizowane były w województwie warmińsko-mazurskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "PYZAK" Anna Pyzak zamówień to 15 741 383,72 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2016 (12 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Gmina Miejska Lidzbark Warmiński.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 7 876 215,37 PLN w ramach ogłoszonego przez Gmina Miejska Lidzbark Warmiński przetargu, którego przedmiotem było Przebudowa amfiteatru i budowa kamienicy wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim, w ramach projektu"Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej" .

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 53 410,71 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Remont systemu odwodnienia terenu parkingu przed garażami przy ul Staszica 24C w Giżycku Przetarg ogłoszony był przez Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Olsztynie.


Liczba udzielonych firmie Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "PYZAK" Anna Pyzak zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "PYZAK" Anna Pyzak w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2019 1 2 675 287,93 PLN 1
2017 3 9 673 127,18 PLN 2
2016 12 3 392 968,61 PLN 10
RAZEM: 16 15 741 383,72 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (9 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 4 486 466,55 zł). Przetargi, w których wygrywa firma Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "PYZAK" Anna Pyzak najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty drogowe, Przygotowanie terenu pod budowę, Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, Roboty budowlane, Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągówPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "PYZAK" Anna Pyzak wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Olsztyn (7 przetargów na łączną kwotę 4 066 791,90 zł). Lidzbark Warmiński (5 przetargów na łączną kwotę 10 640 326,79 zł). Bartoszyce (1 przetarg na łączną kwotę 109 844,33 zł). Elbląg (1 przetarg na łączną kwotę 118 854,80 zł). Kętrzyn (1 przetarg na łączną kwotę 667 190,36 zł).

Lista przetargów, w których firma Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "PYZAK" Anna Pyzak najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2019

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2019-01-30 Olsztyn

Gmina Olsztyn
Roboty budowlane

Budowa masztów sygnalizacyjnych na akwenach wodnych
2 675 287,93 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "PYZAK" Anna Pyzak najprawdopodobniej wygrała w roku 2019 to 2 675 287,93 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-08-02 Lidzbark Warmiński

Spółdzielnia Mieszkaniowa Przyszłość
Roboty budowlane

Budowa sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR, przy ul. Orneckiej w Lidzbarku Warmińskim.
221 845,14 PLN
2017-07-21 Lidzbark Warmiński

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
Roboty budowlane

Budowa infrastruktury oraz zagospodarowanie terenu w ramach projektu"Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim"
1 575 066,67 PLN
2017-04-06 Lidzbark Warmiński

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
Roboty budowlane

Przebudowa amfiteatru i budowa kamienicy wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim, w ramach projektu"Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej"
7 876 215,37 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "PYZAK" Anna Pyzak najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 9 673 127,18 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-11-23 Lidzbark Warmiński

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
Usługi

Budowa parkingu, trzech zjazdów, kanalizacji deszczowej, przebudowa wodociągu i oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 511 w Lidzbarku Warmińskim, w ramach zadania inwestycyjnego"Budowa parkingu przy J.W. od strony ul. Olsztyńskiej"
567 311,63 PLN
2016-11-14 Olsztyn

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Usługi

Dostawa bloczków betonowych i wykonanie murów oporowych.
252 150,00 PLN
2016-10-31 Lidzbark Warmiński

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
Usługi

Przebudowa ul. Pięknej w Lidzbarku Warmińskim oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w ramach zadania inwestycyjnego"Modernizacja ul. Pięknej z przebudową infrastruktury podziemnej".
399 887,98 PLN
2016-10-25 Olsztyn

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Olsztynie
Usługi

Remont systemu odwodnienia terenu parkingu przed garażami przy ul Staszica 24C w Giżycku
53 410,71 PLN
2016-10-14 Olsztyn

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Usługi

Rozbiórka istniejącej i budowa rampy kolejowej wbk nr 531 w Olsztynie - postępowanie nr 134/RB
530 874,81 PLN
2016-09-12 Kętrzyn

Urząd Gminy Kętrzyn
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 126029 N w miejscowości Karolewo, działka Nr 108, Gmina Kętrzyn
667 190,36 PLN
2016-08-24 Olsztyn

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Olsztynie
Roboty budowlane

Odwodnienie terenu z wód opadowych w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Orneckiej
118 257,71 PLN
2016-07-18 Orneta

Gmina Orneta
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Nr 115016 N(dr. wojew. Nr 513 - dr. pow. Nr 1356 N (Opin)) dł. 1.140m - Etap I.
138 375,54 PLN
2016-07-12 Elbląg

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu
Roboty budowlane

Konserwacja obiektów szkoleniowych garnizonu Braniewo: a) strzelnica garnizonowa typu A; b) strzelnica pistoletowa
118 854,80 PLN
2016-07-07 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i wykonanie remontu przepustu w km 8+832 drogi krajowej nr 54 w Braniewie
117 549,87 PLN
2016-07-05 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Wzmocnienie skarpy wraz z budową chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 596 w m. Kabiny. Znak sprawy ZDW/RDW.K-2/PN/3220/81/16
319 260,87 PLN
2016-05-31 Bartoszyce

Urząd Gminy Bartoszyce
Roboty budowlane

Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na istniejącej sieci wodociągowej w Wawrzynach w ramach realizacji inwestycji pn. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Wawrzynach wzdłuż drogi krajowej nr 51 z budową na sieci stacji podnoszenia ciśnienia
109 844,33 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "PYZAK" Anna Pyzak najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 3 392 968,61 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie