eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Rejonowy Zarząd Infrastruktury

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargiRejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-03
2015-09-18
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa sieci cieplnych wraz z węzłami cieplnymi w kompleksie wojskowego w Redzikowie - zadanie 13747.
2015-09-03
2015-09-22
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanychZadanie I - Przebudowa boiska do piłki nożnej z bieżnią dla potrzeb Centrum Szkolenia Logistycznego w Grupie - zadanie 11649 Zadanie II - Budowa boiska do tenisa i piłki siatkowej dla potrzeb Centrum Szkolenia Logistycznego w Grupie - zadanie 11650
2015-09-03
2015-09-11
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie 60 magazynów półziemnych na terenie KPW w Świnoujściu (PKOB 1274).
2015-09-03
2015-09-18
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa klatki schodowej w budynku nr 1 Centralnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Bydgoszczy
2015-09-01
2015-09-17
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zadanie I - Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa placu manewrowego przy budynku magazynowym nr 106 na terenie JW. 2043 Bydgoszcz Zadanie II - Przebudowa budynku magazynowego nr 106 na terenie JW. 2043 Bydgoszcz
2015-08-31
2015-09-10
Kraków usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji projektowej pn.Remont Sali tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie
2015-08-31
2015-09-16
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ZBIORNIKÓW PALIWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ Z AGREGATOROWNIĄ W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. PRETFICZA WE WROCŁAWIU WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIU WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZAKOŃCZENIU ROBÓT
2015-08-31
2015-09-21
Olsztyn roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont rampy kolejowej, pokrycia dachowego oraz instalacji odgromowej w budynkach nr 5 i 21 dla potrzeb Jednostki Wojskowej 4226 Warszawa - Skład Szeroki Bór - postępowanie nr 129/RB
2015-08-28
2015-09-14
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej i remont pokrycia dachowego bud. 4 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Fabrycznej 16 Bydgoszcz
2015-08-27
2015-09-11
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont budynku nr 48 wkompleksie wojskowym w Polskiej Nowej Wsi - zadanie 21818
2015-08-27
2015-09-11
Bydgoszcz dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa materiałów do produkcji i remontu sprzętu kwaterunkowego
2015-08-21
2015-09-08
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych dla zadania obejmującego Regulację dna Basenu Zimowego wraz z remontem systemu odbojowego w KPW Świnoujście oraz dla zadania obejmującego Remont dna Basenu Południowego wraz z remontem systemu odbojowego w KPW Świnoujście (PKOB 2151).
2015-08-13
2015-09-04
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadaniaRozbudowa budynku wartowni nr 13 na potrzeby jego dostosowania do wymogów budynku eskadrowego przy ulicy Połczyńskiej 32 w Świdwinie (PKOB 1241).

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-20
2015-08-31
Kraków usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Rozbudowa i modernizacja istniejącego parkingu przy jednostce wojskowej 3390 Tarnowskie Góry
2015-08-18
2015-08-28
Kraków dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa mebli realizowana w ramach czterech zadań
2015-08-17
2015-09-02
Wrocław usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ NA REKONSTRUKCJĘ EMPORY ORGANOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ I ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W KOŚCIELE GARNIZONOWYM WE WROCŁAWIU WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ LUB ZGŁOSZENIEM ROBÓT I PÓŹNIEJSZYM PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
2015-08-14
2015-08-31
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji i budowa magazynu specjalistycznego sprzętu lotniczo-technicznego na terenie kompleksu wojskowego w Leźnicy Wielkiej
2015-08-14
2015-08-31
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa stacji paliw w Toruniu
2015-08-13
2015-08-21
Gdynia dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa kontenera oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na czynnej budowie w Strzepczu, zadanie nr 13537.
2015-08-13
2015-08-31
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO PRZY UL. OBORNICKIEJ 126 WE WROCŁAWIU
2015-08-13
2015-09-02
Olsztyn dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa siedzisk brezentowych do taboretów polowych - postępowanie nr 122/D
2015-08-13
2015-09-01
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury WYMIANA INSTALACJI W.Z. I C.W.U. W GŁOGOWIE CZĘŚĆ I - wymiana instalacji w.z. i c.w.u. w budynkach 2,3,4,17,34 w kompleksie przy ul. Wojska Polskiego 58 w Głogowie CZĘŚĆ II - wymiana instalacji w.z. i c.w.u. w budynkach 6,7,12,13,31 w kompleksie przy ul. Wojska Polskiego 58 w Głogowie
2015-08-12
2015-09-01
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN WRAZ Z DRENAŻEM OPASKOWYM ORAZ REMONT CZEŚCI BUDYNKU NR 2 WE WROCŁAWIU PRZY UL. SZTABOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM O ZAKOŃCZENIU ROBÓT
2015-08-12
2015-08-26
Kraków roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa i remont budynku nr 53 w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej w Krakowie
2015-08-12
2015-08-27
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę zasilania elektroenergetycznego na terenie kompleksu wojskowego w m. Szczecin (PKOB 2224).
2015-08-12
2015-08-28
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej i remont pokrycia dachowego bud. 3 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Fabrycznej 16 Bydgoszcz
2015-08-11
2015-08-28
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO CELÓW BYTOWO -GOSPODARCZYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH W KRAPKOWICACH WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZAKOŃCZENIU ROBÓT - ZADANIE 21364.
2015-08-11
2015-08-31
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT BUDNKU SZKOLENIOWEGO NR 91 PRZY UL. OBORNICKIEJ 104 - 106 WE WROCŁAWIU - ZADANIE 21654
2015-08-11
2015-08-20
Szczecin dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zakup akcesoriów meblowych i materiałów do produkcji i remontu sprzętu kwaterunkowego.
2015-08-07
2015-08-24
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Rozbiórka wyłączonego z eksploatacji rurociągu paliwowego wraz z kanałem żelbetowym na czynnej budowie na terenie Portu Wojennego w Gdyni - zadanie 12638.
2015-08-07
2015-08-24
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury I część zamówienia - przebudowa Falochronu Północnowschodniego oraz Falochronu Wejściowego w Porcie Wojennym Gdynia - zadanie 13428 , II część zamówienia - regulacja rzędnych dna morskiego przy falochronie Wejściowym do portu morskiego Gdynia - zadanie 13824.
2015-08-07
2015-08-27
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury MONTAŻ SYSTEMU STEROWANIA POLEM TARCZOWYCH STRZELNICY GARNIZONOWEJ W OPOLU - WINOWIE WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM O ZAKOŃCZENIU ROBÓT
2015-08-06
2015-08-24
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury I część zamówieniaroboty budowlane w budynku nr 8 na terenie kompleksu wojskowego Gdynia Witomino polegające na wymianie stolarki drzwiowej drewnianej wewnętrznej. II część zamówieniaroboty budowlane w budynku nr 161 na terenie kompleksu wojskowego Gdynia Babie Doły polegające na remoncie posadzek.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-03
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Część I - remont fragmentu istniejącego ogrodzenia w kompleksie wojskowym Gdynia Pogórze, Część II - wykonanie kompensacji mocy biernej pojemnościowej wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej w kompleksach wojskowych Siemirowice oraz Gdynia Babie Doły
2015-09-02
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zbadanie wpływu na środowisko naturalne promieniowania elektromagnetycznego w wytypowanych kompleksach wojskowych.
2015-09-01
brak danych
Kraków Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Budowa parkingu w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie
2015-09-01
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury adaptacja budynku nr 5 do nowych funkcji przeznaczenia Toruń
2015-09-01
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury przebudowa budynku magazynowego nr 37 ul. dworcowa 56 Inowrocław
2015-08-31
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa ogrodzenia wraz z montażem systemów zabezpieczeń elektronicznych w kompleksie wojskowym Osówiec
2015-08-31
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania Kompensacja energii biernej w stacjach transformatorowych w wybranych kompleksach RZI Szczecin (PKOB 2224).
2015-08-31
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją budynku nr 1 na potrzeby BSP w kompleksie wojskowym w Mirosławcu (PKOB 1274).
2015-08-28
brak danych
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowy pomieszczenia garażowego w budynku nr 19 na kancelarię kryptograficzną i stację łączności kryptograficznej dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2031 Plewki - postępowanie nr 112/U
2015-08-28
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont pomieszczeń biurowych bud. 37 ul. Fabryczna 16 Bydgoszcz
2015-08-28
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury zamówienie dodatkowe do umowy na przebudowę hangaru nr 111 w Nowym Glinniku
2015-08-27
brak danych
Kraków Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa mebli realizowana w ramach dwóch zadań
2015-08-27
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont nawierzchni drogowych oraz placów utwardzonych i miejsc parkingowych - zadanie nr 12801 oraz budowa kanalizacji deszczowej - zadanie nr 13548 w Punkcie Bazowania Hel, spr. 59/IV/2015
2015-08-27
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przegląd sprzętu ratownictwa technicznego Wojskowych Straży Pożarnych.
2015-08-27
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego budynków nr 7 (biur.-sztab.) i 8 (tech. - usł.) w kompleksie wojskowym przy ulicy Dwernickiego 1 na terenie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy
2015-08-26
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu lakierni proszkowej nr 27 oraz instalacji sprężonego powietrza w pomieszczeniu nr 27 i 29 budynku nr 20 dla potrzeb Jednostki Wojskowej 3751 Elbląg po uprzednim opracowaniu dokumentacji budowlanej w systemie zaprojektuj i wybuduj - postępowanie nr 114/RB
2015-08-26
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa budynku sztabowo-biurowego nr 5 w zakresie dostosowania systemów alarmowych i teleinformatycznych do istniejącej infrastruktury dla potrzeb SKW Białystok - postępowanie nr 85/RB
2015-08-26
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT TORU PRZESZKÓD OŚRODKA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ WRAZ Z BUDYNKIEM SZKOLENIOWYM NR 9 W CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH PRZY UL. OBORNICKIEJ 108 WE WROCŁAWIU
2015-08-26
brak danych
Wrocław Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zakup sprzętu pożarniczego na zabezpieczenie budynków, terenów, obiektów i sprzętu technicznego oraz na zabezpieczenie w sprzęt pożarniczy Wojskowe Straże Pożarne
2015-08-21
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Naprawa sprzętu koszarowego i polowego.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.