eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Rejonowy Zarząd Infrastruktury

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargiRejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-24
2016-07-04
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa budynku nr 62 na potrzeby warsztatu łodzi w kompleksie wojskowym Gdańsk Westerplatte (zadanie 13699).
2016-06-24
2016-07-04
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury I Wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztowej dla zadania 13554 - Przebudowa budynku nr 34 z przeznaczeniem na kaplicę i salę wielofunkcyjną w kompleksie wojskowym w Redzikowie II Sprawowanie nadzoru autorskiego na okres realizacji robót budowlanych
2016-06-23
2016-07-08
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont budynku nr 9 w kompleksie wojskowym Dębogórze (zadanie nr 12814)
2016-06-23
2016-07-25
Olsztyn roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Etap I - Jednostka Wojskowa 3797 Giżycko - Adaptacja pomieszczeń na kotłownię gazową w budynku nr 5 wraz z przebudową instalacji c.o., c.w., pary technologicznej, wymianą instalacji c.o. i c.w. w budynku nr 10 wraz z jego termomodernizacją oraz rozbiórką kotłowni parowej w budynku nr 1. Etap II - Jednostka Wojskowa 3797 Giżycko - Adaptacja pomieszczeń na kotłownię gazową w budynku nr 6 wraz z wymianą pokrycia dachu, wymianą stolarki okiennej i termomodernizacją budynku oraz przebudową instalacji c.o. i c.w. w budynku nr 4 - postępowanie nr 108/RB
2016-06-22
2016-07-08
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa pomieszczenia nr 118 w budynku nr 1 na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj i Zbuduj (zadanie nr 13772)
2016-06-22
2016-06-29
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego kościoła i budynku parafialnego, mającej określić zakres niezbędnych robót i ich koszt finansowy w celu powstrzymania dalszej naturalnej degradacji obiektów na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Sobótki 20 Gdańsk
2016-06-22
2016-07-15
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku nr 37 w m. Szczecin (PKOB 1220).
2016-06-22
2016-07-15
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach nr 64 i nr 1 w m. Świdwin (PKOB 1220, 1241).
2016-06-22
2016-07-01
Kraków usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.Remont części pomieszczeń w budynku nr 5 ul. Mogilska 85 Kraków
2016-06-22
2016-07-04
Szczecin dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu kwaterunkowego na wyposażenie magazynów ogólnego przeznaczenia, obiektów po remoncie które nie zmieniły przeznaczenia oraz nowo formowanych pododdziałów.
2016-06-22
2016-06-30
Kraków usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.Remont budynku administracyjnego - Pracownia Psychologiczna, w Krakowie ul. Koletek 10
2016-06-22
2016-07-04
Kraków usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.Remont części pomieszczeń w budynku nr 14 ul. Mogilska 85 Kraków
2016-06-22
2016-07-13
Olsztyn dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa wyposażenia biurowego - postępowanie nr 110/D
2016-06-22
2016-07-15
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane polegające na wykonaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku nr 25 w m. Złocieniec (PKOB 1220).
2016-06-21
2016-06-30
Kraków usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.Projekt remontu ogrodzenia zewnętrznego kompleksu wojskowego przy ulicy Ułanów 43 w Krakowie oraz rozbiórki i remontów ogrodzeń wewnętrznych kompleksu
2016-06-17
2016-06-29
Kraków usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pnPrzebudowa ogrodzenia w Zabierzowie
2016-06-16
2016-07-01
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku garażowo - magazynowego sprzętu łączności specjalnej w Tomaszowie Mazowieckim - zadanie 11305
2016-06-16
2016-06-29
Wrocław dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury DOSTAWA ZESPOŁU SPALINOWO-ELEKTRYCZNEGO
2016-06-13
2016-06-27
Olsztyn usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie zamiennej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowy kotłowni, budowy węzła cieplnego z włączeniem do istniejącej sieci cieplnej budynku kuchni - stołówki dla 2000 żywionych w kompleksie wojskowym w Bemowie Piskim dla potrzeb 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku - postępowanie nr 102/U
2016-06-10
2016-06-27
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury NAZWA ZADANIAPODŁĄCZNIE INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH Z BUDYNKU NR 2 (IZBA ZATRZYMAŃ) PRZY UL. PRETFICZA DO BUDYNKU NR 25 (ŻANDARMERIA WOJSKOWA) PRZY UL. HALLERA WE WROCŁAWIU - ZADANIE 21162 i 21814.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-10
2016-06-22
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa przyłącza do sieci elektroenergetycznej Energa - Operator S.A. wraz z abonencką stacją transformatorową w kompleksie wojskowym Rumia w formie Zaprojektuj i Zbuduj - zadanie 13553.
2016-06-09
2016-06-17
Kraków dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa zespołu spalinowo- elektrycznego o mocy 250 kVA, zainstalowanego w kontenerze 20 stopowym 1 CC
2016-06-08
2016-06-22
Wrocław usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej na remont budynku magazynowego nr 29 (hangar nr 1), zlokalizowanego przy ul. Granicznej 13 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem wykonania robót budowlanych oraz późniejszym pełnieniem nadzoru autorskiego wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych - zadanie 21824
2016-06-08
2016-06-21
Szczecin usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przebudowie budynku koszarowego nr 47 na potrzeby budynku biurowo-sztabowego w Mirosławcu.
2016-06-07
2016-06-16
Szczecin usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu napraw, konserwacji i przeglądów aparatów powietrznych oraz masek do aparatów powietrznych.
2016-06-07
2016-06-20
Bydgoszcz usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji wraz z inwentaryzacją i dokumentacji projektowej na przebudowę bud. 8, budowę wiaty samochodowej i modernizacji ogrodzenia oraz budowę budynku garażowego na terenie kompleksu wojskowego w Grudziądzu dla potrzeb OŻW w Bydgoszczy
2016-06-06
2016-06-20
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO 91 EKSPLOATOWANEGO PRZEZ CSWliCh PRZY UL. OBORNICKIEJ WE WROCŁAWIU- ZADANIE 21267 Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE
2016-06-06
2016-06-16
Bydgoszcz usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu kompleksu wojskowego w Tomaszowie Mazowieckim
2016-06-06
2016-06-14
Kraków roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont Sali Tradycji COLąd DKL w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze, w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie
2016-06-03
2016-06-14
Bydgoszcz usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji wraz z inwentaryzacją i dokumentacji projektowej na przygotowanie infrastruktury dla symulatora taktycznego wsparcia ogniowego - budynek nr 31 oraz przebudowę budynku szkoleniowego nr 15 na terenie kompleksu wojskowego 2022 Toruń dla potrzeb Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.
2016-06-02
2016-06-13
Bydgoszcz usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji wraz z inwentaryzacją i dokumentacji projektowej na przebudowę budynku koszarowego nr 1 Izba Zatrzymań oraz przebudowę poddasza budynku nr 2 wraz z pomieszczeniem sanitarnym III piętra i klatki schodowej
2016-06-01
2016-06-16
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO Nr 91 EKSPLOATOWANEGO PRZEZ CSWIiCh WE WROCŁAWIU - WYKONANIE SIECI AUDIOWIZUALNEJ Z TECHNOLOGIĄ SCENY ORAZ WYMIANA MAŁYCH DŹWIGÓW TOWAROWYCH - ZADANIE 21267
2016-06-01
2016-06-23
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT MOSTU STALOWEGO TYPU 22-80 O POMOŚCIE DREWNIANYM ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE JW. 2697 PRZY UL. KRUSZYŃSKIEJ W PRĘDOCINIE K/BRZEGU
2016-05-31
2016-06-15
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU WARSZTATOWEGO NR 36 W KOMPLEKSIE KOSZAROWYM PRZY UL. DOMAŃSKIEGO W OPOLU W RAMACH ZADAŃ21702, 21375 Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZAKOŃCZENIU ROBÓT
2016-05-27
2016-06-15
Olsztyn usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - budowy budynku garażowego na 8 stanowisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb 22 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie - postępowanie nr 97/U
2016-05-25
2016-06-06
Bydgoszcz usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji wraz z inwentaryzacją i dokumentacji projektowej na przebudowę części pomieszczeń bud. nr 2 celem utworzenia Lokalnego Centrum Nadzoru na terenie kompleksu wojskowego w Kutnie
2016-05-25
2016-06-10
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa systemu ochrony w Punkcie Bazowania Hel ( zadanie 13698).
2016-05-24
2016-06-13
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa budynku magazynu żywności wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w kompleksie wojskowym Gdynia Babie Doły (zadanie 13672)
2016-05-24
2016-06-20
Olsztyn roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlano montażowych po uprzednim opracowaniu programu inwestycji i dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania - przebudowa systemu wentylacji pomieszczeń warsztatu ślusarskiego w zakresie wentylacji technologicznej w budynku nr 18 dla potrzeb RZI w Olsztynie w systemie zaprojektuj i wybuduj - postępowanie nr 96/RB
2016-05-23
2016-06-13
Olsztyn dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla wojskowych straży pożarnych - postępowanie nr 95/D

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-24
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont budynku nr 20 w kompleksie wojskowym przy ul. Sikorskiego 41 w Braniewie, w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek, instalacji elektrycznej, roboty tynkarskie i malarskie - postępowanie 80/RB
2016-06-24
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury WYKONANIE ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH W ZAKRESIE WYKONANIA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU (SSWiN) W 3 BUDYNKACH W BOLESŁAWCU - ZADANIE 21233, 21231, 21254 Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE.
2016-06-23
brak danych
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont części ogrodzenia Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej przy ul. Odrowąża w Krakowie
2016-06-22
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadaniaPrzygotowanie infrastruktury na potrzeby laboratorium stacji radiolokacyjnej NUR 15M w Koszalinie (PKOB 1274).
2016-06-22
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa budynku nr 54 w kompleksie wojskowym Siemirowice (zadanie 13783)
2016-06-22
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji teletechnicznej dla budynku warsztatu mechanicznego nr 36 w Stargardzie (PKOB 2213).
2016-06-21
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych drzew z materiału roślinnego Wykonawcy na podstawie uzyskanych decyzji administracyjnych, wraz z pielęgnacją w okresie gwarancyjnym.
2016-06-17
brak danych
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ ADAPTACJI ORAZ MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR B-2 W CELU ICH DOSTOSOWANIA DO PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH NA POTRZEBY ZESPOŁU ZARZĄDZANIA WSPARCIEM TELEINFORMATYCZNYM ZLOKALIZOWANYM W KOMPLEKSIE KOSZAROWYM NR 2843 WE WROCŁAWIU Realizacja zadania wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE
2016-06-17
brak danych
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE POWTARZALNEJ DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ BUDOWY BUDYNKU GARAŻOWEGO DLA POTRZEB CZOŁGÓW LEOPARD CZTEROSEGMENTOWEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ REALIZACJI ETAPAMI POCZĄWSZY OD PIERWSZEGO SEGMENTU Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ORAZ 3 SEGMENTÓW SIEDMIOSTANOWISKOWYCH W KOLEJNYCH ETAPACH WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W KOMPLEKSIE 7785 W ŚWIĘTOSZOWIE. Realizacja zadania wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE
2016-06-17
brak danych
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu napraw, konserwacji i przeglądów aparatów powietrznych oraz masek do aparatów powietrznych.
2016-06-16
brak danych
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont kotłowni i sieci cieplnej w kompleksie wojskowym w Lasowicach
2016-06-16
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane niezbędne do wykonania w celu prawidłowego zakończenia zamówienia podstawowego dotyczącego przebudowy budynku koszarowego nr 172 na potrzeby Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Porcie Wojennym w Gdyni (zadanie 13466).
2016-06-16
brak danych
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowy budynku nr 16 - warsztatu remontu pojazdów i akumulatorowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 3797 Giżycko - postępowanie nr 82/U
2016-06-15
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont węzłów sanitarnych, wymianę drzwi wejściowych, naprawę pokrycia dachowego w budynkach nr 1 i nr 2 na terenie kompleksu wojskowego Chojnice.
2016-06-14
brak danych
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont posadzki hali sportowej i remont części okien w ramach zadania pn.Remont hali gimnastycznej i basenu w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej w Krakowie
2016-06-14
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont pomieszczeń, remont sanitariatu, klatki schodowej, roboty tynkarskie, malarskie, sanitarne i elektryczne, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 142 na terenie kompleksu wojskowego w Gdyni
2016-06-14
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku nr 6 na potrzeby budynku biurowo- sztabowego dla BSP w Mirosławcu (PKOB 1274).
2016-06-14
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlano montażowych po uprzednim opracowaniu programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - adaptacji pomieszczenia na archiwum, wydzielenie pokoi biurowych i świetlicy z innych pomieszczeń oraz budowa sieci teleinformatycznej dla potrzeb Wojskowego Biura Emerytalnego w Olsztynie w systemie zaprojektuj i wybuduj - postępowanie nr 71/RB
2016-06-14
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku klubu nr 2 w Mirosławcu (PKOB 1274).
2016-06-13
brak danych
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowy budynku nr 12 oraz docieplenie stropodachu budynku nr 13 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Morągu dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 Bartoszyce - postępowanie nr 79/U

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.