eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Rejonowy Zarząd Infrastruktury

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargiRejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-08
2017-12-18
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu ekspertyzy technicznej bezpiecznego użytkowania budynków magazynowych w Składzie Materiałowym Oleszno.
2017-12-07
2018-01-09
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych dla zadania polegającego na adaptacji pomieszczeń budynku szkoleniowego nr 13 na salę treningów strzelców przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych GROM w Koszalinie (PKOB 2420).
2017-12-01
2017-12-18
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na przygotowaniu schronu (ukrycia) OPL na potrzeby Jednostki Wojskowej nr 3660 w Gdyni
2017-11-24
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie części poddasza w budynku nr 22 przy ul. Narutowicza 17B w Szczecinie, celem przystosowania istniejących pomieszczeń do wymogów określonych dla pomieszczeń biurowych.
2017-11-22
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont placu apelowego w kompleksie wojskowym nr 3008 na terenie JW 1145 w Bolesławcu
2017-10-20
2018-11-06
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont nawierzchni drogowej na terenie kompleksu wojskowego nr 2168 w m. Ustka - polegający na wymianie płyt betonowo - drogowych.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-23
2017-12-08
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Realizacja robót budowlanych powiązanych z zadaniem 11300 na terenie jednostki wojskowej w Leźnicy Wielkiej
2017-11-22
2017-12-11
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury 1. Rozbudowa systemu alarmowego, kontroli dostępu i telewizyjnego systemu nadzoru oraz montaż elektronicznego systemu ewidencji kluczy w budynku nr 184 zad. 13 800 2.Termomodernizacja obiektów na terenie Portu Wojennego Gdynia - budynek 81 i 184 - zad. 13 329.
2017-11-21
2017-12-11
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury 1.Przebudowa budynku magazynu żywnościowego nr 29 na magazyn żywnościowy, kwaterunkowy i sprzętu ppoż. w m. Czarne - zad. 13768. 2. Przebudowa infrastruktury dla budynku magazynu żywnościowego nr 29 w m. Czarne - zad. 13784.
2017-11-20
2017-12-05
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Rozbudowa systemów alarmowych dla potrzeb Jednostki Wojskowej Nr 4724 Kraków - Pychowice
2017-11-20
2017-12-12
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych etapu I zadania polegającego na budowie poligonowego kontenerowego składu materiałowego przy obozowisku Konotop obejmującego budowę ogrodzenia składu, dróg, placów, przyłącza energetycznego, obwałowań, oświetlenia i montaż kontenerów (PKOB 2420).
2017-11-17
2017-11-27
Wrocław Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury DOSTAWA SPRZĘTU POŻARNICZEGO (II CZĘŚCI)
2017-11-16
2017-11-30
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej budowy budynku szkoleniowego dla potrzeb Symulatora Taktycznego Współczesnego Pola Walki dla Pododdziałów Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych w kompleksie 7788 w m. Świętoszów
2017-11-09
2017-11-17
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowej na: z. 11336 - Budowa magazynu MPS wraz z wykonaniem inwentaryzacji schematycznej PWL Bydgoszcz z. 11337 - Przebudowa budynku obsługowo-technicznego nr 121 wraz z wykonaniem inwentaryzacji schematycznej PWL Bydgoszcz
2017-11-07
2017-11-23
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa poddasza budynku nr 2 wraz z pomieszczeniem sanitarnym III piętra i klatki schodowej dla potrzeb OŻW w Bydgoszczy - zadanie 11702
2017-10-30
2017-11-07
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Naprawa sprzętu pożarniczego
2017-10-27
2017-11-06
Wrocław Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu pożarniczego na zabezpieczenie budynków, terenów,obiektów i sprzętu technicznego oraz na zabezpieczenie w sprzęt pożarniczy wojskowych straży pożarnych (II części)
2017-10-26
2017-11-14
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku nr 1 k-8630 WKU Włocławek - zadanie 11765
2017-10-26
2017-11-14
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont placu Apelowego w kompleksie wojskowym nr 3008 na terenie JW 1145 W Bolesławcu
2017-10-26
2017-11-03
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Rozbiórka stalowej wieży antenowej na terenie kompleksu wojskowego w Gdyni przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2
2017-10-25
2017-11-02
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Uszczegółowienie stanu zanieczyszczenia gruntów wraz z wykonaniem projektu planu remediacji w rejonie MPS - KPW Gdynia.
2017-10-25
2017-11-13
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę ogrodzenia wewnętrznego w kompleksie przy ul. Ostrawickiej 16 w Szczecinie oraz rozbudowę systemu CCTV i integrację SKD w kompleksach przy ul. Ostrawickiej 16 i ul. Narutowicza 17b w Szczecinie (PKOB 2420).
2017-10-24
2017-11-09
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury WYMIANA PODBITKI I REMONT TORU JEZDNEGO WRÓT BUDYNKU Nr 49 W POLSKIEJ NOWEJ WSI
2017-10-24
2017-11-02
Wrocław Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury DOSTAWA SPRZĘTU NA WYPOSAŻENIE WOJSKOWYCH STRAŻY POŻARNYCH (III CZĘŚCI)
2017-10-20
2017-11-10
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa budynku garażowego dla potrzeb czołgów Leopard wraz z przygotowaniem infrastruktury teenu kompleksu 7785 dla budowy garażu w Świętoszowie
2017-10-20
2017-11-09
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 29 (HANGAR NR 1), ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. GRANICZNEJ 13 WE WROCŁAWIU

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-12
brak danych
Wrocław Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury dostawa sprzętu na wyposażenie wojskowych straży pożarnych
2017-12-08
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO DLA POTRZEB CZOŁGÓW LEOPARD WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM INFRASTRUKTURY TERENU KOMPLEKSU 7785 DLA BUDOWY GARAŻU W ŚWIĘTOSZOWIE
2017-12-06
brak danych
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA OCHRONĘ PRZECIWPOŻAROWĄ W DUNINOWIE
2017-12-04
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT BUDYNKU KOSZAROWEGO (INTERNATU) NR 1 PRZY UL. SZTABOWEJ 1 W ŚWIĘTOSZOWIE
2017-12-04
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury ROZBIÓRKA WIATY NR 20 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. KRASIŃSKIEGO W KŁODZKU
2017-11-29
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury ROZBIÓRKA BUDYNKU NR 18 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. HALLERA 36 - 38 WE WROCŁAWIU
2017-11-24
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Naprawa sprzętu pożarniczego
2017-11-24
brak danych
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont łóżek koszarowych uniwersalnych WP 2-27 i szaf koszarowych blaszanych WP 2-34
2017-11-24
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu technicznego dla WSP
2017-11-23
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ WRAZ Z WYMIANĄ RYNIEN W KOŚCIELE GARNIZONOWYM POD WEZWANIEM ŚW. ELŻBIETY WE WROCŁAWIU
2017-11-21
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury dotyczy przetargu nieograniczonego polegającego na wykonaniu robót budowlanych związanych z wymiana posadzki w hali remontowej oraz wymianą 2 szt. bram wjazdowych w budynku warsztatowym nr 36 a także wykonaniem podbicia istniejącego sposobu posadowienia dla wyznaczonych ścian, wykonaniem uzupełnienia w ubytkach betonu dla głowicy słupa SF-1 w kompleksie koszarowym przy ul. Domańskiego w Opolu-zadanie 21702.
2017-11-20
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu dydaktycznego dla SSP
2017-11-14
brak danych
Gdynia Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa środka pianotwórczego syntetycznego
2017-11-10
brak danych
Gdynia Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa foteli i regałów,I część dostawa foteli, część II dostawa regałów.
2017-11-09
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Część I - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej kanalizacji teletechnicznej do przekazywania sygnałów alarmowych w kompleksie wojskowym w Gdyni Część II - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku Wojskowej Straży Pożarnej wraz z infrastrukturą do przekazywania sygnałów alarmowych w kompleksie wojskowym w Gdyni Część III - Pełnienie obowiązku nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji dla zadania 13692
2017-11-08
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Rozbiórka stalowej wieży antenowej na terenie kompleksu wojskowego w Gdyni ptzy ul. Marii Curie-Skłodowskiej
2017-11-07
brak danych
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ PARKINGU DLA SAMOCHODÓW ORAZ BUDOWĘ NOWEJ INSTALACJI ODWODNIENIA I INSTALACJI ELEKROENERGETYCZNEJ W KOMPLEKSIE KOSZAROWYM PRZY UL. TRZMIELOWICKIEJ 28 WE WROCŁAWIU
2017-11-06
brak danych
Kraków Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Sprzedaż mebli z płyty meblowej i drewnianych, mebli metalowych i na metalowej podstawie oraz krzeseł na metalowej podstawie
2017-10-30
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury zakup sauny suchej i saun na podczerwień wraz z montażem i przeszkoleniem użytkowników dla Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi
2017-10-30
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT BUDYNKU NR 2 W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 2399 W ŚWIĘTOSZOWIE

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.