eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Rejonowy Zarząd Infrastruktury

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargiRejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-28
2017-05-15
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty remontowe na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Dwernickiego 1 IWSZ Bydgoszcz
2017-04-28
2017-05-15
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury PRZEŁOŻENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ WYSOKOPARAMETROWEJ W OPOLU
2017-04-28
2017-05-24
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budynek nr 3 w kompleksie wojskowym przy ul. Kawaleryjskiej 70 w Białymstoku. Remont części pomieszczeń (komunikacja, łazienki, DWKT) i wydzielenie pożarowe środkowej klatki schodowej w budynku na podstawie opracowanej DT - postępowanie nr 60/RB
2017-04-28
brak danych
Olsztyn Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont budynku nr 6 oraz placu apelowego z trybuną i drogą dojazdową w kompleksie koszarowym Bemowo Piskie - postępowanie nr 153/RB
2017-04-28
2017-05-11
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa armatury, węży pożarniczych i sprzętu gaśniczego
2017-04-26
2017-05-12
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont elewacji wraz z wymianą stolarki, pokrycia dachowego budynku nr 28 (magazynowy) w kompleksie wojskowym przy ul. Fabrycznej 16 na terenie RZI w Bydgoszczy
2017-04-26
2017-05-16
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostosowanie obiektów koszarowych do aktualnych warunków ochrony przeciwpożarowej dla potrzeb 22BLT w Malborku - zadanie 13545 .
2017-04-26
2017-05-19
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury 1)Budowa budynku dla potrzeb ZZWT PO 25 Rozewie. 2)Budowa kabla elektrycznego nn zasilającego na odcinku od stacji trafo T-9671 do rozdzielni zlokalizowanej w budynku nr 71, wymiana rozdzielni nn w stacji trafo oraz remont budynku stacji trafo na terenie kompleksu wojskowego w Rozewiu - zadanie nr 13696.
2017-04-25
2017-05-08
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu Inwestycji i Dokumentacji Projektowej na zabezpieczenie przed zadymianiem pionowych dróg ewakuacyjnych - klatki schodowej nr 2 OŻW Bydgoszcz - zadanie 11756
2017-04-25
2017-05-15
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont rowów melioracyjnych na terenie Batalionu Bazy Ochrony w kompleksie wojskowym Redzikowo- zadanie 12843.
2017-04-25
2017-05-08
Gdynia Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa materiałów do naprawy sprzętu kwaterunkowego
2017-04-24
2017-05-09
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty polegające na remoncie budynku nr 22 na terenie kompleksu wojskowego 8655 Chojnice.
2017-04-24
2017-05-10
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty polegające na remoncie budynku nr 86 na terenie kompleksu wojskowego 1291 Czarne.
2017-04-24
2017-05-11
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury NAZWA ZAMÓWIENIAOPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ NAZADANIE NR 1 - REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 132 W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 4229 - SKŁAD DUNINÓW ZADANIE NR 2 - REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 134 W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 4229 - SKŁAD DUNINÓW Realizacja zadań wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE"
2017-04-24
2017-05-09
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Naprawa elewacji budynku nr 26 w kompleksie wojskowym przy ul. Skrzatów 2 w Krakowie
2017-04-21
2017-05-09
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont ogrodzenia zewnętrznego kompleksu wojskowego przy ul. Ułanów 43 w Krakowie - etap I część ogrodzenia wzdłuż ulicy Ułanów i Akacjowej
2017-04-21
2017-05-10
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont wnętrza Kościoła Garnizonowego w Katowicach
2017-04-20
2017-05-08
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury CZĘŚĆ I - TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU KOSZAROWYM NR 8 W BOLESŁAWCU - ZADANIE 21402 CZĘŚĆ II - TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU KOSZAROWYM NR 7 W BOLESŁAWCU - ZADANIE 21401
2017-04-20
2017-05-15
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlano-montażowych po uprzednim opracowaniu dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla zadania - Przystosowanie części pomieszczeń w budynku nr 3 do przetwarzania informacji i pracy z informacjami niejawnymi dla potrzeb Jednostki Wojskowej 3797 Giżycko w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - postępowanie nr 56/RB
2017-04-20
2017-05-10
Olsztyn Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa płyty meblowej i pilśniowej - postępowanie nr 58/D

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-19
2017-04-28
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej na dostosowanie obwodnicy terenu technicznego dla Instrukcji OIN 5/2011 na terenie kompleksu wojskowego Słońsk
2017-04-10
2017-04-24
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowa pojemności magazynowej na potrzeby przechowywania paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Orzyszu dla potrzeb 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku - postępowanie nr 55/U
2017-04-07
2017-04-28
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz częścią kosztorysową, infrastrukturą towarzyszącą i przyłączami oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego podczas trwania robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji dla zadania polegającego na budowie budynku do przechowywania JBR-15 z zespołem prądotwórczym dla Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie.
2017-04-07
brak danych
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie Programu Inwestycji i Dokumentacji Projektowej na przebudowę budynków koszarowych nr 7 i 8 znajdujących się na terenie CSAiU w Toruniu - zadanie 11746
2017-04-06
2017-04-19
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie i aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej dla kompleksów wojskowych 2017 - postępowanie nr 54/U
2017-04-05
2017-04-20
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty polegające na remoncie parteru i I piętra w budynku nr 174 na terenie kompleksu wojskowego 4001 Gdynia
2017-04-05
2017-04-20
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont wojskowej bocznicy kolejowej nr 145 Hajnówka JW. 4226 - postępowanie nr 51/RB
2017-04-05
2017-04-25
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont części poddasza w budynku nr 22 przy ul. Narutowicza 17B w Szczecinie celem przystosowania istniejących pomieszczeń do wymogów określonych dla pomieszczeń biurowych (PKOB 1274).
2017-04-05
2017-04-25
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa ośrodka szkolenia wart w kompleksie wojskowym Redzikowo - zadanie nr 13799.
2017-04-05
2017-04-24
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przygotowanie schronu (ukrycia) OPL na potrzeby JW Nr 3660 w Gdyni - zadanie nr 13551
2017-04-05
2017-04-24
Gdynia Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa wiat garażowo-magazynowych na Nabrzeżu Północnym w Basenie nr IX i na Nabrzeżu Oksywskim - zadanie nr 13803.
2017-04-05
2017-04-24
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury 1) Zadanie nr 13769 - przebudowa budynku warsztatowego nr 6 na magazyn mundurowy w kompleksie wojskowym Wejherowo; 2) Zadanie nr 13770 - przebudowa budynku warsztatowego nr 7 dla potrzeb infrastruktury i magazynu żywnościowego w kompleksie wojskowym Wejherowo.
2017-04-04
2017-04-20
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO MYJNI CZOŁGOWO - SAMOCHODOWEJ NA TERENIE CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH WE WROCŁAWIU
2017-04-03
2017-04-24
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury BUDOWA MYJNI SPRZĘTU TECHNICZNEGO W BOLESŁAWCU - ZADANIE 21235
2017-03-31
2017-04-10
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie Programu Inwestycji i Dokumentacji Projektowej na przebudowę budynków koszarowych nr 7 i 8 znajdujących się na terenie CSAiU w Toruniu - zadanie 11746
2017-03-31
2017-04-12
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przedmiotem zamówienia są prace geodezyjne i kartograficzne dotyczące wykonania nowego pomiaru sytuacyjno - wysokościowego, sporządzenie nowych map terenów zamkniętych i map tematycznych, obejmujących tereny kompleksów wojskowych, położonych na terenie województwa kujawsko - pomorskiego.Szczegółowy opis znajduje się w zał. nr 10 do SIWZ
2017-03-31
2017-04-11
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Prace geodezyjno-kartograficzne obejmujące tereny zamknięte położone w woj. kujawsko-pomorskim i łódzkim
2017-03-31
2017-04-14
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie usługi okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania specjalistycznej infrastruktury lotniskowej oraz stałych urządzeń technicznych lotnisk wojskowych
2017-03-31
2017-04-10
Kraków Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu (sandcleaner) do działań terenowych na Pustyni Błędowskiej na potrzeby projektu LIFE 12 NAT/PL/000031 finansowanego ze środków KE i NFOŚiGW w ramach instrumentu finansowego LIFE+
2017-03-31
2017-04-19
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa budynku nr 5 w Toruniu wraz z wykonaniem inwentaryzacji schematycznej - zad. 11705 powiązane z zad. 11322

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-28
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury PRZEBUDOWA I REMONT DROGI BETONOWEJ NA ODCINKU ŁĄCZĄCYM KOMPLEKS 2707 Z DROGĄ PROWADZĄCĄ DO BRAMY WJAZDOWEJ NA TEREN KOMPLEKSU 2706 W OPOLU - ZADANIE 21363, ZADANIE 21828
2017-04-28
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlano-montażowych po uprzednim opracowaniu dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla zadania - Dostawa i montaż depozytorów kluczy w budynkach nr 1, 2 i 5 w Kompleksie Wojskowym Elbląg dla potrzeb 21 WOG Elbląg w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - postępowanie nr 42/RB
2017-04-28
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 17 NA TERENIE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ W GŁOGOWIE
2017-04-28
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury MONTAŻ KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. SZTABOWEJ 44
2017-04-27
brak danych
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont przyłącza elektrycznego NN do budynku nr 26 w kompleksie wojskowym w Krakowie, ul. Skrzatów
2017-04-26
brak danych
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowa pojemności magazynowej na potrzeby przechowywania paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Orzyszu dla potrzeb 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku - postępowanie nr 55/U
2017-04-25
brak danych
Olsztyn Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa dodatkowego sprzętu na wyposażenie wojskowych straży pożarnych - postępowanie nr 34/D
2017-04-25
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych obejmujących dokończenie modernizacji budynku warsztatu mechanicznego nr 36 w Stargardzie (PKOB 1274).
2017-04-25
brak danych
Olsztyn Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa umundurowania dla wojskowych straży pożarnych - postępowanie nr 43/D
2017-04-25
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawę środków pianotwórczych, środków gaśniczych i proszków gaśniczych
2017-04-24
brak danych
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
2017-04-24
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1747 Suwałki - postępowanie nr 36/RB
2017-04-21
brak danych
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej dla zadania pn."Rozbudowa teletechnicznych środków wspomagających ochronę fizyczną kompleksu dla zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków bojowych i ochrony informacji niejawnych w Bydgoszczy"
2017-04-20
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT I DOSTOSOWANIE OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO W KŁODZKU
2017-04-20
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby zasilania okrętu Marynarki Wojennej "Błyskawica" w Gdyni
2017-04-19
brak danych
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty remontowe polegające na wymianie sieci cieplnej tradycyjnej na sieci preizolowane w kompleksie wojskowym Rząska ul. Krakowska 2
2017-04-14
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych drzew z materiału roślinnego Wykonawcy na podstawie uzyskanych decyzji administracyjnych wraz z pielęgnacją w okresie gwarancyjnym.
2017-04-14
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont sprzętu kwaterunkowego.
2017-04-13
brak danych
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont wnętrza Kościoła Garnizonowego w Katowicach
2017-04-13
brak danych
Kraków Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn."Remont drogi do budynku Nr 26 oraz naprawy placu utwardzonego przy budynku nr 26 w kompleksie wojskowym przy ul. Skrzatów 2 w Krakowie"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.