eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Rejonowy Zarząd Infrastruktury

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargiRejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-27
brak danych
Szczecin Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie poligonowego, polowego, kontenerowego składu środków materiałowych w kompleksie Głębokie.
2017-02-27
2017-03-27
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa budynku nr 10 ze zmianą przeznaczenia z kuchni-stołówki na szkoleniowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Morągu dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 Bartoszyce - postępowanie nr 29/RB
2017-02-27
2017-03-10
Kraków Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn."Remont sieci wodociągowej ze zmianą przyłącza do sieci miejskiej w kompleksie wojskowym ul. Skrzatów w Krakowie"
2017-02-27
2017-03-14
Kraków Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie ekspertyzy technicznej i dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn."Nadbudowa budynku dla potrzeb duszpasterskich przy ul. Chęcińskiej 2 w Kielcach"
2017-02-23
2017-03-14
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont pokrycia dachowego kuchni - stołówki nr 49 w kompleksie wojskowym w Ustce - zadanie nr 12837.
2017-02-23
2017-03-13
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty remontowe polegające na wymianie sieci cieplnej tradycyjnej na sieci preizolowane w kompleksie wojskowym Rząska ul. Krakowska 2
2017-02-23
2017-03-03
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Badanie wody i ścieków
2017-02-22
2017-03-09
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budynek nr 12 w kompleksie wojskowym przy ul. Sikorskiego 41 w Braniewie. Remont budynku. Roboty ogólnobudowlane, dostosowanie budynku do obecnie obowiązujących standardów i przepisów na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. Etap I - postępowanie nr 27/RB
2017-02-21
2017-03-02
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego na przeprowadzenie remontu budynku nr 21 z jednoczesnym uzyskaniem zmiany sposobu użytkowania budynku z magazynowego na budynek przeznaczony na zakwaterowanie osób na terenie kompleksu wojskowego Gdańsk Westerplatte oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych w ramach ww. zadania.
2017-02-21
2017-03-02
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego na przeprowadzenie remontu budynku nr 19 z jednoczesnym uzyskaniem zmiany sposobu użytkowania budynku z magazynowego na budynek przeznaczony na zakwaterowanie osób na terenie kompleksu wojskowego Gdańsk Westerplatte oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych w ramach ww. zadania.
2017-02-21
2017-03-06
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Aktualizacja mapy numerycznej wraz z GESUT w kompleksach wojskowych w Ustce, Osłoninie, Gdyni i Łebczu oraz założenie osnowy dwufunkcyjnej o dokładności osnowy szczegółowej w Gdyni - Wąwóz Ostrowicki.
2017-02-21
2017-03-03
Gdynia Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa wyposażenia do budynku nr 1 w Lasowicach Wielkich (zadanie 13786).
2017-02-21
2017-03-02
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego na przeprowadzenie remontu budynku nr 20 z jednoczesnym uzyskaniem zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek szkoleniowy na terenie kompleksu wojskowego Gdańsk Westerplatte oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych w ramach ww. zadania.
2017-02-21
2017-03-13
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlano montażowych po uprzednim opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania - przebudowa systemu wentylacji pomieszczeń warsztatu ślusarskiego w zakresie wentylacji technologicznej w budynku nr 18 dla potrzeb RZI w Olsztynie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - postępowanie nr 28/RB
2017-02-21
2017-03-03
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie opracowania dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę (lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych jeśli decyzja o pozwoleniu nie jest wymagana) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie przyszłych robót budowlanych wykonywanych w oparciu o przygotowane dokumentacje.
2017-02-20
2017-03-08
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont części pomieszczeń warsztatowych w budynku nr 5 ul. Mogilska 85 w Krakowie
2017-02-20
2017-03-09
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury 1)Zadanie nr 13749 - budowa garażu dla 15 pojazdów oraz budowa wiaty dla 5 pojazdów w kompleksie wojskowym w Redzikowie; 2)Zadanie nr 13740 - budowa parku sprzętu technicznego na terenie kompleksu wojskowego w Redzikowie; 3)Zadanie nr 13757 - budowa kontenerowej stacji paliw w kompleksie wojskowym Redzikowo.
2017-02-17
2017-02-28
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przebudowie budynku koszarowego nr 10 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie.
2017-02-16
2017-03-13
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Modernizacja bud. 2, 10 wraz z remontem rampy kolejowej i instalacji odgromowej - postępowanie nr 25/RB
2017-02-16
2017-03-14
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT BUDYNKU NR 3 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W JW. 2399 W ŚWIĘTOSZOWIE

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-17
2017-02-27
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego podczas trwania robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji dla zadania polegającego na adaptacji pomieszczenia nr 206 w budynku nr 5 na potrzeby sytemu dowodzenia operacyjnego w Świnoujściu.
2017-02-14
2017-02-27
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury MONTAŻ KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. SZTABOWEJ 44
2017-02-10
2017-02-20
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu analiz fizykochemicznych ścieków, wód opadowych i odprowadzanych do środowiska osadów ściekowych, wód odbiornika i wód z piezometrów oraz wykonaniu analiz wody w podstawowym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym z ujęć wód podziemnych z obiektów będących w zarządzie RZI Szczecin wraz z pomiarem statycznym i dynamicznym zwierciadła wody.
2017-02-10
2017-02-20
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Badanie wody i ścieków
2017-02-09
2017-02-23
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przebudowie budynku nr 5 na potrzeby WKU w Kołobrzegu.
2017-02-08
2017-02-27
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT UTWARDZONYCH NAWIERZCHNI CHODNIKÓW W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 2216 NA TERENIE JW 2697 W BRZEGU
2017-02-08
2017-02-23
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Naprawa budynku nr 22 w kompleksie wojskowym Kłaj
2017-02-07
2017-02-27
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - budowa systemów ochrony technicznej w obiektach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Morągu dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 Bartoszyce - postępowanie nr 20/U
2017-02-06
2017-02-22
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa strażnicy Wojskowej Straży Pożarnej wraz z nową lokalizacją placu ćwiczeń na terenie kompleksu wojskowego Redzikowo (zadanie nr 13742)
2017-02-03
2017-02-13
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu przeglądów aparatów powietrznych i masek do aparatów powietrznych.
2017-02-03
2017-02-13
Kraków Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu do działań terenowych na Pustyni Błędowskiej na potrzeby projektu LIFE 12 NAT/PL/000031 finansowanego ze środków KE i NFOŚiGW w ramach instrumentu finansowego LIFE+
2017-02-03
2017-02-27
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Etap I - Przebudowa budynku nr 12 - hala sportowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Morągu dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 Bartoszyce. Etap II - Docieplenie stropodachu budynku nr 13 - hala sportowa wraz z robotami towarzyszącymi w Morągu dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 Bartoszyce - postępowanie nr 19/RB
2017-02-03
2017-02-21
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont drogi dojazdowej na odcinku 2,7 km do kompleksu wojskowego w Kłaju
2017-02-02
2017-02-20
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Naprawa budynku nr 27 w kompleksie wojskowym Kłaj
2017-02-01
2017-02-10
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa remontowa organów Wilhelma Sauera z 1886r. w Kościele Garnizonowym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Bydgoszczy wraz z ich intonacją i strojeniem.
2017-02-01
2017-02-17
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przedmiotem zamówienia posadowienie kontenerowej stacji paliw w kompleksie wojskowym w Łodzi wraz z wykonaniem inwentaryzacji schematycznej WCKM k - 8156 Łódź ul. 6 Sierpnia 92 - zadanie 11676
2017-02-01
2017-02-16
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT BUDYNKUGARAŻOWEGO NR 52 W JW 1145 W BOLESŁAWCU
2017-02-01
2017-02-17
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury WYKONANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH I NISKOPRĄDOWYCH W BUDYNKU NR 3/3008 W BOLESŁAWCU - ZADANIE 21395 i 21832
2017-01-31
2017-02-16
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Naprawa budynku nr 47 w kompleksie wojskowym Kłaj
2017-01-31
2017-02-22
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowy budynku magazynowego nr 23 w zakresie budowy akumulatorowni i pomieszczeń garażowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianą przeznaczenia na budynek wielofunkcyjny dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2568 Węgorzewo - postępowanie nr 15/U

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-23
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Pełnienie rozszerzonego nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego nr 12639 - Modernizacja składu MPS w Dębogórzu.
2017-02-22
brak danych
Gdynia Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowo - kosztorysowej wraz z innymi opracowaniami dla zadańCz. I - przebudowa budynku nr 144 w Redzikowie wraz z budową miejsc parkingowych - zadanie nr 13557; Cz. II - remont budynku nr 144 w kompleksie wojskowym w Redzikowie - zadanie nr 12844 oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla ww. zadań.
2017-02-20
brak danych
Szczecin Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu obwałowań budynków magazynowych nr 10 i 11 w Ustroniu Morskim (PKOB 1274).
2017-02-16
brak danych
Szczecin Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby przyłączy (Obiekt techniczny Kretomino, Poligonowy ośrodek szkolenia Głębokie, Plac szkoleniowy Głębokie).
2017-02-14
brak danych
Gdynia Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dodatkowych rurociągów paliwowych technologicznych w ramach zadnia nr 12638 - modernizacja i rozbudowa składu MPS w KPW Gdynia.
2017-02-03
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach nr 64 i nr 1 w m. Świdwin (PKOB 1220, 1241).
2017-01-26
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie instalacji 400 Hz w budynku garażowym nr 78 w Koszalinie (PKOB 1274).
2017-01-24
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlano-montażowych po uprzednim opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania - budowa polowego składu w Składzie Szeroki Bór w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - postępowanie nr 2/RB
2016-12-30
brak danych
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ W KOMPLEKSIE WOJKOWYM WE WROCŁAWIU PRZY UL. OBORNICKIEJ 108- ZADANIE 21374
2016-12-29
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa budynku nr 62 na potrzeby warsztatu łodzi w kompleksie wojskowym Gdańsk Westerplatte (zadanie 13699)
2016-12-28
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury WYKONANIE ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SSWiN, CCTV ORAZ SIECI LAN W BUDYNKU NR 36 W OPOLU - ZADANIE 21375. Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE.
2016-12-27
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania "Remont budynku koszarowego nr 2 na terenie JW. przy ul. 4-go Marca w Koszalinie" oraz dla zadania "Modernizacja budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień nr 12 przy ul. Zwycięstwa 202 w Koszalinie" (PKOB 1274).
2016-12-23
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlano-montażowych po uprzednim opracowaniu dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla dostosowania instalacji elektrycznej do wydanych warunków przyłączenia wraz z przebudową budynku i rozdzielni n/n usytuowanej w ST01-785 dla potrzeb 25 WOG Białystok w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - postępowanie nr 158/RB
2016-12-23
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Utwardzenie nawierzchni, wymiana ogrodzenia oraz oświetlenia w kompleksie koszarowym Bemowo Piskie - postępowanie nr 160/RB
2016-12-23
brak danych
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa platformy widokowej przy bunkrze w projekcie LIFE 12 NAT/PL/000031
2016-12-22
brak danych
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ NA REMONT KUCHNI I STOŁÓWKI W BUDYNKU NR 2 PRZY UL. PRETFICZA WE WROCŁAWIU - ZADANIE 21823
2016-12-19
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie poligonowego, polowego, kontenerowego składu środków materiałowych w kompleksie Głębokie.
2016-12-15
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury ROZBIÓRKA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NR 18 W ŚWIĘTOSZOWIE
2016-12-14
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlano montażowych po uprzednim opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania - budowa polowych składów dla potrzeb Ośrodka Szkolenia Poligonowego w Bemowie Piskim - 159/RB
2016-12-12
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont pokrycia dachu i wymiana bram w budynku nr 11 ul. Ligocka 2-4 we Wrocławiu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.