eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Rejonowy Zarząd Infrastruktury

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargiRejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-11
2017-01-24
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej przyłączenia obiektu do sieci "Budowa Centrum Dowodzenia Ćwiczeniami dla Kompleksowego Systemu Symulacji Pola Walki w Olesznie - przyłącza sanitarne i elektryczne" wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót budowlanych realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej.
2017-01-02
brak danych
Gdynia Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa siec energetycznej wraz z zasilaniem awaryjnym w kompleksie wojskowym w Redzikowie, zadanie nr 13754.
2016-12-30
brak danych
Gdynia Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa budynku wielofunkcyjnego nr 6 w m. Wejherowo - zadanie 13429 oraz wykonanie prac konserwatorskich
2016-12-29
brak danych
Gdynia Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa myjni samochodowej na terenie kompleksu wojskowego w Siemirowicach - zadanie nr 13688
2016-12-21
2017-01-23
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach nr 64 i nr 1 w m. Świdwin (PKOB 1220, 1241).
2016-12-21
brak danych
Gdynia Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa Falochronu Północnowschodniego oraz Falochronu Wejściowego w Porcie Wojennym Gdynia (zadanie 13428) oraz regulację rzędnych dna morskiego przy Falochronie Wejściowym do portu morskiego Gdyni (zadanie 13824).
2016-12-05
brak danych
Kraków Rejonowy Zarząd Infrastruktury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE
2016-11-30
brak danych
Szczecin Rejonowy Zarząd Infrastruktury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE
2016-10-21
brak danych
Szczecin Rejonowy Zarząd Infrastruktury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-12-30
2017-01-16
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa terenowego punktu informacyjnego w projekcie LIFE 12 NAT/PL/000031
2016-12-21
2017-01-10
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót budowlanych realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania Adaptacja budynku nr 7 na potrzeby laboratorium na terenie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 66.
2016-12-20
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Utwardzenie nawierzchni, wymiana ogrodzenia oraz oświetlenia w kompleksie koszarowym Bemowo Piskie - postępowanie nr 160/RB
2016-12-20
2017-01-03
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlano-montażowych po uprzednim opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania - budowa polowego składu w Składzie Szeroki Bór w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - postępowanie nr 2/RB
2016-12-09
2016-12-28
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego podczas trwania robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji dla zadania polegającego na adaptacji pomieszczenia nr 206 w budynku nr 5 na potrzeby sytemu dowodzenia operacyjnego oraz budowie systemu kontroli dostępu w budynkach nr 4 i nr 5 w Świnoujściu.
2016-12-08
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlano montażowych po uprzednim opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania - budowa polowych składów dla potrzeb Ośrodka Szkolenia Poligonowego w Bemowie Piskim - 159/RB
2016-12-02
2016-12-22
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie instalacji 400 Hz w budynku garażowym nr 78 w Koszalinie (PKOB 1274).
2016-12-02
2016-12-15
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlano-montażowych po uprzednim opracowaniu dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla dostosowania instalacji elektrycznej do wydanych warunków przyłączenia wraz z przebudową budynku i rozdzielni n/n usytuowanej w ST01-785 dla potrzeb 25 WOG Białystok w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - postępowanie nr 158/RB
2016-11-30
2016-12-20
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych dla zadania obejmującego modernizację stacji paliw płynnych w kompleksie Mirosławiec (PKOB 1230).
2016-11-28
2016-12-20
Szczecin Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania "Posadowienie i podłączenie agregatów prądotwórczych na terenie kompleksów wojskowych w 16 WOG Oleszno" (PKOB 1274).
2016-11-25
2016-12-13
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury MODERNIZACJA SYSTEMU ALARMOWEGO W STREFIE MAGAZYNOWEJ SKŁADU DUNINÓW WRAZ Z MODERNIZACJĄ SIECI ZASILAJĄCEJ Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "POUFNE"
2016-11-25
2016-12-22
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania "Remont budynku koszarowego nr 2 na terenie JW. przy ul. 4-go Marca w Koszalinie" oraz dla zadania "Modernizacja budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień nr 12 przy ul. Zwycięstwa 202 w Koszalinie" (PKOB 1274).
2016-11-24
2016-12-05
Gdynia Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowo - kosztorysowej wraz z innymi opracowaniami dla zadańCz. I - przebudowa budynku nr 144 w Redzikowie wraz z budową miejsc parkingowych - zadanie nr 13557; Cz. II - remont budynku nr 144 w kompleksie wojskowym w Redzikowie - zadanie nr 12844 oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla ww. zadań.
2016-11-21
2016-12-06
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dodatkowych rurociągów paliwowych technologicznych w ramach zadania nr 12638 - modernizacja i rozbudowa składu MPS w KPW Gdynia.
2016-11-21
2016-12-06
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont organów w Kościele Garnizonowym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Bydgoszczy
2016-11-14
2016-11-28
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont budynku nr 6 oraz placu apelowego z trybuną i drogą dojazdową w kompleksie koszarowym Bemowo Piskie - postępowanie nr 153/RB
2016-11-04
2016-11-30
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Etap I - Elbląg - Wykonanie docieplenia budynku nr 1 wraz z nadbudową, podjazdem dla niepełnosprawnych, dobudową wiatrołapu i elementów zagospodarowania terenu. Etap II - Elbląg - Przebudowa budynku nr 1 wraz z wymianą instalacji wewnętrznych i dostosowaniem do obowiązujących przepisów - postępowanie nr 149/RB
2016-11-02
2016-11-17
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury ROZBIÓRKA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NR 18 W ŚWIĘTOSZOWIE
2016-11-02
2016-11-10
Wrocław Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu kwaterunkowego metalowego - szafy na odzież metalowe WP 2-40 - 470 szt.
2016-10-28
2016-11-08
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie technologii paliwowej, sieci, instalacji ppoż. wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych dla zadania nr 12639 - modernizacja składu MPS w Dębogórzu.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-12-30
brak danych
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ W KOMPLEKSIE WOJKOWYM WE WROCŁAWIU PRZY UL. OBORNICKIEJ 108- ZADANIE 21374
2016-12-29
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa budynku nr 62 na potrzeby warsztatu łodzi w kompleksie wojskowym Gdańsk Westerplatte (zadanie 13699)
2016-12-28
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury WYKONANIE ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SSWiN, CCTV ORAZ SIECI LAN W BUDYNKU NR 36 W OPOLU - ZADANIE 21375. Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE.
2016-12-27
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania "Remont budynku koszarowego nr 2 na terenie JW. przy ul. 4-go Marca w Koszalinie" oraz dla zadania "Modernizacja budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień nr 12 przy ul. Zwycięstwa 202 w Koszalinie" (PKOB 1274).
2016-12-23
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlano-montażowych po uprzednim opracowaniu dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla dostosowania instalacji elektrycznej do wydanych warunków przyłączenia wraz z przebudową budynku i rozdzielni n/n usytuowanej w ST01-785 dla potrzeb 25 WOG Białystok w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - postępowanie nr 158/RB
2016-12-23
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Utwardzenie nawierzchni, wymiana ogrodzenia oraz oświetlenia w kompleksie koszarowym Bemowo Piskie - postępowanie nr 160/RB
2016-12-23
brak danych
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa platformy widokowej przy bunkrze w projekcie LIFE 12 NAT/PL/000031
2016-12-22
brak danych
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ NA REMONT KUCHNI I STOŁÓWKI W BUDYNKU NR 2 PRZY UL. PRETFICZA WE WROCŁAWIU - ZADANIE 21823
2016-12-19
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie poligonowego, polowego, kontenerowego składu środków materiałowych w kompleksie Głębokie.
2016-12-15
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury ROZBIÓRKA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NR 18 W ŚWIĘTOSZOWIE
2016-12-14
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlano montażowych po uprzednim opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania - budowa polowych składów dla potrzeb Ośrodka Szkolenia Poligonowego w Bemowie Piskim - 159/RB
2016-12-12
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont pokrycia dachu i wymiana bram w budynku nr 11 ul. Ligocka 2-4 we Wrocławiu
2016-12-09
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont budynku nr 6 oraz placu apelowego z trybuną i drogą dojazdową w kompleksie koszarowym Bemowo Piskie - postępowanie nr 153/RB
2016-12-06
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu gaśniczego i wyposażenia specjalistycznego dla WSP
2016-12-05
brak danych
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT ŁÓŻEK, TABORETÓW ORAZ STOŁÓW POLOWYCH
2016-12-05
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA PRZESTAWIENIU KOZŁA OPOROWEGO BOCZNICY KOLEJOWEJ 606 DUNINÓW - ZADANIE 21127
2016-12-05
brak danych
Bydgoszcz Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu kwaterunkowego polowego
2016-12-05
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO PPK SPIKE WRAZ Z KOTŁOWNIĄ I STACJĄ TRAFO W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W JASTRZĘBIU. Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone
2016-12-02
brak danych
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PODŁĄCZENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W DUSZNIKACH-ZDROJU DO GMINNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ, OBEJMUJĄCEJ UPORZĄDKOWANIE KANALIZACJI SANITARNEJ W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM ORAZ WYBUDOWANIE KOLEKTORA ODPROWADZAJĄCEGO ŚCIEKI SANITARNE Z TERENU KOMPLEKSU WOJSKOWEGO Z POWIĄZANIEM Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ KANALIZACYJNĄ M. DUSZNIKI-ZDRÓJ - ZADANIE 21008
2016-12-01
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie technologii paliwowej, sieci, instalacji ppoż. wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych dla zadania nr 12639 - modernizacja składu MPS w Dębogórzu.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.