eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Rejonowy Zarząd Infrastruktury

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargiRejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-02-20
2020-03-09
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Prace budowlane w zakresie bud. 107 i 108 przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy
2020-02-20
2020-03-11
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont ogrodzenia zewnętrznego na terenie kompleksu wojskowego w Gdyni przy ul. Admirała Józefa Unruga 97
2020-02-19
2020-03-10
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie aktualizacji programu inwestycji oraz dokumentacji projektowej dla zadania 11306 pn.: "Modernizacja systemu ochrony technicznej obiektów Składu Toruń w kompleksie wojskowym w Toruniu"
2020-02-17
2020-03-06
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego podczas trwania robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji dla zadania polegającego na budowie zabezpieczeń p.poż. w budynku nr 3 w Świnoujściu.
2020-02-14
2020-03-05
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT BUYDNKU BIUROWO-SZTABOWEGO NR 2 ZLOKALIZOWANEGO W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM NR 2216 NA TERENIE JW 2697 W BRZEGU
2020-02-14
2020-03-03
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ W OPARCIU O PROJEKT POWTARZALNY BĘDĄCY W POSIADANIU ZAMAWIAJĄCEGO NA BUDOWĘ 8 BUDYNKÓW GARAŻOWYCH W PST NR 1 WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W ŚWIĘTOSZOWIE
2020-02-13
2020-02-25
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowo - kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych dla zadania 13560 - "Modernizacja rurociągów paliwowych".
2020-02-11
2020-02-28
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ STRZELNICY GARNIZONOWEJ TYPU B-200 W KLASIE BEZPIECZEŃSTWA I W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 2900 WE WROCŁAWIU
2020-02-04
2020-02-24
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ NA MODERNIZACJĘ I PRZEBUDOWĘ BUDYNKU KOSZAROWEGO NR 3 W CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH WE WROCŁAWIU
2020-01-30
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostosowanie pomieszczeń w bud. 1 znajdującym się na terenie kompleksu wojskowego w Kutnie na potrzeby kancelarii kryptograficznej z. 11744
2019-12-10
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Robota budowlana polegająca na wykonaniu zabezpieczeń ppoż. w budynkach nr 2, 4, 5 w kompleksie przy ul. Ku Słońcu 33 w Szczecinie (PKOB 1274).
2019-11-26
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury ROZBIÓRKA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZLOKALIZOWANYCH W- KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8706 NA DZIAŁCE NR 573/10, 573/11, 573/12, - KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8676 NA DZIAŁCE NR 573/15, 573/16, 573/8, 83/501 NA TERENIE JW. 2399 W ŚWIĘTOSZOWIE

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-02-10
2020-02-19
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu przeglądów aparatów powietrznych i masek do aparatów powietrznych.
2020-02-07
2020-02-19
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Prace geodezyjne obejmujące obsługę geodezyjną kompleksów wojskowych położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i województwa łódzkiego, w zakresie potrzeb RZI w Bydgoszczy oraz remontów przeprowadzanych przez Wojskowe Oddziały Gospodarcze;
2020-02-07
2020-02-20
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury 1. Przedmiotem zamówienia są prace geodezyjne i kartograficzne dotyczące aktualizacji mapy terenu zamkniętego oraz aktualizacji mapy tematycznej dotyczącej inwentaryzacji placów, jezdni, chodników, obszarów zielonych i ogrodzeń, obejmujących kompleks wojskowy Latkowo;
2020-02-06
2020-02-17
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa pianotwórczych środków gaśniczych i proszków gaśniczych
2020-02-05
2020-02-18
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Prace geodezyjno-kartograficzne obejmujące tereny zamknięte położone w województwie kujawsko-pomorskim i województwie łódzkim.
2020-02-05
2020-02-18
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie adaptacji dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania 11663 pn.: "Budowa strażnicy wojskowej straży pożarnej dla potrzeb WSP - JW 4392 na terenie kompleksu wojskowego w Nowym Glinniku"
2020-01-30
2020-02-07
Kraków Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zakup energii elektrycznej do 3 obiektów zarządzanych przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie ul. Mogilska 85
2020-01-29
2020-02-12
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont łóżek koszarowych uniwersalnych
2020-01-27
2020-02-07
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach Zadania nr 13581 - Budowa i modernizacja sieci elektrycznej i teletechnicznej oraz klimatyzacji na potrzeby dostosowania pomieszczeń COM - DKM i RCI dla potrzeb systemu SSSB w kompleksie wojskowym nr 4011 w Gdyni w formie "zaprojektuj i zbuduj"
2020-01-24
2020-02-04
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, realizacja robót budowlanych, sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach Zadania nr 13502Dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 5 w Kompleksie Wojskowym lotnisko w Krasnołęce do obowiązujących przepisów" - w systemie "zaprojektuj i zbuduj".
2020-01-23
2020-02-12
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizacje i przebudowę budynku kasyna nr 7 w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu
2020-01-22
2020-02-11
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku nr 1 - WKU Włocławek - zadanie 11765" oraz opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w ramach zadania "Przystosowanie budynku nr 1 w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego - WKU Włocławek - zadanie 11839"
2020-01-20
2020-01-30
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zadanie nr 13457"Przebudowa budynku nr 64 oraz budowa ogrodzenia wokół budynków nr 64 i 66 w kompleksie wojskowym Gdynia Oksywie" - w systemie "zaprojektuj i zbuduj oraz sprawowanie nadzoru autorskiego." Zadanie nr 13458" "Przebudowa budynku nr 66 oraz integracja systemów alarmowych z budynków nr 64 i 66 w LCN w kompleksie wojskowym Gdynia Oksywie" - w systemie "zaprojektuj i zbuduj oraz sprawowanie nadzoru autorskiego."
2020-01-14
2020-01-30
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA CELÓW BYTOWO -GOSPODARCZYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM WE WROCŁAWIU PRZY UL. OBORNICKIEJ 108
2020-01-13
2020-01-30
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej na przebudowę budynku nr 1, w tym montaż technicznych środków i systemów wspomagających ochronę fizyczną Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu
2020-01-10
2020-01-21
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa i modernizacja systemu alarmowego oraz systemu kontroli dostępu w obiektach nr 4,5,11,12,28 I i II kategorii w JW 1889 w Lęborku w ramach zadania 13532 i 13842
2020-01-10
2020-01-21
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego nr 13401 - dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby biurowe RZI Gdynia budynek nr 1w Gdyni oraz 13838 - budowa systemów wspomagających ochronę fizyczną dla potrzeb RZI Gdynia wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
2020-01-09
2020-01-23
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie stanu ochrony przeciwpożarowej (ekspertyza ppoż.) dla budynków nr 2, 303, 364 w ramach zadania inwestycyjnego 13552 "Dostosowanie pomieszczeń budynków nr 2, 303,364 do aktualnych warunków ppoż. w kompleksie wojskowym w Gdyni. "
2020-01-08
2020-01-21
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie programu inwestycji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury warsztatowo-magazynowej systemu SICO-WISŁA w kompleksie wojskowym nr 2069 w Warsztatach Techniki Lotniczej w Toruniu 1 Regionalnej Bazy Logistycznej" - zadanie 11833
2019-12-13
2019-12-23
Gdynia Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektu wojskowego w Rzucewie gm. Puck.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-02-17
brak danych
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dystrybucja energii elektrycznej dla punktu poboru zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Trzmielowickiej 28, Jednostka Wojskowa 1245, 54-008 Wrocław
2020-02-17
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa budynku garażowego 6 stanowiskowego dla systemu łączności Jaśmin w m. Wejherowo - zadanie 13817.
2020-02-07
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie przepompowni ścieków sanitarnych wraz z komorą przepływomierza i przebudową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego nr 12565 - Budowa przyłączy i opomiarowania w kompleksie wojskowym w Redzikowie.
2020-02-05
brak danych
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie adaptacji dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego 11663 pn."Budowa strażnicy wojskowej straży pożarnej dla potrzeb WSP na terenie JW w Nowym Glinniku"
2020-01-22
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zabezpieczeń ppoż. w budynkach nr 4 i 17 przy ul. 4-go Marca 3 w Koszalinie (decyzja DWOP nr 2/D/2019 z dnia 10.01.2019r.) (PKOB 1274).
2020-01-13
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Uruchomienie i serwisowanie stacji uzdatniania wody w budynku nr 39 (bunkier), serwisowanie stacji uzdatniania wody na terenie Portu Wojennego Gdynia oraz usuwanie awarii urządzeń i armatury na stacjach uzdatniania wody - w przypadku ich wystąpienia
2020-01-02
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa obwodnicy terenu technicznego do Instrukcji o ochronie obiektów Wojskowych - zadanie 11753
2019-12-19
brak danych
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na budowę budynku garażowego dla potrzeb KTO ROSOMAK w kompleksie przy Al. Żołnierza 37 w Stargardzie.
2019-12-19
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót drogowych i zagospodarowania terenu w ramach zadania inwestycyjnego nr 11608 pn. "Przebudowa budynku biurowo-sztabowego nr 1 dla potrzeb Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy
2019-12-13
brak danych
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na przebudowę budynku garażowego nr 1 w Bielkowie.
2019-12-02
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Montaż ciepłomierzy, liczników oleju i opomiarowania urządzeń elektrycznych w ramach zadania nr 13646 "Budowa nowej hali remontowej Centrum Obsługowo- Remontowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą JW 4580 Czarne"
2019-11-28
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na remoncie rampy czołowo-bocznej wraz z bocznicą kolejową nr 611 w kompleksie wojskowym 2347 w m. Komprachcice.
2019-11-28
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Demontaż pali stalowych wypełnionych betonem z rzeki Głównicy
2019-11-27
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Montaż, uruchomienie oraz szkolenie z obsługi wyposażenia warsztatów oraz narzędzi elektryczno - mechanicznych w ramach zadania nr 13646 "Budowa nowej hali remontowej Centrum Obsługowo-Remontowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą JW 4580 Czarne".
2019-11-25
brak danych
Kraków Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego w ramach 5 części
2019-11-25
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zabezpieczeń ppoż. w budynkach nr 1, 3 i 4 przy ul. Koszalińskiej 76 w Kołobrzegu (decyzja DWOP nr 4/D/2019 z dnia 12.02.2019r.) (PKOB 1274).
2019-11-20
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przeprowadzenie kompensacji mocy biernej w kompleksie wojskowym 6039 Redzikowo wraz z usługą serwisową stacji transformatorowych. Usługa kompleksowaczęść I Wykonanie jednorazowego przeglądu i konserwacji stacji transformatorowych zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego w Redzikowie. część II Wykonanie analizy sieci, pomiarów, badań i opracowaniu dokumentacji technicznej oraz wykonaniu kompensacji mocy biernej pojemnościowej dla kompleksu wojskowego w Redzikowie.
2019-11-19
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa wyposażenia warsztatu mechanika aparatów oddechowych wraz z urządzeniem do czyszczenia i impregnacji ubrań specjalnych dla CSLog w Grupie
2019-11-18
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przystosowanie wydzielonych pomieszczeń w budynku nr 340 w Gdyni - zadanie 13501.
2019-11-18
brak danych
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu wykonaniu 5-letnich kontroli okresowych instalacji elektrycznych i piorunochronnych dla obiektów budowlanych będących w administracji Komendy Portu Wojennego Świnoujście.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.