eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Rejonowy Zarząd Infrastruktury

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargiRejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-23
2016-10-05
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (budowlano-wykonawczej) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej na remont z dostosowaniem do obecnie obowiązujących standardów i przepisów, budynku garażowego nr 12 w Braniewie przy ul. Sikorskiego 41 - postępowanie nr 141/U
2016-09-22
2016-10-10
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT DACHU BUDYNKU GARAŻOWEGO NR 8 ZLOKALIZOWANEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. OBORNICKIEJ 126
2016-09-21
2016-10-06
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty polegające na remoncie łazienek w budynku nr 3 na terenie kompleksu wojskowego Gdynia Grabówek.
2016-09-20
2016-10-05
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Część I - wykonanie przyłączy wodociągowych do nabrzeży portowych usytuowanych w basenie VIII, IX, X i XI oraz kompleksu wojskowego w Bazie Nurków i Płetwonurków w Porcie Wojennym Gdynia - zadanie 13677. Część II - wykonanie przyłączy wodociągowych w ulicy inż. Jana Śmidowicza, Rondzie Bitwy pod Oliwą oraz ulicy Arciszewskich w Gdyni - zadanie 12269.
2016-09-19
2016-10-04
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wymiana części kostki brukowej betonowej na płytki kamienne wokół Kościoła Garnizonowego w kompleksie wojskowym przy ul. Chęcińskiej 2 w Kielcach
2016-09-16
2016-10-03
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont części pomieszczeń w budynku nr 22 w kompleksie ul. Rakowicka 29
2016-09-16
2016-10-03
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowy (dostosowania) strychu budynku nr 11 (Kościół Garnizonowy) na potrzeby działalności duszpasterskiej Garnizonowej Parafii Wojskowej w Bartoszycach - postępowanie nr 135/U
2016-09-16
2016-09-26
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przeprowadzenie kontroli okresowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy Prawo budowlane, zwanej w dalszej części specyfikacji ustawą PB, budowli hydrotechnicznych oraz związanych z nimi obiektów liniowych i urządzeń budowlanych, pomiar skuteczności ochrony katodowej i badania instalacji elektrycznych w Porcie Wojennym Gdynia, w Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego w Gdyni, w Punkcie Bazowania Hel, w Porcie Ustka i Gdańsk Westerplatte
2016-09-16
2016-10-03
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury I część zamówieniaroboty polegające na remoncie placu apelowego wraz z nawierzchnią przy pomniku oraz trybuny na terenie kompleksu wojskowego Gdynia Grabówek. II część zamówieniaremont oświetlenia zewnętrznego na terenie kompleksu wojskowego Gdynia Grabówek.
2016-09-15
2016-09-30
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Naprawa budynku nr 47 w kompleksie wojskowym Kłaj
2016-09-15
2016-09-29
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Rozbiórka istniejącej i budowa rampy kolejowej wbk nr 531 w Olsztynie - postępowanie nr 134/RB
2016-09-09
2016-09-29
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT BUDYNKU NR 48 W POLSKIEJ NOWEJ WSI - ETAP II

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-15
2016-09-23
Kraków Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa mebli, wkładów brezentowych do łóżek polowych oraz stojaków na broń
2016-09-08
2016-09-23
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont źródła ciepła oraz instalacji c.o. w budynku Kościoła Garnizonowego w Gliwicach, ul. Św. Barbary 2
2016-09-07
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonania robót dodatkowych branży elektrycznej w ramach zadania Olsztyn - Przebudowa części pomieszczeń budynku nr 1 z jego termomodernizacją dla potrzeb Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie - postępowanie nr 133/RB
2016-09-01
2016-09-16
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont wnętrza Kościoła Garnizonowego w Katowicach
2016-08-30
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót dodatkowych branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w ramach zadania - Rozbiórka budynku nr 77 oraz przebudowa budynku warsztatowego nr 15 wraz z infrastrukturą techniczną w Morągu dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 - postępowanie nr 131/RB
2016-08-24
2016-09-08
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty polegające na remoncie ogrodzenia oraz remoncie murków oporowych i cokołów budynku na terenie kompleksu wojskowego nr 399 w Gdańsku.
2016-08-24
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót dodatkowych branży sanitarnej w ramach zadania Elbląg - budowa biura przepustek wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscu rozbieranego budynku nr 72 dla potrzeb Jednostki Wojskowej 5330 Elbląg - postępowanie nr 130/RB
2016-07-27
2016-08-17
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa budynku biurowo-sztabowego nr 1 dla potrzeb Centrum Doktryn i Szkolenia SZ w Bydgoszczy wraz z wykonaniem inwentaryzacji schematycznej obiektu
2016-07-27
2016-08-08
Bydgoszcz dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu kwaterunkowego
2016-07-27
2016-08-11
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont ogrodzenia wzdłuż ulic Warszawskiej i Sobieskiego dla WSzW Bydgoszcz
2016-07-27
2016-08-11
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont ogrodzenia oraz remont murków oporowych i cokołów budynku na terenie kompleksu wojskowego nr 399 Gdańsk.
2016-07-27
2016-08-25
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO PPK SPIKE WRAZ Z KOTŁOWNIĄ I STACJĄ TRAFO W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W JASTRZĘBIU Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE
2016-07-27
2016-08-05
Wrocław usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT ŁÓŻEK POLOWYCH I STOŁÓW POLOWYCH
2016-07-27
2016-08-08
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Część I zamówienia - wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo -kosztorysowej dla zadania nr 13815 - Przebudowa budynku sztabowo - administracyjnego nr 1 w kompleksie wojskowym w Rzucewie. Część II zamówienia - Sprawowanie nadzoru autorskiego na okres realizacji robót budowlanych.
2016-07-27
2016-08-05
Gdynia dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawę energii elektrycznej na potrzeby zasilania obiektów wojskowych w Gdańsku.
2016-07-27
2016-08-05
Wrocław usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury NAZWA ZADANIAWYKONANIE PIĘCIOLETNIEJ KONTROLI OKRESOWEJ BUDOWLI NA TERENIE JW.2286 OPOLE Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE.
2016-07-27
2016-08-17
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury ROZBIÓRKA BUDYNKÓW W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W OPOLU PRZY UL. NIEMOLIŃSKIEJ 89
2016-07-27
2016-08-11
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury I część zamówieniawymiana bram garażowych, remont instalacji elektrycznej, wymiana opraw oświetleniowych, roboty sanitarne w budynku nr 22 na terenie kompleksu wojskowego Chojnice. II część zamówieniawymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 23 na terenie kompleksu wojskowego Chojnice.
2016-07-27
2016-08-29
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE NAWIERZCHNI CHODNIKA ZLOKALIZOWANEGO PRZY KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 2843 W OBRĘBIE ULICSZTABOWA, GAJOWICKA I B. PRETFICZA WE WROCŁAWIU W KONWENCJI ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ
2016-07-27
2016-08-19
Kraków roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa platformy widokowej przy bunkrze w projekcie LIFE 12 NAT/PL/000031

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-23
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury NAZWA ZADANIAPODŁĄCZNIE INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH Z BUDYNKU NR 2 (IZBA ZATRZYMAŃ) PRZY UL. PRETFICZA DO BUDYNKU NR 25 (ŻANDARMERIA WOJSKOWA) PRZY UL. HALLERA WE WROCŁAWIU - ZADANIE 21162 i 21814.
2016-09-23
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury BUDOWA CENTRUM SYMULATORÓW AGPT DLA OSL W GARNIZONIE ŚWIĘTOSZÓW Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZAKOŃCZENIU ROBÓT - ZADANIE 21138
2016-09-22
brak danych
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wymiana sieci wodociągowej zasilającej obiekty WOSzK Zakopane - etap I
2016-09-21
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali z infrastrukturą wraz z dostawą i instalacją systemu symulacji Śnieżnik na terenie kompleksu wojskowego plac ćwiczeń w Stargardzie (PKOB 1274).
2016-09-21
brak danych
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury NAZWA ZADANIAWYKONANIE PIĘCIOLETNIEJ KONTROLI OKRESOWEJ BUDOWLI NA TERENIE JW.2286 OPOLE Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE.
2016-09-20
brak danych
Gdynia Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa materiałów do naprawy sprzętu kwaterunkowego
2016-09-16
brak danych
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Prace geodezyjne i kartograficzne obejmujące tereny kompleksów wojskowych położonych w woj. łódzkim oraz kujawsko-pomorskim.
2016-09-16
brak danych
Wrocław Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury DOSTAWA KLIMATYZATORÓW TYPU ŚCIENNEGO
2016-09-16
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonania robót dodatkowych branży elektrycznej w ramach zadania Olsztyn - Przebudowa części pomieszczeń budynku nr 1 z jego termomodernizacją dla potrzeb Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie - postępowanie nr 133/RB
2016-09-16
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa stanowiska dowodzenia (wieży sterowniczej) oraz montaż instalacji sterowniczo-sygnalizacyjnej systemu Agat-Szmaragd wraz z robotami towarzyszącymi na strzelnicy garnizonowej dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 Bartoszyce (przystosowanie stanowiska osi A strzelnicy garnizonowej JW 1248 na potrzeby instalacji systemu Agat/M-Szmaragd/M) - postępowanie nr 123/RB
2016-09-16
brak danych
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Prace geodezyjne i kartograficzne obejmujące tereny kompleksów wojskowych położonych w woj. łódzkim oraz kujawsko-pomorskim
2016-09-15
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu kwaterunkowego
2016-09-15
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sortów mundurowych dla WSP
2016-09-15
brak danych
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa stacji paliw w Bytomiu ul. Oświęcimska 33
2016-09-14
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa budynku magazynu żywności wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w kompleksie wojskowym Gdynia Babie Doły (zadanie 13672)
2016-09-14
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa materiałów do produkcji i remontu polowego sprzętu kwaterunkowego
2016-09-14
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu kwaterunkowego
2016-09-14
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ogrodzenia kompleksu wojskowego w m. Glewice (PKOB 2420).
2016-09-14
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury ROZBIÓRKA BUDYNKÓW W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W OPOLU PRZY UL. NIEMOLIŃSKIEJ 89
2016-09-13
brak danych
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Naprawa wnętrza budynku nr 26 w kompleksie wojskowym przy ul. Skrzatów 2 w Krakowie.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.