eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Rejonowy Zarząd Infrastruktury

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargiRejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-05-21
2019-06-10
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWEGO DLA POTRZEB SYMULATORA TAKTYCZNEGO WSPÓŁCZESNEGO POLA WALKI DLA PODODZIAŁÓW WOJSK PANCERNYCH I ZMECHANIZOWANYCH W ŚWIĘTOSZOWIE Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE"
2019-05-21
2019-05-29
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa systemu monitoringu energii elektrycznej oraz zasilania awaryjnego w kompleksie wojskowym Kraków-Pychowice
2019-05-20
2019-05-28
Kraków Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usuwanie niepożądanej roślinności w rejonie dobrze zachowanych muraw napiaskowych i cennych przyrodniczo obszarów północnej części Pustyni Błędowskiej
2019-05-17
2019-06-06
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO PRZY UL. HALLERA WE WROCŁAWIU - ZADANIE 21851
2019-05-16
2019-05-24
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót polegających na wymianie drzwi i okien na klatce schodowej budynku nr 44 w kompleksie wojskowym w Słupsku.
2019-05-16
2019-06-03
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa budynku nr 70 na potrzeby grupy przewodników psów służbowych w kompleksie wojskowym Gdańsk Westerplatte - zadanie 13634.
2019-05-16
2019-05-27
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa budynku Nr 52 Kraków ul. Rakowicka 29
2019-05-15
2019-05-30
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont drogi wewnętrznej, dojazdowej do magazynu spadochronów
2019-05-15
2019-06-03
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 132 W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 4229 - SKŁAD DUNINÓW
2019-05-14
2019-05-28
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT BUDYNKU BIUROWO-SZTABOWEGO nr 2 ZLOKALIZOWANEGO W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM nr 2216 NA TERENIE JW. 2697 W BRZEGU
2019-05-14
2019-05-27
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową , uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego przyszłych robót budowlanych realizowanych według sporządzonej dokumentacji na realizację zadania polegającego na wykonaniu obwałowań magazynów, modernizacji ogrodzenia i wykonaniu zabezpieczeń technicznych w składzie materiałowym Oleszno.
2019-05-13
2019-06-03
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 134 W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 4229 - SKŁAD DUNINÓW
2019-05-13
2019-05-30
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury I część zamówienia: remont ramp oraz wykonanie wentylacji mechanicznej w pompowni technologicznej nr 2 , II część zamówienia: przebudowa instalacji odgromowej frontu kolejowego oraz systemu łacznosci telefonicznej i detekcji gazu w budynkach nr 7 i 11 w tramach zadania inwestycyjnego nr 12639 - mmodernizacja skladu MPS Dębogorze.
2019-04-30
2019-05-22
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostosowanie pomieszczeń
2019-04-18
brak danych
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostosowanie budynku plebanii i kościoła do obowiązujących przepisów ppoż. Bydgoszcz- zadanie 11825
2019-04-17
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu pożarniczego i armatury pożarniczej
2019-04-16
brak danych
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu programu inwestycji, dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową, uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji na realizację zadania polegającego na budowie kuchni - stołówki na 2000 żywionych przy obozowisku Konotop.
2019-03-26
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa systemu elektroenergetycznego wraz z wykonaniem inwentaryzacji schematycznej Nowy Glinnik - z. 11632

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-05-10
2019-05-20
Gdynia Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa bonów, kuponów, talonów towarowych na okaziciela w formie papierowej na zakup wszystkich artykułów dla osób uprawnionych z Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni.
2019-05-08
2019-05-16
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Sprawowanie nadzoru autorskiego "Rozbiórka i budowa budynku nr 3 magazynowo -biurowego na potrzeby jednostki wojskowej w Gdańsku"
2019-05-06
2019-05-21
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących instalację klimatyzacji w budynku nr 1 przy ul. Zaleskiego 2 w Szczecinie (PKOB 1274).
2019-05-02
2019-05-15
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie operatów wodnoprawnych na: 1a) Odprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej z terenu kompleksów wojskowych: 4108 Gdynia Witomino, k 4171 CSzMW Ustka, k 1662 Malbork, 1b) Odprowadzanie wód opadowych z terenu kompleksu wojskowego 4033 Gdynia Grabówek, 2) Odprowadzanie wód opadowych z terenu kompleksów wojskowych 4001 Gdynia, 8645 Gdańsk Westerplatte, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń wodnoprawnych.
2019-04-30
2019-05-10
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie opracowania kompleksowej oceny stanu technicznego sztucznych i gruntowych nawierzchni lotniskowych na terenie lotnisk: Gdynia Babie Doły i Siemirowice.
2019-04-30
2019-05-13
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ DLA RZECZOWEJ REALIZACJI ROBÓT NA "WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ I PRZEPIĘCIOWEJ POSTERUNKU RADIOLOKACYJNEGO W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PIETRZYKOWICE"
2019-04-30
2019-05-13
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Aktualizacja mapy numerycznej wraz z GESUT w kompleksie wojskowym w m. Łężyce i części kompleksu wojskowego w m. Hel oraz założenie osnowy dwufunkcyjnej szczegółowej w kompleksie wojskowym w m. Królewo Malborskie.
2019-04-30
2019-05-20
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Rozbudowa systemów alarmowych wraz z budową depozytora kluczy w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa 1 - go Wojskowego Ośrodka Metrologii w Gdyni - zadanie 13829.
2019-04-30
2019-05-08
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa budynku Biura Przepustek w Jednostce Wojskowej Nr 1155 Kraków - Balice
2019-04-26
2019-05-17
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa budynku biurowo-sztabowego nr 1 dla potrzeb Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy
2019-04-25
2019-05-13
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu kwaterunkowego niestandardowego
2019-04-25
2019-05-06
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz kosztorysowo-projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania 12846 - "Remont kościoła garnizonowego budynek nr 1 i 2 w Gdańsku" Część I - opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo kosztorysowej Część II - pełnienie nadzoru autorskiego
2019-04-25
2019-05-14
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zadanie nr 13801 - Przebudowa obiektów oraz infrastruktury kompleksu K-1245 dla potrzeb JW 3775 Chojnice etap I bud. 33; Zadanie nr 13841 - Roboty budowlane obiektów oraz infrastruktury kompleksu Chojnice dla potrzeb JW 3775 - etap II bud. 5 i 6.
2019-04-24
2019-05-14
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie ekspertyzy technicznej, programu inwestycji i dokumentacji projektowej dla zadania 11746 pn.: "Przebudowa budynków koszarowych nr 7 i 8 w Toruniu"
2019-04-24
2019-05-14
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa i remont infrastruktury wodociągowej w kompleksie wojskowym Dusznikach-Zdroju
2019-04-23
2019-05-10
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji oraz dokumentacji projektowej dla zadania 11827 pn.: "Dostosowanie budynku kościoła do obowiązujących przepisów ppoż. K-2045 Toruń"
2019-04-19
2019-05-20
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury ROZBIÓRKA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZLOKALIZOWANYCH W: - KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8706 NA DZIAŁCE NR 573/10, 573/11, 573/12, - KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8676 NA DZIAŁCE NR 573/15, 573/16, 573/8, 83/501 NA TERENIE JW. 2399 W ŚWIĘTOSZOWIE
2019-04-19
2019-05-06
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu aktualizacji map zasadniczych wybranych kompleksów wojskowych położonych w rejonie działania RZI Szczecin.
2019-04-18
2019-04-29
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie ekspertyzy technicznej ścian i fundamentów, programu inwestycji i dokumentacji projektowej dla zadania 11806 pn.: "Przebudowa dachu hangaru nr 7 w Leźnicy Wielkiej"
2019-04-18
2019-04-30
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa budynku Nr 52 Kraków ul. Rakowicka 29.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-05-20
brak danych
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową, uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na budowie zabezpieczeń p-poż w budynkach nr 1,2,3,4,6 przy ul. Metalowej 39 oraz nr 3, 4 przy ul. Metalowej 52 w Szczecinie.
2019-05-20
brak danych
Kraków Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa proszku gaśniczego
2019-05-17
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury MONTAŻ ZBIORNIKA P.POŻ. PRZY BUDYNKU NR 47 W POLSKIEJ NOWEJ WSI
2019-05-17
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń w budynkach nr 1, 16 i 18 w kompleksie wojskowym przy ul. Ostrawickiej w Szczecinie (PKOB 1274).
2019-05-14
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie systemu oddymiania klatek schodowych, montażu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku nr 5 w Kołobrzegu (decyzja DWOP nr 7/D/2015) - ul. Wiosenna 4a (PKOB 1274).
2019-05-14
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Rozbiórka budynku nr 58 w kompleksie wojskowym w Opolu
2019-05-14
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie ogrodzenia i budynków nr 33, 35 oraz rozbiórce budynku nr 46 w kompleksie wojskowym przy ul. Narutowicza w Szczecinie (PKOB 1274).
2019-05-13
brak danych
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury WYKONANIE KONTROLI ROCZNEJ I PIĘCIOLETNIEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W KOMPLEKSACH 116 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W OPOLU ORAZ 23 WOJSKOWEGO SZPITALA UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ - LĄDEK ZDRÓJ UL. JADWIGI 1 (II części)
2019-05-13
brak danych
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury WYKONANIE KONTROLI ROCZNEJ I PIĘCIOLETNIEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W M. KRAPKOWICE I KĘDZIERZYN -KOŹLE
2019-05-10
brak danych
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku nr 174 (parkowa stacja obsługi) w kompleksie 1580 Grupa - zadanie 11803".
2019-05-07
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie systemu alarmowego w bud. 148 w ramach zadania 13448 - " Przebudowa budynku magazynowego 148 dla potrzeb Jednostki Wojskowej w Gdyni."
2019-04-29
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Konserwacja sprzętu kwaterunkowego - konserwacja piecyków grzewczych na paliwo płynne.
2019-04-24
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na polegających na adaptacji pomieszczeń budynku nr 5 na potrzeby trenażera GUNICA w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 66 (PKOB 1274).
2019-04-24
brak danych
Kraków Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka
2019-04-23
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zasilania awaryjnego dla budynku nr 21 w Szczecinie przy ul. Narutowicza 18a (PKOB 2224).
2019-04-19
brak danych
Kraków Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Budowa zadaszonych stanowisk postojowych dla pojazdów typu M-ATV
2019-04-18
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury część IOpracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego Nabrzeży Zachodniego i Północnego w Punkcie Bazowania Hel; część IIOpracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego Falochronu Głównego Wschodniego cz. Północna w Porcie Gdynia.
2019-04-15
brak danych
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa i rozbudowa placu szkolenia - Ośrodka Szkolenia dla potrzeb 8 BWR Grudziądz - zadanie 11822".
2019-04-12
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa sieci cieplnej na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przy ul. Obornickiej 108 we Wrocławiu
2019-04-11
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT ŚCIANY OPOROWEJ RAMPY CZOŁOWO BOCZNEJNA WBK 605 BRZEG W KONWENCJI "ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.