eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Rejonowy Zarząd Infrastruktury

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargiRejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-30
2015-08-14
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont budynku magazynowego z rampą wyładowczą nr 123 w Składzie Jastrzębie
2015-07-30
2015-08-17
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa myjni samochodowej na terenie kompleksu wojskowego w Siemirowicach - zadanie nr 13688.
2015-07-30
2015-08-12
Olsztyn dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa gablot do eksponatów - postępowanie nr 116/D
2015-07-30
2015-08-21
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane obejmujące rozbudowę infrastruktury dla potrzeb mobilnej stacji radiolokacyjej oraz rozbudowę budynku zagłębionego nr 11 na terenie Jednostki Wojskowej w Darżewie (PKOB 1274).
2015-07-29
2015-08-13
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa sieci energetycznej wraz z zasilaniem awaryjnym w kompleksie wojskowym w Redzikowie, zadanie nr 13754.
2015-07-29
2015-08-13
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa strażnicy wojskowej straży pożarnej w Inowrocławiu
2015-07-29
2015-08-14
Bydgoszcz usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej na wykonanie termomodernizacji budynków nr 107 i nr 108 na terenie kompleksu wojskowego nr 1163 w Bydgoszczy
2015-07-28
2015-08-13
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanychZadanie I - Przebudowa boiska do piłki nożnej z bieżnią dla potrzeb Centrum Szkolenia Logistycznego w Grupie - zadanie 11649 Zadanie II - Budowa boiska do tenisa i piłki siatkowej dla potrzeb Centrum Szkolenia Logistycznego w Grupie - zadanie 11650
2015-07-28
2015-08-12
Olsztyn roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 8 z pralni na administracyjno-magazynowy dla potrzeb Jednostki Wojskowej 5338 Białystok - postępowanie nr 115/RB
2015-07-27
2015-08-06
Wrocław dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury DOSTAWA SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO (III CZĘŚCI)
2015-07-24
2015-08-03
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Część I - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na termomodernizację budynków17, 28, 31, 34, 35, 37,144 i 178 zlokalizowanych w kompleksie wojskowym w Gdyni Babie Doły - zadanie 13673. Część II - pełnienie obowiązku nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji dla zadania 13673.
2015-07-24
2015-08-04
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przegląd sprzętu ratownictwa technicznego Wojskowych Straży Pożarnych.
2015-07-24
2015-08-05
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztorysowej dla zadania polegającego na przebudowie budynku garażowego nr 27 w Wejherowie na potrzeby warsztatu rusznikarskiego i warsztatu sprzętu łączności i informatyki (zadanie nr 13759) oraz pełnieniu obowiązku nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji.
2015-07-23
2015-08-12
Olsztyn roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu lakierni proszkowej nr 27 oraz instalacji sprężonego powietrza w pomieszczeniu nr 27 i 29 budynku nr 20 dla potrzeb Jednostki Wojskowej 3751 Elbląg po uprzednim opracowaniu dokumentacji budowlanej w systemie zaprojektuj i wybuduj - postępowanie nr 114/RB
2015-07-23
2015-08-03
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót dla przedsięwzięciaprzebudowa z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej w jednostce wojskowej w Wejherowie, zad. 12812
2015-07-22
2015-07-31
Kraków roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 1 i nr 2 dla potrzeb Pionu Ochrony Informacji Niejawnych w kompleksie wojskowym Kraków-Rząska
2015-07-22
2015-08-03
Kraków usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Budowa parkingu w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie
2015-07-22
2015-07-31
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury I . Wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztowej dla zadania 13797 - przebudowa i montaż środków wspomagających ochronę fizyczną kompleksu wojskowego w Nowym Dworze Wejherowskim. II. Wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztowej dla zadania 13798 - przebudowa systemów wspomagających ochronę w magazynach w kompleksie wojskowym w Nowym Dworze Wejherowskim. III. Sprawowanie nadzoru autorskiego na okres realizacji robót budowlanych na obu zadaniach.
2015-07-22
2015-08-07
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont pomieszczeń biurowych bud. nr 37- ul. Fabryczna 16 Bydgoszcz
2015-07-22
2015-08-12
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania Kompensacja energii biernej w stacjach transformatorowych w wybranych kompleksach RZI Szczecin (PKOB 2224).

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-21
2015-07-30
Kraków dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa mebli realizowana w ramach dwóch zadań
2015-07-21
2015-07-30
Olsztyn dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa siedzisk brezentowych do taboretów polowych - postępowanie nr 113/D
2015-07-20
2015-07-29
Kraków roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Modernizacja i rozbudowa systemów zabezpieczenia technicznego w Ekspozyturze Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Chorzowie.
2015-07-20
2015-07-29
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Naprawa sprzętu koszarowego i polowego.
2015-07-20
2015-07-30
Bydgoszcz dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego strażaka.
2015-07-15
2015-07-30
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa i rozbudowa budynku szkoleniowego nr 312 wraz z infrastrukturą techniczną w Porcie Wojennym Gdynia, zadanie nr 13691.
2015-07-15
2015-07-30
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa budynku magazynowego i wykonanie systemu alarmowego w budynku nr 148 dla potrzeb Jednostki Wojskowej Nr 4026 Gdynia, zadanie 13448.
2015-07-14
2015-07-29
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN WRAZ Z DRENAŻEM OPASKOWYM ORAZ REMONT CZĘŚCI BUDYNKU NR 2 PRZY UL. SZTABOWEJ WE WROCŁAWIU WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM O ZAKOŃCZENIU ROBÓT Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE
2015-07-10
2015-07-20
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Pełnienie rozszerzonego nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego nr 12639 - Przebudowa bazy MPS w Dębogórzu.
2015-07-10
2015-07-22
Olsztyn roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa budynku garażowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 5699 Przasnysz - postępowanie nr 93/RB
2015-07-09
2015-07-30
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT BUDYNKU NR 48 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W POLSKIEJ NOWEJ WSI - ZADANIE 21818
2015-07-09
2015-07-17
Kraków dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Sprzedaż energii elektrycznej do obiektu wojskowego przy ul. Tynieckiej, 30-323 Kraków, dz. nr41/1, 42/2
2015-07-09
2015-07-28
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ZBIORNIKÓW PALIWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ Z AGREGATOROWNIĄ W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. PRETFICZA WE WROCŁAWIU WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIU WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZAKOŃCZENIU ROBÓT
2015-07-08
2015-07-24
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją budynku nr 1 na potrzeby BSP w kompleksie wojskowym w Mirosławcu (PKOB 1274).
2015-07-06
2015-07-21
Kraków roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wymiana dźwigów towarowych oraz wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Klubu Garnizonowego przy ul. Zyblikiewicza 1 w Krakowie
2015-07-03
2015-07-20
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane obejmujące przeniesienie urządzeń monitorujących i rejestrujących systemy alarmowe z budynku nr 22 do budynku nr 30 zlokalizowanych na terenie 100 błącz w Wałczu (PKOB 1274)
2015-07-03
2015-07-21
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane obejmujące budowę wydzielonej strefy ochrony dla kancelarii tajnej, mobilizacyjnej pełnomocnika ochrony i pom. ASK w bud. nr 2 zlokalizowanego w 8 bsap w Dziwnowie (PKOB 1274)
2015-07-03
2015-07-13
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Część IWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji budynku nr 33 wraz rozbiórką jego części garażowej, Gdynia Babie Doły - zadanie nr 13530. Część IIPełnienie obowiązku nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji.
2015-07-03
2015-07-24
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Posadowienie i przyłączenie do sieci elektroenergetycznej stacjonarnego kontenerowego zespołu spalinowo - elektrycznego, o mocy 250 kVA w Jednostce Wojskowej 4161 w Kłodzku
2015-07-02
2015-07-27
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury BUDOWA PUNKTU KONTROLNEGO TERENU TECHNICZNEGO W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 4229 WROCŁAW - SKŁAD DUNINÓW WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM O ZAKOŃCZENIU ROBÓT - ZADANIE 21219 Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-30
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury 1) wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo-kosztowej dla zadania 13786 - przebudowa budynku zagłębionego nr 1 w kompleksie wojskowym w Lasowicach Wielkich, 2) sprawowanie nadzoru autorskiego na projekt wykonawczy dokumentacji, na okres realizacji robót budowlanych.
2015-07-30
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wybudowanie czterech garaży do przechowywania UiSW w kompleksie wojskowym w Mirosławcu (PKOB 1274).
2015-07-28
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury PRZEBUDOWA BUDYNKU KOSZAROWEGO WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI, DOBUDOWY KLATKI SCHODOWEJ NA I PIĘTRO BUDYNKU KOSZAROWEGO I PRZEBUDOWY PARKINGU SAMOCHODOWEGO NA DZIAŁCE NR 9 AM 3, OBRĘB ZACISZE, POŁOŻONEJ PRZY UL. WALECZNYCH 59 W KŁODZKU Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZAKOŃCZENIU ROBÓT - ZADANIE 21177
2015-07-28
brak danych
Gdynia Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa energii elektrycznej na potrzeby zasilania obiektu wojskowego w Rzucewie, gm. Puck.
2015-07-28
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w zakresieElement I - budowa ośrodka szkolenia wart i odtwarzania zdolności bojowej dla potrzeb Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie Element II - przebudowa placów manewrowych dla potrzeb Ośrodka Szkolenia Kierowców Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie
2015-07-23
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO DO OBSŁUGI I REMONTU KONTENERÓW WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI DLA POTRZEB JEDNOSTKI WOSKOWEJ 4581 W OPOLU WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZAKOŃCZENIU ROBÓT - ZADANIE 21206
2015-07-22
brak danych
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Naprawa dróg, chodników i placów utwardzonych przy budynkach nr 8, 9, 41, 77 w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie
2015-07-22
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane obejmujące budowę ogrodzenia zewnętrznego kompleksu wojskowego przy ul. Wiosennej 4a w Kołobrzegu (PKOB 2420).
2015-07-21
brak danych
Kraków Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Wykonanie zasilania awaryjnego na bazie agregatu kontenerowego KEP 300 wraz z przebudową sieci energetycznej
2015-07-20
brak danych
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej na rozbudowę technicznych środków wspomagających ochronę fizyczną w celu zapewnienia bezpieczeństwa ochrony informacji niejawnych dla potrzeb Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy ul. Zygmunta Augusta
2015-07-20
brak danych
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej na przebudowę budynku nr 132 dla potrzeb WTL w Toruniu
2015-07-20
brak danych
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - modernizacji pomieszczenia nr 114 na potrzeby kancelarii tajnej i punktu obsługi dokumentów zagranicznych dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2031 Kruklanki - postępowanie nr 88/U
2015-07-17
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania Przebudowa budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień nr 12 przy ul. Zwycięstwa 202 w Koszalinie (PKOB 1274).
2015-07-16
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót dla przedsięwzięciaprzebudowa z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej w jednostce wojskowej w Gdyni Babie Doły - zadanie 13674.
2015-07-16
brak danych
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Aktualizacja map numerycznych dla kompleksów wojskowych III - postępowanie nr 89/U
2015-07-15
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dodatkowych robót budowlanych w budynku nr 6 w Wejherowie na podstawie dokumentacji przedmiotowego zadania i przedmiarów - zadanie nr 13429.
2015-07-15
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane polegające na wymianie stropu nad piwnicą, uzupełnieniu instalacji elektrycznej na remontowanych stropach, naprawie ramp, remoncie sanitariatów, remoncie pomieszczeń socjalnych w budynku nr 309w Gdyni
2015-07-14
brak danych
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - budowy kompleksu boisk sportowych dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2098 Bemowo Piskie - postępowanie nr 84/U
2015-07-13
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa z zakresu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, składająca się z 9 części.
2015-07-09
brak danych
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - rozbudowy systemu ochrony obiektów dla potrzeb jednostki wojskowej 1248 Bartoszyce - postępowanie nr 80/U

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.