Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-12-17
2014-12-30
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania nr 13534 - budowa ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego kompleksu wojskowego w Rzucewie.
2014-12-15
2014-12-23
Gdynia dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków nr 3/1393 w Gdańsku, ul. Obywatelska 2, nr 1/1396 ( Kościół Garnizonowy), ul. Jana Matejki 17 i nr 1/1331 , ul. Konopnickiej 13.
2014-12-15
2015-01-20
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku garażowego nr 40 na terenie Jednostki Wojskowej nr 5018 w Dziwnowie przy ul. Marynarki Wojennej nr 16 (PKOB 1242).
2014-12-11
2015-01-07
Olsztyn roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie instalacji teletechnicznej w hali sportowej w budynku nr 4 oraz budynku nr 84 wraz z robotami towarzyszącymi i kanalizacji kablowej dla potrzeb obiektu Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie - postępowanie nr 60/RB
2014-12-11
2014-12-19
Szczecin usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu analizy rozkładu nadciśnienia fali uderzeniowej, programu inwestycji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla zadaniaWykonanie obwałowań budynków magazynowych nr 10 i 11 w Ustroniu Morskim.
2014-12-10
2014-12-23
Olsztyn usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - budowy budynku rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalnym dla potrzeb WOSzK Mrągowo - postępowanie nr 70/U
2014-12-04
2014-12-19
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przedmiotem zamówienia jest przebudowa stacji paliw dla potrzeb 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu
2014-12-04
2014-12-19
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i nawiewno - wywiewnej w kanałach remontowych w budynku warsztatowym nr 112 na terenie Jednostki Wojskowej nr 1515 w Bydgoszczy
2014-12-03
2014-12-19
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie przebudowy pomieszczeń użytkowych w budynku nr 29 (blok F) dla potrzeb Ośrodka Zabezpieczenia Logistycznego Stanowiska Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy

Zobacz wiecej

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-12-05
2014-12-16
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację kompleksów magazynowych w m. Hel oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadań nr13423; 13424; 13425.
2014-12-02
2014-12-17
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa placu manewrowego przy budynku magazynowym nr 106 Bydgoszcz
2014-12-01
2014-12-15
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa budynku nr 218 na potrzeby gabinetu weterynaryjnego Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Gdyni - zadanie 13449.
2014-11-28
2014-12-08
Wrocław dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury DOSTAWA KLIMATYZATORÓW
2014-11-28
2014-12-10
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej przebudowy składu MPS Dębogórze w zakresie budowy linii światłowodowej w kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowy linii kablowej SN w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia (realizacja przedmiotu zamówienia w ramach zadania nr 12639).
2014-11-28
2014-12-08
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację pomostu komunikacyjnego do budynków w Gdyni, zadanie nr 13680.
2014-11-26
2014-12-11
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane polegające na przebudowie infrastruktury - dróg i placów wraz z przebudową sieci podziemnych i ogrodzenia na terenie Jednostki Wojskowej nr 5018 w Dziwnowie przy ul. Marynarki Wojennej nr 16 wraz z zawiadomieniem ZWINB o zakończeniu budowy, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (PKOB 2222, 2223, 2224, 2112).
2014-11-24
2014-12-03
Szczecin usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przebudowie nabrzeża MP 87 w Komendzie Portu Wojennego w Świnoujściu oraz wykonaniu programu inwestycji i programu funkcjonalno-użytkowego na realizację zadania polegającego na przebudowie nabrzeża MP 60 w Komendzie Portu Wojennego w Świnoujściu.
2014-11-21
2014-12-09
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA MODERNIZACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH STREFY MAGAZYNOWEJ KOMPLEKSU DUNINÓW - SKŁAD DUNINÓW, WRAZ ZE SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM O ZAKOŃCZENIU ROBÓT. Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE
2014-11-21
2014-12-09
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa ośrodka szkolenia fizycznego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Sienkiewicza 37 dla JW w Toruniu
2014-11-21
brak danych
Olsztyn Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa gazu płynnego i dzierżawa zbiorników na potrzeby kotłowni gazowej na terenie kompleksu Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie - postępowanie nr 69/D
2014-11-20
2014-11-28
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury I część zamówienia - Pobieranie prób (obligatoryjnych i opcjonalnych) ścieków oraz wody z basenów portowych oraz wykonanie analiz laboratoryjnych w zakresie- w próbach ścieków, - w próbach wody z basenów portowych. II część zamówienia - Pobieranie prób wody surowej ze studni i uzdatnionej z ujęć oraz wykonanie analiz laboratoryjnych.
2014-11-19
2014-11-27
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na budowę budynku magazynu żywnościowego Gdynia Babie Doły, zadanie nr 13672.
2014-11-18
2014-11-28
Szczecin usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu programu inwestycji i programu funkcjonalno-użytkowego dla zadań obejmujących rozbudowę systemów ochrony technicznej w budynkach nr 1, 2, 3, 6, 11, 37 w Stargardzie Szczecińskim oraz w budynku nr 16 Rejonu Obsługi Abonentów w Szczecinie.
2014-11-17
2014-12-08
Olsztyn usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu organizacyjno-użytkowego i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - remontu rampy kolejowej oraz pokrycia dachowego i instalacji odgromowej w budynkach 2, 5, 10, 11, 19, 21, 24, 25 i 26 dla potrzeb Jednostki Wojskowej 4226 Warszawa Skład Szeroki Bór - postępowanie nr 68/U
2014-11-12
2014-11-27
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych związanych z przystosowaniem pomieszczeń nr 6 i 7 w bud. nr 6 na potrzeby Archiwum Zakładowego Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy
2014-11-12
2014-11-20
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Świadczenie usług w zakresie doradztwa i zastępstwa procesowego.
2014-11-07
2014-11-17
Gdynia dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa krzeseł biurowych.
2014-11-07
2014-11-18
Gdynia dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków nr 3/1393 w Gdańsku, ul. Obywatelska 2, nr 1/1396 ( Kościół Garnizonowy), ul. Jana Matejki 17 i nr 1/1331 , ul. Konopnickiej 13.
2014-11-07
2014-11-26
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa systemów ochrony elektronicznej w kompleksie wojskowym przy ul. Jacewskiej w Inowrocławiu oraz w kompleksie wojskowym w Latkowie

Zobacz wiecej

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-12-16
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa zasilania energetycznego kompleksu wojskowego w Mrągowie - postępowanie nr 58/RB
2014-12-12
brak danych
Kraków Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowo-kosztorysowej pn.Przebudowa ogrodzenia zewnętrznego wraz z modernizacją technicznych środków wspomagających ochronę w kompleksie wojskowym Niedźwiedź
2014-12-12
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu kwaterunkowego
2014-12-11
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Modernizacja stacji paliwowej oraz zakup i posadowienie kontenera magazynowego do przechowywania produktów MPS w kompleksie wojskowym we Władysławowie - zadanie 13442.
2014-12-11
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury PRZEBUDOWA STACJI PALIW W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 2848 WE WROCŁAWIU PRZY UL. OBORNICKIEJ 100-102 Z UZYSKANIEM OSTATECZNEJ DECYZJI O POZWOLENIU NA UŻYTKOWANIE WYDANEJ PRZEZ WŁAŚCIWY ORGAN NADZORU BUDOWALNEGO - ZADANIE 21225
2014-12-10
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przygotowanie infrastruktury technicznej wraz z montażem kontenera socjalno-magazynowego na terenie kompleksu wojskowego w Leźnicy Wielkiej
2014-12-08
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wymiana stolarki okiennej w budynkach nr 13, 15 i 25 w kompleksie wojskowym Malbork, ul. 17 Marca 20.
2014-12-03
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przystosowanie infrastruktury pod montaż kontenerowej stacji paliw KSP - 20 w kompleksie wojskowym w Oleśnicy z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub skutecznym zawiadomieniem właściwego organu o zakończeniu robót
2014-12-03
brak danych
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE PROGRAMU INWESTYCJI NA PRZEBUDOWĘ BUDYNKU INTERNATOWEGO NA KOSZAROWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA - BUDYNEK NR 9/2836 W CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH WE WROCŁAWIU. Realizacja zadania wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE
2014-12-03
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury PRZEBUDOWA STACJI PALIW W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W JASTRZĘBIU Z UZYSKANIEM OSTATECZNEJ DECYZJI O POZWOLENIU NA UŻYTKOWANIE WYDANEJ PRZEZ WŁAŚCIWY ORGAN NADZORU BUDOWALNEGO - ZADANIE 21226
2014-12-03
brak danych
Gdynia Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa krzeseł biurowych.
2014-12-03
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostosowanie Aneksu do projektu rekultywacji dla obszaru uszkodzonego rurociągu w rejonie MPS na terenie KPW Gdynia do postaci Projektu planu remediacji dla obszaru uszkodzonego rurociągu w rejonie MPS na terenie KPW Gdynia.
2014-12-03
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z innymi opracowaniami przedprojektowymi dla zadania nr 13747 - Budowa sieci cieplnych wraz z węzłami cieplnymi w jednostce wojskowej Redzikowo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2014-12-02
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa stacji paliw z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w Kompleksie Wojskowym Węgorzewo dla potrzeb Jednostki Wojskowej 4352 Giżycko - postępowanie nr 51/RB
2014-12-02
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie na jej podstawie instalacji odgromowej na budynku warsztatowym nr 67 w Bydgoszczy
2014-12-01
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z innymi opracowaniami przedprojektowymi dla zadania nr 13751, 13752A) Budowa sieci wodociągowej i sieci hydrantowej (podłączenie do sieci miejskiej) w Jednostce Wojskowej Redzikowo. B) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (podłączenie do sieci miejskiej) w Jednostce Wojskowej Redzikowo
2014-11-28
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania nr 13203 - przebudowa strzelnicy garnizonowej typu B,kl. I w 7 BOW Słupsk.
2014-11-27
brak danych
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową - dla przystosowania posiadanej infrastruktury do warunków prowadzenia obsługi, napraw i przechowywania części specjalnej i podwozia pojazdu specjalnego dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2568 Węgorzewo - postępowanie nr 67/U
2014-11-26
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane polegające na - wymianie stolarki okiennej w budynkach magazynowych nr 25, 26, 27, 71, 99 w kompleksie wojskowym - Królewo Malborskie, Jednostka Wojskowa 1128 Malbork,
2014-11-26
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury dostawa sprzętu kwaterunkowego

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.