eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Rejonowy Zarząd Infrastruktury

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargiRejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-24
2018-06-06
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA POSADOWIENIE I PODŁĄCZENIE KONTENEROWYCH ELEKTROWNI POLOWYCH KEP 250 W CELU ZAPEWNIENIA ZASILANIA REZERWOWEGO KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH W ŚWIĘTOSZOWIE
2018-05-21
2018-06-04
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania polegającego na budowie zabezpieczeń ppoż. w budynkach 2, 4, 5 w kompleksie wojskowym przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie.
2018-05-18
2018-06-04
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie systemu oddymiania klatek schodowych, montażu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku nr 5 w Kołobrzegu (decyzja DWOP nr 7/D/2015) - ul. Wiosenna 4a (PKOB 1274).
2018-05-17
2018-06-11
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku nr 5 na potrzeby WKU w Kołobrzegu (PKOB 1274).
2018-05-15
2018-06-05
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przeprowadzenie kontroli okresowej, o której mowa w art. 62 ust 1. Pkt 1. oraz pkt. 2 ustawy Prawo budowlane, budowli hydrotechnicznych oraz związanych z nimi obiektów liniowych i urządzeń budowlanych, pomiar skuteczności ochrony katodowej i badania instalacji elektrycznych w Porcie Wojennym Gdynia, w Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego w Gdyni, w Punkcie Bazowania Hel, Gdańsku Westerplatte i MPB Ustka.
2018-05-08
2018-05-29
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Podłączenie kompleksu wojskowego w Dusznikach Zdroju do gminnej sieci kanalizacyjnej
2018-04-20
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę ogrodzenia wewnętrznego w kompleksie przy ul. Ostrawickiej 16 w Szczecinie oraz rozbudowę systemu CCTV i integrację SKD w kompleksach przy ul. Ostrawickiej 16 i ul. Narutowicza 17b w Szczecinie (PKOB 2420).
2017-10-20
2018-11-06
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont nawierzchni drogowej na terenie kompleksu wojskowego nr 2168 w m. Ustka - polegający na wymianie płyt betonowo - drogowych.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-15
2018-05-23
Kraków Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego oraz sprawdzenia przydatności do użytkowania obiektów budowlanych znajdujących się w rejonie działania Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie w ramach 3 części
2018-05-15
2018-05-23
Gdynia Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zakup bonów, kuponów, talonów towarowych na okaziciela w formie papierowej na zakup wszystkich artykułów dla pracowników Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni
2018-05-10
2018-05-22
Wrocław Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzetu pożarniczego
2018-05-08
2018-05-23
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ Z AGREGATORNIĄ DLA ZASILANIA STREFY MAGAZYNOWEJ SKŁĄDU DUNINÓW WRAZ Z WYKONANIEM SIECI ZASIALAJĄCEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 20Kv ORAZ BUDOWA LINII NN ZASILAJĄCYCH BUDYNKI MAGAZYNOWE Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE"
2018-05-08
2018-05-22
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową, uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na budowie zabezpieczeń ppoż. w budynkach nr 2, 4, 7, 9, 19 i 21 w Trzebiatowie.
2018-05-07
2018-05-21
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ BUDOWY MAGAZYNU W SKŁADZIE DUNINÓW. Realizacja zadań wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE"
2018-05-07
2018-05-21
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ BUDYNKU KOSZAROWEGO NR 4 W CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH WE WROCŁAWIU. Realizacja zadań wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE"
2018-04-27
2018-05-18
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa ogrodzenia lotniska dla potrzeb 56 Bazy Lotniczej w Inowrocławiu - zadanie nr 11723
2018-04-27
2018-05-14
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiskdla potrzeb Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu
2018-04-27
2018-05-15
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku nr 1 WKU Włocławek (zadanie 11765)"
2018-04-25
2018-05-08
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu ratowniczego i gaśniczego.
2018-04-25
2018-05-15
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont budynku nr 1 (kościół) w zakresie renowacji sklepienia kaplicy i odkrytych pozostałych polichromii oraz remontu ołtarz głównego Kościoła Garnizonowego w Bydgoszczy wraz z wykonaniem i uzgodnieniem programu konserwatorskiego na przedmiotowy zakres robót z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
2018-04-25
2018-05-10
Szczecin Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zakup sprzętu pożarniczego dla wojskowych straży pożarnych.
2018-04-20
2018-05-07
Gdynia Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu pożarniczego - dostawa kamer termowizyjnych.
2018-04-19
2018-05-07
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót budowlanych realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na adaptacji pomieszczeń budynku nr 5 na potrzeby trenażera GUNICA na terenie CSSP w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 66.
2018-04-19
2018-05-10
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego podczas trwania robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji dla zadania polegającego na budowie zasilania awaryjnego dla budynku nr 21 w Szczecinie.
2018-04-17
2018-05-08
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Rozbudowa sieci teleinformatycznej dla RZI w Krakowie
2018-04-17
2018-05-07
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont ogrodzenia kompleksu wojskowego przy ul. Odrowąża w Krakowie
2018-04-17
2018-04-26
Kraków Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia budynku realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa bloku szkoleniowego w kompleksie wojskowym Kraków - Pychowice"
2018-04-16
2018-04-27
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu ekspertyzy technicznej dotyczącej bezpiecznego użytkowania budynków magazynowych w składzie materiałowym Oleszno.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-23
brak danych
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej na wykonanie zasilania elektroenergetycznego magazynów środków bojowych w Składzie Jastrzębie
2018-05-21
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa Tymczasowego Centrum Nadzoru (budynek nr 40) w kompleksie wojskowym Redzikowo - zadanie nr 13738.
2018-05-17
brak danych
Kraków Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby obiektu wojskowego w Lublińcu ul. Sobieskiego 35, dz. nr. ewid. 232/2
2018-05-16
brak danych
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej budowy magazynu w składzie Krapkowice. Realizacja zadania wiąże się z dostepem do informacji niejawnych o klauzuli"Zastrzeżone".
2018-05-15
brak danych
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie 5 - letniej okresowej kontroli wojskowych bocznic kolejowych oraz obiektów szkoleniowych w rejonie odpowiedzialności RZI w Bydgoszczy
2018-05-09
brak danych
Kraków Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. "Budowa parkingu przy budynku nr 77 dla COLąd - DKL"
2018-05-09
brak danych
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Prace geodezyjne i kartograficzne dotyczące wykonania nowego pomiaru sytuacyjno - wysokościowego, sporządzenie nowych map terenów zamkniętych i map tematycznych, obejmujących tereny kompleksów wojskowych, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
2018-05-08
brak danych
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont ogrodzenia kompleksu wojskowego przy ul. Wrocławskiej 1-3 w Krakowie
2018-05-02
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa poddasza budynku nr 2 wraz z pomieszczeniem sanitarnym III piętra i klatki schodowej dla potrzeb OŻW w Bydgoszczy - zadanie 11702
2018-04-30
brak danych
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dachu Kościoła Garnizonowego we Wrocławiu
2018-04-23
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Aktualizacja mapy numerycznej i bazy GESUT z założeniem osnowy dwufunkcyjnej w kompleksie wojskowym K-2168 Wicko Morskie
2018-04-18
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa pianotwórczych środków gaśniczych i proszków gaśniczych
2018-04-17
brak danych
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji, inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej oraz programu funkcjonalno - użytkowego wraz z opisem zamówienia do SIWZ oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. "Instalacja elektronicznych depozytorów na klucze k-6005 k-1532 Inowrocław - zadanie 11766".
2018-04-17
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa budynku magazynowego z przeznaczeniem w budownictwie militarnym i obrony cywilnej zabezpieczonego systemem alarmowym w kompleksie wojskowym Redzikowo (zadanie 13756).
2018-04-10
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont części budynku nr 1 w kompleksie wojskowym we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 126
2018-04-10
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury WYMIANA PODBITKI I REMONT TORU JEZDNEGO WRÓT BUDYNKU Nr 49 W POLSKIEJ NOWEJ WSI
2018-04-09
brak danych
Kraków Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn."Remont dróg i placów na terenie magazynowym w kompleksie wojskowym w Kłaju - etap II"
2018-04-06
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLNYCH POLEGAJĄCYCH NA DOBUDOWIE DŹWIGU TOWAROWO-OSOBOWEGO DO BUDYNKU NR 10 W KŁODZKU W KONWENCJI "ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ"
2018-04-03
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury 1.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Rozbiórka budynku magazynowego nr 16 zlokalizowanego na terenie Kompleksu Wojskowego 2328 przy ul. Trzmielowickiej 28, 56-300 Wrocław. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z rysunkami stanowi dokumentację projektową służącą opisowi przedmiotu zamówienia w myśl art. 31 ustawy PZP dla rzeczowej realizacji robót budowlanych.
2018-03-23
brak danych
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Badanie wody i ścieków

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.