Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-05
2015-03-13
Kraków usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji (projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na roboty ogólnobudowlane) w ramach dwóch zadań
2015-03-05
2015-03-20
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane w budynku nr 104 w kompleksie wojskowym Gdynia Babie Doły polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie pokrycia dachowego, wymianie instalacji elektrycznej, robotach tynkarskich i malarskich, remoncie sanitariatów, rozbiórce nadbudowy wieży lotów.
2015-03-05
2015-03-20
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymianie instalacji elektrycznej, wymianie pionów c. o., robotach tynkarskich, malarskich, posadzkarskich, robotach sanitarnych w budynku nr 34 Gdynia Babie Doły
2015-03-04
2015-03-12
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych drzew/krzewów z materiału roślinnego Wykonawcy na podstawie uzyskanych decyzji administracyjnych, wraz z pielęgnacją w okresie gwarancyjnym.
2015-03-04
2015-03-12
Bydgoszcz usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej na budowę ogrodzenia, oświetlenia zewnętrznego, systemu alarmowego oraz telewizyjnego systemu nadzoru dla potrzeb JW. 4655 Bydgoszcz
2015-03-04
2015-03-12
Bydgoszcz usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej na posadowienie kontenerowej stacji paliw dla potrzeb Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi
2015-03-04
2015-03-19
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane polegające na wymianie ogrodzenia, bram oraz furtki przy budynku nr 341 w Gdyni, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą.
2015-03-03
2015-03-23
Olsztyn roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont budynku garażowego nr 9/328 w JW. 1248 Bartoszyce w zakresie wymiany bram garażowych, naświetli nad bramami, naprawy elewacji i podjazdów, naprawy instalacji odgromowej - postępowanie nr 31/RB
2015-03-03
2015-03-18
Olsztyn dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa hełmów, latarek nahełmowych i latarek wielofunkcyjnych typu LED na wyposażenie wojskowych straży pożarnych - postępowanie nr 33/D
2015-03-03
2015-03-12
Szczecin usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu operatów wodno-prawnych wraz z przygotowaniem wniosków o wydanie pozwoleń.
2015-03-02
2015-03-18
Olsztyn dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa umundurowania dla wojskowych straży pożarnych - postępowanie nr 30/D
2015-02-27
2015-03-16
Olsztyn roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont wojskowej bocznicy kolejowej nr 145 Hajnówka JW 4226 - postępowanie nr 29/RB
2015-02-27
2015-03-25
Olsztyn roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Etap I - Budowa pozycji bojowej w związku z rozwinięciem systemu rozpoznawania pokładowych systemów elektronicznych - roboty ziemne, dla potrzeb Jednostki Wojskowej 3411 Grójec. Etap II - Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, energetycznego i teletechnicznego wraz z ogrodzeniem, robotami drogowymi i oświetleniem dla potrzeb Jednostki Wojskowej 3411 Grójec - postępowanie 28/RB
2015-02-27
2015-03-09
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie technologii paliwowej, sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz koordynacja z pozostałymi branżami dla każdego z n/w zadań osobno1) 12638 - modernizacja składu MPS KPW Gdynia, 2) 12639 - modernizacja składu MPS Dębogórze.
2015-02-27
2015-03-25
Olsztyn roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Adaptacja pomieszczeń na kotłownię gazową w budynku nr 3 wraz z przebudową instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach nr 2 i 3 na terenie Jednostki Woskowej 3797 Giżycko - postępowanie nr 32/RB
2015-02-27
2015-03-16
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane w budynku nr 12 Gdańsk Westerplatte polegające na - remoncie dachu i obróbek blacharskich, wymianie stolarki okiennej oraz remoncie instalacji odgromowej.
2015-02-27
2015-03-10
Szczecin usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu programu inwestycji i programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania obejmującego budowę hali wraz z dostawą i instalacją systemu symulacji Śnieżnik na terenie kompleksu wojskowego plac ćwiczeń w Stargardzie Szczecińskim.
2015-02-25
2015-03-13
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie przyłącza teleinformatycznego pomiędzy budynkiem nr 31 a 38 oraz wewnętrznych instalacji telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, w tym instalacji sygnalizacji pożaru, systemów ochrony SSWiN, SKD i CCTV w budynku nr 38 przy ul. Wojska Polskiego 250 w Szczecinie wraz z integracją wykonanych instalacji z systemem ochrony funkcjonującym w kompleksie (PKOB 1274).
2015-02-24
2015-03-11
Olsztyn usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla przebudowy budynku nr 15 w Morągu - warsztatu remontu pojazdów gąsienicowych dla potrzeb jednostki wojskowej 1248 Bartoszyce - postępowanie nr 26/U
2015-02-23
2015-03-16
Olsztyn roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont budynku magazynowego nr 81 w kompleksie wojskowym przy ul. Sikorskiego 41 w Braniewie - postępowanie nr 14/RB

Zobacz wiecej

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-02-24
2015-03-04
Kraków roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa budynku na potrzeby montażu urządzeń specjalistycznego systemu szkoleniowego w kompleksie wojskowym Lubliniec
2015-02-19
2015-03-04
Olsztyn usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla przebudowy budynku nr 24 dla potrzeb klubu 16 Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu - postępowanie nr 19/U
2015-02-17
2015-03-04
Kraków roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont sieci cieplnej niskoparametrowej i ciepłej wody użytkowej od budynku 74 do budynku nr 4 w kompleksie wojskowym Kielce ul. Wojska Polskiego
2015-02-17
2015-02-26
Szczecin usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na sporządzeniu planu urządzania lasu dla lasu będącego w zarządzenie RZI Szczecin na terenie Konotopu i Składu Mosty.
2015-02-17
2015-03-02
Szczecin usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego wraz z ekspertyzą grubości ścianek płaszcza komina stalowego dla zadania obejmującego modernizację systemu wytwarzania i przesyłu energii cieplnej w kompleksie na terenie Składu Drawno.
2015-02-17
2015-03-05
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury do montażu kontenerowego agregatu prądotworczego 400 kVA w kompleksie wojskowym przy ul. Narutowicza 10A w Szczecinie wraz z dostawą agregatu (PKOB 2224).
2015-02-16
2015-03-03
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane obejmujące remont budynków koszarowych nr 7 i 8 na terenie Jednostki Wojskowej nr 5018 w Dziwnowie przy ul. Marynarki Wojennej 16 (PKOB 1274).
2015-02-13
2015-03-02
Olsztyn roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa 2 separatorów substancji ropopochodnych na wylocie kanalizacji burzowej z terenu Jednostki Wojskowej 5338 Białystok po uprzednim opracowaniu dokumentacji budowlanej w systemie /zaprojektuj i wybuduj/ - postępowanie nr 11/RB
2015-02-13
2015-03-02
Kraków roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty remontowe polegające na wymianie sieci cieplnej tradycyjnej na sieci preizolowane z kotłowni gazowej wbudowanej w budynku nr 6 (K1) JW. Kraków Balice.
2015-02-13
2015-02-23
Kraków usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Uzupełnienie opracowania ekspertyzy technicznej dotyczącej oceny stanu technicznego ogrodzenia kompleksu wojskowego przy ul. Odrowąża w Krakowie wraz z programem prac zabezpieczających
2015-02-13
2015-02-23
Kraków usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robótRemont dróg, chodników i placów utwardzonych zlokalizowanych przy budynkach nr 8, 9, 41, 77 w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie
2015-02-13
2015-03-02
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 3 W KOMPLEKSIE KOSZAROWYM PRZY UL. NIEMODLIŃSKIEJ W OPOLU ZE SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZAKOŃCZENIU ROBÓT - ZADANIE 21207
2015-02-13
2015-02-24
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa i modernizacja systemu alarmowego oraz systemu kontroli dostępu w obiektach I i II kategorii w Jednostce Wojskowej w Lęborku (zadanie 13532).
2015-02-13
2015-02-23
Bydgoszcz usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i programu funkcjonalno-użytkowego na budowę kuchni i stołówki wraz z zapleczem na terenie kompleksu wojskowego Grupa dla potrzeb Centrum Szkolenia Logistycznego w Grudziądzu
2015-02-12
2015-03-04
Olsztyn dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa gaśnic i podręcznego sprzętu gaśniczego - postępowanie nr 15/D
2015-02-12
2015-03-03
Wrocław usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ BUDYNKU INTERNATOWEGO NA INTERNATOWO - KOSZAROWY NR 9/2836 W CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH WE WROCŁAWIU WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT BUDOWANY I WYDANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ, Z PÓŹNIEJSZYM PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO I PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH - ZADANIE 21261 Realizacja zadania wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE
2015-02-12
2015-02-24
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa strzelnicy garnizonowej typu B, klasy I w Wejherowie - zadanie nr 12298.
2015-02-12
2015-02-27
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa budynku szkoleniowego dla systemu szkolno - treningowego do broni strzeleckiej typu ŚNIEŻNIK w Jednostce Wojskowej w Lęborku - zadanie 13736.
2015-02-09
2015-03-02
Olsztyn roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa budynku nr 15 - hali remontowej pojazdów kołowych dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 Bartoszyce - postępowanie nr 10/RB
2015-02-09
2015-02-26
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury PRZEBUDOWA BUDYNKU KOSZAROWEGO WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI, DOBUDOWY KLATKI SCHODOWEJ NA I PIĘTRO BUDYNKU KOSZAROWEGO I PRZEBUDOWY PARKINGU SAMOCHODOWEGO NA DZIAŁCE NR 9 AM 3, OBRĘB ZACISZE, POŁOŻONEJ PRZY UL. WALECZNYCH 59 W KŁODZKU Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZAKOŃCZENIU ROBÓT - ZADANIE 21177

Zobacz wiecej

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-04
brak danych
Gdynia Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków nr 3/1393 w Gdańsku, ul. Obywatelska 2, nr 1/1396 ( Kościół Garnizonowy), ul. Jana Matejki 17 i nr 1/1331 , ul. Konopnickiej 13.
2015-03-02
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury PRZEBUDOWA OBIEKTU STACJI PALIW NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W GŁOGOWIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 58 Z INFRATRUKTURĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Z UZYSKANIEM OSTATECZNEJ DECYZJI O POZWOLENIU NA UŻYTKOWANIE LUB SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZAKOŃCZENIU ROBÓT - ZADANIE 21227
2015-02-27
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku garażowego nr 40 na terenie Jednostki Wojskowej nr 5018 w Dziwnowie przy ul. Marynarki Wojennej nr 16 (PKOB 1242).
2015-02-24
brak danych
Kraków Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowej pn.Wykonanie zejścia do krypt i ich zagospodarowanie w Kościele Garnizonowym pod wezwaniem Św. Agnieszki w Krakowie ul. Dietla 30
2015-02-23
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie instalacji teletechnicznej w hali sportowej w budynku nr 4 oraz budynku nr 84 wraz z robotami towarzyszącymi i kanalizacji kablowej dla potrzeb obiektu Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie - postępowanie nr 60/RB
2015-02-20
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa budynku szkoleniowo-treningowego Śnieżnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscu przeznaczonego do rozbiórki budynku nr 72 dla potrzeb Jednostki Wojskowej 3797 Giżycko - postępowanie nr 61/RB
2015-02-19
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę, rozbudowę i przebudowę systemów ochrony elektronicznej w kompleksach 15 WOG w Szczecinie (PKOB 1274).
2015-02-18
brak danych
Kraków Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Obiektu Wojskowego, 41-902 Bytom ul. Oświęcimska 33
2015-02-17
brak danych
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont pomieszczeń III piętra budynku nr 3 w kompleksie wojskowym w Lublińcu
2015-02-12
brak danych
Kraków Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.Rozbudowa systemów ochrony technicznej wspomagającej ochronę fizyczną w obiektach Jednostki Wojskowej 4217 Gliwice
2015-02-12
brak danych
Szczecin Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zakup tekstyliów tj. zasłon typu Vertical, rolet materiałowych, firan stilonowych, dywanów i wykładziny dywanowej przeznaczonych na wyposażenie pomieszczeń w budynkach jednostek i instytucji wojskowych w rejonie działania RZI Szczecin wraz z ich dostawą i rozładunkiem na koszt wykonawcy.
2015-02-11
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację pomostu komunikacyjnego do budynków w Gdyni, zadanie nr 13680.
2015-02-11
brak danych
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu rekultywacji terenu lotniska w Świdwinie.
2015-02-10
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa garażu dla 8 pojazdów wielkogabarytowych - specjalistycznych dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2039 Lidzbark Warmiński - postępowanie nr 62/RB
2015-02-09
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane polegające na przebudowie infrastruktury - dróg i placów wraz z przebudową sieci podziemnych i ogrodzenia na terenie Jednostki Wojskowej nr 5018 w Dziwnowie przy ul. Marynarki Wojennej nr 16 wraz z zawiadomieniem ZWINB o zakończeniu budowy, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (PKOB 2222, 2223, 2224, 2112).
2015-02-06
brak danych
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - budowy budynku rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalnym dla potrzeb WOSzK Mrągowo - postępowanie nr 70/U
2015-02-04
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWO -LABORATORYJNEGO NR 7 W MILICZU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 30 WRAZ ZAWIADOMIENIEM WŁAŚCIWEGO ORGANU NADZORU BUDOWLANEGO O ZAKOŃCZENIU BUDOWY.
2015-02-03
brak danych
Gdynia Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa oraz przesył energii elektrycznej na potrzeby okrętu Marynarki Wojennej BŁYSKAWICA - muzeum przy Al. Jana Pawła II w Gdyni.
2015-01-28
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i nawiewno - wywiewnej w kanałach remontowych w budynku warsztatowym nr 112 na terenie Jednostki Wojskowej nr 1515 w Bydgoszczy
2015-01-26
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury WYKONANIE ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO I FIZYCZNEGO BUDYNKOW MAGAZYNOWYCH JW. 4229 SKŁAD MILICZ WRAZ ZE SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM WŁAŚCIWEGO ORGANU NADZORU BUDOWLANEGO O ZAKOŃCZENIU ROBÓT - ZADANIE 21214 Realizacja przedmiotu zamówienia wiąże się z dostępem do informacji o klauzuli ZASTRZEŻONE

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.