eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Rejonowy Zarząd Infrastruktury

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargiRejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-27
2017-07-11
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ PARKINGU DLA SAMOCHODÓW ORAZ BUDOWĘ NOWEJ INSTALACJI ODWODNIENIA I INSTALACJI ELEKROENERGETYCZNEJ W KOMPLEKSIE KOSZAROWYM PRZY UL. TRZMIELOWICKIEJ 28 WE WROCŁAWIU
2017-06-23
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Modernizacja ogrodzeń oraz systemów alarmowy w kompleksie wojskowym Rumia oraz Łężyce w formie Zaprojektuj i Zbuduj- zadanie 13779
2017-06-23
2017-07-03
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przeprowadzenie kontroli okresowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy Prawo budowlane budowli hydrotechnicznych oraz związanych z nimi obiektów liniowych i urządzeń budowlanych, pomiar skuteczności ochrony katodowej i badania instalacji elektrycznych w Porcie Wojennym Gdynia, w Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego w Gdyni, w Punkcie Bazowania Hel i w Gdańsku Westerplatte.
2017-06-23
2017-07-04
Szczecin Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zakup zespołu spalinowo - elektrycznego o mocy 175 KVA w kontenerze - 1 kpl.
2017-06-21
2017-06-30
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przegląd sprzętu ratownictwa technicznego Wojskowych Straży Pożarnych: Cz. I - przegląd sprzętu ratownictwa technicznego HOLMATRO oraz pozostałego sprzętu, Cz. II - przegląd sprzętu ratownictwa technicznego LUKAS, Cz. III - przegląd sprzętu ratownictwa technicznego VETTER, Cz. IV- przegląd sprzętu ratownictwa technicznego SAVA, Cz. V - przegląd sprzętu ratownictwa technicznego - ubrania gazoszczelne.
2017-06-13
brak danych
Szczecin Rejonowy Zarząd Infrastruktury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE
2017-04-28
brak danych
Olsztyn Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont budynku nr 6 oraz placu apelowego z trybuną i drogą dojazdową w kompleksie koszarowym Bemowo Piskie - postępowanie nr 153/RB
2017-04-18
brak danych
Olsztyn Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - budowa budynku garażowego typu lekkiego i 3 szt. wiat garażowych dla pojazdów samochodowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łomży dla potrzeb Jednostki Wojskowej 4857 Białystok - postępowanie nr 16/U
2017-04-18
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Modernizacja ogrodzeń oraz systemów alarmowych w kompleksie wojskowym Rumia oraz Łężyce w formie " Zaprojektuj i Zbuduj" - zadanie 13779.
2017-03-30
brak danych
Olsztyn Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlano montażowych po uprzednim opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania - budowa polowych składów dla potrzeb Ośrodka Szkolenia Poligonowego w Bemowie Piskim - 159/RB

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-14
2017-06-27
Szczecin Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa energii elektrycznej na potrzeby kompleksów wojskowych w rejonie działania RZI dla 2 przyłączy.
2017-06-14
2017-06-26
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury WYKONANIE 5-CIO LETNICH PRZEGLĄDÓW STANU TECHNICZNEGO SIEDMIU WOJSKOWYCH BOCZNIC KOLEJOWYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY WE WROCŁAWIU
2017-06-13
2017-06-28
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty polegające na remoncie budynku nr 22 na terenie kompleksu wojskowego 8655 Chojnice
2017-06-13
2017-06-28
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty polegające na remoncie budynku nr 86 na terenie kompleksu wojskowego 1291 Czarne
2017-06-12
2017-06-27
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty polegające na remoncie parteru i I pietra w budynku nr 174 na terenie kompleksu wojskowego 4001 Gdynia
2017-06-09
2017-06-26
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadań 13777 i 13778 - "Budowa systemu zabezpieczeń technicznych i ogrodzenia" w kompleksach wojskowych w Wicku Morskim w zakresie określonym w programach funkcjonalno - użytkowych - realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj.
2017-06-08
2017-06-26
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont pokrycia dachowego budynków nr 9 i 10 oraz remont odwodnienia połaci dachowej, elewacji z wymianą bram garażowych i stolarki okiennej budynku nr 18 przy ul. Ostrawickiej 16 w Szczecinie (PKOB 1274).
2017-06-07
2017-06-23
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury WYKONANIE OKRESOWEJ PIĘCIOLETNIEJ I ROCZNEJ KONTROLI 543 BUDYNKÓW I BUDOWLI W M. DUNINÓW, BOLESŁAWIEC, GŁOGÓW I ŚWIĘTOSZÓW
2017-06-06
2017-06-21
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty remontowe ul. Dwernickiego 1 na terenie IWSP Bydgoszcz
2017-06-02
2017-06-20
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty remontowe polegające na wymianie przyłącza sieci cieplnej niskoparametrowej z rur preizolowanych w kompleksie wojskowym ul. Skrzatów w Krakowie
2017-06-01
2017-06-19
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie remontu wnętrza budynku nr 67 w kompleksie wojskowym w m. Kłaj
2017-06-01
2017-06-22
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT BUDYNKU 47 - MAGAZYN UZBROJENIA SPRZĘTU WOJSKOWEGO W POLSKIEJ NOWEJ WSI - ZADANIE 21817
2017-05-31
2017-06-09
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa odzieży specjalnej strażaka
2017-05-31
2017-06-09
Gdynia Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa elektronarzędzi, sprzętu technicznego i wyposażenia warsztatowego.
2017-05-31
2017-06-13
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej na budowę obwałowań na terenie technicznym składu Toruń
2017-05-31
2017-06-12
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury prace geodezyjno-kartograficzne obejmujące tereny zamknięte położone w woj. kujawsko-pomorskim i łódzkim
2017-05-30
2017-06-08
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na naprawie i konserwacji aparatów powietrznych i masek do aparatów powietrznych.
2017-05-30
2017-06-21
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane polegające na budowe empory organowej wraz z infrastrukturą i robotami towarzysząymi w Kościele Garnizonowym pod wezwaniem św. Elżbiety we Wrocławiu z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub skutecznym zawiadomieniem o zakończeniu robót
2017-05-26
2017-06-12
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ SIECI ENERGETYCZNEJ WRAZ ZE STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ PRZY UL. HALLERA 36/38 WE WROCŁAWIU ORAZ UZYSKANIE W DOLNOŚLĄSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DLA PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PÓŹNIEJSZYM PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO I PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH - ZADANIE 21373
2017-05-25
2017-06-14
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego podczas trwania robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji dla zadań polegających na podłączeniu 12-tu budynków do sieci cieplnej w Koszalinie oraz 6 budynków do sieci cieplnej w Rokosowie.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-28
brak danych
Gdynia Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa materiałów do naprawy sprzętu kwaterunkowego
2017-06-28
brak danych
Gdynia Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przegląd okresowy 5-letni stanu technicznego infrastruktury lotniskowej lotnisk Babie Doły, Siemirowice i Pruszcz Gdański
2017-06-26
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty polegające na remoncie budynku nr 22 na terenie kompleksu wojskowego 8655 Chojnice.
2017-06-26
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty polegające na remoncie budynku nr 86 na terenie kompleksu wojskowego 1291 Czarne.
2017-06-26
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty polegające na remoncie parteru i I piętra w budynku nr 174 na terenie kompleksu wojskowego 4001 Gdynia.
2017-06-26
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa windy dla nurków wraz z osprzętem w budynku nr 53 w kompleksie wojskowym Gdynia w formie "Zaprojektuj i zbuduj" (zadanie nr 13526).
2017-06-26
brak danych
Kraków Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu ppoż. i wyposażenia indywidualnego strażaka.
2017-06-22
brak danych
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przedmiotem zamówienia są prace geodezyjne i kartograficzne dotyczące wykonania nowego pomiaru sytuacyjno - wysokościowego, sporządzenie nowych map terenów zamkniętych i map tematycznych, obejmujących tereny kompleksów wojskowych, położonych na terenie województwa kujawsko - pomorskiego.
2017-06-21
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury CZĘŚĆ I - TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU KOSZAROWYM NR 8 W BOLESŁAWCU - ZADANIE 21402 CZĘŚĆ II - TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU KOSZAROWYM NR 7 W BOLESŁAWCU - ZADANIE 21401
2017-06-20
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont elewacji wraz z wymianą stolarki, pokrycia dachowego budynku nr 28 (magazynowy) w kompleksie wojskowym przy ul. Fabrycznej 16 na terenie RZI w Bydgoszczy
2017-06-20
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont budynku szkoleniowego nr 6 przy ul. Łąkowej w Trzebiatowie (PKOB 1274).
2017-06-19
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa budynku administracyjno - biurowo - magazynowego wraz z częścią laboratoryjną na terenie kompleksu wojskowego Dębogórze dla potrzeb Komendy Ośrodka Badawczego Służby MPS oraz Rejonowego Laboratorium MPS - zadanie nr 12639.
2017-06-19
brak danych
Kraków Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu (sandcleaner) do działań terenowych na Pustyni Błędowskiej na potrzeby projektu LIFE 12 NAT/PL/000031 finansowanego ze środków KE i NFOŚiGW w ramach instrumentu finansowego LIFE+
2017-06-16
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury 1) Budowa budynku dla potrzeb ZZWT PO 25 Rozewie. 2) Budowa kabla elektrycznego nn zasilającego na odcinku od stacji trafo T-9671 do rozdzielni zlokalizowanej w budynku nr 71, wymiana rozdzielni nn w stacji trafo oraz remont budynku stacji trafo na terenie kompleksu wojskowego w Rozewiu - zadanie nr 13696
2017-06-14
brak danych
Kraków Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia budynku realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn."Budowa budynku na potrzeby montażu urządzeń specjalistycznego systemu szkoleniowego w kompleksie wojskowym Lubliniec"
2017-06-13
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostosowanie obiektów koszarowych do aktualnych warunków ochrony przeciwpożarowej dla potrzeb 22BLT w Malborku - zadanie 13545.
2017-06-12
brak danych
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury PI i DP na rozbudowę systemu depozytorów kluczy w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa obiektów na terenie IWSZ
2017-06-12
brak danych
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont wnętrza Kościoła Garnizonowego w Katowicach
2017-06-12
brak danych
Kraków Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia budynku realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn."Budowa budynku na potrzeby montażu urządzeń specjalistycznego systemu szkoleniowego w kompleksie wojskowym Lubliniec"
2017-06-09
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa windy dla nurków wraz z osprzętem w budynku nr 53 w kompleksie wojskowym w Gdyni w formie Zaprojektuj i Zbuduj (zadanie 13526)

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.