eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Rejonowy Zarząd Infrastruktury

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargiRejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-11
2016-02-19
Kraków usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Budowa platformy widokowej przy bunkrze w projekcie LIFE 12 NAT/PL/000031
2016-02-10
2016-02-19
Kraków usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pnProjekt remontu izolacji zewnętrznej budynku z odwodnieniem fundamentów i osuszeniem ścian piwnic, wykonaniem przyłącza wody i kanalizacji, remontem bunkra ziemnego oraz aktualizacją projektu zagospodarowania terenu wokół WKU w Gliwicach
2016-02-10
2016-02-18
Bydgoszcz usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Badania wody i ścieków, pomiar statyczny i dynamiczny zwierciadła wody wraz z opracowaniem pomiarów ilość pobranej wody oraz sporządzeniem wyników ilości i jakości ścieków.
2016-02-10
2016-02-25
Wrocław usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ NA MODERNIZACJĘ DOWIĄZANIA ENERGETYCZNEGO NA TERENIE JW 2286 OPOLE, WRAZ Z UZYSKANIEM OSTATECZNEJ DECYZJI O ZATWIERDZENIU PROJEKTU I POZWOLENIU NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYDANEJ PRZEZ STAROSTĘ OPOLSKIEGO I WOJEWODĘ OPOLSKIEGO LUB SKUTECZNYM ZGŁOSZENIEM ZAMIARU PRZYSTĄPIENIA DO WYKONANIA ROBÓT ORAZ POŹNIEJSZYM PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO I PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE
2016-02-05
2016-02-15
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury I. Wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztorysowej dla zadania Dostosowanie obiektów koszarowych do aktualnych warunków ochrony przeciwpożarowej dla potrze je 1128 w Malborku - zadanie 13545. II. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizacji robót budowlanych z dokumentacją.
2016-02-05
2016-02-29
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane dla zadaniaBudowa budynku Centrum Dowodzenia Ćwiczeniami w ramach infrastruktury dla Kompleksowego Systemu Symulacji Pola Walki zlokalizowanego na terenie CSWL w kompleksie wojskowym Bucierz (PKOB 1274).
2016-02-04
2016-02-24
Olsztyn usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont łóżek koszarowych uniwersalnych - postępowanie nr 20/U
2016-02-03
2016-02-22
Olsztyn roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa budynku nr 4 wraz z infrastrukturą i zmianą użytkowania z warsztatowego na sztabowo-biurowy dla potrzeb SKW Białystok - postępowanie nr 19/RB
2016-02-03
2016-02-15
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa z zakresu ochrony środowiska gruntowo-wodnego.
2016-01-29
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej na terenie Jednostki Wojskowej 1747 w Suwałkach - postępowanie nr 16/RB
2016-01-28
2016-02-12
Kraków roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont pomieszczeń malarni w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym w Krakowie przy ul. Mogilskiej 85
2015-11-16
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wymiana kamer z niezbędnym osprzętem i oprzyrządowaniem w standardzie kompatybilnym z platformą cyfrową NICE w kompleksie wojskowym Siemirowice.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-29
2016-02-08
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Część IWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji budynku nr 33 wraz rozbiórką jego części garażowej, Gdynia Babie Doły - zadanie nr 13530. Część IIPełnienie obowiązku nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji.
2016-01-27
2016-02-04
Gdynia dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa energii elektrycznej na potrzeby zasilania Ośrodka Medycyny Prewencyjnej zlokalizowanego przy ul. Grudzińskiego 4.
2016-01-25
2016-02-04
Wrocław dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury PRZEROBIENIE WITRYN PRZESZKLONYCH NA SZAFY UBRANIOWE ORAZ WYKONANIEDOSTAWEK, KOMODY, KONTENERÓW I ŁAWY
2016-01-21
2016-02-01
Szczecin dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zakup tekstyliów
2016-01-19
2016-02-02
Wrocław usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ STACJI TRANSFORMATOROWEJ DLA ZASILANIA STREFY MAGAZYNOWEJ SKŁADU DUNINÓW WRAZ Z WYKONANIEM SIECI ZASILAJĄCEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 20kV
2016-01-19
2016-01-29
Kraków usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Budowa platformy widokowej przy bunkrze w projekcie LIFE 12 NAT/PL/000031
2016-01-19
2016-01-27
Gdynia dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa wyposażenia dla Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej (zad.13449).
2016-01-15
2016-02-01
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury WYKONANIE ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH W ZAKRESIE WYKONANIA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU (SSWiN) W 3 BUDYNKACH W BOLESŁAWCU - ZADANIE 21233, 21231, 21254 Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE
2016-01-15
2016-01-26
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury I. Wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztorysowej dla zadania Przebudowa obiektów nr33,6,5 oraz infrastruktury kompleksu technicznego dla potrzeb JW. 3775 Chojnice - zadanie 13801. II. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizacji robót budowlanych z dokumentacją.
2016-01-15
2016-01-26
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury I. Wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztorysowej dla zadania Budowa budynku garażowego 6 - stanowiskowego dla systemu łączności JAŚMIN , JW 4846 Wejherowo - zadanie 13817. II. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizacji robót budowlanych z dokumentacją.
2016-01-13
2016-01-27
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ DROGI BETONOWEJ NA ODCINKU ŁĄCZĄCYM KOMPLEKS 2707 Z DROGĄ PROWADZĄCĄ DO BRAMY WJAZDOWEJ NA TEREN KOMPLEKSU 2706 W OPOLU - ZADANIE 21363
2016-01-08
2016-01-26
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zabudowa systemowych zbiorników paliwa w budynku stacji transformatorowej z agregatorownią w kompleksie koszarowym przy ul. B. Pretficza wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub ze skutecznym zawiadomieniem właściwego organu o zakończeniu robót - zadanie 21110
2015-12-30
2016-02-08
Olsztyn roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlano montażowych po uprzednim opracowaniu programu inwestycji i dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - zakup, przystosowanie pomieszczeń, montaż i uruchomienie Komory Niskich Ciśnień oraz przygotowanie stanowiska do posadowienia Ratowniczo - Leczniczego Kontenerowego Zestawu Hiperbarycznego Sercówka dla potrzeb WOSzK Mrągowo w systemie zaprojektuj i wybuduj- postępowanie nr 8/RB
2015-12-29
2016-01-12
Bydgoszcz dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu o konstrukcji drewnianej, metalowej oraz krzeseł i foteli.
2015-12-29
2016-01-11
Bydgoszcz usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie programu inwestycji wraz z inwentaryzacją i dokumentacji projektowej na budowę budynku dydaktycznego dla cyklu budowy i eksploatacji w specjalności Uzbrojenia i Elektroniki, hali remontowej dla stendów pracujących - silnikownia oraz myjni wysokociśnieniowej na terenie kompleksu wojskowego w m. Grupa dla potrzeb Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu
2015-12-22
2016-01-12
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 89 W BOLESŁAWCU WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB ZE SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZAKONCZENIU ROBÓT - ZADANIE 21254
2015-12-21
2016-01-08
Kraków roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa stacji Trafo i zasilanie kablowe budynku symulatora w ramach zadania Budowa budynku dla symulatora lotniczego samolotu CASA C-295M Kraków-Balice
2015-12-18
2016-01-05
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bezprzewodowej sieci lokalnej WLAN wraz z podsystemem ADC (etap II) dla magazynu wielkopowierzchniowego wysokiego składowania w Kutnie w 3 Regionalnej Bazie Logistycznej w Kutnie
2015-12-18
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót dodatkowych branży budowlanej, sanitarnej i teletechnicznej w ramach zadania - budowa budynku garażowego wraz z placem manewrowym dla 155 mm samobieżnej haubicy KRAB na terenie kompleksu koszarowego JW 2568 w Węgorzewie- postępowanie nr 161/RB
2015-12-17
2016-01-12
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane obejmujące przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie kompleksu wojskowego przy al. Wojska Polskiego 250 w Szczecinie (PKOB 2222, 2223).

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-08
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dystrybucja i dostawa energii elektrycznej na potrzeby zasilania okrętu Marynarki Wojennej BŁYSKAWICA - muzeum przy Al. Jana Pawła II w Gdyni.
2016-02-05
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa i termomodernizacja budynku magazynowego nr 89 w Bolesławcu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub ze skutecznym zawiadomieniem właściwego organu o zakończeniu robót - zadanie 21254
2016-02-04
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu o konstrukcji drewnianej, metalowej oraz krzeseł i foteli.
2016-02-01
brak danych
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa stacji Trafo i zasilanie kablowe budynku symulatora w ramach zadania Budowa budynku dla symulatora lotniczego samolotu CASA C-295M Kraków-Balice
2016-02-01
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie bezprzewodowej sieci WLAN dla magazynu wielkopowierzchniowego w Kutnie - zadanie 11232
2016-01-29
brak danych
Kraków Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Budowa Terenowego Punktu Informacyjnego w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031
2016-01-28
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA MODERNIZACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH STREFY MAGAZYNOWEJ - SKŁAD DUNINÓW, WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM O ZAKOŃCZENIU ROBÓT - ZADANIE 21128 Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE
2016-01-27
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania nr 13694Przebudowa nabrzeża północnego w Gdańsku Westerplatte na potrzeby szkoleniowe Jednostki Wojskowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji,
2016-01-26
brak danych
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - modernizacji i rozbudowy elektronicznego zabezpieczenia i kontroli dostępu, rozbiórki budynku nr 35 i budowy nowego budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb WOSzK Mrągowo - postępowanie nr 5/U
2016-01-26
brak danych
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 1 NA MULTIMEDIALNĄ SALĘ ODPRAW, ZLOKALIZOWANĄ W REJONOWYM ZARZĄDZIE INFRASTRUKTURY WE WROCŁAWIU WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ LUB ZGŁOSZENIEM WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ Z PÓŹNIEJSZYM PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO - ZADANIE 21358
2016-01-25
brak danych
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej wykonania obwałowania magazynu środków bojowych w budynku nr 140 w kompleksie koszarowym w Duninowie eksploatowanym przez 4 RB Log z uzyskaniem w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz przeniesieniem praw majątkowych i późniejszym pełnieniem nadzoru autorskiego. Realizacja zadania wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone.
2016-01-25
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Rozbiórka budynku nr 77 oraz przebudowa budynku warsztatowego nr 15 wraz z infrastrukturą techniczną w Morągu dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 Bartoszyce - postępowanie nr 4/RB
2016-01-12
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO NR 5/3017 W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 1145 BOLESŁAWIEC WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB ZE SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZAKOŃCZENIU ROBÓT - ZADANIE 21231
2016-01-07
brak danych
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej inwestycji budowlanych prowadzonych przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz.
2016-01-07
brak danych
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Obsługa prawna RZI Bydgoszcz
2016-01-05
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT I DOSTOSOWANIE OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO KOMPLEKSU KOSZAROWEGO W KŁODZKU PRZY UL. WALECZNYCH WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB ZE SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZAKOŃCZENIU ROBÓT - ZADANIE 21753
2016-01-05
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę stacji paliw płynnych MPS wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem przyłączy do stacji paliw w JW 3294 w Świdwinie (PKOB 1252).
2016-01-05
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane obejmujące przebudowę stacji paliw płynnych na magazyn paliw w m. Kołobrzeg i Choszczno (PKOB 1230).
2016-01-05
brak danych
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa ogrodzenia w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie - etap III
2016-01-04
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa instalacji odpylania spalin z kotłowni centralnej zlokalizowanej w budynku nr 133 w Toruniu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.