Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-05-21
2015-06-15
Olsztyn roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Etap I - Przystosowanie budynku nr 71 w zakresie przygotowania pomieszczenia nr 39 do zamontowania ciągu technologicznego do rozkonserwowania i konserwacji sprzętu wojskowego, wykonania systemu alarmowego oraz wymiany stolarki drzwiowej i okiennej wraz ze zmianą przeznaczenia budynku nr 86 dla potrzeb Składu Olsztyn Jednostki Wojskowej 4226 Warszawa. Etap II - Termomodernizacja budynku nr 71 z wykonaniem montażu bram garażowych i placów manewrowych dla potrzeb Składu Olsztyn Jednostki Wojskowej 4226 Warszawa - postępowanie nr 78/RB
2015-05-19
2015-06-03
Kraków roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont pomieszczeń stołówki i punktu wydawania posiłków w systemie cateringu w budynku nr 22 w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie
2015-05-19
2015-06-09
Wrocław usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej przebudowy budynku nr 7 - 8658 na wielofunkcyjny dla potrzeb Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych ze zmianą sposobu użytkowania, w kompleksie wojskowym we Wrocławiu wraz z uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, z późniejszym pełnieniem nadzoru autorskiego - zadanie 21223 i 21812.
2015-05-19
2015-05-27
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót dla przedsięwzięciaprzebudowa z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej w jednostce wojskowej w Gdyni Babie Doły - zadanie 13674.
2015-05-18
2015-05-25
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury 1) wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo-kosztowej dla zadania 13786 - przebudowa budynku zagłębionego nr 1 w kompleksie wojskowym w Lasowicach Wielkich, 2) sprawowanie nadzoru autorskiego na projekt wykonawczy dokumentacji, na okres realizacji robót budowlanych.
2015-05-14
2015-05-26
Bydgoszcz dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa środka pianotwórczego
2015-05-13
2015-05-28
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji wraz z wymianą stolarki drzwiowej zewnętrznej, naprawa tynków wewnętrznych wraz z wymianą osprzętu elektrycznego w budynku nr 63 w kompleksie wojskowym w Helu (trafostacja).
2015-05-13
2015-05-28
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane polegające na wymianie drzwi wewnętrznych, robotach tynkarskich i malarskich, remoncie instalacji sanitarnej, remoncie instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej dotyczące budynku nr 326 w kompleksie wojskowym w Gdyni.
2015-05-13
2015-06-01
Olsztyn roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont budynku warsztatowego nr 62/332 Skład Materiałowy Szeroki Bór w zakresie wymiany stolarki okiennej i bram, naprawy pokrycia dachowego, naprawy elewacji - postępowanie nr 76/RB
2015-05-12
2015-06-02
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie 60 magazynów półziemnych na terenie KPW w Świnoujściu (PKOB 1274).
2015-05-11
2015-06-01
Olsztyn roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa budynku magazynowego nr 35 na akumulatorownię wraz ze zmianą przeznaczenia dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2098 Bemowo Piskie -postępowanie nr 73/RB
2015-05-08
2015-05-25
Olsztyn usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Aktualizacja map numerycznych dla kompleksów wojskowych II - postępowanie nr 75/U
2015-05-08
2015-05-28
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury ROZBIÓRKA BUDYNKU NR 49 WRAZ Z REMONTEM PRZYLEGŁEGO DO BUDYNKU OGRODZENIA W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ W GŁOGOWIE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO
2015-05-06
2015-05-25
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z RAMPĄ WYŁADOWCZĄ NR 124, W SKŁADZIE JASTRZĘBIE
2015-05-04
2015-05-25
Szczecin usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu przeglądu aparatów powietrznych i masek.
2015-05-04
2015-05-25
Olsztyn roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Etap I - Remont budynku magazynowego nr 69 dla potrzeb Składu Olsztyn Jednostki Wojskowej 4226 Warszawa. Etap II - Przebudowa budynku magazynowego nr 69 dla potrzeb Składu Olsztyn Jednostki Wojskowej 4226 Warszawa - postępowanie nr 69/RB

Zobacz wiecej

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-05-13
2015-05-21
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Konserwacja piecyków polowych żeliwnych.
2015-05-11
2015-05-20
Szczecin usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu pomiarów hałasu wraz z opracowaniem operatu oddziaływania hałasu lotniczego na środowisko w Mirosławcu i Świdwinie.
2015-05-08
2015-05-18
Bydgoszcz dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa armatury wodno - pianowej oraz sprzętu specjalistycznego dla WSP. 2) Całość zamówienia podzielona jest na 27 elementów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 - w opisie przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 3 - w Wymaganiach Techniczno -Użytkowych.
2015-05-08
2015-05-18
Bydgoszcz dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa krzeseł i foteli
2015-05-08
2015-05-18
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Część I - Pełnienie rozszerzonego nadzoru autorskiego dla zadania 13302 - Modernizacja obiektów kubaturowych przejętych od Stoczni Marynarki Wojennej w upadłości - KPW Gdynia. Część II - Pełnienie rozszerzonego nadzoru autorskiego dla zadania 17002 - Wykup gruntu, przebudowa budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb JW 4026 Gdynia.
2015-05-08
2015-05-21
Szczecin usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wydzieleniu geodezyjnym części działek w m. Mrzeżyno i m. Pogorzelica celem przejęcia w zarząd przez Resort Obrony Narodowej.
2015-04-30
2015-05-14
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury przebudowa ogrodzenia wraz z montażem systemów zabezpieczeń elektronicznych w kompleksie wojskowym Osówiec
2015-04-30
2015-05-21
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących adaptację pomieszczeń budynku szkoleniowego nr 13 na terenie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych przy ulicy Wojska Polskiego 66 w Koszalinie (PKOB 1274).
2015-04-30
2015-05-14
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury adaptacja budynku nr 5 do nowych funkcji przeznaczenia
2015-04-30
2015-05-19
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury PRZEBUDOWA BUDYNKU STACJI TRANSFORMATOROWEJ Z AGREGATOWNIĄ NR 11 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. PRETFICZA WE WROCŁAWIU WRAZ ZE SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM O ZAKOŃCZENIU ROBÓT- ZADANIE 21110
2015-04-30
2015-05-11
Bydgoszcz dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do produkcji i remontu polowego sprzętu kwaterunkowego
2015-04-30
2015-05-12
Gdynia dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa energii elektrycznej na potrzeby zasilania obiektu wojskowego w Rzucewie, gm. Puck.
2015-04-30
2015-05-20
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadaniaRemont budynku nr 2 na terenie JW. przy ul. 4-go Marca w Koszalinie (PKOB 1274).
2015-04-29
2015-05-08
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego - Budowa budynku strażnicy WSP w kompleksie wojskowym w Redzikowie, zadanie nr 13742.
2015-04-28
2015-05-14
Olsztyn dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa różnego sprzętu kwaterunkowego - postępowanie nr 68/D
2015-04-28
2015-05-18
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont budynku magazynowego nr 108 w Składzie Jastrzębie
2015-04-28
2015-05-15
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji i wykonanie na jej podstawie robót budowlanychElement I- Przebudowa boiska do piłki nożnej z bieżnią dla potrzeb Centrum Szkolenia Logistycznego w Grupie - zadanie 11649 Element II - Budowa boiska do tenisa i piłki siatkowej dla potrzeb Centrum Szkolenia Logistycznego w Grupie - zadanie 11650
2015-04-28
2015-05-18
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont budynku magazynowego nr 102 w Składzie Jastrzębie
2015-04-28
2015-05-19
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania Przebudowa budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień nr 12 przy ul. Zwycięstwa 202 w Koszalinie (PKOB 1274).
2015-04-27
2015-05-08
Kraków dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu ppoż. i wyposażenia indywidualnego strażaka

Zobacz wiecej

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-05-21
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane polegające na wykonaniu ogrodzenia i zagospodarowania terenu wokół kaplicy garnizonowej w Złocieńcu (PKOB 1272).
2015-05-21
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Termomodernizacja i remont budynku magazynowego nr 17 na terenie Jednostki Wojskowej w Głogowie wraz ze skutecznym zawiadomieniem właściwego organu o zakończeniu robót
2015-05-21
brak danych
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla przystosowania stanowiska dowodzenia (wieża sterownicza) osi A wraz z wykonaniem nowej instalacji zasilania i sterowania dla systemu AGAT SZMARAGD strzelnicy garnizonowej dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 Bartoszyce - postępowanie nr 59/U
2015-05-21
brak danych
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - modernizacji nasypu pod urządzenie radiolokacyjne dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2031 Plewki - postępowanie nr 54/U
2015-05-20
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa systemów zasilania w zakresie kompensacji mocy biernej w kompleksach wojskowych w Bydgoszczy, Kruszynie, Toruniu, Inowrocławiu, Chełmnie, Kutnie i Łodzi
2015-05-20
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa ogrodzenia zewnętrznego kompleksu koszarowego (KW 2843) między ulicamiGajowicką, Sztabową, Łączności i Pretficza we Wrocławiu - zadanie 21265
2015-05-20
brak danych
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury WYKONANIE POMIARU GEODEZYJNEGO BEZPOŚREDNIEGO I NA JEGO PODSTAWIE OPRACOWANIE MAPY ZASADNICZEJ ANALOGOWEJ ORAZ NUMERYCZNEJ W PROGRAMACH C_GEO I AUTOCAD NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA STANDARDOWYCH OPRACOWAŃ KARTOGRAFICZNYCH W SKALACH 1:500, 1:1000, 1:5000 NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W KRAPKOWICACH. Postępowanie o klauzuli - POUFNE
2015-05-19
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie nowych elewacji i docieplenia budynków nr 2, 3, 4 i 5 w Jednostce Wojskowej 3797 Giżycko dla potrzeb Jednostki Wojskowej 4352 Giżycko - postępowanie nr 61/RB
2015-05-18
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa ogrodzenia terenu administracyjnego Jednostki Wojskowej 3470 Komorowo - postępowanie nr 52/RB
2015-05-18
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa pomieszczeń w budynku nr 3 na potrzeby pełnienia służby oficera dyżurnego oraz na potrzeby ambulatorium dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2031 Lipowiec - postępowanie nr 38/RB
2015-05-15
brak danych
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont pomieszczeń budynku nr 50 w kompleksie wojskowym ul. Rakowicka 29 w Krakowie.
2015-05-14
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu i przebudowa kancelarii tajnej międzynarodowej dla zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania ochrony informacji niejawnych międzynarodowych dla Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Bydgoszcz
2015-05-14
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury do montażu kontenerowego agregatu prądotworczego 400 kVA w kompleksie wojskowym przy ul. Narutowicza 10A w Szczecinie wraz z dostawą agregatu (PKOB 2224).
2015-05-14
brak danych
Kraków Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji technicznej na remont pomieszczeń i sanitariatów w budynku nr 28 w kompleksie wojskowym w Krakowie ul. Montelupich
2015-05-14
brak danych
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - modernizacji ogrodzenia wraz z obwodnicą oświetleniową obiektu koszarowego i technicznego kompleksu Jednostki Wojskowej 2031 Plewki - postępowanie nr 48/U
2015-05-14
brak danych
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - budowy sieci przeciwpożarowej z ujęcia własnego na obiekcie technicznym dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2031 Lipowiec - postępowanie nr 51/U
2015-05-14
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie przyłącza teleinformatycznego pomiędzy budynkiem nr 31 a 38 oraz wewnętrznych instalacji telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, w tym instalacji sygnalizacji pożaru, systemów ochrony SSWiN, SKD i CCTV w budynku nr 38 przy ul. Wojska Polskiego 250 w Szczecinie wraz z integracją wykonanych instalacji z systemem ochrony funkcjonującym w kompleksie (PKOB 1274).
2015-05-14
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie programu prac konserwatorskich oraz przebudowa budynku nr 26 na cele magazynowe dla potrzeb Jednostki Wojskowej Nr 2305 Gdańsk Westerplatte z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w oparciu o pełnomocnictwo Szefa RZI - zadanie 70050.
2015-05-13
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego - Budowa budynku dla potrzeb POWTiŁ nr 25 w kompleksie wojskowym w Rozewiu, zadanie nr 13696
2015-05-12
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane obejmujące remont ogrodzenia oraz budynku koszarowego nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku koszarowym nr 1 w Kołobrzegu na terenie Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia (PKOB 1274).

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.