Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-04-27
2015-05-08
Kraków dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu ppoż. i wyposażenia indywidualnego strażaka
2015-04-27
2015-05-14
Wrocław usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ NA REKONSTRUKCJĘ EMPORY ORGANOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ I ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W KOŚCIELE GARNIZONOWYM WE WROCŁAWIU WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT I PÓŹNIEJSZYM PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO - ZADANIE 21268
2015-04-27
2015-05-07
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Część IOpracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania remontowego nr 12807 - Remont budynku nr 60 Warsztat Remontowy Techniki Morskiej w Komendzie Portu Wojennego w Gdyni oraz dla zadania inwestycyjnego nr 13546 - Budowa wentylacji w ww. budynku. Część IISprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania remontowego nr 12807 - Remont budynku nr 60 Warsztat Remontowy Techniki Morskiej w Komendzie Portu Wojennego w Gdyni oraz dla zadania inwestycyjnego nr 13546 - Budowa wentylacji w ww. budynku.
2015-04-27
2015-05-11
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Część I - Opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztorysowej na dostosowanie budynków koszarowych nr 3 i 4 oraz przyłączy na terenie obozowiska namiotowego do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu - (zadanie nr 13537- modernizacja ogrodzenia zewnętrznego oraz systemów ochrony w OSP MW w Strzepczu). Część II - pełnienie obowiązku nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych wykonanych na podstawie ww. dokumentacji.
2015-04-24
2015-05-14
Olsztyn usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Aktualizacja map numerycznych dla kompleksów wojskowych - postępowanie nr 64/U
2015-04-24
2015-05-18
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadaniaBudowa systemów alarmowych i telewizji przemysłowej w KPW Świnoujście (PKOB 1274).
2015-04-24
2015-05-19
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację systemu wytwarzania i przesyłu energii cieplnej w kompleksie lotniskowym w Świdwinie (PKOB 1274, 2221).
2015-04-23
2015-05-12
Wrocław usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury POMIAR BEZPOŚREDNI TERENU JW. 2286 I NA JEGO PODSTAWIE OPRACOWANIE NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ W PROGRAMACH C_GEO i AutoCAD NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA STANDARDOWYCH OPRACOWAŃ KARTOGRAFICZNYCH W SKALACH 1:500, 1:1000, 1:5000 NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W SZUMIRADZIE. Postępowanie o klauzuli TAJNE
2015-04-23
2015-05-08
Kraków roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont istniejącej wentylacji z montażem centrali wentylacyjnej dla pomieszczeń Sali balowej Klubu Garnizonowego 6 bdsz w Krakowie ul. Zyblikiewicza 1
2015-04-23
2015-05-04
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla modernizacji budynku nr 33 wraz z rozbiórką jego części garażowej, Gdynia Babie Doły oraz pełnienie obowiązku nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji, zadanie nr 13530Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla modernizacji budynku nr 33 wraz z rozbiórką jego części garażowej, Gdynia Babie Doły oraz pełnienie obowiązku nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji, zadanie nr 13530
2015-04-23
2015-05-18
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane obejmujące przebudowę z rozbudową malarni w części budynku warsztatowego nr 58 z wykonaniem przebudowy zewnętrznej instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wodociągowej dla całego budynku na terenie JW 2117 w Kołobrzegu (PKOB 1274).
2015-04-22
2015-05-07
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie zasilania awaryjnego spełniajacego wymogi Normy Obronnej dla przebudowywanych systemów ochrony technicznej w kompleksie wojskowym w Stargardzie Szczecińskim (PKOB 2213).
2015-04-22
2015-05-06
Bydgoszcz usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Nowy pomiar sytuacyjny wraz z ustaleniem usytuowania i pomiarem sieci uzbrojenia terenu w kompleksach wojskowych położonych w woj. kujawsko-pomorskim oraz łódzkim
2015-04-21
2015-05-07
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Modernizacja ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego z monitoringiem w kompleksie wojskowym Słupsk - zadanie 13535.
2015-04-21
2015-05-07
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane obejmujące remont budynku magazynowego nr 82 na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Wojska Polskiego 66 w Koszalinie (PKOB 1274).
2015-04-20
2015-05-04
Kraków usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Remont dróg i placów wraz z wymianą sieci wodociągowej w kompleksie wojskowym w Lublińcu
2015-04-17
2015-05-07
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO DO OBSŁUGI I REMONTU KONTENERÓW WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI DLA POTRZEB JEDNOSTKI WOSKOWEJ 4581 W OPOLU WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZAKOŃCZENIU ROBÓT - ZADANIE 21206
2015-04-17
2015-05-04
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Rozbiórka wyłączonego z eksploatacji rurociągu paliwowego wraz z kanałem żelbetowym na czynnej budowie na terenie Portu Wojennego w Gdyni - zadanie 12638.
2015-04-17
2015-05-04
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie kompensacji mocy biernej pojemnościowej wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej w kompleksach wojskowych Hel, Skowronki, Białogóra, Rumia, Ustka.
2015-04-16
2015-05-11
Olsztyn roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa instalacji c.o. i c.w.u. w budynku nr 6 dla potrzeb Jednostki Wojskowej 3797 Giżycko - postępowanie nr 63/RB

Zobacz wiecej

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-04-17
2015-04-27
Gdynia dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu sportowego dla Komendy Portu Wojennego w Gdyni - budynek nr 135 (zadanie nr 12746)
2015-04-17
2015-04-27
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Część I - Pełnienie rozszerzonego nadzoru autorskiego dla zadania 12639 - Przebudowa bazy MPS w Dębogórzu. Część II - Pełnienie rozszerzonego nadzoru autorskiego dla zadania 12638 - Przebudowa składu MPS KPW Gdynia.
2015-04-16
2015-04-24
Kraków dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Sprzedaż energii elektrycznej do obiektu wojskowego - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85
2015-04-16
2015-04-24
Bydgoszcz usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej na rozbudowę technicznych środków wspomagających ochronę fizyczną w celu zapewnienia bezpieczeństwa ochrony informacji niejawnych dla potrzeb Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta
2015-04-16
2015-04-24
Bydgoszcz usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej na przebudowę budynku nr 132 dla potrzeb WTL w Toruniu
2015-04-15
2015-04-23
Szczecin usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wydzieleniu geodezyjnym działek w celu przejęcia w trwały zarząd przez Resort Obrony Narodowej lub przekazania poza Resort Obrony Narodowej.
2015-04-13
2015-04-22
Szczecin usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem ekspertyzy grubości ścianek płaszcza komina stalowego na realizację zadania polegającego na modernizacji systemu wytwarzania i przesyłu energii cieplnej w kompleksie w Składzie Drawno.
2015-04-10
2015-04-20
Kraków usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji technicznej na remont pomieszczeń i sanitariatów w budynku nr 28 w kompleksie wojskowym w Krakowie ul. Montelupich
2015-04-10
2015-04-20
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót dla zadania nr 70051 - Rozbiórka i budowa budynku nr 3 magazynowo - biurowego na potrzeby jednostki wojskowej w Gdańsku.
2015-04-10
2015-04-20
Gdynia dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa materiałów do naprawy sprzętu kwaterunkowego.
2015-04-09
2015-04-27
Olsztyn usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla przystosowania stanowiska dowodzenia (wieża sterownicza) osi A wraz z wykonaniem nowej instalacji zasilania i sterowania dla systemu AGAT SZMARAGD strzelnicy garnizonowej dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 Bartoszyce - postępowanie nr 59/U
2015-04-09
2015-04-20
Szczecin usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu programu inwestycji i programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania obejmującego dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 7, garażu nr 28, budynków magazynowych nr 38, 53 i 54 oraz wydzielonego terenu w kompleksie OŻW Szczecin.
2015-04-08
2015-04-27
Olsztyn roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa ogrodzenia terenu administracyjnego Jednostki Wojskowej 3470 Komorowo - postępowanie nr 52/RB
2015-04-08
2015-04-23
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przedmiotem zamówienia jest budowa kontenerowej stacji paliw KSP-20 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w Królewie Malborskim - zadanie nr 13685.
2015-04-08
2015-04-23
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane polegające na wykonaniu ogrodzenia i zagospodarowania terenu wokół kaplicy garnizonowej w Złocieńcu (PKOB 1272).
2015-04-08
2015-04-23
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa i rozbudowa nasypu ziemnego z płytą postojową, budowa stalowej wiaty, doziemnych instalacji elektrycznej i drenażowej, kanalizacji teletechnicznej nawierzchni utwardzonych w Lasowicach Wielkich (zadanie 13764)
2015-04-03
2015-04-23
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa ogrodzenia zewnętrznego kompleksu koszarowego (KW 2843) między ulicamiGajowicką, Sztabową, Łączności i Pretficza we Wrocławiu - zadanie 21265
2015-04-03
2015-04-22
Olsztyn usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - budowy sieci przeciwpożarowej z ujęcia własnego na obiekcie technicznym dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2031 Lipowiec - postępowanie nr 51/U
2015-04-03
2015-04-15
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Pełnienie rozszerzonego nadzoru autorskiego dla zadania 13671 - Budowa budynku strażnicy WSP (wojskowej straży pożarnej) w kompleksie wojskowym Gdynia Babie Doły.
2015-04-02
2015-04-20
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie programu prac konserwatorskich oraz przebudowa budynku nr 26 na cele magazynowe dla potrzeb Jednostki Wojskowej Nr 2305 Gdańsk Westerplatte z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w oparciu o pełnomocnictwo Szefa RZI - zadanie 70050.

Zobacz wiecej

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-04-24
brak danych
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa budynku Nr 1 koszarowego - zmiana sposobu użytkowania na budynek administracyjno-biurowy z pomieszczeniami magazynowymi, Gliwice, ul. Gen. Andersa 47
2015-04-24
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane polegające na wymianie ogrodzenia, bram oraz furtki przy budynku nr 341 w Gdyni, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą.
2015-04-24
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Część Ibudynek nr 78 w kompleksie wojskowym w Gdyni, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą - roboty budowlane polegające na uzupełnieniu tynków, malowaniu oraz pracach elektrycznych. Część IIbudynek nr 81 w kompleksie wojskowym w Gdyni, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą - roboty elektryczne, tynkarskie i malarskie na korytarzu oraz roboty sanitarne, elektryczne, posadzkarskie, wymiana drzwi w pomieszczeniach sanitariatów parteru i piętra. Część IIIbudynek nr 131 w kompleksie wojskowym w Gdyni, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą - wymiana okien oraz montaż klapy odcinającej przeciwpożarowej.
2015-04-23
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Etap I - Budowa pozycji bojowej w związku z rozwinięciem systemu rozpoznawania pokładowych systemów elektronicznych - roboty ziemne, dla potrzeb Jednostki Wojskowej 3411 Grójec. Etap II - Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, energetycznego i teletechnicznego wraz z ogrodzeniem, robotami drogowymi i oświetleniem dla potrzeb Jednostki Wojskowej 3411 Grójec - postępowanie 28/RB
2015-04-23
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostosowanie infrastruktury dla potrzeb stacji radiolokacyjnej w Kompleksie Wojskowym Kruklanki dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2031 Lipowiec - postępowanie nr 35/RB
2015-04-23
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (część I) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego (część II) dla zadania inwestycyjnego nr 13401 - Dostosowanie budynku nr 1 do obowiązujących przepisów ppoż. w kompleksie wojskowym w Gdyni (zadanie 13401).
2015-04-21
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane w budynku nr 104 w kompleksie wojskowym Gdynia Babie Doły polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie pokrycia dachowego, wymianie instalacji elektrycznej, robotach tynkarskich i malarskich, remoncie sanitariatów, rozbiórce nadbudowy wieży lotów.
2015-04-21
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont budynku garażowego nr 9/328 w JW. 1248 Bartoszyce w zakresie wymiany bram garażowych, naświetli nad bramami, naprawy elewacji i podjazdów, naprawy instalacji odgromowej - postępowanie nr 31/RB
2015-04-20
brak danych
Olsztyn Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa hełmów, latarek nahełmowych i latarek wielofunkcyjnych typu LED na wyposażenie wojskowych straży pożarnych - postępowanie nr 33/D
2015-04-16
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane obejmujące remont budynków koszarowych nr 7 i 8 na terenie Jednostki Wojskowej nr 5018 w Dziwnowie przy ul. Marynarki Wojennej 16 (PKOB 1274).
2015-04-14
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont wojskowej bocznicy kolejowej nr 145 Hajnówka JW 4226 - postępowanie nr 29/RB
2015-04-14
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych drzew/krzewów z materiału roślinnego Wykonawcy na podstawie uzyskanych decyzji administracyjnych, wraz z pielęgnacją w okresie gwarancyjnym.
2015-04-13
brak danych
Olsztyn Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa umundurowania dla wojskowych straży pożarnych - postępowanie nr 30/D
2015-04-10
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane w budynku nr 12 Gdańsk Westerplatte polegające na - remoncie dachu i obróbek blacharskich, wymianie stolarki okiennej oraz remoncie instalacji odgromowej. Realizacja przedmiotu umowy będzie możliwa w dni robocze w godzinach pracy Jednostki Wojskowej.
2015-04-10
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa hangaru nr 7 na terenie Jednostki Wojskowej 4395 w Leźnicy Wielkiej
2015-04-10
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadaniaPrzebudowa stacji paliw płynnych na terenie 16 WOG w Olesznie (PKOB 1274).
2015-04-09
brak danych
Kraków Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji (projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na roboty ogólnobudowlane) w ramach dwóch zadań
2015-04-09
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont budynku magazynowego nr 81 w kompleksie wojskowym przy ul. Sikorskiego 41 w Braniewie - postępowanie nr 14/RB
2015-04-09
brak danych
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu programu inwestycji i programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania obejmującego budowę hali wraz z dostawą i instalacją systemu symulacji Śnieżnik na terenie kompleksu wojskowego plac ćwiczeń w Stargardzie Szczecińskim.
2015-04-07
brak danych
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla dostosowania infrastruktury na potrzeby posadowienia urządzeń radiolokacyjnych dla potrzeb Jednostki Wojskowej 5699 Przasnysz - postępowanie nr 25/U

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.