Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-01-30
2015-02-09
Kraków usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowej pn.Wykonanie zejścia do krypt i ich zagospodarowanie w Kościele Garnizonowym pod wezwaniem Św. Agnieszki w Krakowie ul. Dietla 30
2015-01-30
2015-02-17
Wrocław usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ NA REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 140 W JW. 4229 WE WROCŁAWIU - SKŁAD DUNINÓW WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT LUB ZATWIERDZENIEM PROJEKTU BUDOWLANEGO I UZYSKANIEM DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ, Z PÓŹNIEJSZYM PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO. Realizacja zadania wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE.
2015-01-28
2015-02-18
Olsztyn roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa budynków garażowych nr 39 i 41 oraz budynku nr 15 wraz ze zmianą sposobu użytkowania z działowni na budynek garażowy, z przystosowaniem do dynamicznego osuszania - OMD dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2568 Węgorzewo - postępowanie nr 4/RB
2015-01-28
2015-02-16
Wrocław usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 105/2925 W JW 4229 WE WROCŁAWIU - SKŁAD JASTRZĘBIE WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT BUDOWANY I WYDANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ, Z PÓŹNIEJSZYM PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO - ZADANIE 21257 Realizacja zadania wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE
2015-01-27
2015-02-11
Kraków roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont wnętrza Kościoła Garnizonowego w Katowicach
2015-01-27
2015-02-04
Kraków usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie projektu wykonawczego wykonania robót remontowych pomieszczeń kuchni, stołówki w budynku nr 22 w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29
2015-01-26
2015-02-04
Szczecin dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zakup tekstyliów tj. zasłon typu Vertical, rolet materiałowych, firan stilonowych, dywanów i wykładziny dywanowej przeznaczonych na wyposażenie pomieszczeń w budynkach jednostek i instytucji wojskowych w rejonie działania RZI Szczecin wraz z ich dostawą i rozładunkiem na koszt wykonawcy.
2015-01-23
2015-02-10
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane obejmujące remont ogrodzenia oraz budynku koszarowego nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku koszarowym nr 1 w Kołobrzegu na terenie Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia (PKOB 1274).
2015-01-23
2015-02-02
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie technologii paliwowej, sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych dla zadańa) 12638 - modernizacja składu MPS KPW Gdynia, b) 12639 - modernizacja składu MPS Dębogórze.
2015-01-13
2015-02-03
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę, rozbudowę i przebudowę systemów ochrony elektronicznej w kompleksach 15 WOG w Szczecinie (PKOB 1274).

Zobacz wiecej

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-01-16
2015-01-26
Szczecin usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu rekultywacji terenu lotniska w Świdwinie.
2015-01-12
2015-01-28
Szczecin usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu analiz fizykochemicznych ścieków, wód opadowych i odprowadzanych do środowiska osadów ściekowych, wód odbiornika i wód z piezometrów oraz wykonaniu analiz wody w podstawowym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym z ujęć wód podziemnych z obiektów będących w zarządzie RZI Szczecin wraz z pomiarem statycznym i dynamicznym zwierciadła wody.
2015-01-09
2015-01-29
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane obejmujące przebudowę suwnicy pomostowej w budynku warsztatowym nr 16 oraz modernizację stacji obsługi akumulatorów w budynku 16 na terenie 8 bat rem w Kołobrzegu (PKOB 1251).
2015-01-05
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dodatkowych robót branży budowlanej i teletechnicznej w ramach zadania - Przebudowa budynków koszarowych nr 8, 9, 10 w kompleksie wojskowym w m. Bemowo Piskie dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2098 - postępowanie nr 64/RB
2015-01-05
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dodatkowych robót branży budowlanej i sanitarnej w ramach zadania - Przebudowa hali sportowej w bud. nr 4 i basenu w bud. nr 84 wraz z infrastrukturą w kompleksie Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo - Kondycyjnego w Mrągowie - postępowanie nr 63/RB
2014-12-30
2015-01-20
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury PRZEBUDOWA OBIEKTU STACJI PALIW NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W GŁOGOWIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 58 Z INFRATRUKTURĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Z UZYSKANIEM OSTATECZNEJ DECYZJI O POZWOLENIU NA UŻYTKOWANIE LUB SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZAKOŃCZENIU ROBÓT - ZADANIE 21227
2014-12-30
2015-01-21
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane obejmujące przebudowę z rozbudową malarni w części budynku warsztatowego nr 58 z wykonaniem przebudowy zewnętrznej instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wodociągowej dla całego budynku zlokalizowanego na terenie JW. 2117 w Kołobrzegu (PKOB 1274).
2014-12-30
2015-01-15
Kraków roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont pomieszczeń III piętra budynku nr 3 w kompleksie wojskowym w Lublińcu
2014-12-24
2015-01-22
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku dla trenażera Śnieżnik 1 - CSAiU Toruń
2014-12-23
2015-01-22
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa kolejowej wagi mechanicznej w składzie MPS Gardeja
2014-12-22
2015-01-12
Olsztyn roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa budynku szkoleniowo-treningowego Śnieżnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscu przeznaczonego do rozbiórki budynku nr 72 dla potrzeb Jednostki Wojskowej 3797 Giżycko - postępowanie nr 61/RB
2014-12-22
2015-01-12
Olsztyn roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa garażu dla 8 pojazdów wielkogabarytowych - specjalistycznych dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2039 Lidzbark Warmiński - postępowanie nr 62/RB
2014-12-17
2014-12-30
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania nr 13534 - budowa ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego kompleksu wojskowego w Rzucewie.
2014-12-15
2014-12-23
Gdynia dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków nr 3/1393 w Gdańsku, ul. Obywatelska 2, nr 1/1396 ( Kościół Garnizonowy), ul. Jana Matejki 17 i nr 1/1331 , ul. Konopnickiej 13.
2014-12-15
2015-01-20
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku garażowego nr 40 na terenie Jednostki Wojskowej nr 5018 w Dziwnowie przy ul. Marynarki Wojennej nr 16 (PKOB 1242).
2014-12-11
2015-01-07
Olsztyn roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie instalacji teletechnicznej w hali sportowej w budynku nr 4 oraz budynku nr 84 wraz z robotami towarzyszącymi i kanalizacji kablowej dla potrzeb obiektu Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie - postępowanie nr 60/RB
2014-12-11
2014-12-19
Szczecin usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu analizy rozkładu nadciśnienia fali uderzeniowej, programu inwestycji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla zadaniaWykonanie obwałowań budynków magazynowych nr 10 i 11 w Ustroniu Morskim.
2014-12-10
2014-12-23
Olsztyn usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - budowy budynku rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalnym dla potrzeb WOSzK Mrągowo - postępowanie nr 70/U
2014-12-05
2014-12-16
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację kompleksów magazynowych w m. Hel oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadań nr13423; 13424; 13425.
2014-12-04
2014-12-19
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przedmiotem zamówienia jest przebudowa stacji paliw dla potrzeb 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu

Zobacz wiecej

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-01-28
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i nawiewno - wywiewnej w kanałach remontowych w budynku warsztatowym nr 112 na terenie Jednostki Wojskowej nr 1515 w Bydgoszczy
2015-01-26
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury WYKONANIE ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO I FIZYCZNEGO BUDYNKOW MAGAZYNOWYCH JW. 4229 SKŁAD MILICZ WRAZ ZE SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM WŁAŚCIWEGO ORGANU NADZORU BUDOWLANEGO O ZAKOŃCZENIU ROBÓT - ZADANIE 21214 Realizacja przedmiotu zamówienia wiąże się z dostępem do informacji o klauzuli ZASTRZEŻONE
2015-01-26
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa stacji paliw dla potrzeb 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu
2015-01-21
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa budynku nr 218 na potrzeby gabinetu weterynaryjnego Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Gdyni - zadanie 13449
2015-01-21
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlano-montażowych polegających na przygotowaniu infrastruktury technicznej wraz z montażem masztów antenowych w Grudziądzu
2015-01-20
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie przebudowy pomieszczeń użytkowych w budynku nr 29 (blok F) dla potrzeb Ośrodka Zabezpieczenia Logistycznego Stanowiska Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.
2015-01-20
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dodatkowych robót branży budowlanej i teletechnicznej w ramach zadania - Przebudowa budynków koszarowych nr 8, 9, 10 w kompleksie wojskowym w m. Bemowo Piskie dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2098 - postępowanie nr 64/RB
2015-01-20
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dodatkowych robót branży budowlanej i sanitarnej w ramach zadania - Przebudowa hali sportowej w bud. nr 4 i basenu w bud. nr 84 wraz z infrastrukturą w kompleksie Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo - Kondycyjnego w Mrągowie - postępowanie nr 63/RB
2015-01-16
brak danych
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu analizy rozkładu nadciśnienia fali uderzeniowej, programu inwestycji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla zadaniaWykonanie obwałowań budynków magazynowych nr 10 i 11 w Ustroniu Morskim.
2015-01-16
brak danych
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu organizacyjno-użytkowego i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - remontu rampy kolejowej oraz pokrycia dachowego i instalacji odgromowej w budynkach 2, 5, 10, 11, 19, 21, 24, 25 i 26 dla potrzeb Jednostki Wojskowej 4226 Warszawa Skład Szeroki Bór - postępowanie nr 68/U
2015-01-13
brak danych
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa budynku dla symulatora lotniczego samolotu CASA C-295M w kompleksie wojskowym Kraków-Balice
2015-01-12
brak danych
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie istniejących systemów alarmowych w 37 budynkach strefy magazynowej Składu Duninów do integracji z projektowanymi nowymi systemami w pozostałych 52 budynkach. Postepowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli Poufne.
2015-01-09
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury I część zamówienia - Pobieranie prób (obligatoryjnych i opcjonalnych) ścieków oraz wody z basenów portowych oraz wykonanie analiz laboratoryjnych. II część zamówienia - Pobieranie prób wody surowej ze studni i uzdatnionej z ujęć oraz wykonanie analiz laboratoryjnych.
2015-01-08
brak danych
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu programu inwestycji i programu funkcjonalno-użytkowego dla zadań obejmujących rozbudowę systemów ochrony technicznej w budynkach nr 1, 2, 3, 6, 11, 37 w Stargardzie Szczecińskim oraz w budynku nr 16 Rejonu Obsługi Abonentów w Szczecinie.
2015-01-07
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury dostawa sprzętu kwaterunkowego
2015-01-05
brak danych
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przebudowie nabrzeża MP 87 w Komendzie Portu Wojennego w Świnoujściu oraz wykonaniu programu inwestycji i programu funkcjonalno-użytkowego na realizację zadania polegającego na przebudowie nabrzeża MP 60 w Komendzie Portu Wojennego w Świnoujściu.
2014-12-30
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na budowę budynku magazynu żywnościowego Gdynia Babie Doły, zadanie 13672
2014-12-29
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych związanych z przystosowaniem pomieszczeń nr 6 i 7 w bud. nr 6 na potrzeby Archiwum Zakładowego Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy
2014-12-24
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
2014-12-23
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej przebudowy składu MPS Dębogórze w zakresie budowy linii światłowodowej w kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowy linii kablowej SN w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia (realizacja przedmiotu zamówienia w ramach zadania nr 12639

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.