Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-03
2015-07-20
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane obejmujące przeniesienie urządzeń monitorujących i rejestrujących systemy alarmowe z budynku nr 22 do budynku nr 30 zlokalizowanych na terenie 100 błącz w Wałczu (PKOB 1274)
2015-07-03
2015-07-21
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane obejmujące budowę wydzielonej strefy ochrony dla kancelarii tajnej, mobilizacyjnej pełnomocnika ochrony i pom. ASK w bud. nr 2 zlokalizowanego w 8 bsap w Dziwnowie (PKOB 1274)
2015-07-03
2015-07-13
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Część IWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji budynku nr 33 wraz rozbiórką jego części garażowej, Gdynia Babie Doły - zadanie nr 13530. Część IIPełnienie obowiązku nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji.
2015-07-03
2015-07-24
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Posadowienie i przyłączenie do sieci elektroenergetycznej stacjonarnego kontenerowego zespołu spalinowo - elektrycznego, o mocy 250 kVA w Jednostce Wojskowej 4161 w Kłodzku
2015-07-02
2015-07-27
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury BUDOWA PUNKTU KONTROLNEGO TERENU TECHNICZNEGO W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 4229 WROCŁAW - SKŁAD DUNINÓW WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM O ZAKOŃCZENIU ROBÓT - ZADANIE 21219 Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE
2015-07-02
2015-07-10
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa z zakresu ochrony środowiska gruntowo - wodnego, składająca się z następujących częściCzęść I zamówieniauszczegółowienie rozpoznania stanu środowiska gruntowo-wodnego na terenie kompleksu wojskowego w Redzikowie wraz opracowaniem projektu planu remediacji dla rejonu MPS 2 dawnego lotniska wojskowego w Redzikowie, Część II zamówieniauszczegółowienie rozpoznania stanu środowiska gruntowo-wodnego wraz z opracowaniem projektu planu remediacji w rejonie MPS 1 na terenie JW 4651 Gdynia Babie Doły.
2015-07-02
2015-07-17
Wrocław usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ NA MODERNIZACJĘ DOWIĄZANIA ENERGETYCZNEGO NA TERENIE JW 2286 OPOLE, WRAZ Z UZYSKANIEM OSTATECZNEJ DECYZJI O ZATWIERDZENIU PROJEKTU I POZWOLENIU NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYDANEJ PRZEZ STAROSTĘ OPOLSKIEGO I WOJEWODĘ OPOLSKIEGO LUB SKUTECZNYM ZGŁOSZENIEM ZAMIARU PRZYSTĄPIENIA DO WYKONANIA ROBÓT ORAZ POŹNIEJSZYM PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO I PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH. Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE
2015-07-01
2015-07-14
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury budowa SPIER
2015-07-01
2015-07-17
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont nawierzchni drogowych oraz placów utwardzonych i miejsc parkingowych - zadanie nr 12801 oraz budowa kanalizacji deszczowej - zadanie nr 13548 w Punkcie Bazowania Hel.
2015-07-01
2015-07-17
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zadanie I - Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa placu manewrowego przy budynku magazynowym nr 106 na terenie JW. 2043 Bydgoszcz Zadanie II - Przebudowa budynku magazynowego nr 106 na terenie JW. 2043 Bydgoszcz
2015-06-30
2015-07-08
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zbadanie wpływu na środowisko naturalne promieniowania elektromagnetycznego w wytypowanych kompleksach wojskowych.
2015-06-30
2015-07-28
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO NR 55 USYTUOWANEGO W KOMPLEKSIE KOSZAROWYM PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 54 W BOLESŁAWCU Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM WŁASCIWEGO ORGANU O ZAKOŃCZENIU ROBÓT - ZADANIE 21234
2015-06-30
2015-07-16
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego budynków nr 7 (biur.-sztab.) i 8 (tech. - usł.) w kompleksie wojskowym przy ulicy Dwernickiego 1 na terenie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy
2015-06-26
2015-07-13
Olsztyn dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa syntetycznego pianotwórczego środka gaśniczego - postępowanie nr 97/D
2015-06-26
2015-07-14
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa sieci wodociągowej i hydrantowej (podłączenie do sieci miejskiej) - zadanie 13751 w kompleksie wojskowym Redzikowo. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej (podłączenie do sieci miejskiej) - zadanie 13752 w kompleksie wojskowym Redzikowo.
2015-06-26
2015-07-14
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa strażnicy Wojskowej Straży Pożarnej na terenie kompleksu wojskowego w Siemirowicach wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - zadanie nr 13679.
2015-06-26
2015-07-23
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa myjni czołgowo - samochodowej dla potrzeb Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub skutecznym zawiadomieniem właściwego organu o zakończeniu robót - zad. 21203
2015-06-26
2015-07-13
Gdynia dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa kontenera oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na czynnej budowie w Strzepczu, zadanie nr 13537
2015-06-25
2015-07-09
Olsztyn dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa siedzisk do taboretów koszarowych - postępowanie nr 95/D
2015-06-25
2015-07-13
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa strażnicy Wojskowej Straży Pożarnej na terenie kompleksu wojskowego w Gdyni Babie Doły wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, zadanie nr 13671.

Zobacz wiecej

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-16
2015-07-01
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane i usługi projektowe w zakresie Zaprojektuj i Zbuduj dla zadania 13526 - Budowa windy dla nurków wraz z osprzętem w budynku nr 53 w kompleksie wojskowym w Gdyni.
2015-06-15
2015-07-02
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wybudowanie czterech garaży do przechowywania UiSW w kompleksie wojskowym w Mirosławcu (PKOB 1274).
2015-06-15
2015-06-23
Bydgoszcz usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej na budowę systemów alarmowych w pomieszczeniach podlegających szczególnej ochronie na terenie kompleksu wojskowego dla potrzeb Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi
2015-06-15
2015-06-24
Olsztyn roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa budynku sztabowo-biurowego nr 5 w zakresie dostosowania systemów alarmowych i teleinformatycznych do istniejącej infrastruktury dla potrzeb SKW Białystok - postępowanie nr 85/RB
2015-06-12
2015-06-25
Olsztyn usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Aktualizacja map numerycznych dla kompleksów wojskowych III - postępowanie nr 89/U
2015-06-12
2015-06-24
Bydgoszcz dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawę sprzętu z wyposażenia osobistego strażaka
2015-06-11
2015-07-02
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane obejmujące remont obiektu nr 47 oraz wykonanie ogrodzenia wraz z instalacjami teletechnicznymi i alarmowymi dla obiektu nr 47 na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Wiosennej 4a w Kołobrzegu (PKOB 2420).
2015-06-11
2015-06-26
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury budowa zaplecza dla psów wartowniczych w Redzikowie w formie Zaprojektuj i Zbuduj (zadanie nr 13750)
2015-06-10
2015-06-25
Kraków roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Naprawa dróg, chodników i placów utwardzonych przy budynkach nr 8, 9, 41, 77 w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie.
2015-06-10
2015-06-30
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane obejmujące budowę ogrodzenia zewnętrznego kompleksu wojskowego przy ul. Wiosennej 4a w Kołobrzegu (PKOB 2420).
2015-06-10
2015-06-29
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty remontowe mające na celu poprawę wizerunku kompleksu wojskowego na terenie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przy ulicy Dwernickiego 1 w Bydgoszczy.
2015-06-10
2015-06-25
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury usunięcie kolizji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych linii kablowych z budynkiem nr 7 na terenie Komendy Portu Wojennego Gdynia wraz z protokołami badania stanu izolacji kabli po usunięciu awarii lub kolizji oraz geodezyjnym pomiarem powykonawczym na podstawie dokumentacji zdjęciowej i przedmiaru na czynnej budowie (zadanie 13302)
2015-06-09
2015-06-25
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa budynku magazynowego nr 37 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Dworcowej 56 w Inowrocławiu
2015-06-09
2015-06-29
Olsztyn usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - modernizacji pomieszczenia nr 114 na potrzeby kancelarii tajnej i punktu obsługi dokumentów zagranicznych dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2031 Kruklanki - postępowanie nr 88/U
2015-06-09
2015-06-18
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa z zakresu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, składa się z 9 części.
2015-06-08
2015-06-18
Kraków usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Wykonanie zasilania awaryjnego na bazie agregatu kontenerowego KEP 300 wraz z przebudową sieci energetycznej
2015-06-05
2015-06-15
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Konserwacja piecyków polowych żeliwnych.
2015-06-03
2015-06-12
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Pełnienie rozszerzonego nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego 13646 - budowa nowej hali remontowej Centrum Obsługowo-Remontowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie kompleksu wojskowego w Czarnem.
2015-06-03
2015-06-18
Kraków roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wymiana dźwigów towarowych oraz wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Klubu Garnizonowego przy ul. Zyblikiewicza 1 w Krakowie
2015-06-01
2015-06-09
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo-kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania 12838 - remont budynku nr 7 w Gdyni.

Zobacz wiecej

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-03
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W REJONIE DZIAŁANIA RZI WE WROCŁAWIU
2015-07-03
brak danych
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji tłocznej z przepompownią ścieków dla potrzeb kompleksu wojskowego w Bożenkowei wraz z przyłączeniem do gminnej ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej
2015-07-02
brak danych
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Nowy pomiar sytuacyjny wraz z ustaleniem usytuowania i pomiarem sieci uzbrojenia terenu w kompleksach wojskowych położonych w województwie kujawsko-pomorskim i łódzkim
2015-07-02
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji wraz z wymianą stolarki drzwiowej zewnętrznej, naprawa tynków wewnętrznych wraz z wymianą osprzętu elektrycznego w budynku nr 63 w kompleksie wojskowym w Helu (trafostacja)
2015-06-30
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa materiałów do produkcji i remontu polowego sprzętu kwaterunkowego
2015-06-29
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadaniaRemont budynku nr 2 na terenie JW. przy ul. 4-go Marca w Koszalinie (PKOB 1274)
2015-06-29
brak danych
Kraków Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Remont drogi dojazdowej na odcinku 2,7 km do kompleksu wojskowego w Kłaju
2015-06-29
brak danych
Kraków Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Wymiana sieci wodnej zasilającej obiekty WOSzK Zakopane-Gronik
2015-06-29
brak danych
Kraków Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu ppoż. i wyposażenia indywidualnego strażaka
2015-06-26
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury ROZBIÓRKA BUDYNKU NR 49 WRAZ Z REMONTEM PRZYLEGŁEGO DO BUDYNKU OGRODZENIA W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ W GŁOGOWIE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO
2015-06-24
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadaniaBudowa systemów alarmowych i telewizji przemysłowej w KPW Świnoujście (PKOB 1274).
2015-06-24
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane obejmujące przebudowę z rozbudową malarni w części budynku warsztatowego nr 58 z wykonaniem przebudowy zewnętrznej instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wodociągowej dla całego budynkuna terenie JW. 2117 w Kołobrzegu (PKOB 1274)
2015-06-24
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację systemu wytwarzania i przesyłu energii cieplnej w kompleksie lotniskowym w Świdwinie (PKOB 1274, 2221)
2015-06-23
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa budynku magazynowego nr 35 na akumulatorownię wraz ze zmianą przeznaczenia dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2098 Bemowo Piskie -postępowanie nr 73/RB
2015-06-22
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Część IOpracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania remontowego nr 12807 - Remont budynku nr 60 Warsztat Remontowy Techniki Morskiej w Komendzie Portu Wojennego w Gdyni oraz dla zadania inwestycyjnego nr 13546 - Budowa wentylacji w ww. budynku. Część IISprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania remontowego nr 12807 - Remont budynku nr 60 Warsztat Remontowy Techniki Morskiej w Komendzie Portu Wojennego w Gdyni oraz dla zadania inwestycyjnego nr 13546 - Budowa wentylacji w ww. budynku.
2015-06-19
brak danych
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Aktualizację map numerycznych dla kompleksów wojskowych II - postępowanie nr 75/U
2015-06-19
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa i rozbudowa składu MPS w Porcie Wojennym Gdynia - zadanie 12638 w zakresiea) wiercenie kolumn betonowych, b) ochrona katodowa, c) wymiana studzienek.
2015-06-17
brak danych
Kraków Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Sprzedaż energii elektrycznej do obiektu wojskowego - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85
2015-06-17
brak danych
Kraków Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowejRozbudowa elektronicznych systemów ochrony z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w kompleksie wojskowym Bytom
2015-06-16
brak danych
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont pomieszczeń stołówki i punktu wydawania posiłków w systemie cateringu w budynku nr 22 w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU