eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Rejonowy Zarząd Infrastruktury

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargiRejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-10-05
2015-10-21
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Rozbiórka budynków 35 i 38 w kompleksie w Świętoszowie z odtworzeniem sieci elekrycznej zasilającej zewnętrznej
2015-10-05
2015-10-20
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT PODDASZA W BUDYNKU NR 2 W GŁOGOWIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 58
2015-10-05
2015-10-19
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa budynku garażowego nr 54 usytuowanego w kompleksie koszarowym przy ul. Wojska Polskiego 54 w Bolesławcu z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub ze skutecznym zawiadomieniem właściwego organu o zakonczeniu robot - zadanie 21233
2015-10-05
2015-10-13
Gdynia dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa kontenera oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na czynnej budowie w Strzepczu, zadanie nr 13537.
2015-10-05
2015-10-13
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dystrybucja i dostawa energii elektrycznej na potrzeby zasilania okrętu Marynarki Wojennej BŁYSKAWICA - muzeum przy Al. Jana Pawła II w Gdyni.
2015-10-02
2015-10-12
Gdynia dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa energii elektrycznej na potrzeby zasilania obiektu wojskowego w Rzucewie gm. Władysławowo.
2015-10-02
2015-10-19
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONTU BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 108 W SKŁADZIE JASTRZĘBIE
2015-10-02
2015-10-13
Szczecin dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zakup sprzętu kwaterunkowego przeznaczonego dla szeregowych zawodowych i na wyposażenie nowych stanowisk pracy - szafy metalowe na odzież - nowego wzoru.
2015-10-01
2015-10-21
Olsztyn roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa kotłowni centralnej w budynku nr 125 i kotłowni w budynku basenu z dostosowaniem technologii umożliwiającej wykorzystanie oleju opałowego lub gazu dla potrzeb WOSzK Mrągowo - postępowanie nr 145/RB
2015-10-01
2015-10-15
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane w budynku nr 34 na terenie kompleksu wojskowego Chojnice - Nieżychowice polegające na remoncie posadzki, robotach tynkarskich i malarskich, remoncie instalacji elektrycznej, wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej, robotach blacharskich, remoncie schodów.
2015-09-30
2015-10-15
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury WYMIANA BRAM GARAŻOWYCH W BUDYNKU NR 36 W JW 2399 ŚWIĘTOSZÓW UL. SZTABOWA 1
2015-09-30
2015-10-15
Kraków roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont placu utwardzonego przed budynkiem 14 w kompleksie wojskowym przy ul. Mogilskiej 85 w Krakowie
2015-09-29
2015-10-07
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury PODŁĄCZNIE INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH Z BUDYNKU NR 2 (IZBA ZATRZYMAŃ) PRZY UL. PRETFICZA DO BUDYNKU NR 25 (ŻĄNDARMERIA WOJSKOWA) PRZY UL. HALLERA WE WROCŁAWIU - ZADANIE 21162 i 21814.
2015-09-28
2015-10-07
Wrocław dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury DOSTAWA ZESPOŁU SPALINOWO-ELEKTRYCZNEGO
2015-09-25
2015-10-26
Olsztyn roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa budynku nr 12 wraz z infrastrukturą i zmianą przeznaczenia z łaźni na ambulatorium dla potrzeb Jednostki Wojskowej nr 5338 Białystok - postępowanie nr 143/RB
2015-09-25
2015-10-14
Olsztyn roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wymiana części ogrodzenia zewnętrznego oraz wymiana nawierzchni dróg i chodników przy budynku nr 29 Jednostki Wojskowej 1248 Bartoszyce - postępowanie nr 149/RB
2015-09-24
2015-10-26
Olsztyn roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa budynku rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną dla potrzeb Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo - Kondycyjnego Mrągowo - postępowanie nr 144/RB
2015-09-24
2015-10-09
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane w budynku nr 48 na terenie kompleksu wojskowego Słupsk, ul. Westerplatte polegające na wymianie bram garażowych , naprawie elewacji oraz remoncie instalacji elektrycznej.
2015-09-23
2015-10-12
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. GRANICZNEJ WE WROCŁAWIU Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZAKOŃCZENIU ROBÓT- ZADANIE 21258 i 21820
2015-09-22
2015-10-08
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury BUDOWA MYJNI POJAZDÓW PRZY UL. HALLERA WE WROCŁAWIU W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZAKOŃCZENIU ROBÓT- ZADANIE 21119

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-25
2015-10-02
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Część I - Wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowo - kosztorysowej dla zadania budowa wiat garażowo - magazynowych na Nabrzeżu Północnym w Basenie nr IX i na Nabrzeżu Oksywskim w Gdyni (zadanie nr 13803). Część II - pełnieniu obowiązku nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji.
2015-09-23
2015-10-05
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej, dotyczącej budynku nr 1 w kompleksie wojskowym w Gdyni oraz terenu tego kompleksu wraz z uzyskaniem akceptacji Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Gdyni dla zaproponowanych w ekspertyzie odstępstw
2015-09-23
2015-10-01
Szczecin usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na nasadzaniu i pielęgnacji drzew kompensujących wycinkę na terenie Miasta i Gminy Darłowo.
2015-09-22
2015-09-30
Bydgoszcz dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu specjalistycznego dla WSP i CSLog - Szkoły Specjalistów Pożarnictwa
2015-09-18
2015-10-06
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO NR 23 W BOLESŁAWCU WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZAKOŃCZENIU ROBÓT - ZADANIE 21232
2015-09-18
2015-10-06
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury WYKONANIE INSTALACJI ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU NR 3 NA TERENIE JW 2399 ŚWIĘTOSZÓW UL. SZTABOWA 1
2015-09-17
2015-09-24
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Część IOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy garażu dla 15 pojazdów oraz budowy wiaty dla 5 pojazdów w kompleksie wojskowym w Redzikowie - zadanie nr 13749. Część IIPełnienie obowiązku nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji
2015-09-17
2015-09-28
Kraków usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Dobudowa stanowiska garażowego do budynku nr 105 w kompleksie wojskowym, w którym zlokalizowany jest WSzW w Kielcach
2015-09-17
2015-09-25
Gdynia dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa wyposażenia dla Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Gdyni ( zadanie 13449).
2015-09-17
2015-09-28
Gdynia dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu pożarniczego dla WSP
2015-09-15
2015-09-24
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa windy dla nurków wraz z osprzętem w budynku nr 53 w kompleksie wojskowym w Gdyni w formie Zaprojektuj i Zbuduj (zadanie 13526).
2015-09-11
2015-09-18
Gdynia dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa regałów magazynowych dla GOM Czarne.
2015-09-10
2015-09-30
Olsztyn usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - budowy budynku garażowego na 5 stanowisk samochodów osobowych wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb SKW Elbląg - postępowanie nr 136/U
2015-09-10
2015-09-25
Kraków roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont placu wraz z demontażem zbiorników i wiaty w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie
2015-09-10
2015-09-21
Szczecin dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zakup sprzętu kwaterunkowego przeznaczonego dla szeregowych zawodowych i na wyposażenie nowych stanowisk pracy - szafy metalowe na odzież - nowego wzoru.
2015-09-10
2015-09-21
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury 1) Część I - opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo-kosztorysowej dla zadania nr 13552 - Dostosowanie budynków do aktualnych warunków ppoż. w kompleksie wojskowym w Gdyni; 2) Część II - pełnienie Obowiązku nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji dla zadania 13552.
2015-09-09
2015-09-28
Olsztyn usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - budowy Lokalnego Centrum Nadzoru w budynku nr 20 wraz z rozbudową i modernizacją istniejących systemów alarmowych z włączeniem ich do LCN dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2098 Bemowo Piskie - postępowanie nr 135/U
2015-09-09
2015-09-28
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury WYKONANIE INSTALACJI ODDYMIANIA 2 KLATEK SCHODOWYCH CZĘŚĆ I - wymiana instalacji oddymiania 2 klatek schodowych w budynku nr 5 na terenie JW 2399 Świętoszów ul. Sztabowa 1 CZĘŚĆ II - wymiana instalacji oddymiania 2 klatek schodowych w budynku nr 6 na terenie JW 2399 Świętoszów ul. Sztabowa 1
2015-09-09
2015-09-24
Kraków roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa przyłącza wodociągowego do kompleksu wojskowego w Kłaju
2015-09-08
2015-09-23
Olsztyn dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa umundurowania i pasów strażackich na wyposażenie wojskowych straży pożarnych - postępowanie nr 134/D

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-10-02
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont budynków nr 18-20 (zadanie 12811) i wykonanie przyłączy i instalacji klimatyzacji dla budynków nr 18-20 (zadanie 13550) w kompleksie wojskowym w Słupsku
2015-10-02
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót dla przedsięwzięciaprzebudowa z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej w jednostce wojskowej w Wejherowie, zad. 12812
2015-10-01
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Naprawa piecyków KL15 na paliwo płynne
2015-10-01
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej i remont pokrycia dachowego bud. 4 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Fabrycznej 16 w Bydgoszczy
2015-09-30
brak danych
Kraków Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji projektowej pn.Remont Sali tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie
2015-09-30
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT BUDNKU SZKOLENIOWEGO NR 91 PRZY UL. OBORNICKIEJ 104 - 106 WE WROCŁAWIU - ZADANIE 21654
2015-09-29
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie izolacji ścian wraz z drenażem opaskowym oraz remont części budynku nr 2 we Wrocławiu przy ul. Sztabowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub skutecznym zawiadomieniem o zakończeniu robót
2015-09-29
brak danych
Kraków Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa mebli realizowana w ramach czterech zadań
2015-09-28
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa budynku garażowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 5699 Przasnysz - postępowanie nr 93/RB
2015-09-25
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Konserwacja piecyków polowych żeliwnych
2015-09-25
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę zasilania elektroenergetycznego na terenie kompleksu wojskowego w m. Szczecin (PKOB 2224).
2015-09-25
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa sieci wodociągowej i hydrantowej (podłączenie do sieci miejskiej) - zadanie 13751 w kompleksie wojskowym Redzikowo, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej (podłączenie do sieci miejskiej) - zadanie 13752 w kompleksie wojskowym Redzikowo.
2015-09-24
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury NAZWA ZADANIABUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO CELÓW BYTOWO -GOSPODARCZYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH W KRAPKOWICACH WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZAKOŃCZENIU ROBÓT - ZADANIE 21364.
2015-09-24
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa piecyków grzewczych na paliwo płynne.
2015-09-23
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót w ramach zadania 12297 - przebudowa strzelnicy garnizonowej typu C klasy I w centrum szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce - zamówienie dodatkowe niezbędne do prawidłowego ukończenia zamówienia podstawowego obejmującegoa) kanalizację kablową, b) linie kablowe, c) wyposażenie technologiczne, d) roboty związane ze wzmocnieniem pławi na kulochwycie głównym, e) roboty związane z osłonami balistycznymi, f) plansze - warunki strzelań.
2015-09-23
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa sieci energetycznej wraz z zasilaniem awaryjnym w kompleksie wojskowym w Redzikowie (zadanie 13754)
2015-09-23
brak danych
Kraków Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa mebli realizowana w ramach czterech zadań
2015-09-23
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury I część zamówieniaroboty budowlane w budynku nr 8 na terenie kompleksu wojskowego Gdynia Witomino polegające na wymianie stolarki drzwiowej drewnianej wewnętrznej oraz roboty budowlane w budynku nr 104 na terenie kompleksu wojskowego Gdynia Babie Doły polegające na wymianie drzwi wejściowych do budynku. II część zamówieniaroboty budowlane w budynku nr 161 na terenie kompleksu wojskowego Gdynia Babie Doły polegające na remoncie posadzek.
2015-09-23
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa strażnicy Wojskowej Straży Pożarnej na terenie kompleksu wojskowego w Siemirowicach wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - zadanie nr 13679.
2015-09-22
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Rozbiórka wyłączonego z eksploatacji rurociągu paliwowego wraz z kanałem żelbetowym na czynnej budowie na terenie Portu Wojennego w Gdyni - zadanie 12638

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.