eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Rejonowy Zarząd Infrastruktury

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargiRejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-30
2015-12-08
Kraków usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Budowa Terenowego Punktu Informacyjnego w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031
2015-11-27
2015-12-14
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Termomodernizacja budynku nr 309 w Porcie Wojennym Gdynia (zadanie nr 13329)
2015-11-27
2015-12-08
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo-kosztorysowej dla zadania nr 13552 - Dostosowanie budynków do aktualnych warunków ppoż. w kompleksie wojskowym w Gdyni i pełnienie obowiązku nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji dla zadania 13552.
2015-11-25
2015-12-03
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dystrybucja i dostawa energii elektrycznej na potrzeby zasilania okrętu Marynarki Wojennej BŁYSKAWICA - muzeum przy Al. Jana Pawła II w Gdyni.
2015-11-20
2015-12-07
Kraków roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa ogrodzenia w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie - etap III
2015-11-20
2015-12-07
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę stacji paliw płynnych MPS wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem przyłączy do stacji paliw w JW 3294 w Świdwinie (PKOB 1252).
2015-11-19
2015-12-07
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT I DOSTOSOWANIE OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO KOMPLEKSU KOSZAROWEGO W KŁODZKU PRZY UL. WALECZNYCH WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB ZE SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZAKOŃCZENIU ROBÓT - ZADANIE 21753
2015-11-18
2015-12-03
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowej i oraz realizacja robót budowlano-montażowych związanych z budową kuchni i stołówki wraz z zapleczem dla potrzeb Centrum Szkolenia Logistycznego w Grudziądzu
2015-11-17
2015-12-03
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa systemu zabezpieczeń z rozbudową instalacji teletechnicznych dla NFIU Bydgoszcz
2015-11-16
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wymiana kamer z niezbędnym osprzętem i oprzyrządowaniem w standardzie kompatybilnym z platformą cyfrową NICE w kompleksie wojskowym Siemirowice.
2015-11-10
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót dodatkowych branży elektrycznej i teletechnicznej w ramach zadania - Przebudowa budynków koszarowych nr 8, 9, 10 w kompleksie wojskowym w m. Bemowo Piskie dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2098 - postępowanie nr 158/RB
2015-11-06
2015-12-07
Olsztyn roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Adaptacja pomieszczeń na kotłownię w budynku nr 16 wraz z wykonaniem przebudowy instalacji c.o. i c.w. w budynku nr 21, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach nr 11, 12, 13, 14, 15, 16, i 19 dla potrzeb Jednostki Wojskowej 3797 Giżycko - postępowanie nr 147/RB

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-16
2015-11-26
Wrocław usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej budowy myjni sprzętu technicznego dla potrzeb JW. 1145 w Bolesławcu w zakresie dostosowania - adaptacji projektu powtarzalnego do istniejących warunków technicznych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i późniejszym pełnieniem nadzoru autorskiego - zad. 21235
2015-11-12
2015-11-25
Wrocław usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI WARIANTOWYCH KONCEPCJI OGRANICZANIA POZIOMU NIEKORZYSTNEGO HAŁASU DO DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW W CZASIE STRZELANIA NA STRZELNICY GARNIZONOWEJ W WINOWIE KOŁO OPOLA
2015-11-10
2015-11-19
Bydgoszcz usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury obsługa prawna Zamawiającego
2015-11-10
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót dodatkowych branży budowlanej oraz robót dodatkowych i zamiennych branży elektrycznej i teletechnicznej w ramach zadania - Przystosowanie budynku koszarowego nr 8 na potrzeby 24 WOG Giżycko wraz ze zmianą sposobu użytkowania i przebudową infrastruktury technicznej
2015-11-10
2015-11-20
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa budynku dydaktycznego nr 3 dla potrzeb Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi
2015-11-09
2015-11-17
Wrocław usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ WYKONANIA OBWAŁOWANIA MAGAZYNU ŚRODKÓW BOJOWYCH W BUDYNKU NR 140 W KOMPLEKSIE KOSZAROWYM W DUNINOWIE EKSPLOATOWANYM PRZEZ 4 RB LOG Z UZYSKANIEM W DOLNOŚLĄSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM WE WROCŁAWIU DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAJĄCEJ POZWOLENIA NA BUDOWĘ ORAZ PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH I PÓŹNIEJSZYM PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO Realizacja zadania wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE
2015-11-09
2015-11-24
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury WYKONANIE WZMOCNIENIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO - SKŁAD DUNINÓW - ZADANIE 21127
2015-11-09
2015-11-18
Kraków usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Budowa Terenowego Punktu Informacyjnego w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031
2015-11-06
2015-11-20
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa systemu zasilania energetycznego i zabezpieczeń elektronicznych dla NFIU
2015-11-05
2015-11-18
Wrocław usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ REMONTU BUDYNKU NR 47 (MAGAZYN UZBROJENIA I SPRZETU WOJSKOWEGO)ZE ZMIANĄ PRZEZNACZENIA NA INNY MAGAZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, ZLOKALIZOWANY W POLSKIEJ NOWEJ WSI
2015-11-03
2015-11-12
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dystrybucja i dostawa energii elektrycznej na potrzeby zasilania okrętu Marynarki Wojennej BŁYSKAWICA - muzeum przy Al. Jana Pawła II w Gdyni.
2015-10-30
2015-11-09
Wrocław usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ STACJI TRANSFORMATOROWEJ DLA ZASILANIA STREFY MAGAZYNOWEJ SKŁADU DUNINÓW WRAZ Z WYKONANIEM SIECI ZASILAJĄCEJ ŚREDNIEGO NAPIECIA 20 kV Z UZYSKANIEM W DOLNOŚLĄSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM WE WROCŁAWIU DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAJĄCEJ POZWOLENIA NA BUDOWĘ ORAZ PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH I PÓŹNIEJSZYM PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
2015-10-30
2015-11-16
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane obejmujące roboty remontowe (wykonanie posadzek i okładzin, balustrad i zagospodarowania terenu) w budynku sztabowym nr 1 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Zaleskiego 2 w Szczecinie (PKOB 1274).
2015-10-30
2015-11-16
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury przebudowa instalacji odpylania z kotłowni
2015-10-30
2015-11-09
Szczecin usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na opracowaniu koncepcji architektonicznej i programu inwestycji na budowę budynku biurowo-sztabowego i parkingu oraz programu inwestycji na rozbudowę hali sportowej w Wielonarodowym Korpusie Północny-Wschód przy ul. Łukasińskiego 33 w Szczecinie.
2015-10-29
2015-11-06
Bydgoszcz dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu o konstrukcji drewnianej, metalowej oraz krzeseł i foteli
2015-10-29
2015-11-06
Bydgoszcz dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zakup sprzętu o konstrukcji metalowej, drewnianej oraz krzeseł i foteli na wyposażenie Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO
2015-10-28
2015-11-16
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO NR 5 W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 1145 BOLESŁAWIEC WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB ZE SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZAKOŃCZENIU ROBÓT - ZADANIE 21231
2015-10-28
2015-11-06
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Część IWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania nr 13694Przebudowa nabrzeża północnego w Gdańsku Westerplatte na potrzeby szkoleniowe Jednostki Wojskowej. Część IISprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji (dla zadania nr 13694).
2015-10-28
2015-11-16
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane obejmujące przebudowę stacji paliw na magazyn paliw wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem przyłączy do stacji paliw w 15 WOG w Stargardzie Szczecińskim (PKOB 1252).

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-30
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury zamówienie dodatkowe - zadanie 11242
2015-11-30
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury zamówienie dodatkowe - zadanie 11271
2015-11-27
brak danych
Wrocław Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury DOSTAWA ZESPOŁU SPALINOWO-ELEKTRYCZNEGO
2015-11-27
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu specjalistycznego dla WSP i CSLog - Szkoły Specjalistów Pożarnictwa
2015-11-27
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu o konstrukcji drewnianej, metalowej oraz krzeseł i foteli
2015-11-27
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane obejmujące roboty remontowe (wykonanie posadzek i okładzin, balustrad i zagospodarowania terenu) w budynku sztabowym nr 1 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Zaleskiego 2 w Szczecinie (PKOB 1274).
2015-11-27
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury zamówienie dodatkowe
2015-11-26
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót dodatkowych branży elektrycznej i teletechnicznej w ramach zadania - Przebudowa budynków koszarowych nr 8, 9, 10 w kompleksie wojskowym w m. Bemowo Piskie dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2098 - postępowanie nr 158/RB
2015-11-26
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i i wykonanie robót budowlanych dla zadania polegającego na przebudowie nabrzeża MP60 w Świnoujściu (PKOB 2151).
2015-11-26
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zakup sprzętu o konstrukcji metalowej, drewnianej oraz krzeseł i foteli na wyposażenie Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO
2015-11-25
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu o konstrukcji drewnianej, metalowej i sprzętu tapicerowanego
2015-11-25
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa systemu automatycznego oraz laserowego monitoringu ugięć konstrukcji dachu magazynu wielkopowierzchniowego w Kutnie -zadanie 11232
2015-11-24
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót dodatkowych branży budowlanej oraz robót dodatkowych i zamiennych branży elektrycznej i teletechnicznej w ramach zadania - Przystosowanie budynku koszarowego nr 8 na potrzeby 24 WOG Giżycko wraz ze zmianą sposobu użytkowania i przebudową infrastruktury technicznej
2015-11-24
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wymiana kamer z niezbędnym osprzętem i oprzyrządowaniem w standardzie kompatybilnym z platformą cyfrową NICE w kompleksie wojskowym Siemirowice.
2015-11-24
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa części pomieszczeń budynku nr 1 wraz z jego termomodernizacją dla potrzeb Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie - postępowanie nr 139/RB
2015-11-24
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa budynku rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną dla potrzeb Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo - Kondycyjnego Mrągowo - postępowanie nr 144/RB
2015-11-24
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa SPIER Inowrocław
2015-11-23
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. GRANICZNEJ WE WROCŁAWIU Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZAKOŃCZENIU ROBÓT - ZADANIE 21258 i 21820.
2015-11-23
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa z zakresu ochrony środowiska gruntowo-wodnego polegająca na wykonaniu dwóch dodatkowych otworów badawczych oraz wykonaniu analiz laboratoryjnych prób gruntu i wody, jako zamówienie uzupełniające do umowy nr 497/VIII/FIN/2015 z dnia 27.07.2015 r.
2015-11-23
brak danych
Gdynia Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa części do pił spalinowych.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.