eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Rejonowy Zarząd Infrastruktury

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargiRejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-20
2018-04-12
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parkingu na 24 pojazdy osobowe w kompleksie wojskowym w m. Wałcz (PKOB 2112).
2018-03-15
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Aktualizacja mapy numerycznej i bazy GESUT z założeniem osnowy dwufunkcyjnej w kompleksie wojskowym K-2168 Wicko Morskie.
2018-03-15
2018-04-04
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa zaplecza socjalnego dla przewodników psów wraz z budową ogrodzenia w kompleksie wojskowym Redzikowo (zadanie 13836) w formie zaprojektuj i zbuduj.
2018-03-15
2018-03-23
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie operatów wodnoprawnych na: - pobór wód podziemnych z 14 ujęć z rejonu działania, - odprowadzanie wód opadowych z terenu kompleksu 4774 Dębogórze wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wodnoprawnych
2018-03-13
2018-03-28
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont ogrodzenia kompleksu wojskowego przy ul. Wrocławskiej 1-3 w Krakowie
2018-03-08
2018-03-26
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury 1. Przebudowa budynku magazynu żywnościowego nr 29 na magazyn żywnościowy, kwaterunkowy i sprzętu ppoż. w m. Czarne - zad. 13768. 2. Przebudowa infrastruktury dla budynku magazynu żywnościowego nr 29 w m. Czarne - zad. 13784.
2018-03-02
2018-03-22
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont części budynku nr 1 w kompleksie wojskowym we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 126
2017-11-24
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie części poddasza w budynku nr 22 przy ul. Narutowicza 17B w Szczecinie, celem przystosowania istniejących pomieszczeń do wymogów określonych dla pomieszczeń biurowych.
2017-10-20
2018-11-06
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont nawierzchni drogowej na terenie kompleksu wojskowego nr 2168 w m. Ustka - polegający na wymianie płyt betonowo - drogowych.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-07
2018-03-19
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dachu Kościoła Garnizonowego we Wrocławiu
2018-03-02
2018-03-21
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa zbiornika p.poż. przy budynku 47 w Polskiej Nowej Wsi
2018-03-02
2018-03-12
Kraków Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: "Remont dróg i placów na terenie magazynowym w kompleksie wojskowym w Kłaju - etap II"
2018-02-28
2018-03-09
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie 5 - letniej okresowej kontroli wojskowych bocznic kolejowych oraz obiektów szkoleniowych w rejonie odpowiedzialności RZI w Bydgoszczy
2018-02-28
2018-03-19
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa poddasza budynku nr 2 wraz z pomieszczeniem sanitarnym III piętra i klatki schodowej dla potrzeb OŻW w Bydgoszczy - zadanie 11702
2018-02-28
2018-03-16
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Rozbudowa systemu depozytorów kluczy w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa obiektów kompleksu wojskowego w Bydgoszczy - zadanie 11754
2018-02-27
2018-03-12
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury prace geodezyjne i kartograficzne dotyczące wykonania nowego pomiaru sytuacyjno - wysokościowego, sporządzenie nowych map terenów zamkniętych i map tematycznych, obejmujących tereny kompleksów wojskowych, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
2018-02-21
2018-03-08
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Rozbudowa systemu alarmowego, kontroli dostępu i telewizyjnego systemu nadzoru oraz montaż elektronicznego systemu ewidencji kluczy w budynku nr 184 zad. 13 800 oraz Termomodernizacja obiektów na terenie Portu Wojennego Gdynia - budynek 81 i 184 - zad. 13 329.
2018-02-21
2018-03-02
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa pianotwórczych środków gaśniczych i proszków gaśniczych
2018-02-19
2018-03-06
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 16 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO 2328 PRZY UL. TRZMIELOWICKIEJ 28, 56-300WROCŁAW
2018-02-14
2018-03-09
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont budynku garażowego nr 52 w kompleksie 3008 JW 1145 w Bolesławcu
2018-02-14
2018-03-06
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury WYMIANA PODBITKI I REMONT TORU JEZDNEGO WRÓT BUDYNKU Nr 49 W POLSKIEJ NOWEJ WSI
2018-02-13
2018-02-21
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przeglądy i legalizacje sprzętu pożarniczego oraz infrastruktury, tj. I część: legalizacja wag użytkowych w WGSI, II część: przegląd urządzeń warsztatowych - sprężarek, III część: pomiary kontrolne elektronarzędzi.
2018-02-13
2018-02-21
Gdynia Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa narzędzi związanych z technicznym utrzymaniem infrastruktury w realizacji konserwacji i napraw sposobem gospodarczym
2018-02-12
2018-03-05
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLNYCH POLEGAJĄCYCH NA DOBUDOWIE DŹWIGU TOWAROWO-OSOBOWEGO DO BUDYNKU NR 10 W KŁODZKU W KONWENCJI "ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ"
2018-02-12
2018-02-20
Szczecin Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa polegająca na zakupie akcesoriów meblowych i materiałów do produkcji i remontu sprzętu kwaterunkowego w warsztatach RZI Szczecin.
2018-02-07
2018-02-16
Szczecin Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa polegająca na zakupie technicznych środków materiałowych i eksploatacyjnych do konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego w warsztatach RZI Szczecin.
2018-02-07
2018-02-28
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont i przebudowa kuchni i stołówki w budynku nr 2 przy ul. Pretficza we Wrocławiu
2018-02-06
2018-02-14
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Badanie wody i ścieków
2018-02-05
2018-02-14
Szczecin Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zakup tekstyliów.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-21
brak danych
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Prace geodezyjne obejmujące obsługę geodezyjną kompleksów wojskowych położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie potrzeb RZI w Bydgoszczy oraz obsługi remontów przeprowadzanych przez Wojskowe Oddziały Gospodarcze.
2018-03-19
brak danych
Szczecin Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zakup tekstyliów
2018-03-15
brak danych
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze w budynku Nr 28 kompleks wojskowy przy ul. Montelupich 3 w Krakowie
2018-03-09
brak danych
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Prace geodezyjno-kartograficzne obejmujące tereny zamknięte położone w woj. kujawsko-pomorskim i łódzkim
2018-03-02
brak danych
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu przeglądów aparatów powietrznych i masek do aparatów powietrznych.
2018-02-27
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji, dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku nr 3 polegająca na dostosowaniu do obowiązujących przepisów ppoż. w k-2477 w Łodzi -zadanie 11762
2018-02-21
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie usługi wycinki drzew, karczowanie lub frezowanie pni drzew, zagospodarowanie odpadów z wycinki wraz z wykupem ściętego drzewa od Zamawiającego, zgodnie z opisem zawartym w STO i WR - zad. 12639 Dębogórze.
2018-02-20
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 2 W CELU DOSTOSOWANIA DO PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH NA POTRZEBY ZESPOŁU ZARZĄDZANIA WSPARCIEM TELEINFORMATYCZNYM Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE"
2018-02-15
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługi z zakresu ochrony środowiska gruntowo - wodnego, składające się z następujących części1)Cz. I - opracowanie projektu planu remediacji z uszczegółowieniem rozpoznania stanu środowiska gruntowo-wodnego w Pruszczu Gdańskim (JW 1300), 2)Cz. II- opracowanie projektu planu remediacji z uszczegółowieniem rozpoznania stanu środowiska gruntowo-wodnego w Malborku (JW 1128), 3)Cz. III - opracowanie projektu planu remediacji z uszczegółowieniem rozpoznania stanu środowiska gruntowo-wodnego w rejonie Składu MPS Punktu Bazowania Hel w Helu Borze, 4)Cz. IV - rozpoznanie stanu środowiska gruntowo - wodnego w Punkcie Bazowania Hel na terenie Portu Wojennego i kompleksu wojskowego w Helu Borze, 5)Cz. V - uszczegółowienie rozpoznania stanu środowiska gruntowo-wodnego w rejonie MPS 4 Redzikowo (JW 5718), 6)Cz.VI - uszczegółowienie rozpoznania stanu środowiska gruntowo-wodnego w rejonie MPS 1 Gdynia Babie Doły (JW 4651).
2018-02-14
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont pomieszczeń II i V piętra w budynku nr 1 przy ul. Jana z Kolna 8b w Gdyni
2018-01-16
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa systemu elektroenergetycznego wraz z wykonaniem inwentaryzacji schematycznej Nowy Glinnik
2018-01-11
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Realizacja robót budowlanych powiązanych z zadaniem 11300 na terenie jednostki wojskowej w Leźnicy Wielkiej
2018-01-02
brak danych
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej budowy budynku szkoleniowego dla potrzeb Symulatora Taktycznego Współczesnego Pola Walki dla Pododdziałów Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych w Świętoszowie
2017-12-22
brak danych
Wrocław Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury DOSTAWA SPRZĘTU POŻARNICZEGO (II CZĘŚCI)
2017-12-21
brak danych
Wrocław Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zakup sprzętu pożarniczego na zabezpieczenie budynków, terenów, obiektów i sprzętu technicznego oraz na zabezpieczenie w sprzęt pożarniczy wojskowych straży pożarnych
2017-12-21
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zbiornika retencyjno-rozsączającego w postaci skrzynek rozsączających na działce nr 121/42 wraz połączeniem z kanalizacją deszczową realizowaną w ramach zadania 21213 - budowa warsztatu PPK SPIKE w kompleksie wojskowym w Jastrzębiu..
2017-12-20
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 29 (HANGAR NR 1), ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. GRANICZNEJ 13 WE WROCŁAWIU - ZADANIE 21824
2017-12-20
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont placu Apelowego w kompleksie wojskowym nr 3008 na terenie JW 1145 W Bolesławcu
2017-12-18
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury WYKONANIE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH SSWiN I CCTV W BUDYNKU KOSZAROWM Nr 6 W KŁODZKU
2017-12-12
brak danych
Wrocław Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury dostawa sprzętu na wyposażenie wojskowych straży pożarnych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.