eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Rejonowy Zarząd Infrastruktury

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargiRejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-02
2016-05-18
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Modernizacja pomostu komunikacyjnego do budynków nr 53, 54 w kompleksie wojskowym Gdynia (zadanie nr 13680).
2016-04-29
2016-05-24
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku klubu nr 2 w Mirosławcu (PKOB 1274).
2016-04-29
2016-05-24
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku nr 6 na potrzeby budynku biurowo-sztabowego dla BSP w Mirosławcu (PKOB 1274).
2016-04-29
2016-05-12
Wrocław usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury ZAŁOŻENIE MAPY ZASADNICZEJ I EWIDENCYJNEJ NA KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W ŚWIĘTOSZOWIE
2016-04-29
2016-05-16
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty remontowe budynków nr 19 (techniczny), 27, 38 (magazynowe) oraz ogrodzenia przy budynku nr 37 w kompleksie wojskowym przy ul. Fabrycznej 16 na terenie RZI w Bydgoszczy
2016-04-29
2016-05-17
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Rozbudowa technicznych środków wspomagających ochronę fizyczną w OŻW Bydgoszcz w celu zapewnienia bezpieczeństwa ochrony informacji niejawnych w Bydgoszczy zadanie 11679
2016-04-29
2016-05-16
Bydgoszcz roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa systemu elektroenergetycznego w Leźnicy Wielkiej.
2016-04-29
2016-05-17
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty polegające na remoncie oświetlenia zewnętrznego na terenie kompleksu wojskowego Lębork
2016-04-29
2016-05-16
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury I część zamówieniawymiana bram garażowych, remont instalacji elektrycznej, wymiana opraw oświetleniowych, roboty sanitarne w budynku nr 22 na terenie kompleksu wojskowego Chojnice. II część zamówieniawymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 23 na terenie kompleksu wojskowego Chojnice.
2016-04-29
2016-05-13
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont węzłów sanitarnych, wymiana drzwi wejściowych, naprawa pokrycia dachowego w budynkach nr 1 i nr 2 na terenie kompleksu wojskowego Chojnice.
2016-04-29
2016-05-13
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane polegające na remoncie sieci wodociągowej na terenie kompleksu wojskowego Gdynia Babie Doły.
2016-04-29
2016-05-17
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane polegające na remoncie sieci wodociągowej - teren kompleksu wojskowego 6010 Królewo Malborskie.
2016-04-29
2016-05-18
Wrocław usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI WARIANTOWYCH KONCEPCJI OGRANICZANIA POZIOMU NIEKORZYSTNEGO HAŁASU DO DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW W CZASIE STRZELANIA NA STRZELNICY GARNIZONOWEJ W WINOWIE KOŁO OPOLA
2016-04-29
2016-05-18
Olsztyn usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowy budynku nr 12 oraz docieplenie stropodachu budynku nr 13 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Morągu dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 Bartoszyce - postępowanie nr 79/U
2016-04-29
2016-05-25
Olsztyn roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont budynku nr 20 w kompleksie wojskowym przy ul. Sikorskiego 41 w Braniewie, w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek, instalacji elektrycznej, roboty tynkarskie i malarskie - postępowanie 80/RB
2016-04-28
2016-05-16
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont pomieszczeń, remont sanitariatu, klatki schodowej, roboty tynkarskie, malarskie, sanitarne i elektryczne, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 142 na terenie kompleksu wojskowego w Gdyni.
2016-04-28
2016-05-16
Gdynia roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Częściowa wymiana instalacji elektrycznej, roboty sanitarne, roboty posadzkarskie, tynkarskie, malarskie w budynku nr 1 na terenie kompleksu wojskowego Gdynia OSzŻMW.
2016-04-28
2016-05-19
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji teletechnicznej dla budynku warsztatu mechanicznego nr 36 w Stargardzie (PKOB 2213).
2016-04-28
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót dodatkowych branży elektrycznej w ramach zadania - Przebudowa budynków garażowych nr 39 i 41 oraz budynku nr 15 wraz ze zmianą sposobu użytkowania z działowni na budynek garażowy z przystosowaniem do dynamicznego osuszania - OMD dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2568 Węgorzewo - postępowanie nr 77/RB
2016-04-28
2016-05-12
Szczecin usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizacjęzadania polegającego na modernizacji budynku garażowego nr 26 wraz z budową kanalizacji deszczowej przy budynku nr 26 w Dziwnowie oraz zadania polegającego na modernizacji budynku nr 25 (PKT) w Dziwnowie.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-19
2016-04-28
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku domku pilota nr 52 w kompleksie lotniskowym przy ulicy Połczyńskiej 32 w m. Świdwin (PKOB 1241).
2016-04-15
2016-04-25
Kraków roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa budynku nr 18 z dostosowaniem do funkcji szkoleniowej w kompleksie wojskowym w Krakowie przy ul. Rakowickiej 29
2016-04-15
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót zamiennych branży budowlanej w ramach zadania - wykonanie nowych elewacji i docieplenia budynków nr 2, 3, 4, i 5 w Jednostce Wojskowej 3797 Giżycko dla potrzeb JW. 4352 Giżycko - postępowanie nr 69/RB
2016-04-15
2016-04-28
Kraków roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont Sali Tradycji COLąd DKL w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze, w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie
2016-04-15
2016-04-25
Kraków usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pnRozbudowa strażnicy wojskowej straży pożarnej w kompleksie wojskowym Jednostki Wojskowej 1155 Kraków-Balice
2016-04-15
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót dodatkowych branży budowlanej i elektrycznej w ramach zadania - Przebudowa budynku sztabowo-biurowego nr 5 w zakresie dostosowania systemów alarmowych i teleinformatycznych do istniejącej infrastruktury dla potrzeb SKW Białystok - postępowanie nr 70/RB
2016-04-14
2016-04-22
Szczecin dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zakup sprzętu pożarniczego, środków gaśniczych oraz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego w warsztatach RZI.
2016-04-13
2016-04-28
Kraków roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa budynku na potrzeby układalni i magazynowania spadochronów towarowych dla 6. Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie
2016-04-13
2016-04-28
Kraków roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty remontowe polegające na wymianie sieci cieplnej tradycyjnej na sieci preizolowane z kotłowni w budynku Nr 16 do budynków Nr 12; 13; 14; 17 i 41 w kompleksie wojskowym Balice
2016-04-13
2016-04-22
Bydgoszcz dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa sprzętu o konstrukcji drewnianej, metalowej, sprzętu tapicerowanego oraz stołów konferencyjnych składanych
2016-04-11
2016-04-20
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Część I - Opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztorysowej dla zadania nr 13552 - Dostosowanie budynków do aktualnych warunków ppoż. w kompleksie wojskowym w Gdyni. Część II - Pełnienie obowiązku nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji dla zadania 13552.
2016-04-07
2016-04-18
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowo-kosztorysowej (część I zamówienia) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego (część II zamówienia) dla zadania Remont budynków sztabowych nr 1, 2, 3 w Gdyni - zadanie 12839.
2016-04-07
2016-04-18
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Część I - Opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztorysowej dla zadania nr 13544 - Przebudowa systemu teleinformatycznego w budynku nr 44 w kompleksie wojskowym w Słupsku. Część II - Pełnienie obowiązku nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji dla zadania 13544.
2016-04-07
2016-04-18
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Część I - Opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztorysowej dla zadania nr 13782 - Rozbudowa PPZA - systemy techniczne ochrony w kompleksie wojskowym w Ustce. Część II - Pełnienie obowiązku nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji dla zadania 13782.
2016-04-07
2016-04-27
Olsztyn roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont budynku nr 62 - Skład Szeroki Bór w zakresiewymiany stolarki drzwiowej, posadzek, okładzin ściennych i podłogowych, malowania, remontu sanitariatu, wymiany części instalacji elektrycznej z osprzętem, wymiany nawierzchni dojazdów do budynku - postępowanie 59/RB
2016-04-07
2016-04-22
Gdynia usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przegląd okresowy 5-letni stanu technicznego infrastruktury lotniskowej lotniska Malbork i lądowiska śmigłowcowego KPW Gdynia
2016-04-07
2016-04-25
Wrocław roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury WYKONANIE ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH W ZAKRESIE WYKONANIA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU (SSWiN) ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ (CCTV) W BUDYNKU NR 55 W BOLESŁAWCU - ZADANIE 21234 Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE
2016-04-06
2016-04-25
Olsztyn dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa armatury, osprzętu i wyposażenia ochronnego dla wojskowych straży pożarnych - postępowanie nr 58/D
2016-04-06
2016-04-14
Szczecin roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku biurowo - sztabowego nr 65 w Mirosławcu (PKOB 1274).
2016-04-06
2016-04-15
Szczecin dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zakup piecyków grzewczych na paliwo WP5-21 w ilości 50 szt.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-29
brak danych
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ NA MODERNIZACJĘ SYSTEMU GOSPODARKI CIEPLNEJ W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM, W JASTRZĘBIU WRAZ Z UZYSKANIEM W OPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DLA PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ PÓŹNIEJSZE PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO I PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH - ZADANIE 21178
2016-04-29
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Termomodernizacja budynku nr 309 w Porcie Wojennym Gdynia - zadaniem13329.
2016-04-28
brak danych
Olsztyn Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa płyty meblowej i pilśniowej - postępowanie nr 60/D
2016-04-28
brak danych
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Aktualizacja map numerycznych dla kompleksów wojskowych 2016 - postępowanie nr 45/U
2016-04-27
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont elewacji i połaci dachowej wraz z wymianą instalacji odgromowej i obróbek blacharskich oraz remont izolacji pionowej ścian i wentylacji węzła c.o. budynku nr 13 (biur.-sztab.) w kompleksie wojskowym przy ulicy Dwernickiego 1 na terenie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.
2016-04-27
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa środków gaśniczych
2016-04-27
brak danych
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury NAZWA ZADANIAOPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ NA MONTAŻ I WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH EKSPOZYTURY KONTRWYWIADUWOJSKOWEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. SZTABOWEJ 44 - ZADANIE 21366 Realizacja zadania wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE
2016-04-27
brak danych
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ NA MODERNIZACJĘ DOWIĄZANIA ENERGETYCZNEGO NA TERENIE JW 2286 OPOLE, WRAZ Z UZYSKANIEM OSTATECZNEJ DECYZJI O ZATWIERDZENIU PROJEKTU I POZWOLENIU NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYDANEJ PRZEZ STAROSTĘ OPOLSKIEGO I WOJEWODĘ OPOLSKIEGO LUB SKUTECZNYM ZGŁOSZENIEM ZAMIARU PRZYSTĄPIENIA DO WYKONANIA ROBÓT ORAZ POŹNIEJSZYM PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO I PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE
2016-04-25
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa budynku nr 4 wraz z infrastrukturą i zmianą użytkowania z warsztatowego na sztabowo-biurowy dla potrzeb SKW Białystok - postępowanie nr 19/RB
2016-04-22
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót dodatkowych branży budowlanej i elektrycznej w ramach zadania - Przebudowa budynku sztabowo-biurowego nr 5 w zakresie dostosowania systemów alarmowych i teleinformatycznych do istniejącej infrastruktury dla potrzeb SKW Białystok - postępowanie nr 70/RB
2016-04-21
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury I. Wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztorysowej dla zadania Przebudowa obiektów nr33,6,5 oraz infrastruktury kompleksu technicznego dla potrzeb JW. 3775 Chojnice - zadanie 13801. II. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizacji robót budowlanych z dokumentacją.
2016-04-21
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury I. Wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztowej dla zadania 13802 - przebudowa budynku koszarowego nr 10 w OSP MW Strzepcz. II. Sprawowanie nadzoru autorskiego na okres realizacji robót budowlanych.
2016-04-21
brak danych
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Prowadzenie rekultywacji środowiska gruntowo - wodnego w rejonie nieczynnej stacji paliw MPS na terenie JW 1300 w Pruszczu Gdańskim stanowiącej kontynuowanie procesu oczyszczania środowiska gruntowo - wodnego realizowanego w latach 2014-2015.
2016-04-21
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót zamiennych branży budowlanej w ramach zadania - wykonanie nowych elewacji i docieplenia budynków nr 2, 3, 4, i 5 w Jednostce Wojskowej 3797 Giżycko dla potrzeb JW. 4352 Giżycko - postępowanie nr 69/RB
2016-04-21
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty budowlane polegajace na remoncie obiektów i budowli w kompleksach wojskowych przy ul. Narutowicza i ul. Ostrawickiej w Szczecinie (PKOB 1274).
2016-04-20
brak danych
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostosowanie klatek schodowych do przepisów p.poż w budynku WKU Tarnów ul. Dąbrowskiego 12, Tarnów
2016-04-20
brak danych
Olsztyn Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa ubrań żaroodpornych dla wojskowych straży pożarnych - postępowanie nr 43/D
2016-04-19
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont budynku garażowego nr 42/611 w JW. 2098 Bemowo Piskie w zakresie wymiany pokrycia dachowego, bram garażowych i instalacji odgromowej - postępowanie nr 32/RB
2016-04-19
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont wojskowej bocznicy kolejowej nr 145 Hajnówka JW 4226 - postępowanie nr 34/RB
2016-04-19
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację systemów ochrony technicznej składu w Drawnie (PKOB 1274, 2224, 2420).

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.