eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Rejonowy Zarząd Infrastruktury

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargiRejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-17
2017-08-31
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ARCHIWUM WYODRĘBNIONEGO DLA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1907 W KOMPLESKIE KOSZAROWYM W OPOLU Realizacja zadań wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE"
2017-08-17
2017-09-07
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT DACHU BUDYNKU KOSZAROWEGO NR 6 W KOMPLEKSIE KOSZAROWYM W KŁODZKU
2017-08-17
2017-09-11
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku koszarowego nr 47 na potrzeby budynku biurowo-sztabowego w Mirosławcu (PKOB 1274).
2017-08-11
2017-08-29
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wymiana pozostałej części kostki brukowej betonowej na płytki kamienne wokół Kościoła Garnizonowego w kompleksie wojskowym przy ul. Chęcińskiej 2 w Kielcach
2017-08-11
2017-08-28
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych na terenie JW Leźnica Wielka
2017-08-10
2017-08-28
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie naprawy poszycia dachowego budynku nr 35 w kompleksie wojskowym w m. Kłaj
2017-08-10
2017-08-21
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu aktualizacji mapy zasadniczej wybranych kompleksów wojskowych położonych w rejonie działania RZI Szczecin.
2017-08-02
2017-08-22
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT I DOSTOSOWANIE OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO W KŁODZKU
2017-07-31
2017-08-24
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na "Budowie Kompleksu Magazynowo - Serwisowego (KM-S) dla Kompleksowego Systemu Symulacji Pola Walki" zlokalizowanego na terenie CSWL w kompleksie wojskowym Konotop (PKOB 1251, 1252).
2017-07-21
brak danych
Kraków Rejonowy Zarząd Infrastruktury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE
2017-06-23
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Modernizacja ogrodzeń oraz systemów alarmowy w kompleksie wojskowym Rumia oraz Łężyce w formie Zaprojektuj i Zbuduj- zadanie 13779
2017-06-13
brak danych
Szczecin Rejonowy Zarząd Infrastruktury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE
2017-04-28
brak danych
Olsztyn Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont budynku nr 6 oraz placu apelowego z trybuną i drogą dojazdową w kompleksie koszarowym Bemowo Piskie - postępowanie nr 153/RB

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-04
2017-08-17
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na sporządzeniu mapy zasadniczej i ewidencyjnej z aktualizacją ewidencji i użytków w rejonie działania RZI Szczecin.
2017-08-04
2017-08-17
Szczecin Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługa polegająca na wykonaniu ekspertyzy technicznej wraz z oceną elementów konstrukcji drugiego dna oraz kopuł zbiorników paliwowych a także zestawienia kosztów wynikających z zaleceń ekspertyzy dla bazy paliw w Cybowie.
2017-08-04
2017-08-16
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Część I - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej kanalizacji teletechnicznej do przekazywania sygnałów alarmowych w kompleksie wojskowym w Gdyni Część II - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku Wojskowej Straży Pożarnej wraz z infrastrukturą do przekazywania sygnałów alarmowych w kompleksie wojskowym w Gdyni Część III - Pełnienie obowiązku nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji dla zadania 13692.
2017-08-01
2017-08-11
Szczecin Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zakup sprzętu pożarniczego, środków gaśniczych oraz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego w warsztatach RZI.
2017-07-31
2017-08-11
Szczecin Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zakup zakup sprzętu kwaterunkowego i akcesoriów meblowych.
2017-07-31
2017-08-10
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie koncepcji projektowo-technicznej i dokumentacji projektowej na budowę instalacji i sieci zewnętrznych wod-kan i c.o. na terenie kompleksu wojskowego w Grupie
2017-07-31
2017-08-09
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury opracowanie dokumentacji projektowej na: z. 11333 - Budowa warsztatu remontowego wraz z wykonaniem inwentaryzacji schematycznej PWL Bydgoszcz z. 11338 - Przebudowa budynku remontu śmigłowców nr 52 wraz z wykonaniem inwentaryzacji schematycznej PWL Bydgoszcz
2017-07-28
2017-08-08
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie Programu Inwestycji i Dokumentacji Projektowej na przebudowę pomieszczenia nr 108 w budynku nr 64 na potrzeby kancelarii kryptograficznej - Leźnica Wielka
2017-07-28
2017-08-07
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa teletechnicznych środków wspomagających ochronę fizyczną kompleksu dla zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków bojowych i ochrony informacji niejawnych w Bydgoszczy"
2017-07-28
2017-08-07
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie programu inwestycji dokumentacji projektowej na dostosowanie obwodnicy terenu technicznego do Instrukcji OIN 5/2011 - zadanie 11741 Regny
2017-07-25
2017-08-09
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont prezbiterium, ołtarza soborowego z ambonkami i chrzcielnicą w Kościele Garnizonowym w Bydgoszczy.
2017-07-25
2017-08-03
Gdynia Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usługi z zakresu ochrony środowiska gruntowo - wodnego.
2017-07-24
2017-08-01
Kraków Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Usuwanie zakrzaczeń wierzby piaskowej na terenie Pustyni Błędowskiej - na potrzeby projektu LIFE 12 NAT/PL/000031 finansowanego ze środków KE i NFOŚiGW w ramach instrumentu finansowego LIFE+
2017-07-21
2017-08-08
Bydgoszcz Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury ,,Przebudowa poddasza budynku nr 2 wraz z pomieszczeniem sanitarnym III piętra i klatki schodowej dla potrzeb Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy" - zadanie 11702 Bydgoszcz OŻW
2017-07-21
2017-08-10
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ SIECI ENERGETYCZNEJ WRAZ ZE STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ PRZY UL. HALLERA 36/38 WE WROCŁAWIU
2017-07-21
2017-08-09
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury ROZBIÓRKA BUDYNKÓW GARAŻOWYCH Nr 4 i 7 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W BRZEGU PRZ UL. KRUSZYŃSKIEJ
2017-07-20
2017-07-31
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa systemu ochrony w Punkcie Bazowania Hel - zadanie 13698
2017-07-19
2017-08-07
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych: 1) Budowa placu musztry i apelowego w kompleksie wojskowym Redzikowo - zadanie 13741 2) Remont nawierzchni dróg, chodników i placów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kompleksie wojskowym Redzikowo - zadanie 12840.
2017-07-18
2017-08-10
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku nr 1 i nr 64 w m. Świdwin (PKOB 1220,1241).
2017-07-18
2017-08-10
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych obejmujących dokończenie przebudowy budynku nr 38 w m. Szczecin (PKOB 1274).

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-28
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury REMONT BUDYNKU 47 - MAGAZYN UZBROJENIA SPRZĘTU WOJSKOWEGO W POLSKIEJ NOWEJ WSI - ZADANIE 21817
2017-07-28
brak danych
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury WYKONANIE OKRESOWEJ PIĘCIOLETNIEJ I ROCZNEJ KONTROLI 543 BUDYNKÓW I BUDOWLI W M. DUNINÓW, BOLESŁAWIEC, GŁOGÓW I ŚWIĘTOSZÓW
2017-07-27
brak danych
Gdynia Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa elektronarzędzi, sprzętu technicznego i wyposażenia warsztatowego
2017-07-19
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa odzieży specjalnej strażaka
2017-07-18
brak danych
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie remontu wnętrza budynku nr 67 w kompleksie wojskowym w m. Kłaj
2017-07-18
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty polegające na remoncie budynku nr 22 na terenie kompleksu wojskowego 8655 Chojnice.
2017-07-18
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury 1) Zadanie nr 13543 - przebudowa wartowni oddziału wart cywilnych JW 4224 Skład Gdynia w kompleksie wojskowym Nowy Dwór Wejherowski, 2) Zadanie nr 13798 - przebudowa systemów wspomagających ochronę w magazynach w kompleksie wojskowym Nowy Dwór Wejherowski.
2017-07-17
brak danych
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty remontowe polegające na wymianie przyłącza sieci cieplnej niskoparametrowej z rur preizolowanych w kompleksie wojskowym ul. Skrzatów w Krakowie
2017-07-13
brak danych
Wrocław Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury WYKONANIE 5CIO LETNICH PRZEGLĄDÓW STANU TECHNICZNEGO SIEDMIU WOJSKOWYCH BOCZNIC KOLEJOWYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY WE WROCŁAWIU
2017-07-12
brak danych
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Prace geodezyjne obejmujące geodezyjną obsługę kompleksów wojskowych położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie obsługi remontów przeprowadzanych przez Wojskowe Oddziały Gospodarcze.
2017-07-11
brak danych
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury prace geodezyjno-kartograficzne obejmujące tereny zamknięte położone w woj. kujawsko-pomorskim i łódzkim
2017-07-10
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Roboty polegające na remoncie budynku nr 86 na terenie kompleksu wojskowego 1291 Czarne.
2017-07-10
brak danych
Bydgoszcz Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej na dostosowanie obwodnicy terenu technicznego dla Instrukcji OIN 5/2011 na terenie kompleksu wojskowego Słońsk
2017-07-10
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont pokrycia dachowego budynków nr 9 i 10 oraz remont odwodnienia połaci dachowej, elewacji z wymianą bram garażowych i stolarki okiennej budynku nr 18 przy ul. Ostrawickiej 16 w Szczecinie (PKOB 1274).
2017-07-07
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Budowa ośrodka szkolenia wart w kompleksie wojskowym Redzikowo - zadanie nr 13799
2017-07-07
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Przebudowa systemu teleinformatycznego w budynku nr 44 w kompleksie wojskowym w Słupsku - zadanie 13544
2017-07-07
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa odzieży specjalnej strażaka
2017-07-05
brak danych
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Remont wymiennikowni ciepła w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym przy ul. Mogilskiej 85 w Krakowie
2017-07-04
brak danych
Kraków Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wykonanie remontu budynku nr 28 oraz rampy w kompleksie wojskowym w m. Kłaj
2017-07-03
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Dostawa armatury, węży pożarniczych i sprzętu gaśniczego

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.