Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Urząd Gminy Bartoszyce - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-03
2015-07-20
Bartoszyce roboty budowlane Urząd Gminy Bartoszyce Przebudowa drogi gminnej Falczewo - droga wojewódzka nr 592

Zobacz wiecej

Urząd Gminy Bartoszyce - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-01
2015-06-17
Bartoszyce roboty budowlane Urząd Gminy Bartoszyce Przebudowa budynku byłej kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej (świetlica wiejska) oraz rozbiórki przyległego budynku gospodarczego w Kinkajmach
2015-05-05
2015-05-20
Bartoszyce roboty budowlane Urząd Gminy Bartoszyce Budowa budynku socjalnego stadionu w Bartoszycach
2015-02-27
2015-03-09
Bartoszyce dostawy Urząd Gminy Bartoszyce Dostawy wyposażenia oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych oraz dostawy pomocy dydaktycznych, które będą wykorzystywane podczas zajęć z dziećmi 3-4 - letnimi uczęszczającymi do oddziałów przedszkolnych w ramach projektu -Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych-
2014-11-21
2014-12-08
Bartoszyce roboty budowlane Urząd Gminy Bartoszyce Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach
2014-10-22
2014-11-05
Bartoszyce usługi Urząd Gminy Bartoszyce Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w walucie polskiej w wysokości 750 000,00 złotych, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 r.
2014-10-06
2014-10-14
Bartoszyce dostawy Urząd Gminy Bartoszyce Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP w Galinach
2014-09-11
2014-09-26
Bartoszyce roboty budowlane Urząd Gminy Bartoszyce Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach
2014-07-25
2014-08-11
Bartoszyce roboty budowlane Urząd Gminy Bartoszyce Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie mostu w msc. Trutnowo
2014-05-15
2014-05-23
Bartoszyce dostawy Urząd Gminy Bartoszyce Dostawy wyposażenia oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych oraz dostawy pomocy dydaktycznych, które będą wykorzystywane podczas zajęć z dziećmi 3-4 - letnimi uczęszczającymi do oddziałów przedszkolnych w ramach projektu -Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych.
2014-05-09
2014-05-26
Bartoszyce roboty budowlane Urząd Gminy Bartoszyce Przebudowa zlewni mleka z adaptacją na świetlicę wiejską w Osiece
2014-03-31
2014-04-17
Bartoszyce roboty budowlane Urząd Gminy Bartoszyce Budowa hali sportowej w Bezledach
2014-03-19
2014-04-04
Bartoszyce roboty budowlane Urząd Gminy Bartoszyce Wykonanie robót budowlanych mających na celu zmianę sposobu użytkowania w związku z adaptacją budynku po byłej hydroforni w Kosach na świetlicę wiejską
2013-11-08
2013-11-19
Bartoszyce usługi Urząd Gminy Bartoszyce Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bartoszyce wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 27 listopada 2013 roku do 26 listopada 2015 roku.
2013-08-30
2013-09-09
Bartoszyce dostawy Urząd Gminy Bartoszyce Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Bartoszyce oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce
2013-08-28
2013-09-13
Bartoszyce roboty budowlane Urząd Gminy Bartoszyce Wykonanie robót budowlanych zmiany sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni w Kosach na świetlicę wiejską
2013-08-28
2013-09-12
Bartoszyce roboty budowlane Urząd Gminy Bartoszyce Wybudowanie placów zabaw w ramach turystycznego zagospodarowania miejscowości 1) Ciemna Wola, 2) Skitno, 3) Sędławki w Gminie Bartoszyce
2013-08-16
2013-09-02
Bartoszyce roboty budowlane Urząd Gminy Bartoszyce Przebudowa OSP w Galinach
2013-08-12
2013-08-27
Bartoszyce roboty budowlane Urząd Gminy Bartoszyce wykonanie robót budowlanych zmiany sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni w Kosach na świetlicę wiejską położoną na działce nr 5/11, obręb Kosy, Gmina Bartoszyce.
2013-07-31
2013-08-16
Bartoszyce roboty budowlane Urząd Gminy Bartoszyce Przebudowa OSP w Galinach
2013-07-29
2013-08-07
Bartoszyce usługi Urząd Gminy Bartoszyce Wykonanie dokumentacji projektowych dla trzech zadań inwestycyjnych, polegających na 1)przebudowie i modernizacji stacji uzdatniania wody w Łabędniku 2)budowie połączenia sieci wodociągowych Galinki-Kosy,Galinki-Gromki-Bieliny, z wyłączeniem SUW w Galinach i Gromkach 3)budowie połączenia sieci wodociągowych Łabędnik-Sokolica,Sokolica-Gruda z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach oraz budowę sieci wodociągowej z Sokolicy do Spurgli wraz z przyłączami w m. Spurgle i budową przyłączy wodociągowych na obszarze zabudowy ozn. na mapie poglądowej, jako PGR Sokolica

Zobacz wiecej

Urząd Gminy Bartoszyce - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-04-01
brak danych
Bartoszyce Dostawy Urząd Gminy Bartoszyce Dostawy wyposażenia oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych oraz dostawy pomocy dydaktycznych, które będą wykorzystywane podczas zajęć z dziećmi 3-4 - letnimi uczęszczającymi do oddziałów przedszkolnych w ramach projektu - Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych-
2015-01-08
brak danych
Bartoszyce Roboty budowlane Urząd Gminy Bartoszyce Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach
2014-12-11
brak danych
Bartoszyce Usługi Urząd Gminy Bartoszyce Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w walucie polskiej w wysokości 750 000,00 złotych, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 r.
2014-11-04
brak danych
Bartoszyce Dostawy Urząd Gminy Bartoszyce Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Galinach
2014-09-30
brak danych
Bartoszyce Roboty budowlane Urząd Gminy Bartoszyce Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie mostu w msc. Trutnowo
2014-09-19
brak danych
Bartoszyce Dostawy Urząd Gminy Bartoszyce Dostawy wyposażenia oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych oraz dostawy pomocy dydaktycznych, które będą wykorzystywane podczas zajęć z dziećmi 3-4 - letnimi uczęszczającymi do oddziałów przedszkolnych w ramach projektu - Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych
2014-08-26
brak danych
Bartoszyce Usługi Urząd Gminy Bartoszyce Preferencyjna pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
2014-06-17
brak danych
Bartoszyce Roboty budowlane Urząd Gminy Bartoszyce Przebudowa zlewni mleka z adaptacją na świetlicę wiejską w Osiece
2014-05-22
brak danych
Bartoszyce Roboty budowlane Urząd Gminy Bartoszyce Budowa hali sportowej w Bezledach
2014-05-07
brak danych
Bartoszyce Roboty budowlane Urząd Gminy Bartoszyce Wykonanie robót budowlanych mających na celu zmianę sposobu użytkowania w związku z adaptacją budynku po byłej hydroforni w Kosach na świetlicę wiejską
2013-11-29
brak danych
Bartoszyce Usługi Urząd Gminy Bartoszyce Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bartoszyce wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 27 listopada 2013 roku do 26 listopada 2015 roku
2013-11-25
brak danych
Bartoszyce Dostawy Urząd Gminy Bartoszyce Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Bartoszyce oraz jednostek oraganizacyjnych Gminy Bartoszyce
2013-10-10
brak danych
Bartoszyce Usługi Urząd Gminy Bartoszyce Wykonanie dokumentacji projektowych dla trzech zadań inwestycyjnych, polegających na 1)przebudowie i modernizacji stacji uzdatniania wody w Łabędniku 2)budowie połączenia sieci wodociągowych Galinki-Kosy,Galinki-Gromki-Bieliny, z wyłączeniem SUW w Galinach i Gromkach 3)budowie połączenia sieci wodociągowych Łabędnik-Sokolica,Sokolica-Gruda z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach oraz budowę sieci wodociągowej z Sokolicy do Spurgli wraz z przyłączami w m. Spurgle i budową przyłączy wodociągowych na obszarze zabudowy ozn. na mapie poglądowej, jako PGR Sokolica
2013-10-10
brak danych
Bartoszyce Roboty budowlane Urząd Gminy Bartoszyce Przebudowa OSP w Galinach
2013-10-10
brak danych
Bartoszyce Roboty budowlane Urząd Gminy Bartoszyce Wybudowanie placów zabaw w ramach turystycznego zagospodarowania miejscowości 1) ciemna Wola, 2) Skitno, 3) Sędławki w Gminie Bartoszyce
2013-07-12
brak danych
Bartoszyce Roboty budowlane Urząd Gminy Bartoszyce wybudowanie infrastrukturalnego uzbrojenia terenu zabudowy mieszkaniowej w Wawrzynach - etap VI, polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią, sieci kanalizacji deszczowej wraz ze wszystkimi jej urządzeniami, sieci wodociągowej wraz z armaturą i uzbrojeniem
2013-06-11
brak danych
Bartoszyce Usługi Urząd Gminy Bartoszyce Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Bartoszyce
2013-05-07
brak danych
Bartoszyce Dostawy Urząd Gminy Bartoszyce Dostawa pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych na terenie gminy Bartoszyce w ramach realizacji projektu - Indywidualizacja procesu nauczanai uczniów klas I - III w gminie Bartoszyce-
2013-04-18
brak danych
Bartoszyce Dostawy Urząd Gminy Bartoszyce Dostawa wyposażenia świetlicy wiejskiej związana z przebudową lokalu i zmianą sposobu użytkowania - Świetlica Galiny
2013-04-09
brak danych
Bartoszyce Usługi Urząd Gminy Bartoszyce Dostawa pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych na terenie gminy Bartoszyce w ramach realizacji projektu - indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I - III w gminie Bartoszyce

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU