eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › dostawa czasopism zagranicznych (papierowych i elektronicznych) oraz baz danych, jak również czasopism krajowych na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2005-06-24

POZYCJA 30414

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Gdańsk:dostawa czasopism zagranicznych (papierowych i elektronicznych) oraz baz danych, jak również czasopism krajowych na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Uniwersytet Gdański, do kontaktów: mgr Ryszard Tetzlaff, ul. Bażyńskiego 1a, 90-952 Gdańsk, tel. 48 58 552 95 25, fax 48 58 552 94 84, e-mail: zpug@univ.gda.pl, www.univ.gda.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa czasopism zagranicznych (papierowych i elektronicznych) oraz baz danych, jak również czasopism krajowych na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 22.20.00.00 - Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny Kod CPV wg słownika 2008: 22.20.00.00 - Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny Oryginalny kod CPV: 22.21.20.00 - Czasopisma Kod CPV wg słownika 2008: 22.21.20.00 - Czasopisma Oryginalny kod CPV: 78.40.00.00 - Usługi prenumeraty Kod CPV wg słownika 2008: 79.98.00.00 - Usługi prenumeraty 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Zamówienie na czasopisma, oddzielnie na zagraniczne, oddzielnie na krajowe, wartość całego zamówienia przekracza 750 000,00 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 15.06.2005. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 22.20.00.00, 22.21.20.00, 78.40.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa czasopism zagranicznych (papierowych i elektronicznych) oraz baz danych do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w 2006 i 2007 r. Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 526084 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 22.20.00.00, 22.21.20.00, 78.40.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa czasopism krajowych do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2006 - 2008 r. Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 526084 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.