eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu - przetargiStarostwo Powiatowe w Elblągu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-11-23
2022-12-01
Elbląg Dostawy Starostwo Powiatowe w Elblągu Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grupy jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego w planowanej ilości 166 000 litrów w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Starostwo Powiatowe w Elblągu
Starostwo Powiatowe w Elblągu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-11-26
2021-12-06
Elbląg Dostawy Starostwo Powiatowe w Elblągu Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grupy jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego w planowanej ilości 198 000 litrów w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
2021-11-18
2021-12-01
Elbląg Usługi Starostwo Powiatowe w Elblągu Przetarg na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Elbląskiego
2020-06-25
2020-07-03
Elbląg Usługi Starostwo Powiatowe w Elblągu "Kredyt długoterminowy w wysokości 5 000 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w 2020r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów"
2020-06-03
2020-06-15
Elbląg Dostawy Starostwo Powiatowe w Elblągu Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grupy jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego w planowanej ilości 226 000 litrów w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
2020-04-30
2020-05-18
Elbląg Usługi Starostwo Powiatowe w Elblągu Kredyt długoterminowy w wysokości 5.000 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w 2020r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów
2019-11-29
2019-12-09
Elbląg Dostawy Starostwo Powiatowe w Elblągu Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grupy jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego w planowanej ilości 210 000 litrów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
2018-12-03
2018-12-11
Elbląg Dostawy Starostwo Powiatowe w Elblągu Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grupy jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego w planowanej ilości 222 000 litrów w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
2018-11-19
2018-11-28
Elbląg Usługi Starostwo Powiatowe w Elblągu Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności cywilnej
2018-07-31
2018-08-10
Elbląg Dostawy Starostwo Powiatowe w Elblągu Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu "Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego"
2018-06-20
2018-06-29
Elbląg Dostawy Starostwo Powiatowe w Elblągu Zakup i dostawa sprzętu, wyposażenia, materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych dla Zespołu Szkół w Pasłęku, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim
2018-06-04
2018-06-14
Elbląg Dostawy Starostwo Powiatowe w Elblągu Zakup i dostawa nowej łodzi motorowej kabinowej w ramach zadania pn. Wyposażenie Małej Ogólnodostępnej Infrastruktury Turystycznej "Stanica Wodna" w Nadbrzeżu w sprzęt służący podniesieniu atrakcyjności obiektu
2018-05-25
2018-06-14
Elbląg Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Elblągu Remont dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Pasłęku
2017-11-16
2017-11-24
Elbląg Dostawy Starostwo Powiatowe w Elblągu "Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grupy jednostek z terenu Powiatu Elbląskiego w planowanej ilości 216 000 litrów"
2017-09-28
2017-10-12
Elbląg Dostawy Starostwo Powiatowe w Elblągu Dostawa energii elektrycznej dla grupy jednostek z terenu Powiatu Elbląskiego w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2019r.
2017-02-16
2017-02-24
Elbląg Usługi Starostwo Powiatowe w Elblągu Usługa wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu i budowy hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku zgodnie z koncepcją architektoniczną rozbudowy Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu i budowy hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ) w ramach zadania pn. "Podniesienie oferty edukacyjnej i turystyki wodnej Powiatu Elbląskiego poprzez rozbudowę Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu i budowę hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku" wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę.
2016-11-29
2016-12-07
Elbląg Dostawy Starostwo Powiatowe w Elblągu "Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grupy jednostek z terenu Powiatu Elbląskiego w planowanej ilości 215 000 litrów"
2015-12-04
2015-12-14
Elbląg usługi Starostwo Powiatowe w Elblągu Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności cywilnej dla potrzeb grupy jednostek z terenu Powiatu Elbląskiego
2015-11-26
2015-12-07
Elbląg dostawy Starostwo Powiatowe w Elblągu Powiat Elbląski. Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grupy jednostek z terenu Powiatu Elbląskiego.
2015-10-02
2015-10-15
Elbląg dostawy Starostwo Powiatowe w Elblągu Powiat Elbląski. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r.
2014-10-21
2014-11-05
Elbląg dostawy Starostwo Powiatowe w Elblągu Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grupy jednostek z terenu Powiatu Elbląskiego.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Starostwo Powiatowe w Elblągu
Starostwo Powiatowe w Elblągu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-01-26
brak danych
Elbląg Dostawy Starostwo Powiatowe w Elblągu Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grupy jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego w planowanej ilości 198 000 litrów w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
2022-01-21
brak danych
Elbląg Usługi Starostwo Powiatowe w Elblągu POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU ELBLĄSKIEGO
2020-01-20
brak danych
Elbląg Dostawy Starostwo Powiatowe w Elblągu Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grupy jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego w planowanej ilości 210 000 litrów w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
2019-01-24
brak danych
Elbląg Usługi Starostwo Powiatowe w Elblągu Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności Powiatu Elbląskiego
2018-12-28
brak danych
Elbląg Dostawy Starostwo Powiatowe w Elblągu Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grupy jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego w planowanej ilości 222 000 litrów w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r
2018-09-27
brak danych
Elbląg Dostawy Starostwo Powiatowe w Elblągu Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu "Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego"
2018-07-20
brak danych
Elbląg Dostawy Starostwo Powiatowe w Elblągu Zakup i dostawa sprzętu, wyposażenia, materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych dla Zespołu Szkół w Pasłęku, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim
2018-07-11
brak danych
Elbląg Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Elblągu Remont dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Pasłęku w ramach projektu "Remont infrastruktury szkolnej placówek oświatowych Powiatu Elbląskiego wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne"
2018-07-02
brak danych
Elbląg Dostawy Starostwo Powiatowe w Elblągu Zakup i dostawa nowej łodzi motorowej kabinowej w ramach zadania pn. Wyposażenie Małej Ogólnodostępnej Infrastruktury Turystycznej "Stanica Wodna" w Nadbrzeżu w sprzęt służący podniesieniu atrakcyjności obiektu
2017-12-27
brak danych
Elbląg Dostawy Starostwo Powiatowe w Elblągu Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grupy jednostek z terenu Powiatu Elbląskiego w planowanej ilości 216 000 litrów
2017-11-23
brak danych
Elbląg Dostawy Starostwo Powiatowe w Elblągu "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb grupy jednostek z terenu Powiatu Elbląskiego w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r."
2017-03-21
brak danych
Elbląg Usługi Starostwo Powiatowe w Elblągu Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej rozbudowy Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu i budowy hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku zgodnie z koncepcją architektoniczną rozbudowy Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu i budowy hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w ramach zadania pn. "Podniesienie oferty edukacyjnej i turystyki wodnej Powiatu Elbląskiego poprzez rozbudowę Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu i budowę hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku" wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę
2016-12-28
brak danych
Elbląg Dostawy Starostwo Powiatowe w Elblągu Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grupy jednostek z terenu Powiatu Elbląskiego w planowanej ilości 215 000 litrów
2015-12-30
brak danych
Elbląg Usługi Starostwo Powiatowe w Elblągu Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności cywilnej dla potrzeb grupy jednostek z terenu Powiatu Elbląskiego
2015-12-28
brak danych
Elbląg Dostawy Starostwo Powiatowe w Elblągu Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grupy jednostek z terenu Powiatu Elbląskiego
2015-11-10
brak danych
Elbląg Dostawy Starostwo Powiatowe w Elblągu Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb grupy jednostek z terenu powiatu elbląskiego
2014-11-19
brak danych
Elbląg Dostawy Starostwo Powiatowe w Elblągu Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grupy jednostek z terenu Powiatu Elbląskiego
2014-07-24
brak danych
Elbląg Usługi Starostwo Powiatowe w Elblągu modernizacja ewidencji gruntów i budynków
2013-12-18
brak danych
Elbląg Dostawy Starostwo Powiatowe w Elblągu Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grupy jednostek z terenu Powiatu Elbląskiego
2013-12-06
brak danych
Elbląg Dostawy Starostwo Powiatowe w Elblągu Dostawa sprzętu żeglarskiego, bojerowego i asekuracyjno - ratowniczego na wyposażenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej - Stanica Wodna w Nadbrzeżu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Starostwo Powiatowe w Elblągu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.