eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - przetargiPRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-09-22
2022-09-30
Włocławek Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawa nowej półprzepuszczalnej membrany dla istniejącej instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski
2022-09-20
2022-10-05
Lubawka Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM sp. z o.o. Przebudowa wraz z nadbudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku warsztatu z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe oraz z remontem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Nadbrzeżnej w Lubawce
2022-09-16
2022-10-03
Włocławek Roboty budowlane PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Remont pomieszczeń biurowych oraz sanitariatów zlokalizowanych w budynku administracyjno - warsztatowym przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku - II postępowanie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-09-09
2022-09-26
Włocławek Roboty budowlane PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Remont pomieszczeń magazynowo - garażowych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku
2022-08-25
2022-09-14
Włocławek Roboty budowlane PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Remont i naprawa uszkodzonej nawierzchni placu w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski
2022-08-19
2022-09-14
Włocławek Roboty budowlane PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Remont pomieszczeń biurowych oraz sanitariatów zlokalizowanych w budynku administracyjno - warsztatowym przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku
2022-08-17
2022-08-31
Włocławek Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawa fabrycznie nowego podnośnika masztowego na potrzeby RZUOK w Machnaczu 41a, gm. Brześć Kujawski
2022-08-03
2022-08-22
Włocławek Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej dla Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski
2022-07-26
2022-08-04
Włocławek Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawa fabrycznie nowego podnośnika masztowego na potrzeby RZUOK w Machnaczu 41a, gm. Brześć Kujawski
2022-07-21
2022-08-05
Lubawka Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM sp. z o.o. Budowa instalacji fotowoltaicznych dla PGK "SANIKOM" w Lubawce
2022-07-13
2022-07-21
Lubawka Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM sp. z o.o. Dostawa soli drogowej dla PGK "SANIKOM" sp. z o.o.
2022-06-30
2022-07-15
Lubawka Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM sp. z o.o. Budowa instalacji fotowoltaicznych dla PGK "SANIKOM" w Lubawce
2022-06-01
2022-06-13
Włocławek Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawa fabrycznie nowych podnośników typu nożycowego oraz masztowego na potrzeby RZUOK w Machnaczu 41a, gm. Brześć Kujawski, w podziale na 2 części
2022-05-26
2022-06-08
Włocławek Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych LDPE do selektywnej zbiórki odpadów dla PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku
2022-05-10
2022-05-18
Lubawka Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM sp. z o.o. Dostawa dla PGK "SANIKOM" w Lubawce, fabrycznie nowego samochodu z zabudową bezpylną do odbioru odpadów
2022-04-21
2022-05-04
Lubawka Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM sp. z o.o. Ochrona mienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKOM sp. z o. o.
2022-04-20
2022-05-06
Włocławek Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów dla PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku
2022-04-11
2022-04-20
Włocławek Usługi PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu pracowników PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku
2022-04-07
2022-04-20
Lubawka Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM sp. z o.o. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03
2022-03-29
2022-04-07
Włocławek Usługi PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Lubraniec
2022-03-14
2022-03-23
Lubawka Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM sp. z o.o. Sukcesywna dostawa dla PGK "SANIKOM" sp. z o.o., fabrycznie nowych worków do selektywnej zbiórki odpadów wraz z wykonaniem nadruków
2022-02-28
2022-03-08
Włocławek Usługi PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Usługa ochrony fizycznej i elektronicznej obiektów, osób i mienia oraz obsługa, konserwacja i naprawa systemu alarmowego PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku
2022-02-25
2022-03-07
Lubawka Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM sp. z o.o. Świadczenie usługi przez Agencję Pracy, polegającej na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o. o.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-09-29
brak danych
Włocławek Roboty budowlane PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Remont i naprawa uszkodzonej nawierzchni placu w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski
2022-09-22
brak danych
Włocławek Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej dla Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski
2022-09-16
brak danych
Włocławek Roboty budowlane PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Remont pomieszczeń biurowych oraz sanitariatów zlokalizowanych w budynku administracyjno - warsztatowym przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku
2022-08-17
brak danych
Lubawka Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM sp. z o.o. Budowa instalacji fotowoltaicznych dla PGK "SANIKOM" w Lubawce
2022-08-17
brak danych
Włocławek Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawa fabrycznie nowego podnośnika masztowego na potrzeby RZUOK w Machnaczu 41a, gm. Brześć Kujawski
2022-08-04
brak danych
Lubawka Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM sp. z o.o. Dostawa soli drogowej dla PGK "SANIKOM" sp. z o.o.
2022-08-04
brak danych
Włocławek Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawa fabrycznie nowych podnośników typu nożycowego oraz masztowego na potrzeby RZUOK w Machnaczu 41a, gm. Brześć Kujawski, w podziale na 2 części
2022-08-03
brak danych
Włocławek Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych LDPE do selektywnej zbiórki odpadów dla PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku
2022-07-20
brak danych
Lubawka Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM sp. z o.o. Budowa instalacji fotowoltaicznych dla PGK "SANIKOM" w Lubawce
2022-07-13
brak danych
Lubawka Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM sp. z o.o. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach 191212, 191210 i 191204
2022-06-17
brak danych
Włocławek Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów dla PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku
2022-05-30
brak danych
Lubawka Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM sp. z o.o. Dostawa dla PGK "SANIKOM" w Lubawce, fabrycznie nowego samochodu z zabudową bezpylną do odbioru odpadów
2022-05-19
brak danych
Lubawka Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM sp. z o.o. Ochrona mienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKOM sp. z o. o.
2022-05-11
brak danych
Włocławek Usługi PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu pracowników PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku
2022-04-27
brak danych
Włocławek Usługi PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Lubraniec
2022-04-04
brak danych
Lubawka Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM sp. z o.o. Sukcesywna dostawa dla PGK "SANIKOM" sp. z o.o., fabrycznie nowych worków do selektywnej zbiórki odpadów wraz z wykonaniem nadruków
2022-04-01
brak danych
Włocławek Usługi PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Usługa ochrony fizycznej i elektronicznej obiektów, osób i mienia oraz obsługa, konserwacja i naprawa systemu alarmowego PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku
2022-04-01
brak danych
Włocławek Usługi PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku
2022-03-30
brak danych
Włocławek Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku
2022-03-30
brak danych
Włocławek Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawa i montaż fabrycznie nowych opon do samochodów ciężarowych, osobowych, dostawczych, rolniczych, i przemysłowych dla bazy technicznej w PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku z podziałem na 5 części

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.