eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu - przetargiMiejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-04-22
2021-05-11
Sosnowiec Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - TBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej pn. "Kwiatowa Dolina" wraz z budową zespołu garaży, budową parkingu oraz infrastrukturą techniczno-drogową (...)
2020-06-19
2020-07-13
Sosnowiec Roboty budowlane Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ PN. "KWIATOWA DOLINA" WRAZ Z BUDOWĄ ZESPOŁU GARAŻY, BUDOWĄ PARKINGU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNO-DROGOWĄ NA DZIAŁKACH O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 413/55, 413/56, 413/57 I 413/58 OBRĘB 0006 KLIMONTÓW PRZY UL. MARSZAŁKA EDWARDA RYDZA ŚMIGŁEGO W SOSNOWCU - ETAP 1 i ETAP 2
2020-03-12
2020-03-20
Sosnowiec Usługi Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz członków ich rodzin, w tym partnerów
2019-09-09
2019-09-20
Sosnowiec Dostawy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu Dostawa i montaż prefabrykowanych garaży na działce nr 1193 obręb 0011 usytuowanej w Sosnowcu w rejonie ulic Ordonówny i Kiepury dla MZBM-TBS Sp. z o. o. w Sosnowcu
2019-09-05
2019-09-20
Sosnowiec Usługi Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH POZWOLEŃ I DECYZJI DLA BUDOWY OSIEDLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ pn. "KWIATOWA DOLINA" NA DZIAŁKACH NR 413/55, 413/56, 413/57 i 413/58 USYTUOWANYCH W REJONIE ULIC EDWARDA RYDZA - ŚMIGŁEGO ORAZ GWIEZDNEJ W SOSNOWCU DLA MZBM-TBS SP. Z O.O. W SOSNOWCU
2019-06-13
2019-07-04
Sosnowiec Usługi Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu Konserwacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z usuwaniem awarii oraz usuwanie awarii w ramach pogotowia technicznego w instalacjach: gazowych, wodociągowo - kanalizacyjnych i elektrycznych w nieruchomościach administrowanych i zarządzanych przez MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
2019-03-19
2019-04-04
Sosnowiec Roboty budowlane Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu Budowa przez MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu kompleksu garaży -ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO - na działce nr 1193 obręb 0011 usytuowanej w Sosnowcu w rejonie ulic Ordonówny i Kiepury
2018-08-07
2018-08-16
Sosnowiec Usługi Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu Konserwacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z usuwaniem awarii oraz usuwanie awarii w ramach pogotowia technicznego w instalacjach: gazowych, wodociągowo - kanalizacyjnych i elektrycznych w nieruchomościach administrowanych i zarządzanych przez MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
2018-08-07
2018-08-23
Sosnowiec Roboty budowlane Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu BUDOWA PRZEZ MZBM - TBS SP. Z O.O. W SOSNOWCU OSIEDLA TRZECH BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH P.N. "KWIATOWA DOLINA" ORAZ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ NA DZ.413/55, 413/56, 413/57, 413/58 OBRĘB KLIMONTÓW ORAZ INFRASTRUKTURY TJ. PRZYŁĄCZY DO SIECI WODOCIĄGOWEJ,KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, PRZYŁA CZY ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH USYTUOWANYCH W REJONIE ULIC EDWARDA RYDZA - ŚMIGŁEGO ORAZ GWIEZDNEJ W SOSNOWCU - w systemie wybuduj i sfinansuj
2018-07-23
2018-08-02
Sosnowiec Usługi Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu Konserwacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z usuwaniem awarii oraz usuwanie awarii w ramach pogotowia technicznego w instalacjach: gazowych, wodociągowo - kanalizacyjnych i elektrycznych w nieruchomościach administrowanych i zarządzanych przez MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
2018-07-11
2018-07-19
Sosnowiec Usługi Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu Konserwacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z usuwaniem awarii oraz usuwanie awarii w ramach pogotowia technicznego w instalacjach: gazowych, wodociągowo - kanalizacyjnych i elektrycznych w nieruchomościach administrowanych i zarządzanych przez MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
2018-07-02
2018-08-02
Sosnowiec Roboty budowlane Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu BUDOWA PRZEZ MZBM - TBS SP. Z O.O. W SOSNOWCU OSIEDLA TRZECH BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH P.N. "KWIATOWA DOLINA" ORAZ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ NA DZ.413/55, 413/56, 413/57, 413/58 OBRĘB KLIMONTÓW ORAZ INFRASTRUKTURY TJ. PRZYŁĄCZY DO SIECI WODOCIĄGOWEJ,KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, PRZYŁA CZY ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH USYTUOWANYCH W REJONIE ULIC EDWARDA RYDZA - ŚMIGŁEGO ORAZ GWIEZDNEJ W SOSNOWCU - w systemie wybuduj i sfinansuj
2017-11-17
2017-11-24
Sosnowiec Usługi Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu Wykonanie usługi utrzymania czystości w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i ich otoczeniu, administrowanych i zarządzanych przez MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
2017-03-01
2017-03-09
Sosnowiec Usługi Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz członków ich rodzin, w tym partnerów
2016-10-24
2016-11-07
Sosnowiec Usługi Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu Wykonanie usługi utrzymania czystości w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i ich otoczeniu, administrowanych i zarządzanych przez MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
2016-09-16
2016-10-17
Sosnowiec Roboty budowlane Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu Budowa przez MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu kompleksu garaży na działce nr 1193 obręb 0011 usytuowanej w Sosnowcu w rejonie ulic Ordonówny i Kiepury
2016-08-30
2016-09-14
Sosnowiec Roboty budowlane Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu Budowa przez MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu kompleksu garaży na działce nr 1193 obręb 0011 usytuowanej w Sosnowcu w rejonie ulic Ordonówny i Kiepury
2016-05-12
2016-05-19
Sosnowiec usługi Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu Usuwanie awarii w ramach Pogotowia Technicznego w instalacjachgazowych, wodociągowo - kanalizacyjnych i elektrycznych w nieruchomościach zarządzanych przez MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
2016-05-02
2016-05-11
Sosnowiec usługi Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu Konserwacja oraz usuwanie awarii wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w nieruchomościach administrowanych i zarządzanych przez MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
2016-02-22
2016-02-29
Sosnowiec usługi Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz członków ich rodzin

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-08-20
brak danych
Sosnowiec Roboty budowlane Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ PN. "KWIATOWA DOLINA" WRAZ Z BUDOWĄ ZESPOŁU GARAŻY, BUDOWĄ PARKINGU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNO-DROGOWĄ NA DZIAŁKACH O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 413/55, 413/56, 413/57 I 413/58 OBRĘB 0006 KLIMONTÓW PRZY UL. MARSZAŁKA EDWARDA RYDZA ŚMIGŁEGO W SOSNOWCU - ETAP 1 i ETAP 2
2020-04-13
brak danych
Sosnowiec Usługi Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu Grupowego ubezpieczenia życia i zdrowia pracowników MZBM TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz członków ich rodzin, w tym partnerów
2019-11-03
brak danych
Sosnowiec Dostawy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu Dostawa i montaż prefabrykowanych garaży na działce nr 1193 obręb 0011 usytuowanej w Sosnowcu w rejonie ulic Ordonówny i Kiepury dla MZBM-TBS Sp. z o. o. w Sosnowcu
2019-10-19
brak danych
Sosnowiec Usługi Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH POZWOLEŃ I DECYZJI DLA BUDOWY OSIEDLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ pn. "KWIATOWA DOLINA" NA DZIAŁKACH NR 413/55, 413/56, 413/57 i 413/58 USYTUOWANYCH W REJONIE ULIC EDWARDA RYDZA - ŚMIGŁEGO ORAZ GWIEZDNEJ W SOSNOWCU DLA MZBM-TBS SP. Z O.O. W SOSNOWCU
2019-09-15
brak danych
Sosnowiec Usługi Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu "Konserwacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z usuwaniem awarii oraz usuwanie awarii w ramach pogotowia technicznego w instalacjachgazowych, wodociągowo - kanalizacyjnych i elektrycznych w nieruchomościach administrowanych i zarządzanych przez MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu"
2019-05-02
brak danych
Sosnowiec Roboty budowlane Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu Budowa przez MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu kompleksu garaży -ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO - na działce nr 1193 obręb 0011 usytuowanej w Sosnowcu w rejonie ulic Ordonówny i Kiepury
2018-09-08
brak danych
Sosnowiec Usługi Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu Konserwacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z usuwaniem awarii oraz usuwanie awarii w ramach pogotowia technicznego w instalacjachgazowych, wodociągowo - kanalizacyjnych i elektrycznych w nieruchomościach administrowanych i zarządzanych przez MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
2017-03-21
brak danych
Sosnowiec Usługi Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz członków ich rodzin, w tym partnerów
2016-11-24
brak danych
Sosnowiec Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu Wykonanie usługi utrzymania czystości w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i ich otoczeniu, administrowanych i zarządzanych przez MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
2016-08-01
brak danych
Sosnowiec Usługi Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu Wykonanie usługi utrzymania czystości w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i ich otoczeniu, administrowanych i zarządzanych przez MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
2016-06-07
brak danych
Sosnowiec Usługi Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu Konserwacja oraz usuwanie awarii wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w nieruchomościach administrowanych i zarządzanych przez MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
2016-06-07
brak danych
Sosnowiec Usługi Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu Usuwanie awarii w ramach Pogotowia Technicznego w instalacjachgazowych, wodociągowo - kanalizacyjnych i elektrycznych w nieruchomościach zarządzanych przez MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
2016-03-29
brak danych
Sosnowiec Usługi Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu Usuwanie awarii w ramach Pogotowia Technicznego w instalacjachgazowych, wodociągowo - kanalizacyjnych i elektrycznych w nieruchomościach zarządzanych przez MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
2016-03-23
brak danych
Sosnowiec Usługi Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz członków ich rodzin
2015-12-31
brak danych
Sosnowiec Usługi Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
2015-12-01
brak danych
Sosnowiec Usługi Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu Wykonanie usługi utrzymania czystości w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i ich otoczeniu, administrowanych i zarządzanych przez MZBM-TBS Spółka z o.o. w Sosnowcu
2015-09-16
brak danych
Sosnowiec Usługi Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu Wykonanie usługi utrzymania czystości w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i ich otoczeniu, zarządzanych przez MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
2015-09-09
brak danych
Sosnowiec Usługi Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu Konserwacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w nieruchomościach zarządzanych przez MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
2015-08-19
brak danych
Sosnowiec Usługi Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu Okresowa kontrola szczelności instalacji i urządzeń gazowych w nieruchomościach zarządzanych przez MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
2015-05-05
brak danych
Sosnowiec Usługi Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu Wykonanie usługi utrzymania czystości w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i ich otoczeniu, zarządzanych przez MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.