eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Galewice

Gmina Galewice - przetargiGmina Galewice - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-04-14
2022-04-29
Galewice Roboty budowlane Gmina Galewice Przebudowa drogi gminnej nr 118251 E Biadaszki - Foluszczyki
2022-04-11
2022-04-26
Galewice Roboty budowlane Gmina Galewice TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIWISKACH
2022-04-07
2022-04-22
Galewice Roboty budowlane Gmina Galewice PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI GALEWICE
2022-04-07
2022-04-22
Galewice Roboty budowlane Gmina Galewice BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WĘGLEWICE
2022-03-02
2022-03-17
Galewice Roboty budowlane Gmina Galewice "PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I BUDOWĄ POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIWISKACH"
2022-01-13
2022-01-28
Galewice Roboty budowlane Gmina Galewice BUDOWA INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIWISKACH
2022-01-13
2022-01-28
Galewice Roboty budowlane Gmina Galewice PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I BUDOWĄ POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIWISKACH
2021-12-10
2021-12-20
Galewice Dostawy Gmina Galewice "Zakup paliw płynnych do środków transportu i sprzętu zamawiającego oraz samochodów strażackich poprzez tankowanie do baków pojazdów w 2022 r."
2021-11-30
2021-12-08
Galewice Usługi Gmina Galewice "UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I IN NYCH INTERESÓWGMINY GALEWICE"
2021-11-29
2021-12-07
Galewice Usługi Gmina Galewice Odbiór, transport i zagospodarowania odpadów z oczyszczalni ścieków w Galewicach i w Węglewicach
2021-10-06
2021-10-14
Galewice Dostawy Gmina Galewice Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego (oleju napędowego do celów grzewczych), dla szkół na terenie Gminy Galewice w ilości szacunkowej 100.000 litrów
2021-09-10
2021-09-27
Galewice Roboty budowlane Gmina Galewice "MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W GALEWICACH - ETAP I"
2021-08-23
2021-09-07
Galewice Roboty budowlane Gmina Galewice "BUDOWA BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W MIEJSCOWOŚCI KOLONIA OSIEK - PLAC ZABAW"
2021-08-23
2021-09-07
Galewice Roboty budowlane Gmina Galewice "BUDOWA BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W MIEJSCOWOŚCI KOLONIA OSIEK - PRZYSTANEK"
2021-07-23
2021-08-09
Galewice Roboty budowlane Gmina Galewice "Przebudowa drogi gminnej nr 118291 E Galewice - Kostrzewy - gr. gm. Wieruszów - (Cieszęcin) - etap I"
2021-07-05
2021-07-21
Galewice Roboty budowlane Gmina Galewice "PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I BUDOWĄ POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIWISKACH"
2021-05-14
2021-05-31
Galewice Roboty budowlane Gmina Galewice Budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w Niwiskach
2021-05-14
2021-05-31
Galewice Roboty budowlane Gmina Galewice PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I BUDOWĄ POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIWISKACH
2021-05-04
2021-05-14
Galewice Dostawy Gmina Galewice Zakup z dostawą pomocy dydaktycznych i wyposażenia - pracownia językowo - informatyczna (tablet braylowski)
2020-12-30
2021-01-15
Galewice Dostawy Gmina Galewice Zakup z dostawą pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. "Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie gminy Galewice" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie: VII.4 Edukacja, Poddziałanie: VII.4.3 Edukacja ogólna.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Galewice
Gmina Galewice - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-04-12
brak danych
Galewice Roboty budowlane Gmina Galewice BUDOWA INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIWISKACH
2022-01-20
brak danych
Galewice Usługi Gmina Galewice "UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY GALEWICE"
2022-01-04
brak danych
Galewice Usługi Gmina Galewice Odbiór, transport i zagospodarowania odpadów z oczyszczalni ścieków w Galewicach i w Węglewicach
2022-01-04
brak danych
Galewice Usługi Gmina Galewice Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Galewice.
2021-11-17
brak danych
Galewice Roboty budowlane Gmina Galewice "BUDOWA BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W MIEJSCOWOŚCI KOLONIA OSIEK - PRZYSTANEK"
2021-11-17
brak danych
Galewice Roboty budowlane Gmina Galewice "BUDOWA BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W MIEJSCOWOŚCI KOLONIA OSIEK - PLAC ZABAW"
2021-10-07
brak danych
Galewice Roboty budowlane Gmina Galewice "Przebudowa drogi gminnej nr 118291 E Galewice - Kostrzewy - gr. gm. Wieruszów - (Cieszęcin) - etap I"
2021-07-21
brak danych
Galewice Roboty budowlane Gmina Galewice "PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I BUDOWĄ POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIWISKACH"
2021-07-21
brak danych
Galewice Roboty budowlane Gmina Galewice PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I BUDOWĄ POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIWISKACH
2021-06-23
brak danych
Galewice Dostawy Gmina Galewice Zakup z dostawą pomocy dydaktycznych i wyposażenia - pracownia językowo - informatyczna (tablet braylowski)
2021-03-10
brak danych
Galewice Roboty budowlane Gmina Galewice Utworzenie klubu dziecięcego w Gminie Galewice
2021-03-09
brak danych
Galewice Dostawy Gmina Galewice Zakup z dostawą pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. "Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie gminy Galewice" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie: VII.4 Edukacja, Poddziałanie: VII.4.3 Edukacja ogólna.
2021-02-25
brak danych
Galewice Roboty budowlane Gmina Galewice BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIWISKACH
2021-02-25
brak danych
Galewice Roboty budowlane Gmina Galewice BUDOWA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GMINIE GALEWICE
2021-01-18
brak danych
Galewice Usługi Gmina Galewice Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Galewice
2021-01-15
brak danych
Galewice Usługi Gmina Galewice Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadow z oczyszczalni ścieków w Galewicach i w Węglewicach
2020-10-06
brak danych
Galewice Roboty budowlane Gmina Galewice Przebudowa pomieszczeń części parteru szkoły podstawowej z dostosowaniem do potrzeb przedszkola w Galewicach
2020-08-14
brak danych
Galewice Dostawy Gmina Galewice Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Galewice
2020-02-24
brak danych
Galewice Roboty budowlane Gmina Galewice Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Osiek
2020-01-31
brak danych
Galewice Usługi Gmina Galewice Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem "Przebudowa drogi gminnej nr 118324 E Osiek - Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Galewice
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.