eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › GMINA MICHAŁOWICE

GMINA MICHAŁOWICE - przetargiGMINA MICHAŁOWICE - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-09-25
2023-10-19
Reguły Usługi GMINA MICHAŁOWICE "Usługi sprzątania budynku Urzędu Gminy Michałowice"
2023-09-21
2023-10-09
Reguły Roboty budowlane GMINA MICHAŁOWICE "Przebudowa ulicy Tęczowej w Komorowie Wsi"
2023-09-19
2023-10-18
Reguły Usługi GMINA MICHAŁOWICE "Odbiór odpadów komunalnych z budynków Urzędu Gminy Michałowice"
2023-09-19
2023-10-17
Reguły Dostawy GMINA MICHAŁOWICE "Dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Gminy Michałowice"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla GMINA MICHAŁOWICE
GMINA MICHAŁOWICE - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-09-14
2023-09-29
Reguły Roboty budowlane GMINA MICHAŁOWICE "Przebudowa i rozbudowa ulic na terenie Gminy Michałowice"
2023-09-12
2023-09-20
Reguły Usługi GMINA MICHAŁOWICE "Zagospodarowanie skwerów w Opacz-Kolonii i ulicy Okrężnej w Komorowie"
2023-09-11
2023-09-27
Reguły Roboty budowlane GMINA MICHAŁOWICE "Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice"
2023-09-06
2023-09-14
Reguły Usługi GMINA MICHAŁOWICE "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice-II"
2023-09-05
2023-09-20
Michałowice Roboty budowlane Gmina Michałowice Remont drogi gminnej dojazdowej nr 600441K (ul. Wzgórze) w km od 0+000 do 0+597 w miejscowości Książniczki i Kończyce, Powiat Krakowski, Gmina Michałowice"
2023-09-04
2023-09-19
Reguły Roboty budowlane GMINA MICHAŁOWICE "Budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy"
2023-08-31
2023-09-18
Michałowice Roboty budowlane Gmina Michałowice Rozbudowa drogi gminnej nr 600464K w miejscowościach Michałowice i Kozierów na odcinku 1+650-2+512,58
2023-08-24
2023-09-11
Reguły Roboty budowlane GMINA MICHAŁOWICE "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ulicę Złotej Rybki w Regułach z ulicą Dworcową w Michałowicach"
2023-08-22
2023-08-31
Michałowice Usługi Gmina Michałowice Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 600509K (ul. Smolna) w km 0+000-0+920 w miejscowościach Wilczkowice i Michałowice" - postępowanie nr 2.
2023-08-17
2023-09-04
Reguły Roboty budowlane GMINA MICHAŁOWICE Budowa parkingu przy ulicy Kuchy w Regułach- II
2023-08-10
2023-08-21
Reguły Usługi GMINA MICHAŁOWICE "Konserwacja rowów odwadniających, rzek i zbiorników na terenie gminy Michałowice"
2023-08-09
2023-08-21
Reguły Usługi GMINA MICHAŁOWICE "Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy Zespołu Przychodni Zdrowia w Regułach"
2023-07-28
2023-08-17
Michałowice Roboty budowlane Gmina Michałowice "Plac sportowo-rekreacyjny w miejscowości Młodziejowice" - postępowanie nr 2
2023-07-19
2023-08-01
Reguły Dostawy GMINA MICHAŁOWICE "Dostarczenie, wymiana i konfiguracja przełączników sieciowych z oprogramowaniem oraz wykonanie pomiaru z sieci dla Urzędu Gminy Michałowice"
2023-07-17
2023-08-02
Reguły Roboty budowlane GMINA MICHAŁOWICE "Budowa parkingu przy ulicy Kuchy w Regułach"
2023-07-14
2023-07-24
Reguły Usługi GMINA MICHAŁOWICE "Dozór, utrzymanie czystości i porządku na placach zabaw i boiskach zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice - III"
2023-07-05
2023-07-20
Michałowice Roboty budowlane Gmina Michałowice Plac sportowo-rekreacyjny w miejscowości Młodziejowice
2023-07-04
2023-07-19
Reguły Roboty budowlane GMINA MICHAŁOWICE "Remont ulicy Ceglanej i ulicy Krótkiej w Komorowie"
2023-06-27
2023-07-06
Michałowice Usługi Gmina Michałowice Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Michałowice
2023-06-27
2023-07-12
Reguły Roboty budowlane GMINA MICHAŁOWICE "Przebudowa ulicy Królewskiej w Regułach- I ETAP - II"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla GMINA MICHAŁOWICE
GMINA MICHAŁOWICE - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-09-29
brak danych
Michałowice Usługi Gmina Michałowice Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 600509K (ul. Smolna) w km 0+000-0+920 w miejscowościach Wilczkowice i Michałowice" - postępowanie nr 2.
2023-09-29
brak danych
Reguły Usługi GMINA MICHAŁOWICE "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice-II"
2023-09-27
brak danych
Reguły Roboty budowlane GMINA MICHAŁOWICE Budowa parkingu przy ulicy Kuchy w Regułach- II
2023-09-27
brak danych
Reguły Roboty budowlane GMINA MICHAŁOWICE "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ulicę Złotej Rybki w Regułach z ulicą Dworcową w Michałowicach"
2023-09-11
brak danych
Reguły Roboty budowlane GMINA MICHAŁOWICE "Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Michałowice - zamówienie podobne".
2023-09-01
brak danych
Reguły Usługi GMINA MICHAŁOWICE "Dozór, utrzymanie czystości i porządku na placach zabaw i boiskach zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice - III"
2023-08-21
brak danych
Reguły Roboty budowlane GMINA MICHAŁOWICE "Remont ulicy Ceglanej i ulicy Krótkiej w Komorowie"
2023-08-18
brak danych
Reguły Roboty budowlane GMINA MICHAŁOWICE "Przebudowa ulicy Królewskiej w Regułach- I ETAP - II"
2023-08-17
brak danych
Michałowice Usługi Gmina Michałowice Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Michałowice
2023-08-17
brak danych
Michałowice Roboty budowlane Gmina Michałowice "Plac sportowo-rekreacyjny w miejscowości Młodziejowice" - postępowanie nr 2
2023-08-11
brak danych
Reguły Roboty budowlane GMINA MICHAŁOWICE "Budowa parkingu przy ulicy Kuchy w Regułach"
2023-08-09
brak danych
Reguły Roboty budowlane GMINA MICHAŁOWICE "Remont cząstkowym dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Michałowice"
2023-08-07
brak danych
Reguły Roboty budowlane GMINA MICHAŁOWICE "Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie - II"
2023-08-03
brak danych
Reguły Dostawy GMINA MICHAŁOWICE Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach programu "Cyfrowa Gmina "Granty PPGR"" dla Gminy Michałowice - IV
2023-07-20
brak danych
Michałowice Roboty budowlane Gmina Michałowice Plac sportowo-rekreacyjny w miejscowości Młodziejowice
2023-07-20
brak danych
Reguły Usługi GMINA MICHAŁOWICE "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice"
2023-07-20
brak danych
Reguły Roboty budowlane GMINA MICHAŁOWICE "Remont dróg gruntowych tłuczniem i destruktem bitumicznym wraz z równaniem i profilowaniem nawierzchni na terenie Gminy Michałowice"
2023-07-17
brak danych
Reguły Roboty budowlane GMINA MICHAŁOWICE Remont chodników, wjazdów, parkingów oraz ulic na terenie Gminy Michałowice
2023-07-13
brak danych
Reguły Usługi GMINA MICHAŁOWICE "Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy szkoły podstawowej w Regułach"
2023-07-11
brak danych
Michałowice Roboty budowlane Gmina Michałowice Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Kończycach

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla GMINA MICHAŁOWICE
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.