eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › GMINA KOŚCIELISKO

GMINA KOŚCIELISKO - przetargiGMINA KOŚCIELISKO - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-02-13
2023-02-28
Kościelisko Roboty budowlane GMINA KOŚCIELISKO Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Witów, Gmina Kościelisko
2023-02-02
2023-02-21
Kościelisko Roboty budowlane GMINA KOŚCIELISKO Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko
2023-01-30
2023-02-17
Kościelisko Roboty budowlane GMINA KOŚCIELISKO Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejącego budyn-ku remizy OSP Dzianisz Dolny wraz z dostawą wyposażenia.
2022-11-09
2022-11-18
Kościelisko Dostawy GMINA KOŚCIELISKO Sukcesywny zakup paliw płynnych w systemie bezgotówkowym na potrzeby Urzędu Gminy Kościelisko oraz jednostek podległych.
2022-10-11
2022-10-20
Kościelisko Dostawy GMINA KOŚCIELISKO Dostawa fabrycznie nowego traktora wraz z przyczepą na potrzeby Urzędu Gminy Kościelisko.
2022-10-05
2022-10-20
Kościelisko Roboty budowlane GMINA KOŚCIELISKO Modernizacja zbiornika wody i hydroforni DBOR w Kościelisku - 2-gie postępowanie
2022-09-15
2022-09-30
Kościelisko Roboty budowlane GMINA KOŚCIELISKO Modernizacja zbiornika wody i hydroforni DBOR w Kościelisku
2022-09-13
2022-09-22
Kościelisko Dostawy GMINA KOŚCIELISKO Sukcesywna dostawa paliwa drzewnego - pelletu, w sezonie grzewczym 2022/2023
2022-09-05
2022-09-20
Kościelisko Roboty budowlane GMINA KOŚCIELISKO Modernizacja "Drogi koło Kowalczyków" w miejscowości Witów
2022-09-01
2022-09-09
Kościelisko Dostawy GMINA KOŚCIELISKO Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2022/2023
2022-08-29
2022-09-07
Kościelisko Dostawy GMINA KOŚCIELISKO Sukcesywna dostawa paliwa drzewnego - pelletu, w sezonie grzewczym 2022/2023
2022-08-17
2022-08-26
Kościelisko Dostawy GMINA KOŚCIELISKO Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji Projektu grantowego "Cyfrowa gmina" finansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach POPC na lata 2014 - 2020
2022-07-29
2022-08-16
Kościelisko Roboty budowlane GMINA KOŚCIELISKO Modernizacja drogi na osiedlu Pawelce w miejscowości Dzianisz - 2-gie postępowanie
2022-07-25
2022-08-10
Kościelisko Roboty budowlane GMINA KOŚCIELISKO Remont drogi gminnej K420081-ul. Salamandra - etap II, od km 0+990,00 do km 1+917,68 Gmina Kościelisko.
2022-06-28
2022-07-13
Kościelisko Roboty budowlane GMINA KOŚCIELISKO Modernizacja drogi na osiedlu Pawelce w miejscowości Dzianisz
2022-05-05
2022-05-20
Kościelisko Roboty budowlane GMINA KOŚCIELISKO Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Witów, poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu (bike stop) oraz budowę siłowni zewnętrznej dostosowanej również dla osób niepełnosprawnych.
2022-04-21
2022-05-06
Kościelisko Roboty budowlane GMINA KOŚCIELISKO Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Kościelisko w latach 2022-2024
2022-04-07
2022-04-22
Kościelisko Roboty budowlane GMINA KOŚCIELISKO Remont drogi gminnej K420087 Zagrody Witowskie - Dworska w km 0+000 - 2+450 do km 2+450 w miejscowości Dzianisz i Witów, Gmina Kościelisko
2022-03-14
2022-03-30
Kościelisko Roboty budowlane GMINA KOŚCIELISKO Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Witów
2022-03-10
2022-03-18
Kościelisko Dostawy GMINA KOŚCIELISKO Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x4 na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Kościelisko, Gmina Kościelisko.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla GMINA KOŚCIELISKO
GMINA KOŚCIELISKO - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-01-13
brak danych
Kościelisko Usługi GMINA KOŚCIELISKO Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i modernizacji dróg w Gminie Kościelisko
2022-12-19
brak danych
Kościelisko Usługi GMINA KOŚCIELISKO Wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Witów wraz z infrastrukturą do magazynowania i uzdatniania wody
2022-11-28
brak danych
Kościelisko Dostawy GMINA KOŚCIELISKO Sukcesywny zakup paliw płynnych w systemie bezgotówkowym na potrzeby Urzędu Gminy Kościelisko oraz jednostek podległych.
2022-11-24
brak danych
Kościelisko Roboty budowlane GMINA KOŚCIELISKO Modernizacja zbiornika wody i hydroforni DBOR w Kościelisku - 2-gie postępowanie
2022-11-14
brak danych
Kościelisko Roboty budowlane GMINA KOŚCIELISKO Modernizacja "Drogi koło Kowalczyków" w miejscowości Witów
2022-11-03
brak danych
Kościelisko Roboty budowlane GMINA KOŚCIELISKO Budowa rurociągu odprowadzającego wody opadowe z drogi wojewódzkiej DW 958 w miejscowości Witów w odc. 080 km 5+690 - 5+780
2022-10-27
brak danych
Kościelisko Dostawy GMINA KOŚCIELISKO Dostawa fabrycznie nowego traktora wraz z przyczepą na potrzeby Urzędu Gminy Kościelisko.
2022-10-03
brak danych
Kościelisko Dostawy GMINA KOŚCIELISKO Sukcesywna dostawa paliwa drzewnego - pelletu, w sezonie grzewczym 2022/2023
2022-10-03
brak danych
Kościelisko Roboty budowlane GMINA KOŚCIELISKO Modernizacja zbiornika wody i hydroforni DBOR w Kościelisku
2022-09-27
brak danych
Kościelisko Dostawy GMINA KOŚCIELISKO Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2022/2023
2022-09-21
brak danych
Kościelisko Dostawy GMINA KOŚCIELISKO Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji Projektu grantowego "Cyfrowa gmina" finansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach POPC na lata 2014 - 2020
2022-09-13
brak danych
Kościelisko Roboty budowlane GMINA KOŚCIELISKO Remont drogi gminnej K420081-ul. Salamandra - etap II, od km 0+990,00 do km 1+917,68 Gmina Kościelisko.
2022-09-07
brak danych
Kościelisko Dostawy GMINA KOŚCIELISKO Sukcesywna dostawa paliwa drzewnego - pelletu, w sezonie grzewczym 2022/2023
2022-09-06
brak danych
Kościelisko Roboty budowlane GMINA KOŚCIELISKO Przebudowa ronda Dzianisz - architektoniczno-krajobrazowe zagospodarowanie dawnej pętli autobusowej w Dzianiszu .... -2-gie postępowanie
2022-07-21
brak danych
Kościelisko Roboty budowlane GMINA KOŚCIELISKO Modernizacja drogi na osiedlu Pawelce w miejscowości Dzianisz
2022-07-14
brak danych
Kościelisko Roboty budowlane GMINA KOŚCIELISKO Remont drogi gminnej K420081-ul. Salamandra - etap II, od km 0+990,00 do km 1+917,68 Gmina Kościelisko.
2022-07-04
brak danych
Kościelisko Roboty budowlane GMINA KOŚCIELISKO Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Witów, poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu (bike stop) oraz budowę siłowni zewnętrznej dostosowanej również dla osób niepełnosprawnych.
2022-05-30
brak danych
Kościelisko Roboty budowlane GMINA KOŚCIELISKO Remont drogi gminnej K420087 Zagrody Witowskie - Dworska w km 0+000 - 2+450 do km 2+450 w miejscowości Dzianisz i Witów, Gmina Kościelisko
2022-05-25
brak danych
Kościelisko Roboty budowlane GMINA KOŚCIELISKO Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Witów
2022-05-20
brak danych
Kościelisko Roboty budowlane GMINA KOŚCIELISKO Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku na cele społeczne - II etap.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla GMINA KOŚCIELISKO
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.