eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › 13p, Grzegorz Kociumbas

Dane wykonawcy:

13p, Grzegorz Kociumbas
Międzyleska 2-4
50-514 Wrocław
woj. dolnośląskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie 13p, Grzegorz Kociumbas opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2014 - 2017Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

104

Łączna wartość
wygranych przetargów

1 702 598 zł

Liczba zamawiających

46

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma 13p, Grzegorz Kociumbas, najczęściej zlokalizowane były w województwie małopolskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie 13p, Grzegorz Kociumbas zamówień to 1 702 598,24 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2015 (75 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 101 419,65 PLN w ramach ogłoszonego przez Gmina Chełmża przetargu, którego przedmiotem było MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE CHEŁMŻA.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 442,80 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Pakiet nr 13 - NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW NCBR: MAGNETYZM Przetarg ogłoszony był przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.


Liczba udzielonych firmie 13p, Grzegorz Kociumbas zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy 13p, Grzegorz Kociumbas w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2017 1 40 350,15 PLN 1
2016 16 333 275,76 PLN 11
2015 75 1 119 698,90 PLN 29
2014 12 209 273,43 PLN 9
RAZEM: 104 1 702 598,24 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na dostawy (100 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 1 516 595,18 zł). Przetargi, w których wygrywa firma 13p, Grzegorz Kociumbas najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Sprzęt fotograficzny, Aparaty fotograficzne, Urządzenia komputerowe, Komputery przenośne, Różny sprzęt komputerowyPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma 13p, Grzegorz Kociumbas wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Kraków (29 przetargów na łączną kwotę 260 125,33 zł). Katowice (11 przetargów na łączną kwotę 35 070,99 zł). Warszawa (8 przetargów na łączną kwotę 204 431,75 zł). Poznań (7 przetargów na łączną kwotę 141 838,10 zł). Lublin (6 przetargów na łączną kwotę 113 474,88 zł).

Lista przetargów, w których firma 13p, Grzegorz Kociumbas najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-05-11 Chorzów

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie
Dostawy

dostawa Wyposażenia szkolnej pracowni elektroniki i elektryki
40 350,15 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma 13p, Grzegorz Kociumbas najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 40 350,15 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-11-24 Łódź

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Usługi

Zakup i dostawa 14 komputerów do placówek wsparcia dziennego, w ramach projektu "ŚWIETLICE.LODZ", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
37 935,66 PLN
2016-10-26 Sieradz

Gmina Miasto Sieradz
Usługi

Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu w ramach projektu "Równamy do najlepszych"
69 845,55 PLN
  Warszawa

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.
43 640,40 PLN
2016-09-26   Pakiet nr 11 - NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW NCBR: MAGNETYZM 14 637,00 PLN
2016-09-26   Pakiet nr 10 - NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW NCBR: MAGNETYZM 20 393,40 PLN
2016-09-26   Pakiet nr 13 - NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW NCBR: MAGNETYZM 442,80 PLN
2016-09-26   Pakiet nr 12 - NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW NCBR: MAGNETYZM 8 167,20 PLN
2016-09-16 Jankowice

Gmina Świerklany
Usługi

Zakup dla niżej wymiennych szkół1. Szkoła Podstawowa w Jankowicach 2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Świerklanach 3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Świerklanach 4. Gimnazjum w Jankowicach 5. Gimnazjum w Świerklanach w ramach projektu "Edukacje bez barier" nr wniosku o dofinansowanie WND-RPSL.11.01.04-24-004E/15 w ramach Poddziałania 11.1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegoczęść 1 - sprzętu multimedialnego wraz z montażem
37 871,70 PLN
2016-09-12 Białystok

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Dostawy

Dostawa sprzętu do zadania pn. Biblioteka dla każdego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 - II części.
2 164,80 PLN
2016-08-18 Wrocław

Politechnika Wrocławska
Dostawy

Dostawa akcesoriów studyjnych na potrzeby Akademickiego Radia LUZ Politechniki Wrocławskiej -ZP/BZP/094/2016
5 412,00 PLN
  Zielona Góra

Uniwersytet Zielonogórski - Dział Aparatury
Dostawy

Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego i RTV. Znak sprawy RA-TL-Z-16/2016.
13 456,20 PLN
2016-07-08   nie dotyczy 3 640,80 PLN
2016-07-08   nie dotyczy 9 815,40 PLN
2016-05-09 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet 2: Dostawa zestawu do wizualizacji 3D
66 948,95 PLN
2016-02-25 Kraków

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dostawy

Dostawa drukarek
4 960,00 PLN
  Wrocław

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Dostawy

dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz sprzętu fotograficznego dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
29 700,00 PLN
2016-02-19   8129/NPRH/IH/15 17 760,00 PLN
2016-02-19   4846/PB/IAR/15 11 940,00 PLN
2016-01-28 Poznań

Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Dostawy

Dostawa lodówek
21 340,50 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma 13p, Grzegorz Kociumbas najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 333 275,76 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Kraków

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Dostawy

Dostawa urządzeń komputerowych, oprogramowania komputerowego, sprzętu fotograficznego oraz sprzętu elektronicznego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
24 933,93 PLN
2015-12-17   PAKIET 3 1 943,40 PLN
2015-12-17   PAKIET 29 3 688,77 PLN
2015-12-17   PAKIET 28 1 560,87 PLN
2015-12-17   PAKIET 23 798,27 PLN
2015-12-17   PAKIET 21 738,00 PLN
2015-12-17   PAKIET 19 2 066,40 PLN
2015-12-17   PAKIET 18 2 190,00 PLN
2015-12-17   PAKIET 15 1 838,85 PLN
2015-12-17   PAKIET 11 1 660,50 PLN
2015-12-17   PAKIET 10 4 426,77 PLN
2015-12-17   PAKIET 8 4 022,10 PLN
  Katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

Dostawa sprzętu fotograficznego nr sprawyDZP.381.160.2015.DW
4 397,25 PLN
2015-12-17   część c 3 148,80 PLN
2015-12-11   część F 1 248,45 PLN
  Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Architektury
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego - stacjonarnego i przenośnego, drukarek laserowych, projektorów multimedialnych i ekranów projekcyjnych, oprogramowania biurowego oraz dysku dla Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, nr postępowaniaWAPW/8/2015
2 970,00 PLN
2015-12-11   Drukarka laserowa - 2 sztuki. 1 840,00 PLN
2015-12-10   Drukarka laserowa wielofunkcyjna - 1 sztuka. 1 130,00 PLN
  Kraków

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Dostawy

Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego urządzeń i akcesoriów stanowiących wyposażenie studia radiowego, laboratorium fotograficznego, pracowni nowych mediów i pracowni grafiki komputerowej dla UPJPII - 3.
71 819,70 PLN
2015-12-08   ZADANIE 1 - Urządzenia i akcesoria wideo. 62 225,70 PLN
2015-11-26   ZADANIE 2 - Wyposażenie konferencyjne sali badań fokusowych. 9 594,00 PLN
2015-12-08 Kraków

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Dostawy

Dostawa wyświetlacza ekranowego do sali badań fokusowych w ramach przetargu na Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego urządzeń i akcesoriów stanowiących wyposażenie studia radiowego, laboratorium fotograficznego, pracowni nowych mediów i pracowni grafiki komputerowej dla UPJPII - 4
21 217,50 PLN
  Łódź

Uniwersytet Łódzki
Dostawy

Dostawa sprzętu RTV - AGD, pomiarowego dla jednostek organizacyjnych UŁ
4 391,10 PLN
2015-12-07   Dostawa sprzętu RTV - AGD, pomiarowego dla jednostek organizacyjnych UŁ 1 746,60 PLN
2015-12-07   Dostawa sprzętu RTV - AGD, pomiarowego dla jednostek organizacyjnych UŁ 2 644,50 PLN
2015-12-04 Lublin

Województwo Lubelskie
Dostawy

Pozostałe wyposażenie.
38 892,60 PLN
2015-12-03 Przygodzice

Gmina Przygodzice
Dostawy

Dostawa urządzeń dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych gminy Przygodzice
40 000,65 PLN
2015-12-03 Gdańsk

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku SP ZOZ
Dostawy

Dostawa urządzeń do projekcji treści multimedialnych
29 692,20 PLN
2015-12-02 Poznań

Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Dostawy

Dostawa sprzętu RTV
40 344,00 PLN
2015-12-01 Kraków

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Dostawy

PAKIET NR 2
14 998,62 PLN
2015-11-18 Katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

Dostawa cyfrowego aparatu fotograficznego nr DZP.381.150.2015.DW
3 148,80 PLN
2015-11-16 Kraków

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Dostawy

ZADANIE 2 -Akcesoria fotograficzne. Wyposażenie laboratorium fotograficznego
56 862,90 PLN
2015-11-02 Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

BZP/PN/163/2015 DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO QADROCOPTERA SZT 2 NA POTRZEBY SZKOLENIOWE PL
10 356,60 PLN
2015-10-27 Katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

część A
1 498,14 PLN
  Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

BZP/PN/157/2015 Dostawa elementów stanowiska testowania inteligentnych algorytmów sterowania na potrzeby Laboratorium programowania systemów inteligentnych i rekonstrukcji
30 265,38 PLN
2015-10-26   Małogabarytowy dron programowalny. 2 595,30 PLN
2015-10-26   Zestaw rekonfigurowalnych robotów. 3 193,08 PLN
2015-10-26   Bezprzewodowy inercyjny system pozycjonowania i akwizycji ruchu 24 477,00 PLN
2015-10-19 Wrocław

Politechnika Wrocławska
Dostawy

Programator, kompilator i środowisko uruchomieniowe, czytniki/programatory smartcard
5 705,20 PLN
  Poznań

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu fotograficznego, sprzetu audio-wideo oraz drona
51 008,10 PLN
2015-10-08   Część 6 zamówienia 6 875,70 PLN
2015-10-08   Część 5 zamówienia 44 132,40 PLN
2015-09-30 Poznań

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu fotograficznego oraz sprzetu audio-wideo
18 629,00 PLN
  Grudziądz

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 )
Dostawy

DOSTAWA SPRZĘTU KULTURALNO-OŚWIATOWEGO I AKCESORIÓW - SPRAWA NR 68/2015.
22 004,70 PLN
2015-09-14   Dostawa sprzętu fotograficznego. 21 328,20 PLN
2015-09-07   Dostawa akcesoriów bilardowych. 676,50 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Sprzedaż wraz z dostawą i instalacją nowego sprzętu multimedialnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
3 315,00 PLN
2015-09-04   Projektor 1 690,00 PLN
2015-09-04   Aparat kompaktowy z kartą SD i wyposażeniem 1 625,00 PLN
2015-08-31 Wasilków

Gmina Wasilków reprezentowana przez Burmistrza Wasilkowa
Dostawy

Dostawa wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie
37 250,00 PLN
2015-08-18 Poznań

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Dostawy

Zadanie nr 4 -Dostawa konsoli do gier
4 624,80 PLN
2015-08-17 Mełno

Gmina Gruta
Dostawy

zakup i dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego
41 192,70 PLN
2015-07-27 Warszawa

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

TA/ZP-42/2015 dostawa aparatów fotograficznych z wyposażeniem
90 872,40 PLN
  Kraków

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Dostawy

Dostawa urządzeń komputerowych, oprogramowania komputerowego, sprzętu fotograficznego oraz sprzętu elektronicznego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
4 760,10 PLN
2015-07-16   PAKIET 25 3 677,70 PLN
2015-07-16   PAKIET 13 1 082,40 PLN
  Katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

Dostawa sprzętu fotograficznego nr DZP.381.71.2015.DW
1 968,00 PLN
2015-06-29   część A: dostawa aparatu cyfrowego-1szt. 1 291,50 PLN
2015-06-29   część C: dostawa aparatu cyfrowego-1szt. 676,50 PLN
2015-06-17 Szczytno

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Dostawy

Dostawa aparatu i sprzętu fotograficznego
8 689,95 PLN
2015-06-12 Ceków

Gmina Ceków-Kolonia
Dostawy

ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU AGD.
45 829,80 PLN
  Kraków

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Dostawy

Dostawa urządzeń komputerowych, oprogramowania komputerowego, sprzętu fotograficznego oraz sprzętu elektronicznego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
55 042,50 PLN
2015-06-10   PAKIET 8 7 355,40 PLN
2015-06-10   PAKIET 52 2 078,70 PLN
2015-06-10   PAKIET 50 2 644,50 PLN
2015-06-10   PAKIET 49 13 653,00 PLN
2015-06-10   PAKIET 46 5 719,50 PLN
2015-06-10   PAKIET 43 9 249,60 PLN
2015-06-10   PAKIET 42 9 348,00 PLN
2015-06-10   PAKIET 40 4 993,80 PLN
2015-06-09 Chełmża

Gmina Chełmża
Dostawy

MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE CHEŁMŻA
101 419,65 PLN
2015-06-01 Sanniki

Gmina Sanniki
Dostawy

Sprzęt radiowo - telewizyjny
3 628,50 PLN
2015-05-25 Kraków

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawy

dostawa 1 szt. aparatu fotograficznego
1 596,54 PLN
2015-05-19 Płońsk

Miejskie Centrum Kultury
Dostawy

Część 3: dostawa maszyn do szycia
1 998,75 PLN
2015-05-11 Kożuchów

Gmina Kożuchów
Dostawy

DOSTAWA I MONTAŻ KOMPUTERÓW, OPROGRAMOWANIA I SPRZĘTU ICT
32 945,30 PLN
  Katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

Dostawa aparatów cyfrowych i kamery nr DZP.381.21.2015.DW
5 221,35 PLN
2015-04-24   część B: dostawa aparatu cyfrowego lustrzanki 3 419,40 PLN
2015-04-24   część A: dostawa aparatu cyfrowego 1 801,95 PLN
2015-03-26 Szczytno

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Dostawy

Dostawa sprzętu fotograficznego
14 483,20 PLN
2015-02-20 Kielce

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dostawy

dostawa sprzętu komputerowego
3 985,20 PLN
2015-02-17 Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawy

Dostawa komputera przenośnego (11 sztuk)
33 960,30 PLN
2015-02-16 Kraków

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawy

dostawa 2 szt. kamer cyfrowych
3 933,54 PLN
2015-02-16 Jodłowa

Gmina Jodłowa
Dostawy

Dostawa mebli, sprzętu AGD, oraz sprzętu ICT do sześciu oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Jodłowa w ramach projektu . Zmniejszenie nierówności edukacyjnych poprzez doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Jodłowa (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)
51 284,85 PLN
  Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki
Dostawy

Dostawa sprzętu multimedialnego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.
42 084,45 PLN
2015-01-26   Dostawa sprzętu multimedialnego dla Wydziału ETI PG dla KSMM 31 278,90 PLN
2015-01-26   Dostawa sprzętu multimedialnego dla Wydziału ETI PG dla KSGI 10 805,55 PLN
  Katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

Dostawa aparatów fotograficznych oraz kamery cyfrowej - DZP.381.105.2014.DW
4 477,20 PLN
2015-01-20   Część A - aparat fotograficzny - 16 szt 3 739,20 PLN
2015-01-20   Część C - aparat fotograficzny - 1 szt 738,00 PLN
2015-01-14 Kożuchów

Gmina Kożuchów
Dostawy

Wyposażenie remizy OSP w Mirocinie Górnym - dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego.
31 998,45 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma 13p, Grzegorz Kociumbas najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 1 119 698,90 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-12-18 Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Dostawy

Zadanie nr 2 - Cyfrowe aparaty fotograficzne typu lustrzanka - 5 kpl.
14 360,25 PLN
2014-12-15 Szudziałowo

Nadleśnictwo Krynki z siedzibą w Poczopku
Dostawy

Aparat fotograficzny
3 484,59 PLN
2014-12-15 Wałbrzych

Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu
Dostawy

Dostawa elektroniki użytkowej przeznaczonej na nagrody rzeczowe w KONKURSIE NA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW W ZAWODZIE W ROKU 2015, w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
68 043,60 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa zestawu fotograficznego, tłumacza mowy i całych zdań oraz koagulantu na potrzeby projektu realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 pn.IMProving wastewater treatment with better phosphorus RECovery
16 743,99 PLN
2014-12-11   Kompaktowy aparat cyfrowy 2 284,11 PLN
2014-12-11   Tłumacz 2 233,68 PLN
2014-12-11   Zestaw fotograficzny lustrzanka cyfrową. Aparat body. Obiektyw z funkcją macro, Lampa 12 226,20 PLN
2014-11-28 Poznań

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Dostawy

Część 2 zamówienia
5 891,70 PLN
  Wrocław

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
Dostawy

ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU RTV, FOTOGRAFICZNEGO, MUZYCZNEGO I NAGŁOŚNIENIOWEGO nr sprawy 58/PN/2014
39 267,75 PLN
2014-11-21   Odbiorniki GPS 5 811,75 PLN
2014-11-12   Sprzęt RTV 33 456,00 PLN
2014-11-07 Sułoszowa

Gmina Sułoszowa
Dostawy

Sprzęt elektroniczny
55 091,70 PLN
2014-10-17 Częstochowa

Gmina Miasto Częstochowa
Dostawy

Zakup i dostawa kamer cyfrowych
4 674,00 PLN
2014-10-14 Opole

Uniwersytet Opolski
Dostawy

Część nr 6: Dostawa i uruchomienie wideoprojektora dla Muzeum Uniwersytetu Opolskiego
1 715,85 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma 13p, Grzegorz Kociumbas najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 209 273,43 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie