eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › "MILAR" - SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

"MILAR" - SP. Z O.O.
Graniczna 47
05-825 Grodzisk Mazowiecki
woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne udzielone firmie "MILAR" - SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2010 - 2017Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

12

Łączna wartość
wygranych przetargów

889 863 zł

Liczba zamawiających

7

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma "MILAR" - SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie mazowieckim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie "MILAR" - SP. Z O.O. zamówień to 889 862,72 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2012 (6 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 326 873,83 PLN w ramach ogłoszonego przez Instytut Lotnictwa przetargu, którego przedmiotem było dostawa materiałów kompozytowych na modele i akcesoriów do laminacji próżniowej lotniczych struktur kompozytowych.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 3 512,09 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Dostawa materiałów do rapid zalewanie Przetarg ogłoszony był przez Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.


Liczba udzielonych firmie "MILAR" - SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy "MILAR" - SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2017 1 103 024,80 PLN 1
2013 2 61 558,86 PLN 2
2012 6 314 115,07 PLN 5
2011 1 326 873,83 PLN 1
2010 2 84 290,16 PLN 2
RAZEM: 12 889 862,72 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na dostawy (11 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 786 837,92 zł). Przetargi, w których wygrywa firma "MILAR" - SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Żywice, Tworzywa sztuczne w formach podstawowych, Folia, Taśma, Materiały konstrukcyjne i elementy podobnePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma "MILAR" - SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Warszawa (4 przetargi na łączną kwotę 509 110,46 zł). Lublin (3 przetargi na łączną kwotę 184 896,74 zł). Rzeszów (3 przetargi na łączną kwotę 93 916,23 zł). Poznań (1 przetarg na łączną kwotę 64 983,10 zł). Czechowice-Dziedzice (1 przetarg na łączną kwotę 36 956,19 zł).

Lista przetargów, w których firma "MILAR" - SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-06-09 Warszawa

Instytut Elektrotechniki
Dostawy

Dostawa dwuskładnikowego kauczuku silikonowego A/B.
103 024,80 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "MILAR" - SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 103 024,80 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-11-15 Rzeszów

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Dostawy

Dostawa materiałów do rapid zalewanie
3 512,09 PLN
2013-08-27 Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

PN/67/PL/PKAero/2013 Dostawa materiałów używanych do produkcji kompozytów
58 046,77 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "MILAR" - SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 61 558,86 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-12-11 Czechowice-Dziedzice

Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.
Dostawy

Zadanie nr 4: Dostawa wyposażenia autoklawów
36 956,19 PLN
2012-11-22 Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

dostawa materialow do produkcji kompozytów
84 944,98 PLN
2012-08-24 Rzeszów

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Dostawy

Dostawa jednokierunkowego taśmowego prepregu węglowo/epoksydowego
71 097,08 PLN
2012-06-20 Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

PN/46/PL/PKAero/2012 - Materiały pomocnicze do wytwarzania kompozytów metodą autoklawową
41 904,99 PLN
2012-04-11 Warszawa

Instytut Lotnictwa
Dostawy

Dostawa materiałów na formy kompozytowe
60 366,26 PLN
2012-02-13 Warszawa

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Dostawy

dostawa do siedziby Zamawiającego prepregu węglowego HexPly 913/ C-UD/132 35%/HTA w ilości 240 m2
18 845,57 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "MILAR" - SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 314 115,07 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-08-22 Warszawa

Instytut Lotnictwa
Dostawy

dostawa materiałów kompozytowych na modele i akcesoriów do laminacji próżniowej lotniczych struktur kompozytowych
326 873,83 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "MILAR" - SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 326 873,83 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-11-30 Rzeszów

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Dostawy

Dostawa materiałów: fotopolimer, silikon do form próżniowych, żywice do powłok elastooptycznych oraz do odlewów próżniowych
19 307,06 PLN
2010-09-06 Poznań

Politechnika Poznańska
Dostawy

Dostawa fabrycznie nowych urządzeń: Pakiet I: a)Transporter do utwardzania światłem, b)Lampa z komorą osłonową, c)Radiometr do pomiaru natężenia światła UV, na potrzeby projektu pt.:Silseskwioksany jako nanonapełniacze i modyfikatory w kompozytach polimerowych, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
64 983,10 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "MILAR" - SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 84 290,16 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.