eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › PN/46/PL/PKAero/2012 - Materiały pomocnicze do wytwarzania kompozytów metodą autoklawową

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-07-06

Lublin: PN/46/PL/PKAero/2012 - Materiały pomocnicze do wytwarzania kompozytów metodą autoklawową
Numer ogłoszenia: 238370 - 2012; data zamieszczenia: 06.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 163750 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5384633, faks 081 5384372.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PN/46/PL/PKAero/2012 - Materiały pomocnicze do wytwarzania kompozytów metodą autoklawową.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są Materiały pomocnicze do wytwarzania kompozytów metodą autoklawową. W ramach realizacji Projektu Kluczowego VA. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym dofinansowany przez MniSW w ramach Priorytetu 1., Działania 1.1 POIG, Poddziałania 1.1.2., nr umowy POIG. 01.01.02-00-015/08 zawartej pomiędzy Politechniką Lubelską a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przewidziano do realizacji zakup Materiałów pomocniczych do wytwarzania kompozytów metodą autoklawowa (wykładzina stołu samozabliźniająca się, tkanina delaminażowa, taśma klejąca, przewód podciśnieniowy, manometr podciśnienia, folia oddzielająca, oddzielacz do form w płynie, folia perforowana, folia ciagła przeponowa, włóknina poliestrowa, tkanina szklana, elastyczna taśma uszczelniająca, dwustronnie klejąca) zgodnych z Szczegółowym Opisem Zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.10.00.00 - Materiały konstrukcyjne i elementy podobne 44.17.60.00 - Taśma .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: środki projektu nr POIG. 01.01.02-00-015/08 Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31707,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 41904,99

  • Oferta z najniższą ceną: 41904,99 / Oferta z najwyższą ceną: 41904,99

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.