eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Dostawa materiałów, narzędzi i przyrzadów dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-11-26

Rzeszów: Dostawa materiałów, narzędzi i przyrzadów dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej
Numer ogłoszenia: 483242 - 2013; data zamieszczenia: 26.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 439050 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, faks 17 8651075, 865383.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów, narzędzi i przyrzadów dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Tarcze szlifierskie - 4 szt.; lampa fluorescencyjna - 1 szt., statyw ruchomy - 1 szt.; miernik bieli do oznaczania typu mąki i innych produktów - 1szt., przyrząd do badania szklistości ziarna przenicy i jęczmienia - 1 szt. ; Żywica - 7,2 kg, utwardzacz 7,2 kg; Silikon 24,2 kg; Penetrasnt fluorescencyjny - 2,5l; wywoływacz - 2,5l; zmywacz - 5l; wzorce lotnicze; ; mocowania do SMART Coatera mocowania do prób adhezji; folia do maskowania próbek; blacha do mocowania próbekzestawy szufladkowe do próbek; spryskiwacze, etykiety; rękawiczki; kartony; woreczki; nożyki itp.; frezy, wiertła, oprawy; płytki skrawające, suwmiarki; czujniki, gwintowniki, pilniki; termopary, uszczelnienia, osłonki ceramiczne, smar do podnoisnika, kostki ceramiczne.; uchwyty mocujące.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.51.00.00 - Narzędzia 39.72.21.00 - Części pieców 44.52.33.00 - Osprzęt 44.51.40.00 - Uchwyty do narzędzi i części narzędzi 03.42.10.00 - Żywice 38.00.00.00 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 33.69.60.00 - Odczynniki i środki kontrastowe 14.52.24.00 - Materiały ścierne naturalne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa tarcz ściernych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STRUERS GMBH reprezentowany przez STRUERS Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul Jasnogórska 44, Kraków, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1604,12

 • Oferta z najniższą ceną: 1604,12 / Oferta z najwyższą ceną: 4772,40

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa przyrządów do laboratorium (miernik bieli, przyrząd do badania szklistości)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10976,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 13465,85

 • Oferta z najniższą ceną: 13465,85 / Oferta z najwyższą ceną: 13465,85

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Dostawa materiałów do rapidu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 14391,00

 • Oferta z najniższą ceną: 14391,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14391,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Dostawa materiałów do rapid zalewanie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3252,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3512,09

 • Oferta z najniższą ceną: 3512,09 / Oferta z najwyższą ceną: 3512,09

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Dostawa materiałów do badań penetracyjnych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kalla Sp. z o.o., Barbary 17, Katowice, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8263,14

 • Oferta z najniższą ceną: 8263,14 / Oferta z najwyższą ceną: 8263,14

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Dostawa oprzyrządowania i akcesoriów do mocowania łopatek i próbek do urządzenia SMART COATER.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • XL Tech Jarosław Kardaś, ul. Fiołkowa 20, Olsztyn, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24390,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 34858,20

 • Oferta z najniższą ceną: 34858,20 / Oferta z najwyższą ceną: 34858,20

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Dostawa narzędzi

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 28155,22

 • Oferta z najniższą ceną: 28155,22 / Oferta z najwyższą ceną: 28155,22

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Dostawa części do pieców ALD

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • XL Tech Jarosław Kardaś, ul. Fiołkowa 20, Olsztyn, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28426,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 34871,54

 • Oferta z najniższą ceną: 34871,54 / Oferta z najwyższą ceną: 34871,54

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: Uchwyt mocujący detale do pozycjonera.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 23370,00

 • Oferta z najniższą ceną: 23370,00 / Oferta z najwyższą ceną: 23370,00

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.