eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Dostawa materiałów do badań oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2010-12-10

Rzeszów: Dostawa materiałów do badań oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego
Numer ogłoszenia: 355177 - 2010; data zamieszczenia: 10.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 311675 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, faks 17 8651075, 865383.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów do badań oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ;.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.42.10.00 - Żywice 14.70.00.00 - Metale zwykłe 24.50.00.00 - Tworzywa sztuczne w formach podstawowych 38.00.00.00 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 33.79.30.00 - Laboratoryjne wyroby szklane 33.69.63.00 - Odczynniki chemiczne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadania częściowe od 1 do 7 będą finansowane z Projektu Kluczowego pn. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYSLE LOTNICZYM, nr umowy: POIG.0101.02-00-015/08. Zadania częściowe od 8 do 10 będą finansowane z Projektu Kluczowego pn. Nowe materiały metaliczne o strukturze nanometrycznej do zastosowań w nowoczesnych gałęziach gospodarki - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr umowy POIG.01.03.01-00-015/08-00..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa blach i prętów niklowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 72476,54

 • Oferta z najniższą ceną: 72476,54 / Oferta z najwyższą ceną: 72476,54

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa sprzętu laboratoryjnego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Element Urszula Bryja, Prof L. Chmaja 4, Rzeszów, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1837,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2069,66

 • Oferta z najniższą ceną: 1968,52 / Oferta z najwyższą ceną: 2069,66

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa szkła laboratoryjnego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Element Urszula Bryja, Prof L. Chmaja 4, Rzeszów, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4076,21

 • Oferta z najniższą ceną: 4076,21 / Oferta z najwyższą ceną: 4622,58

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Dostawa materiałów: fotopolimer, silikon do form próżniowych, żywice do powłok elastooptycznych oraz do odlewów próżniowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17786,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 19307,06

 • Oferta z najniższą ceną: 19307,06 / Oferta z najwyższą ceną: 19307,06

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Dostawa wosku modelowego i podporowego do drukarki woskowej 3D

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4754,09 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7454,81

 • Oferta z najniższą ceną: 7454,81 / Oferta z najwyższą ceną: 7984,84

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Dostawa drobnych narzędzi oraz drobnego sprzetu laboratoryjnego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Element Urszula Bryja, Prof L. Chmaja 4, Rzeszów, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6900,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 13037,00

 • Oferta z najniższą ceną: 12694,71 / Oferta z najwyższą ceną: 13037,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Dostawa odczynników chemicznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Element Urszula Bryja, Prof L. Chmaja 4, Rzeszów, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3340,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3484,39

 • Oferta z najniższą ceną: 3484,39 / Oferta z najwyższą ceną: 5059,43

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: Dostawa szkła laboratoryjnego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Element Urszula Bryja, Prof L. Chmaja 4, Rzeszów, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1320,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 870,05

 • Oferta z najniższą ceną: 870,05 / Oferta z najwyższą ceną: 1285,37

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.