eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Dostawa materiałów do badań tj. blach ze stopów aluminium, jednokierunkowego taśmowego prepregu węglowo/epoksydowego oraz dostawa nośników zewnętrznych do archiwizacji danych, w ramach realizacji Projektu PKAERO.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-09-03

Rzeszów: Dostawa materiałów do badań tj. blach ze stopów aluminium, jednokierunkowego taśmowego prepregu węglowo/epoksydowego oraz dostawa nośników zewnętrznych do archiwizacji danych, w ramach realizacji Projektu PKAERO.
Numer ogłoszenia: 189225 - 2012; data zamieszczenia: 03.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 164917 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, faks 17 8651075, 865383.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów do badań tj. blach ze stopów aluminium, jednokierunkowego taśmowego prepregu węglowo/epoksydowego oraz dostawa nośników zewnętrznych do archiwizacji danych, w ramach realizacji Projektu PKAERO..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa blach ze stopów aluminium: 1. Stop aluminium EN-AW-2024, stan T3, grubość 0,5mm, format 1200x1800mm, 6 sztuk 2. Stop aluminium EN-AW-6061, stan T6, grubość 0,5mm, format 1200x1800mm, 6sztuk 3. Stop aluminium EN-AW-7075, stan T6, grubość 0,5mm, format 1200x1800mm, 5 sztuk ; 1. blacha Al 2024 (AlCu4Mg1) stan T351, 1000x2000 mm, gr. 1 mm 5 szt. 2. blacha Al 2024 (AlCu4Mg1) stan T351, 1000x2000 mm, gr. 1,6 mm 5 szt. 3. blacha Al 2024 (AlCu4Mg1) stan T351, 1000x2000 mm, gr. 2,5 mm 5 szt. 4. blacha Al 7475 spec. lotnicza DMS2281, stan ulepszenia 0, 1200x 1800 mm, gr.1 mm 2 szt. 5. blacha Al 7475 spec. lotnicza DMS2234, stan ulepszenia 0, 1200x 1800 mm, gr. 1,8 mm 2 szt. 6. blacha Al 2124 stan T851, 1200x 1800 mm, gr. 25 mm 1 szt.; Żywica epoksydowa, włókno węglowe typu AS7J 12K, nominalna wagowa zawartość żywicy około 35%, masa zbrojenia około 134 g/m2, nominalna masa prepregu około 206 g/m2, szerokość taśmy: 300 mm Produkt: Hexcel, HexPly M12/35%/UD134/AS7 lub równoważny Ilość: 175 m2 ; 1. Zewnętrzne dyski do archiwizacji danych Sztuki: 2 interfejs zewnętrzny: USB 3.0 prędkość transferu wewn.: min. do 5Gb/s pojemność: min. 500GB interfejs dysku wewnętrznego: 2,5 SATA prędkość obrotowa dysku wewnętrznego: min. 5400 rpm cache dysku wewnętrznego: min. 8MB zasilanie: poprzez port USB, nie potrzebne dodatkowe zasilanie waga: max. 250g dodatkowe wartości: przycisk One Touch Backup, militarny standard odporności na upadek - MIL-STD-810F 516.5 - Transit drop, dioda LED wskazująca gotowość do pracy oprogramowanie: możliwość założenia hasła i szyfrowanie danych na dysku mocnym kluczem AES 256 bit lub równoważnym W komplecie: kabel USB 3.0 Wspierane systemy operacyjne: Windows XP, Vista, 7, Linux Kernel 2.6.31 or later, Mac OS X 10.4 or later 2. Zewnętrzne nosniki pamięci typu Flash USB Sztuki: 3 Interfejs: USB 3.0 Pojemność: min. 32GB Szybkość transferu: Odczyt: min. do 68MB/s Zapis: min. do 30MB/s Wspierane systemy operacyjne: Windows 2000, XP, Vista, 7 / Mac 10.x lub nowszy Zasilanie: DC 3.3V/ 5V (przez port USB) Waga: max. 20 g Wspierane oprogramowanie: aplikacja do zarządzania dokumentami i mobilnym biurem. Gwarancja: min. 3 lata.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.62.00.00 - Stopy 03.42.10.00 - Żywice 32.58.20.00 - Nośniki danych 30.23.46.00 - Pamięć flash .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienia finansowane w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Projekt Kluczowy pn. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYSLE LOTNICZYM, nr umowy: POIG.0101.02-00-015/08 00.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa blach ze stopów aluminium cz. 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5007,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 8557,11

  • Oferta z najniższą ceną: 8557,11 / Oferta z najwyższą ceną: 8557,11

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa blach ze stopów aluminium cz. 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41525,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 51075,75

  • Oferta z najniższą ceną: 51075,75 / Oferta z najwyższą ceną: 51075,75

  • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa jednokierunkowego taśmowego prepregu węglowo/epoksydowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 71097,08

  • Oferta z najniższą ceną: 71097,08 / Oferta z najwyższą ceną: 71097,08

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.