eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czechowice-Dziedzice › Dostawa urządzeń, narządzi i materiałów stanowiących wyposażenie warsztatowe Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego w Czechowicach-Dziedzicach

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-01-05

Czechowice-Dziedzice: Dostawa urządzeń, narządzi i materiałów stanowiących wyposażenie warsztatowe Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego w Czechowicach-Dziedzicach
Numer ogłoszenia: 7722 - 2013; data zamieszczenia: 05.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 447078 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o., ul. Nad Białką 25, 43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie, tel. +48 32 779 60 00, faks +48 32 779 60 99.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń, narządzi i materiałów stanowiących wyposażenie warsztatowe Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego w Czechowicach-Dziedzicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1: Dostawa narzędzi ręcznych Zadanie nr 2: Dostawa elektronarzędzi stacjonarnych Zadanie nr 3-Dostawa narzędzi pneumatycznych Zadanie nr 4- Dostawa wyposażenia autoklawów Zadanie nr 5- Dostawa czujników temperatury elementów maszyn i urządzeń Zadanie nr 6- Dostawa innego wyposażenia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.51.10.00 - Narzędzia ręczne 42.63.00.00 - Obrabiarki do obróbki metali 42.67.70.00 - Części narzędzi pneumatycznych 42.65.00.00 - Pneumatyczne lub silnikowe narzędzia ręczne 44.17.40.00 - Folia 38.42.51.00 - Manometry 42.13.11.45 - Zawory kontrolne 38.30.00.00 - Przyrządy do pomiaru 30.23.74.75 - Czujniki elektryczne 34.92.84.80 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 5.3 wspieranie ośrodków innowacyjności na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie nr 1 - Dostawa elektronarzędzi

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHU A/B/C Bogdan Serafin, Piotr Graca, ul.Wczasowa 55, 43-310 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38253,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 52755,63

 • Oferta z najniższą ceną: 32427,81 / Oferta z najwyższą ceną: 55335,47

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: 2/ Zadanie nr 2 - Dostawa elektronarzędzi stacjonarnych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65418,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 11855,97

 • Oferta z najniższą ceną: 11550,00 / Oferta z najwyższą ceną: 21085,71

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Zadanie nr 4: Dostawa wyposażenia autoklawów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30080,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 36956,19

 • Oferta z najniższą ceną: 36956,19 / Oferta z najwyższą ceną: 35956,19

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Zadanie nr 5: Dostawa czujników temperatury elementów maszyn i urządzeń

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LIMATHERM SENSOR sp.z o.o., Ul. Tarnowska 1, 34-600 Limanowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6483,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5765,25

 • Oferta z najniższą ceną: 5765,25 / Oferta z najwyższą ceną: 11512,80

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Zadanie nr 6: Dostawa innego wyposażenia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17890,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 24447,25

 • Oferta z najniższą ceną: 21013,32 / Oferta z najwyższą ceną: 24447,25

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.