eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › dostawa pojemników do pobierania i preparatyki krwi.Ogłoszenie z dnia 2005-12-30

POZYCJA 68807

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Warszawa: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, do kontaktów: Krzysztof Jankowski, Al. Jerozolimskie 155/115, 02-326 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 883 35 12; 022 883 36 08, fax 022 883 35 13, 022 883 35 52, e-mail: zzpmz@box43.pl, www.mz.gov.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel centralny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa pojemników do pobierania i preparatyki krwi. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 25.22.12.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Szacunkowy koszt: 18 000 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.02.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa czynników krzepnięcia. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.42.10.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Szacunkowy koszt: 50 000 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.02.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa testów wirusologicznych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.12.41.30. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Szacunkowy koszt: 18 000 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.02.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: prenumerata czasopism naukowych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 22.21.20.00 - Czasopisma Kod CPV wg słownika 2008: 22.21.20.00 - Czasopisma 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Szacunkowy koszt: 620 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.08.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 21.12.2005.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.