eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków.Ogłoszenie z dnia 2006-02-03

POZYCJA 6557

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Warszawa: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa, do kontaktów: Marek Okniński, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5953360, fax 022 5953368, e-mail: mokninski@warszawa.um.gov.pl, www.warszawa.um.gov.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.27.40.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 86754. 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Usługi sporządzania map o wartości powyżej 60 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 15.02.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sporządenie mapy akustycznej dla m.st. Warszawy spełniającej warunki określone w art. 118 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz Dyrektywy 2002/49/EC w sprawie oceny i kontroli hałasu w środowisku. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.27.40.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 86754. 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Usługi sporządzania map o wartości powyżej 60 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 15.02.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Numeryczna mapa zasadnicza. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.27.40.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 86754. 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Usługi sporządzania map o wartości powyżej 60 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 03.04.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie modelu 3D dla obszaru wpisanego na listę światowego dziedzictwa wraz ze strefą buforową. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.27.41.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 86754. 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Usługi odwzorowania cyfrowego o wartości poniżej 60 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.02.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: udzielenie kredytu edla m.st. Warszawy. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.13.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 81131-81139. 2.3) Kategoria usług: 6 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Usługi udzielenia kredytu o wartości powyżej 60 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 03.04.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi prawnicze i techniczno-finansowe. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 74.11.00.00 - Usługi prawnicze Kod CPV wg słownika 2008: 79.10.00.00 - Usługi prawnicze 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 86111-86190. 2.3) Kategoria usług: 21 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Usługi prawnicze o wartości powyżej 60 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 15.02.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 26.01.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.