eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi doradcze przy prywatyzacji.Ogłoszenie z dnia 2006-05-18

POZYCJA 26177

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Warszawa: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Ministerstwo Skarbu Państwa, do kontaktów: Ewa Wojda-Podolska, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6958767, fax 022 6280872, e-mail: Ewa.Wojda-Podolska@msp.gov.pl, www.msp.gov.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel centralny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi doradcze przy prywatyzacji. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.14.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 11 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej równowartości kwoty 750000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi komputerowe. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 72.26.80.00, 72.26.70.00, 72.23.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 7 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej równowartości kwoty 750000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi prawnicze. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 74.11.00.00 - Usługi prawnicze Kod CPV wg słownika 2008: 79.10.00.00 - Usługi prawnicze Oryginalny kod CPV: 74.11.10.00 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej Kod CPV wg słownika 2008: 79.11.00.00 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 21 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej równowartości kwoty 750000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 11.05.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.