eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płaska › Usługi z zakresu gospodarki leśnej w 2006 r.Ogłoszenie z dnia 2005-10-20

POZYCJA 55415

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Płaska: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Nadleśnictwo Płaska w Żylinach, do kontaktów: Stanisław Harmuszkiewicz, Zbigniew Krauze, Sucha Rzeczka, 16-326 Płaska, woj. podlaskie, tel. 087 6418723, fax 087 6418723, e-mail: zbyszek269@wp.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi z zakresu gospodarki leśnej w 2006 r. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 77.00.00.00 - Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa Kod CPV wg słownika 2008: 77.00.00.00 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 27 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Powyżej 750 000 EURO. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 14.10.2005. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: ZP-2710/14/2005.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 13.10.2005. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.00.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi leśne w zakresie: pozyskania i zrywki drewna, hodowla lasu, ochrona lasu, ochrona p-poż.,łowiectwo, nasiennictwo i selekcja w obrębie Płaska. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1650000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 14.10.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.00.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi leśne w zakresie: pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrona lasu, ochrona p-poż., łowiectwo, nasiennictwo i selekcja w obrębie Serwy. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1350000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 14.10.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.00.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi lesne w zakresie; pozyskania i zrywki drewna, hodowla lasu, ochrona lasu, ochrona p-poż., łowiectwo, nasiennictwo i selekcja, prace szkółkarskie w obrębie Mikaszówka. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 2360000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 14.10.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.