eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytów › Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Bytów w 2006r.Ogłoszenie z dnia 2005-09-30

POZYCJA 51548

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Bytów: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Nadleśnictwo Bytów, do kontaktów: Elżbieta Smolarek, Jerzy Sudoł, ul. Szarych Szeregów, 77-100 Bytów, woj. pomorskie, tel. 059 8226066, 8226068, fax 059 8226066, e-mail: bytow@szczecinek.lasy.gov.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Bytów w 2006r. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 77.00.00.00 - Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa Kod CPV wg słownika 2008: 77.00.00.00 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie Oryginalny kod CPV: 77.20.00.00 - Usługi leśnictwa Kod CPV wg słownika 2008: 77.20.00.00 - Usługi leśnictwa 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 27 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Usługi w zakresie gospodarki leśnej- pozyskanie i zrywka drewna, hodowla i ochrona lasu, ochr. przeciwpożarowa na terenie 19 leśnictw i gospodarstwa szkółkarskiego,rozdrabnianie gałęzi, przygotowanie gleby frezem leśnym i orka gleby pługiem frezowym. Wartość ok. 5225153PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 27.09.2005. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: S-2710-22/05.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 23.09.2005. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.00.00.00, 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi w zakresie gospodarki leśnej w Leśnictwie Gałęzowo. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 230430 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 27.09.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 15.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.00.00.00, 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi w zakresie gospodarki leśnej w Leśnictwie Gałęźnia. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 318414 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 27.09.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 15.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.00.00.00, 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi w zakresie gospodarki leśnej w Leśnictwie Niedarzyno. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 283354 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 27.09.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 15.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.00.00.00, 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi w zakresie gospodarki leśnej w Leśnictwie Świerkówko. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 200444 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 27.09.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 15.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.00.00.00, 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi w zakresie gospodarki leśnej w Leśnictwie Jutrzenka. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 325640 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 27.09.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 15.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.00.00.00, 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi w zakresie gospodarki leśnej w Leśnictwie Modrzewo. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 286615 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 27.09.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 15.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.00.00.00, 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi w zakresie gospodarki leśnej w Leśnictwie Rzepnica. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 175581 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 27.09.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 15.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.00.00.00, 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi w zakresie gospodarki leśnej w Leśnictwie Jabłończ. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 142281 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 27.09.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 15.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.00.00.00, 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi w zakresie gospodarki leśnej w Leśnictwie Czarna Dąbrowa. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 204032 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 27.09.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 15.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.00.00.00, 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi w zakresie gospodarki leśnej w Leśnictwie Zielony Dwór. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 244696 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 27.09.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 15.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.00.00.00, 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi w zakresie gospodarki leśnej w Leśnictwie Róg. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 292635 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 27.09.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 15.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.00.00.00, 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi w zakresie gospodarki leśnej w Leśnictwie Koźlice. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 241914 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 27.09.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 15.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.00.00.00, 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi w zakresie gospodarki leśnej w Leśnictwie Jasień. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 204364 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 27.09.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 15.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.00.00.00, 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi w zakresie gospodarki leśnej w Leśnictwie Brzezinki. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 289931 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 27.09.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 15.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.00.00.00, 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi w zakresie gospodarki leśnej w Leśnictwie Nożyno. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 270548 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 27.09.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 15.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.00.00.00, 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi w zakresie gospodarki leśnej w Leśnictwie Unichowo. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 300403 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 27.09.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 15.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.00.00.00, 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi w zakresie gospodarki leśnej w Leśnictwie Obrowo. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 324152 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 27.09.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 15.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.00.00.00, 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi w zakresie gospodarki leśnej w Leśnictwie Czaple. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 273665 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 27.09.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 15.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.00.00.00, 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi w zakresie gospodarki leśnej w Leśnictwie Miedzierza. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 277463 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 27.09.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 15.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.00.00.00, 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi w zakresie gospodarki leśnej w gospodarstwie szkółkarskim Jutrzenka. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 223120 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 27.09.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 15.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.00.00.00, 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Rozdrabnianie gałęzi na powierzchniach zrębowych na terenie N-ctwa Bytów. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 85258 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 27.09.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 15.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.00.00.00, 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Przygotowanie gleby frezem leśnym na terenie Nadleśnictwa Bytów. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 12243 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 27.09.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 15.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.00.00.00, 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Orka gleby pługiem frezowym na terenie Nadleśnictwa Bytów. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 17430 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 27.09.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 02.01.2006. 7) Data zakończenia: 15.12.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.