eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Usługi finansowe: usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe i inwestycyjne.Ogłoszenie z dnia 2006-02-15

POZYCJA 8668

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Lublin: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miasto Lublin, do kontaktów: Łukasz Urbanek, Pl. Łokietka, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 4435145, fax 081 5329851, e-mail: zam_publiczne@um.lublin.pl, www.um.lublin.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Urząd Miasta Lublin , Wydzial Organizacyjny, Referat ds. Zam Pub, Łukasz Urbanek, Pl. Litewski 1, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081/44 35 768, fax 081/ 44 35 777, e-mail: zam_publiczne@um.lublin.pl, www.um.lublin.pl. 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi finansowe: usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe i inwestycyjne. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.10.00.00, 66.30.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 06 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Rating, obsługa bankowa, umowy ubezpieczeniowe. 18750000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.05.2006. 5) Inne informacje: Ilość zamówień - 4.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.20.00.00, 74.30.00.00, 74.27.40.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Archiwizacja dokumentacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego, modernizacja ewidencji gruntów i budynków, opracowania projektowe. 8500600 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.03.2006. 5) Inne informacje: Ilość zamówień - 44.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.21.00.00, 90.21.10.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 16 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Letnie oczyszczanie miasta, prace porządkowe, selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych. 11480950 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.03.2006. 5) Inne informacje: Ilość zamówień - 8.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Inne usługi. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 77.00.00.00 - Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa Kod CPV wg słownika 2008: 77.00.00.00 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 27 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni, leczenie i konserwacja starodrzewu. 13615193 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.03.2006. 5) Inne informacje: Ilość zamówień - 13.

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 08.02.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.