eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Zakup komputerowych materiałów eksploatacyjnych.Ogłoszenie z dnia 2006-01-24

POZYCJA 4419

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Kraków: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych, do kontaktów: Katarzyna Wrona-Bania, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6161230, fax 012 6161217, e-mail: info@um.krakow.pl, www.bip.krakow.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup komputerowych materiałów eksploatacyjnych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.20.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 6 tys. euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 31.01.2006. 5) Inne informacje: ---.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup oprogramowania wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem drogowym CARAVEL/CIVITAS II. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.24.00.00, 72.26.80.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 6 tys. euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.06.2006. 5) Inne informacje: ---.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup programu komputerowego do obliczania propagacji hałasu w środowisku. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.24.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: poniżej 6 tys. euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 31.01.2006. 5) Inne informacje: --.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego związanego z realizacją projektu IUWMM w ramach INTERREG IIIC. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 30.23.10.00 - Komputery i drukarki Kod CPV wg słownika 2008: 30.21.00.00 - Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: poniżej 6 tys euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 31.01.2006. 5) Inne informacje: --.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i wdrożenie infrastruktury klucza publicznego i podpisu elektronicznego. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.24.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 60 tys. euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.03.2006. 5) Inne informacje: ---.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i wdrożenie oprogramowania dla wymiaru, ewidencji i windykacji podatków lokalnych i opłat lokalnych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.24.40.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 60 tys euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.03.2006. 5) Inne informacje: --.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i wdrożenie oprogramowania dla zarządzania przepływem dokumentów i procesami pracy. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.24.40.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 60 tys euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.03.2006. 5) Inne informacje: ---.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i wdrożenie programu dla wymiaru i windykacji mandatów. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.24.94.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Powyżej 6 tys euro, poniżej 60 tys euro,. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.02.2006. 5) Inne informacje: ---.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i wdrożenie programu dla zarządzania zasobami gminy i Skarbu Państwa. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.24.40.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 130 tys euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 31.01.2006. 5) Inne informacje: --.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.23.12.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 60 000, poniżej 130 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.03.2006. 5) Inne informacje: ---.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu technicznego dla projektu @Magistrat - Centrum Zarządzania Kryzysowego. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.24.40.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 6 000, poniżej 60 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.03.2006. 5) Inne informacje: ---.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup funkcji dodatkowych Biuletynu Informacji Publicznej. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.24.16.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 60 000, ponizej 130 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 31.01.2006. 5) Inne informacje: ---.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup funkcji dodatkowych do programu Ratusz. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.24.16.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 60 000, poniżej 130 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.04.2006. 5) Inne informacje: ---.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup licencji Firmy Bentley. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.24.16.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 6 000, poniżej 60 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.02.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup licencji Firmy Microsoft. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.24.16.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 130 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.02.2006. 5) Inne informacje: ---.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup urządzeń komputerowych tj. zestwów komputerowych wraz z oprogramowaniem, drukarek, kserokopiarek, aparatu cyfrowego z oprogramowaniem oraz elementów do modernizacji sprzętu komputerowego. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.23.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 6 000, poniżej 60 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.03.2006. 5) Inne informacje: ---.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup komputerów i serwerów w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.23.10.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 130 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 04.05.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: Dostawy sprzętu komputerowego - wstępne ogłoszenie informacyjne.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 17.01.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.