eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › dostawa wyposażenia dla drogowego przejścia granicznego w Grzechotkach.Ogłoszenie z dnia 2006-03-28

POZYCJA 16018

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Olsztyn: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Wojewoda Warmińsko-Mazurski, do kontaktów: Jolanta Kwiecińska, Al. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. 089 523 23 72, fax 089 5232372, e-mail: jolantak@uw.olsztyn.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa wyposażenia dla drogowego przejścia granicznego w Grzechotkach. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 36.00.00.00 - Wyroby gotowe, meble, rzemiosło ręczne, produkty specjalnego zastosowania oraz podobne towary Kod CPV wg słownika 2008: 39.00.00.00 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące Oryginalny kod CPV: 36.00.00.00 - Wyroby gotowe, meble, rzemiosło ręczne, produkty specjalnego zastosowania oraz podobne towary Kod CPV wg słownika 2008: 39.00.00.00 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące Oryginalny kod CPV: 34.00.00.00 - Pojazdy silnikowe, przyczepy i części pojazdów Kod CPV wg słownika 2008: 34.00.00.00 - Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu Oryginalny kod CPV: 30.23.00.00 - Urządzenia komputerowe Kod CPV wg słownika 2008: 30.21.00.00 - Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) Oryginalny kod CPV: 29.00.00.00 - Maszyny, urządzenia, sprzęt, aparatura i podobne produkty Kod CPV wg słownika 2008: 16.00.00.00 - Maszyny rolnicze 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: dostawa wyposażenia 16 000 000 PLN netto meblowego, elektronicznego i specjalistycznego. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 15.03.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.