eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi zw zakresie oprogramowania: interfejs G2G, obsługa ZSZiK przez WWW, Rozbudowa PROW, oprogramowanie na potrzeby FS II III etap, Renty Strukturalne, PKI (wtyczki).Ogłoszenie z dnia 2005-06-13

POZYCJA 27619

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Warszawa: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do kontaktów: mirosław Chojnacki, Al. Jana Pawła II, 00-175 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5950050, fax 022 6361677, e-mail: info@arimr.gov.pl, www.arimr.gov.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi zw zakresie oprogramowania: interfejs G2G, obsługa ZSZiK przez WWW, Rozbudowa PROW, oprogramowanie na potrzeby FS II III etap, Renty Strukturalne, PKI (wtyczki). 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 72.26.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 07 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 50 000 000,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 30.08.2005. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i monitorowanie zarzadzania dla prowadzenia baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych, LPIS. Ewidencja - wniosków, gospodarst, producentów. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 72.32.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 07 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 10 000 000,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 30.08.2005. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Transfer baz danych graficznych i opisowych oraz ich system z uwzględnieniem zadań zwiazanych z uruchomieniem Zintegrowanego Systemu Katastralnego (IPE). 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 74.27.41.00 - Usługi odwzorowania cyfrowego Kod CPV wg słownika 2008: 71.35.41.00 - Usługi odwzorowania cyfrowego 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 13 000 000,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 30.08.2005. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: BZP/230-1/05.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 06.06.2005.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.