eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › usługi sporządzania map i usługi odwzorowania cyfrowego.Ogłoszenie z dnia 2006-04-25

POZYCJA 21450

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Warszawa: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Minister Obrony Narodowej, w imieniu którego działa Agencja Mienia Wojskowego, do kontaktów: Mirosława Pelowska-Wójcicka, ul. Nowowiejska 26a, 00-911 Warszawa, tel. +48 22 3149862, fax +48 22 3149900, e-mail: m.pelowska@amw.com.pl, www.amw.com.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Agencja Mienia Wojskowego, Jerzy Brudnik, ul. Nowowiejska 26a, 00-911 Warszawa, tel. +48 22 3149895, fax +48 22 3149900, e-mail: j.brudnik@amw.com.pl, www.amw.com.pl. 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel centralny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi sporządzania map i usługi odwzorowania cyfrowego. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 74.27.40.00 - Usługi sporządzania map Kod CPV wg słownika 2008: 71.35.40.00 - Usługi sporządzania map Oryginalny kod CPV: 74.27.41.00 - Usługi odwzorowania cyfrowego Kod CPV wg słownika 2008: 71.35.41.00 - Usługi odwzorowania cyfrowego 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Zakup opracowań i aktualizacja produktów geograficznych. Szacunkowy koszt bez VAT: 4 671 729,51 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Główne miejsce realizacji dostaw: jednostki wojskowe na terenie kraju Zamówienie będzie podzielone na części.

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 18.04.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.