eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrowa Górnicza › Sukcesywna dostawa materiałów konstrukcyjnych i elementów podobnych.Ogłoszenie z dnia 2005-12-22

POZYCJA 67582

OKRESOWE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH SEKTOROWYCH nie będące zaproszeniem o ubieganie się o zamówienie - dostawy Dąbrowa Górnicza: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej Spółka Akcyjna, do kontaktów: Janusz Szewczyk; Arkadiusz Kur, Al. J. Piłsudskiego, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 032 2956447, fax 032 2643169, e-mail: bzpdg@pecdg.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa materiałów konstrukcyjnych i elementów podobnych. 2) Miejsce wykonywania: Magazyn Zamawiającego: ul. Laski 188, 41-303 Dąbrowa Górnicza. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 28.80.00.00 - Materiały konstrukcyjne i elementy podobne Kod CPV wg słownika 2008: 44.10.00.00 - Materiały konstrukcyjne i elementy podobne 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 3.3) Kategoria usług: 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: Sukcesywna dostawa materiałów określonych w załączniku B do niniejszego ogłoszenia, o łącznej wartości szacunkowej 3.100.000,00 PLN. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: PEC/DZ/OOI/001/2006.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 16.12.2005. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ Nr: 1 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.81.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 300000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: CZĘŚĆ Nr: 2 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.81.40.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Sukcesywna dostawa produktów betonowych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 150000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: CZĘŚĆ Nr: 3 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.84.70.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Sukcesywna dostawa materiałów hutniczych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 350000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: CZĘŚĆ Nr: 4 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.86.30.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Sukcesywna dostawa rur i osprzętu. Nin. dostawami obj. będą: elem. sieci preizolow. z rurą przewodową stalową, elem. sieci preizolow. z rurą przewodową z tworz. szt., rury stalowe, rury z tworz. sztucz., izolacja term. do sieci ciepln, osprzęt. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 2300000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.