eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemianowice Śląskie › Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznejOgłoszenie z dnia 2022-12-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272165010

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Jana Pawła II

1.4.2.) Miejscowość: Siemianowice Śląskie

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-100

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@clo.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.clo.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00490684

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00476204/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 10)

Przed zmianą:
Pakiet 10: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym z łącznikiem T, wyposażony w zastawkę która otwiera
i zamyka się samoistnie i pozwala na podanie leku bez otwierania obwodu czy przerywania wentylacji, MMAD
2-3.0 µm, tempo nebulizacji nie mniejsze niż 0,34 ml/min, pojemność 6-10 ml. W zestawie przestrzeń martwa minimum 12 cm z zakończeniami 22F/15F, dren minimum 200 cm, czysty biologicznie. Wyrób medyczny. Ilość: 150 sztuk.
2. Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm
i długości minimum 1,8 m, do aparatów do znieczulenia z dodatkową rozciągliwą rurą od 0,6 m do minimum 1,8 m,
w zestawie z 2 litrowym workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego co najmniej 6 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, mikrobiologicznie czysty. Wyrób medyczny. Ilość: 200 sztuk.
3. Jednorazowa maseczka tlenowa z drenem i nebulizatorem, wykonana z przeźroczystego, nietoksycznego PCV. Przeznaczona do wytworzenia aerozolu zawierającego rozdrobniony lek, przewód o długości min. 2 m, zakończony uniwersalnym łącznikiem do połączenia z reduktorem tlenowym lub nebulizatorem. Wyrób medyczny. Ilość: 50 sztuk.
4. Jednorazowy zestaw do nebulizacji składający się z drenu, pojemnika na lek i ustnika. Złącze zakończone uniwersalnym łącznikiem do połączenia z reduktorem tlenowym lub inhalatorem. Wyrób medyczny. Ilość: 100 sztuk.

Po zmianie:
Pakiet 10: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym z łącznikiem T, wyposażony w zastawkę która otwiera
i zamyka się samoistnie i pozwala na podanie leku bez otwierania obwodu czy przerywania wentylacji, MMAD
2-3.0 µm, tempo nebulizacji nie mniejsze niż 0,34 ml/min, pojemność 6-10 ml. W zestawie przestrzeń martwa minimum 12 cm z zakończeniami 22F/15F, dren minimum 200 cm, czysty biologicznie. Wyrób medyczny. Ilość: 150 sztuk.
2. Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm
i długości minimum 1,8 m, do aparatów do znieczulenia z dodatkową rozciągliwą rurą od minimum 0,5 m do minimum 1,5 m, w zestawie z 2 litrowym workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego co najmniej 6 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, mikrobiologicznie czysty. Wyrób medyczny. Ilość: 200 sztuk.
3. Jednorazowa maseczka tlenowa z drenem i nebulizatorem, wykonana z przeźroczystego, nietoksycznego PCV. Przeznaczona do wytworzenia aerozolu zawierającego rozdrobniony lek, przewód o długości min. 2 m, zakończony uniwersalnym łącznikiem do połączenia z reduktorem tlenowym lub nebulizatorem. Wyrób medyczny. Ilość: 50 sztuk.
4. Jednorazowy zestaw do nebulizacji składający się z drenu, pojemnika na lek i ustnika. Złącze zakończone uniwersalnym łącznikiem do połączenia z reduktorem tlenowym lub inhalatorem. Wyrób medyczny. Ilość: 100 sztuk.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 12)

Przed zmianą:
Pakiet 12: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Jednorazowy układ oddechowy do respiratora dla dorosłych, antybakteryjny – powlekany jonami srebra, dwururowy, średnica 22 mm i długości min. 160 cm z odłączanym trójnikiem Y z portami, zatyczkami i kapturkiem zabezpieczającym, co najmniej mikrobiologicznie czysty. Wyrób medyczny. Ilość: 250 sztuk.
2. Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych, antybakteryjny – powlekany jonami srebra, dwururowy, średnica 22 mm i długości min. 160 cm z odłączanym trójnikiem Y, portami, zatyczkami i kapturkiem zabezpieczającym, w zestawie dodatkowa gałąź o długości min 80 cm i średnicy 22 mm oraz jednorazowym workiem o pojemności 2 l, co najmniej mikrobiologicznie czysty. Wyrób medyczny. Ilość: 60 sztuk.
3. Filtr mechaniczny hydrofobowy, membrana zapewniająca skuteczność przeciwwirusową, przeciwprątkową
i przeciwbakteryjną: minimum 99.999%, objętość wewnętrzna nie mniejsza niż 74 ml, waga nie większa niż 38 g, opór przepływu nie większy niż 2,8 cm H2O /60 l /min, czas użycia dla jednego pacjenta 24 godz., o objętości oddechowej Vt - 300 - 1200 ml, port kapno zakręcany lub na pętelkę, złącze 22F/15M, co najmniej mikrobiologicznie czyste. Wyrób medyczny. Ilość: 1.600 sztuk.
4. Filtr mechaniczny hydrofobowy maszynowy do stosowania przy respiratorze lub innym urządzeniu medycznym, membrana zapewniająca skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej nie mniej niż 99.9999%, objętość 100 - 120 ml, opór przepływu nie większy niż 1,7 cm H2O /60 l /min, czas stosowania 24 godziny, złącze 22F/22F bez portów. Wyrób medyczny. Ilość: 1.000 sztuk.
5. Filtr oddechowy, dla dorosłych, elektrostatyczny bakteryjno- wirusowy, skuteczność minimum 99,8 %, przestrzeń martwa w granicach 29 - 35 ml; waga poniżej 25 g, złącze 22F/15M, co najmniej mikrobiologicznie czysty. Wyrób medyczny. Ilość: 1.000 sztuk.
6. Czujnik przepływu tlenu zewnętrzny, dla dorosłych, do respiratora InspirationeVent/ Hamilton. Wyrób medyczny. Ilość: 20 sztuk.

Po zmianie:
Pakiet 12: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Jednorazowy układ oddechowy do respiratora dla dorosłych, antybakteryjny – powlekany jonami srebra, dwururowy, średnica 22 mm i długości min. 160 cm z odłączanym trójnikiem Y z portami, zatyczkami i kapturkiem zabezpieczającym, co najmniej mikrobiologicznie czysty. Wyrób medyczny. Ilość: 250 sztuk.
2. Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych, antybakteryjny – powlekany jonami srebra, dwururowy, średnica 22 mm i długości min. 160 cm z odłączanym trójnikiem Y, portami, zatyczkami i kapturkiem zabezpieczającym, w zestawie dodatkowa gałąź o długości min 80 cm i średnicy 22 mm oraz jednorazowym workiem o pojemności 2 l, co najmniej mikrobiologicznie czysty. Wyrób medyczny. Ilość: 60 sztuk.
3. Filtr mechaniczny hydrofobowy, membrana zapewniająca skuteczność przeciwwirusową, przeciwprątkową
i przeciwbakteryjną: minimum 99.999%, objętość wewnętrzna nie mniejsza niż 74 ml, waga nie większa niż 38 g, opór przepływu nie większy niż 2,8 cm H2O /60 l /min, czas użycia dla jednego pacjenta 24 godz., o objętości oddechowej Vt - 300 - 1200 ml, port kapno zakręcany lub na pętelkę, złącze 22F/15M, co najmniej mikrobiologicznie czyste. Wyrób medyczny. Ilość: 1.600 sztuk.
4. Filtr mechaniczny hydrofobowy maszynowy do stosowania przy respiratorze lub innym urządzeniu medycznym, membrana zapewniająca skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej nie mniej niż 99.9999%, objętość 100 - 120 ml, opór przepływu nie większy niż 1,7 cm H2O /60 l /min, czas stosowania 24 godziny, złącze 22F/22F bez portów. Wyrób medyczny. Ilość: 1.000 sztuk.
5. Filtr oddechowy, dla dorosłych, elektrostatyczny bakteryjno- wirusowy, skuteczność minimum 99,8 %, przestrzeń martwa w granicach 29 - 35 ml; waga poniżej 25 g, złącze 22F/15M, co najmniej mikrobiologicznie czysty. Wyrób medyczny. Ilość: 1.000 sztuk.
6. Czujnik przepływu tlenu zewnętrzny, dla dorosłych, do respiratora InspirationeVent/ Hamilton. Ilość: 20 sztuk.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 13)

Przed zmianą:
Pakiet 13: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Adapter SPO2 wielokrotnego użytku - kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501K długość minimum 2 m. Ilość: 4 sztuki.
2. Czujnik SPO2 na palec typu klips kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501K i adapterem wskazanym w pozycji 1. Ilość: 3 sztuki.
3. Kabel główny do pomiaru CO2 kompatybilny z monitorem Nihon Kohden typu BSM-6501K. Ilość: 1 sztuka.
4. Adapter dróg oddechowych do pomiaru CO2 w strumieniu głównym, dla pacjentów zaintubowanych, objętość martwa max. 5 ml, kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501K. Opakowanie 50 szt. Łączna ilość sztuk: 150. Ilość: 3 opakowania.
Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności. Zmiana wielkości opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ogólnej ilości (sztuk).
W przypadku zmiany wielkości opakowania Wykonawca w formularzu ofertowym w kolumnie ilość powinien zmienić ilość oferowanych opakowań oraz wskazać ilość sztuk w opakowaniu.
5. Przetwornik jednopacjentowy do pomiaru inwazyjnego ciśnienia (pomiar IBP lub OCŻ) kompatybilny z monitorem Nihon Kohden typu BSM-6501K. Wyrób medyczny. Opakowanie 10 sztuk. Łączna liczba sztuk: 200. Ilość: 20 opakowań.
Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności. Zmiana wielkości opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ogólnej ilości (sztuk).
W przypadku zmiany wielkości opakowania Wykonawca w kolumnie ilość powinien zmienić ilość oferowanych opakowań oraz wskazać ilość sztuk w opakowaniu.
6. Przetwornik jednopacjentowy, czujnik do monitorowania hemodynamiki serca, typu FloTrac. Wyrób medyczny. Ilość: 10 sztuk.
7. Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku - klips na ucho, dla dorosłych, kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501K i adapterem wskazanym w pozycji 1. Ilość: 10 sztuk.
8. Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku – silikonowy na palec, dla dorosłych kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501K i adapterem wskazanym w pozycji 1. Ilość: 2 sztuki.
9. Wielorazowy adapter do podłączenia jednorazowych przetworników inwazyjnego ciśnienia krwi firmy Pulsion (złącze UTAH) do przewodu K952 firmy Nihon Kohden. Długość przewodu 3 m. Ilość: 1 sztuka.
10. Wielorazowy moduł IBP kompatybilny z monitorem Nihon Kohden przeznaczony do podłączenia wielorazowego adaptera inwazyjnego ciśnienia krwi. Długość przewodu : 0,3 m. Ilość: 1 sztuka.

Po zmianie:
Pakiet 13: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Adapter SPO2 wielokrotnego użytku - kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501K długość minimum 2 m. Ilość: 4 sztuki.
2. Czujnik SPO2 na palec typu klips kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501K i adapterem wskazanym w pozycji 1. Ilość: 3 sztuki.
3. Kabel główny do pomiaru CO2 kompatybilny z monitorem Nihon Kohden typu BSM-6501K. Ilość: 1 sztuka.
4. Adapter dróg oddechowych do pomiaru CO2 w strumieniu głównym, dla pacjentów zaintubowanych, objętość martwa max. 5 ml, kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501K. Opakowanie 50 szt. Łączna ilość sztuk: 150. Ilość: 3 opakowania.
Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności. Zmiana wielkości opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ogólnej ilości (sztuk).
W przypadku zmiany wielkości opakowania Wykonawca w formularzu ofertowym w kolumnie ilość powinien zmienić ilość oferowanych opakowań oraz wskazać ilość sztuk w opakowaniu.
5. Przetwornik jednopacjentowy do pomiaru inwazyjnego ciśnienia (pomiar IBP lub OCŻ) kompatybilny
z monitorem Nihon Kohden typu BSM-6501K. Wyrób medyczny. Opakowanie 10 sztuk. Łączna liczba sztuk: 200. Ilość: 20 opakowań.
Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności. Zmiana wielkości opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ogólnej ilości (sztuk).
W przypadku zmiany wielkości opakowania Wykonawca w kolumnie ilość powinien zmienić ilość oferowanych opakowań oraz wskazać ilość sztuk w opakowaniu.
6. Przetwornik jednopacjentowy, czujnik do monitorowania hemodynamiki serca, typu FloTrac. Wyrób medyczny. Ilość: 10 sztuk.
7. Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku - klips na ucho, dla dorosłych, kompatybilny z jednorazowym czujnikiem sensorem SpO2 typu P260T do monitora Nihon Kohden. Ilość: 10 sztuk.
8. Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku – silikonowy na palec, dla dorosłych kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501K i adapterem wskazanym w pozycji 1. Ilość: 2 sztuki.
9. Wielorazowy adapter do podłączenia jednorazowych przetworników inwazyjnego ciśnienia krwi firmy Pulsion (złącze UTAH) do przewodu K952 firmy Nihon Kohden. Długość przewodu 3 m. Ilość: 1 sztuka.
10. Wielorazowy moduł IBP kompatybilny z monitorem Nihon Kohden przeznaczony do podłączenia wielorazowego adaptera inwazyjnego ciśnienia krwi. Długość przewodu : 0,3 m. Ilość: 1 sztuka.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 24)

Przed zmianą:
Pakiet 24: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Kompletny materac przeciwodleżynowy, dwuwarstwowy, antystatyczny, grubość 6 cm (+/-1 cm) kompatybilny ze stołem operacyjnym BenQ TriMax 650 NSKB (2020-2022). Ilość: 2 sztuki.

Po zmianie:
Pakiet 24: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Kompletny materac przeciwodleżynowy, dwuwarstwowy, antystatyczny, grubość 6 cm (+/-1 cm) kompatybilny ze stołem operacyjnym BenQ TriMax 650 NSKB (2020-2022). Materac posiadający mocowanie w blacie stołu operacyjnym na rzep. Ilość: 2 sztuki.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-14 09:00

Po zmianie:
2022-12-16 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-14 10:00

Po zmianie:
2022-12-16 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-01-11

Po zmianie:
2023-01-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.