eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi gastronomiczne polegające na przygotowywaniu i dostarczaniu gorących posiłków dwudaniowych dla klientów bielańskich placówek w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługi gastronomiczne polegające na przygotowywaniu i dostarczaniu gorących posiłków dwudaniowych dla klientów bielańskich placówek w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010843854

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: S. Przybyszewskiego 80/82

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 01-824

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 22 56 89 100

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@opsbielany.waw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opsbielany.waw.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00475348

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00460411/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowywaniu
i dostarczaniu gorących posiłków dwudaniowych dla klientów placówek na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, z możliwością zamiany na suchy prowiant na wniosek Zamawiającego. Usługi objęte przedmiotem zamówienia powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym w szczególności przepisami ustawy z dn. 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2132 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 sierpnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1657 z późn. zm.), rozporządzeniami wykonawczymi, rozporządzeniami unijnymi oraz z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACCP.
II. Placówki, do których dostarczane będą posiłki:
1. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr 1, Al. Zjednoczenia 13
2. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr 2, ul. Wrzeciono 5 A
3. Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Grębałowska 14
4. Dzienny Dom „Senior+” Bielańskie Centrum Wsparcia Seniora, ul. W. Broniewskiego 56.
III. Przewidywana całkowita wielkość zamówienia, o którym mowa w ust. I dla czterech wymienionych w ust. II placówek wynosi łącznie 44 000 posiłków.
IV. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia i brak możliwości dokładnego, wynikającego
z faktycznego bieżącego zapotrzebowania, oszacowania ilości posiłków Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia. Ewentualne zmniejszenie zamówienia nie będzie skutkowało odpowiedzialnością Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż ewentualne zmniejszenie nie będzie większe niż 10 % zamówienia.
V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będący integralną częścią niniejszego SWZ zawarty został w Załączniku Nr 1.

Po zmianie:
I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowywaniu
i dostarczaniu gorących posiłków dwudaniowych dla klientów placówek na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, z możliwością zamiany na suchy prowiant na wniosek Zamawiającego. Usługi objęte przedmiotem zamówienia powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym w szczególności przepisami ustawy z dn. 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2132 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 sierpnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1657 z późn. zm.), rozporządzeniami wykonawczymi, rozporządzeniami unijnymi oraz z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACCP.
II. Placówki, do których dostarczane będą posiłki:
1. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr 1, Al. Zjednoczenia 13
2. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr 2, ul. Wrzeciono 5 A
3. Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Grębałowska 14
4. Dzienny Dom „Senior+” Bielańskie Centrum Wsparcia Seniora, ul. W. Broniewskiego 56.
III. Przewidywana całkowita wielkość zamówienia, o którym mowa w ust. I dla czterech wymienionych w ust. II placówek wynosi łącznie 44 000 posiłków.
IV. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia i brak możliwości dokładnego, wynikającego
z faktycznego bieżącego zapotrzebowania, oszacowania ilości posiłków Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia. Ewentualne zmniejszenie zamówienia nie będzie skutkowało odpowiedzialnością Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż ewentualne zmniejszenie nie będzie większe niż 30 % zamówienia.
V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będący integralną częścią niniejszego SWZ zawarty został w Załączniku Nr 1.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-05 11:00

Po zmianie:
2022-12-08 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-05 11:30

Po zmianie:
2022-12-08 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-01-03

Po zmianie:
2023-01-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.