eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szyd這wiec › Remont drogi powiatowej Nr 4003W Szyd這wiec - Antoni闚 - gr. woj. ul. Folwarczna i ul. Podg鏎ze w Szyd這wcuOg這szenie z dnia 2023-11-02


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Roboty budowlane
Remont drogi powiatowej Nr 4003W Szyd這wiec – Antoni闚 –
gr. woj. ul. Folwarczna i ul. Podg鏎ze w Szyd這wcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: POWIAT SZYDΜWIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223215

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: pl. Marii Konopnickiej 7

1.5.2.) Miejscowo嗆: Szyd這wiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-500

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 617 70 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@szydlowiecpowiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dabd6705-53ac-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Remont drogi powiatowej Nr 4003W Szyd這wiec – Antoni闚 –
gr. woj. ul. Folwarczna i ul. Podg鏎ze w Szyd這wcu

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-dabd6705-53ac-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00473780

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-11-02

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00051460/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.15 „Remont drogi powiatowej Nr 4003W Szyd這wiec – Antoni闚 – gr. woj. ul. Folwarczna i ul. Podg鏎ze w Szyd這wcu”

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00401022

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.272.89.2023

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest „Remont drogi powiatowej Nr 4003W Szyd這wiec – Antoni闚 – gr. woj. ul. Folwarczna i ul. Podg鏎ze w Szyd這wcu” od km 1 + 235,00 do 1 + 525,00 km L = 290,00 m

W zakres przedmiotu zam闚ienia wchodz n/w prace:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBI紑KOWE
1 Roboty pomiarowe w tym:
• Wykonanie przez uprawnionego geodet tyczenia jezdni, chodnika, rowu, zjazd闚.
• sporz康zenia pomiar闚 kontrolnych zgodnie ze specyfikacj techniczn
• sporz康zenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wszystkich obiekt闚 in篡nierskich
• Wykonanie pomiar闚 uzupe軟iaj帷ych i innych prac pomiarowych koniecznych do prawid這wej realizacji rob鏒,
• Mechaniczne frezowanie korekcyjne istniej帷ej nawierzchni asfaltowej na g. do 2cm wraz z odwiezieniem urobku na plac sk豉dowania na odleg這嗆 do 5 km – 20% = 1746,20*0,20=
• Obci璚ie pil do asfaltobetonu nawierzchni asfaltowej w miejscu po陰cze nawierzchni jezdni = 12
NAWIERZCHNIE
• Oczyszczenie i skropienie istniej帷ej warstwy bitumicznej w ilo軼i 0,5-0,7 kg/m = 1 746,20
• Wykonanie warstwy wyr闚nawczej z betonu asfaltowego 0/12,8mm dla KR2 gr. 鈔ednio 4cm (525-235)*5,58+(30+70,84)*1,1 + (30+38,32)*0,25=1618,20+110,92+17,08=1 746,20
• Skropienie warstwy wyr闚nawczej z betonu asfaltowego w ilo軼i O,1 - 0,3 kg/m2 =1746,20
• Wykonanie warstwy 軼ieralnej z betonu asfaltowego 0/8mm dla KR2 gr. 4cm (525-235)*5,50 + (30 + 70,84)*1,1 + (30 + 38,32)*0,25 = 1595,0 + 110,92+17,08 = 1 723
ODWODNIENIE
• Wymiana wpustu deszczowego ulicznego z krat 瞠liwn na studniach betonowych D=500mm z pier軼ieniem i udro積ieniem przykanalika d=200 = 6
ROBOTY TOWARZYSZ。E I WYKO哸ZENIOWE
• Regulacja urz康ze uzbrojenia podziemnego: - studnie kanalizacji sanitarnej z za這瞠niem pier軼ieni odci捫aj帷ych szt. 4

2. Zakres prac szczeg馧owo okre郵a dokumentacja projektowo – kosztorysowa, na kt鏎a sk豉daj si:
a) Dokumentacja techniczna - za陰cznik nr 8 do specyfikacji warunk闚 zam闚ienia,
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob鏒 budowlanych – za陰cznik nr 9 do specyfikacji warunk闚 zam闚ienia,
c) Przedmiar rob鏒 - za陰cznik nr 10 do specyfikacji warunk闚 zam闚ienia.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 45233200-1 - Roboty wzakresie r騜nych nawierzchni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow

45110000-1 - Roboty wzakresie burzenia irozbi鏎ki obiekt闚 budowlanych; roboty ziemne

45233220-7 - Roboty wzakresie nawierzchni dr鏬

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 322870,93 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 342784,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 322870,93 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: 字edni przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: "BUDROMOST-STARACHOWICE" SP茛KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO列I

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290010189

7.3.3) Ulica: ul. 安. Rocha 31

7.3.4) Miejscowo嗆: W帷hock

7.3.5) Kod pocztowy: 27-215

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: 鈍i皻okrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-24

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 322870,93 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 40 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.