eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dęblin › Dostawa farb, lakierów i artykułów malarskich na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Nr 46/22/POgłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa farb, lakierów i artykułów malarskich na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Nr 46/22/P

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061456920

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Brygady Pościgowej 5

1.4.2.) Miejscowość: Dęblin

1.4.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.4.7.) Numer telefonu: 261517818

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00455589

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00455576/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.8. Umowa dla części nr 4 (Część 4)

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.8.1. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część 4)

Przed zmianą:

Po zmianie:
ZADANIE IV – Służba Czołgowo-Samochodowa

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów malarskich potrzebnych do wykonania obsług wojskowych pojazdów, w ilościach i rodzajach określonych przez Zamawiającego w formularzu ofertowym – Załącznik Nr 1 do SWZ.

2) Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był pełnowartościowy, nowy, i oryginalny, nie posiadający wad fizycznych i prawnych, dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta, nie posiadający śladów ich uszkodzenia.

3) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć farby różne i art. malarskie najwyższej jakości, zgodne z Polskimi Normami, objęte gwarancją jakości oraz okresami ważności podanymi w opisie przedmiotu zamówienia (tj. Formularz ofertowy – załącznik Nr 1 do SWZ), liczonych od dnia dostawy.

4) Produkty muszą być dostarczone w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowania muszą umożliwiać pełną identyfikację produktów np.: ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania.

5) Dostarczone materiały nie mogą posiadać śladów uszkodzenia lub wcześniejszego używania, a także winny spełniać wszystkie określone wymagania i oczekiwania Zamawiającego.

6) Materiały powinny być dostarczone wraz z kartami charakterystyki substancji, deklaracjami zgodności lub atestami, jeżeli poszczególne materiały takie dokumenty posiadają.

7) Wraz z dostawą farb należy dostarczyć fakturę VAT.

8) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć farby w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.

9) Cena zawiera wszelkie koszty związane z dostawą towaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

10) Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych przedmiotu zamówienia.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.8.2. Główny kod CPV (Część 4)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Farby

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.8.3 Dodatkowy kod CPV (Część 4)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Lakiery,Rozpuszczalniki,Różne produkty chemiczne,Pędzle malarskie,Preparaty smarowe,Taśma elektryczna

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.