eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Barlinek › Przebudowa budynku przy ul. Gorzowskiej 63A w Barlinku na cele środowiskowego domu dziennego pobytu dla osób ze spektrun autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymiOgłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa budynku przy ul. Gorzowskiej 63A w Barlinku na cele środowiskowego domu dziennego pobytu dla osób ze spektrun autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: STOWARZYSZENIE POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM "BRATEK"

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812640640

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 15

1.4.2.) Miejscowość: Barlinek

1.4.3.) Kod pocztowy: 74-320

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.4.7.) Numer telefonu: 601 537 415

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bratekbarlinek@googlemail.com

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bratek-barlinek.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Organizacja pożytku publicznego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301125

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00286560/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot budowlanych polegających na przebudowie budynku przy ul. Gorzowskiej 63A w Barlinku.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
1) rozbiórki elementów podłóg, ścian, stolarki drzwiowej, białego montażu itp. wraz z wywozem i utylizacją,
2) wykonanie posadzek (równanie, izolacja itp.),
3) wykonanie ścian działowych, przemurowania otworów i równanie ścian płytami gipsowo-kartonowymi,
4) wykonanie sufitów podwieszanych systemowych kasetonowych,
5) wykonanie instalacji elektrycznych: oświetleniowej, gniazd wtykowych, alarmowej i sygnalizacji oraz teletechnicznej,
6) wykonanie instalacji sanitarnych: wodociągowej, kanalizacyjnej oraz przeróbki centralnego ogrzewania,
7) wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych,
8) wykonanie szybu windy wraz z dostawą i montażem windy,
9) wykonanie parkingu na 10 miejsc parkingowych oraz 2 miejsc dla niepełnosprawnych (łączna powierzchnia ok. 151 m2),
10) wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokości 1,70m wraz bramą o szerokości 5m i napędem mechanicznym oraz dwoma bramkami.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowią załączniki do SWZ:
1) Dokumentacja budowlana – załącznik nr 10 do SWZ.
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 12 do SWZ.
W stosunku do szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia określonego wyżej Zamawiający dokonuje następujących uszczegółowień:
1) Zamawiający wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na zabezpieczenie placu budowy, gdyż znajduje się on w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu użyteczności publicznej.
W celach informacyjnych Zamawiający zamieszcza przedmiar robót (załącznik nr 11 do SWZ) z zastrzeżeniem, że w żaden sposób nie może być on traktowany jako opis przedmiotu zamówienia. Zasady wykorzystania przedmiaru do opracowania oferty określa pkt 17.4 SWZ.
Wymaga się aby przygotowanie i wykonywanie robót budowlanych nie powodowało zakłóceń dojazdu do poszczególnych posesji przylegających do placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac z zapewnieniem przejazdu przez ulice i ciągi pieszo-jezdne znajdujące się wokół placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac z zapewnieniem na bieżąco czystości ciągu pieszo-jezdnego znajdującego się na działce nr 257/11.
Materiały pozyskane z rozbiórek oraz materiały odpadowe Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym ustawą o odpadach oraz ustawą o czystości i porządku w gminach.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot budowlanych polegających na przebudowie budynku przy ul. Gorzowskiej 63A w Barlinku.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
1) rozbiórki elementów podłóg, ścian, stolarki drzwiowej, białego montażu itp. wraz z wywozem i utylizacją,
2) wykonanie ścian działowych, przemurowania otworów,
3) wykonanie instalacji elektrycznych: oświetleniowej, gniazd wtykowych, alarmowej i sygnalizacji oraz teletechnicznej,
4) modernizacja instalacji sanitarnych: wodociągowej, kanalizacyjnej oraz przeróbki centralnego ogrzewania,
5) wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych,
6) wykonanie szybu windy wraz z dostawą i montażem windy,
7) utwardzenie terenu, wykonanie chodnika, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowią załączniki do SWZ:
1) Dokumentacja budowlana – załącznik nr 10 do SWZ.
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 12 do SWZ.
W stosunku do szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia określonego wyżej Zamawiający dokonuje następujących uszczegółowień:
1) Zamawiający wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na zabezpieczenie placu budowy, gdyż znajduje się on w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu użyteczności publicznej.
W celach informacyjnych Zamawiający zamieszcza przedmiar robót (załącznik nr 11 do SWZ) z zastrzeżeniem, że w żaden sposób nie może być on traktowany jako opis przedmiotu zamówienia. Zasady wykorzystania przedmiaru do opracowania oferty określa pkt 17.4.
Wymaga się aby przygotowanie i wykonywanie robót budowlanych nie powodowało zakłóceń dojazdu do poszczególnych posesji przylegających do placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac z zapewnieniem przejazdu przez ulice i ciągi pieszo-jezdne znajdujące się wokół placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac z zapewnieniem na bieżąco czystości ciągu pieszo-jezdnego znajdującego się na działce nr 257/11.
Materiały pozyskane z rozbiórek oraz materiały odpadowe Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym ustawą o odpadach oraz ustawą o czystości i porządku w gminach.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-08-16 10:00

Po zmianie:
2022-08-18 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-08-16 10:05

Po zmianie:
2022-08-18 10:05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.