eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zbąszyń › Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Reja w ZbąszyniuOgłoszenie z dnia 2023-03-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Reja w Zbąszyniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zbąszyń

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770712

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Porucznika Żwirki 1

1.4.2.) Miejscowość: Zbąszyń

1.4.3.) Kod pocztowy: 64-360

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.4.7.) Numer telefonu: 68 3866009

1.4.8.) Numer faksu: 68 3846010

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@zbaszyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbaszyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128915

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00054877

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00043374/04/P

Po zmianie:
2023/BZP 00043374/06/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Reja w Zbąszyniu.
2. Zamówienie realizowane będzie w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Szczegółowy zakres prac projektowych i robót budowlanych został opisany w dokumentacji technicznej – Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz w Opracowaniu koncepcji modernizacji układu technologicznego oczyszczania wody dla SUW w Zbąszyniu. Zakres podstawowy zamówienia realizowany będzie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
3. Zamawiający nie posiada projektu budowlanego zbiornika retencyjnego. W ofercie należy ująć przegląd techniczny wraz z wszelkimi pracami stwierdzonymi podczas danego przeglądu technicznego, uszczelnienie pokrywy zbiornika i odnowienie elewacji zewnętrznej.
4. Wysokość ogrodzenia - 1,5 m, w kolorze zielonym.
5. Obowiązujące terminy wykonania poszczególnych etapów zamówienia:
a) Etap I. - termin wykonania koncepcji modernizacji obiektu, i przedłożenie celem uzgodnienia szczegółowego zakresu wykonania prac Zamawiającemu - do 3 miesiąca od dnia podpisania umowy,

b) Etap II. - termin opracowania dokumentacji projektowej i STWiBOR - do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy,
c) Etap III. - termin wykonania robót budowlanych wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej. Jeśli wymaga tego specyfika prac budowlanych wraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie / efektywnego prawnie zawiadomienia o zakończeniu robót - do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
d) W etapie I. i II. należy prowadzić prace budowlane, wynikające z dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego.
6. Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w SWZ - rozdz. III. Opis przedmiotu zamówienia

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Reja w Zbąszyniu.
2. Zamówienie realizowane będzie w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Szczegółowy zakres prac projektowych i robót budowlanych został opisany w dokumentacji technicznej – Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz w Opracowaniu koncepcji modernizacji układu technologicznego oczyszczania wody dla SUW w Zbąszyniu. Zakres podstawowy zamówienia realizowany będzie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
3. Zamawiający nie posiada projektu budowlanego zbiornika retencyjnego. W ofercie należy ująć przegląd techniczny wraz z wszelkimi pracami stwierdzonymi podczas danego przeglądu technicznego, uszczelnienie pokrywy zbiornika i odnowienie elewacji zewnętrznej.
4. Wysokość ogrodzenia - 1,5 m, w kolorze zielonym.
5. Obowiązujące terminy wykonania poszczególnych etapów zamówienia:
a) Etap I. - termin wykonania koncepcji modernizacji obiektu, i przedłożenie celem uzgodnienia szczegółowego zakresu wykonania prac Zamawiającemu - do 3 miesiąca od daty zawarcia umowy,

b) Etap II. - termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją administracyjną umożliwiającą wykonanie robót, kosztorysu inwestorskiego i STWiBOR - do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy,

c) Etap III. - termin wykonania robót budowlanych wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej i jeśli wymaga tego specyfika prac budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie (ew. zawiadomienia o zakończeniu robót) - do 13 miesięcy od daty zawarcia umowy.
6. W etapie I. i II. należy dokonać zakupów urządzeń oraz prowadzić prace budowlane wynikające z dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego, które nie wymagają pozwolenia na budowę.

7. Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w SWZ - rozdz. III. Opis przedmiotu zamówienia

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące

Przed zmianą:
18

Po zmianie:
13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.