eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zbąszyń › Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Reja w Zbąszyniu



Ogłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Reja w Zbąszyniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zbąszyń

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770712

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Porucznika Żwirki 1

1.4.2.) Miejscowość: Zbąszyń

1.4.3.) Kod pocztowy: 64-360

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.4.7.) Numer telefonu: 68 3866009

1.4.8.) Numer faksu: 68 3846010

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@zbaszyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbaszyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058324

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00054877

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.1. Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.2. Informacje na temat zaliczek

Przed zmianą:

Po zmianie:
Zaliczka w wysokości 5 % wynagrodzenia , płatna po zawarciu umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy, wskazujący m.in. numer konta bankowego, na które należy przelać zaliczkę. Wykonawca potwierdza na piśmie fakt otrzymania zaliczki.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.