eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przeglądy budowlane i eksploatacyjne budynków na odcinkach autostrad A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica (część I i II)Ogłoszenie z dnia 2023-02-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przeglądy budowlane i eksploatacyjne budynków na odcinkach autostrad A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica (część I i II)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Ministerstwo Finansów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000002217

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Świętokrzyska 12

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-916

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@mf.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/finanse

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00109531

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00091812

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2. Podstawa prawna unieważnienia postępowania (Informacje o zakończeniu postępowania dla części nr 2)

Przed zmianą:
art. 255 pkt 1 ustawy

Po zmianie:
art. 255 pkt 3 ustawy

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2.1. Przyczyna unieważnienia postępowania (Informacje o zakończeniu postępowania dla części nr 2)

Przed zmianą:
brak ofert

Po zmianie:
oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - OFERTY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1. Liczba otrzymanych ofert lub wniosków (Informacje o ofertach dla części nr 2)

Przed zmianą:
0

Po zmianie:
1

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1.2. Liczba otrzymanych ofert złożonych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców (Informacje o ofertach dla części nr 2)

Przed zmianą:
0

Po zmianie:
1

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.3. Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem (Informacje o ofertach dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
648406,80

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.5. Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną (Informacje o ofertach dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
NIE

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.