eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Będzin › nadzór nad robotami w Będzinie - inżynier kontraktu dla Projektu pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie"Ogłoszenie z dnia 2005-11-21

POZYCJA 61648

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Będzin: nadzór nad robotami w Będzinie - inżynier kontraktu dla Projektu pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie" Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Prezydent Miasta Będzina, do kontaktów: Barbara Szkoda, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, tel. 032 2673516, fax (032) 2673516, e-mail: wim@um.bedzin.pl, www.bedzin.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny/lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: nadzór nad robotami w Będzinie - inżynier kontraktu dla Projektu pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie" 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 74.26.20.00 - Usługi nadzoru budowlanego Kod CPV wg słownika 2008: 71.52.00.00 - Usługi nadzoru budowlanego Oryginalny kod CPV: 74.31.30.00 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego Kod CPV wg słownika 2008: 71.63.00.00 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego Oryginalny kod CPV: 74.27.62.00 - Usługi pomocy technicznej Kod CPV wg słownika 2008: 71.35.62.00 - Usługi pomocy technicznej Oryginalny kod CPV: 74.26.21.00 - Usługi nadzorowania placu budowy Kod CPV wg słownika 2008: 71.52.10.00 - Usługi nadzorowania placu budowy 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Powyżej 5 500 000,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 11.2005. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak. Projekt: kompleksowy program gospodarki ściekowej dla Miasta Będzina, Program - Środowisko. 3) Data wysłania ogłoszenia: 10.11.2005.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.