eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starachowice › świadczenie usług inżyniera dla projektu.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2005-10-12

POZYCJA 53570

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Starachowice: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o., do kontaktów: Sławomir Wnuk, ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice, tel. 041 2750364, fax 041 2750366, e-mail: jrp@pwik.starachowice.pl, www.bip.pwik.starachowice.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług inżyniera dla projektu. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 74.26.41.00 - Usługi zarządzania projektem budowlanym Kod CPV wg słownika 2008: 71.54.10.00 - Usługi zarządzania projektem budowlanym Oryginalny kod CPV: 74.23.19.00 - Usługi biegłych Kod CPV wg słownika 2008: 71.31.90.00 - Usługi biegłych Oryginalny kod CPV: 74.26.21.00 - Usługi nadzorowania placu budowy Kod CPV wg słownika 2008: 71.52.10.00 - Usługi nadzorowania placu budowy Oryginalny kod CPV: 74.31.30.00 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego Kod CPV wg słownika 2008: 71.63.00.00 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Administrowanie wielozadaniowym i wielobranżowym projektem Funduszu Spójności. Planowana wartość usługi wynosi 1 136 128,97 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 21.11.2005. 5) Inne informacje: Planowany okres realizacji usługi: 23/05/2006 - 31/12/2009 + 12 m-cy rozliczenia OPEX Zad. Nr 2 "Świadczenie usług inżyniera dla projektu" obejmuje pomoc w ocenie ofert przetargowych wg warunków "żółtego" FIDIC. (Zad. 2 i 4) w zakresie technologicznym oraz administrowanie wg warunków "białego" FIDIC i zgodnie z wymogami KE następującymi kontraktami/umowami: Zadanie nr 02 "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starachowicach": Projektowanie i roboty Żółty FIDIC - wersja OPEX, przewidywana data rozpoczęcia przetargu - 28/12/2005 przewidywana data podpisania umowy - 04/07/2006 Lokalizacja: miasto Starachowice 5.26.34.11.01.1 Wielkość oczyszczalni: przepustowość Q śrd.> 24 000 m sześc./d i RLM < 100 000 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni obejmie: - Ciąg osadowo-gazowy - kompletny ciąg technologiczny z blokami: - zagęszczania i fermentacji osadu - WKFZ V ok. 2 x 1600 m sześc. - obróbki i energetycznego wykorzystania biogazu (ok. 140 m sześc./h), - Ciąg biologiczny - komplet obiektów nowych i istniejących-modernizowanych (osadniki wstępne+blok biologiczny+osadniki wtórne+pompownie) - Kraty i piaskowniki - nowe kraty, piaskowniki, pompownie (Q ok. 1300 m sześc./h) - AKPiA - nowy system sterowania i nadzoru oczyszczalni na platformie SCADA - Zagospodarowanie terenu - F-12 tys. m kw. Zadanie nr 03 "Budowa k-s w gm. Mirzec, gm. Wąchock, i m. Starachowice": Roboty Czerwony FIDIC, przewidywana data rozpoczęcia przetargu - 05/06/2006 przewidywana data podpisania umowy - 30/10/2006 Lokalizacja miasto Starachowice 5.26.34.11.01.1 gmina Mirzec 5.26.34.11.03.2 gmina Wąchock 5.26.34.11.05.3 Zakres robót obejmie: - na terenie m. Starachowice-16,2 km sieci k-s, w tym: - przewody grawitacyjne (kamionka/PCV) - 13,1 km, - przewody tłoczne fi 80-110 mm (stal/PCV/PEHD) - 1,0 km, - przewody tłoczne Fi 225 mm (PEHD) - 2,1 km, - sieciowe pompownie ścieków - 4 szt. - na terenie gm.Wąchock-12,9 km sieci k-s, w tym: - przewody grawitacyjne (PCV) - 11,5 km, - przewody tłoczne fi 90-110 mm (PE) -1,4 km, - sieciowe pompownie ścieków - 5 szt. - na terenie gm. Mirzec - 95,6 km sieci k-s, w tym: - przewody grawitacyjne (PCV) -74,8 km, - przewody tłoczne fi 80-110 mm (PE) - 20,8 km, - sieciowe pompownie ścieków - 21 szt. Oraz realizację przyłączy k-s i przydomowych pompowni ścieków Zadanie nr 04 "Modernizacja ujęcia wody Trębowiec ze stacją uzdatniania wody", "Modernizacja pompowni Majówka": Projektowanie i roboty Żółty FIDIC v.CAPEX, przewidywana data rozpoczęcia przetargu - 27/03/2006 przewidywana data podpisania umowy - 28/08/2006 Lokalizacja: gmina Mirzec 5.26.34.11.03.2 W ramach zadania przeprowadzona zostanie modernizacja stacji uzdatniania wody "Trębowiec" mająca na celu modernizację procesu uzdatniania wody, zapewniającą obniżenie stężeń obecnie przekraczanych, zwiększenie jej wydajności oraz modernizacja systemu zasilania energetycznego stacji i ujęć wody. Zakres rzeczowy: - SUW - Chlorownia : przebudowa + nowa technologia - SUW - Stacja: przebudowa + nowa technologia ze skierowaniem wody surowej z wszystkich studni do stacji uzdatniania - SUW - Ujęcia wody: wymiana uzbrojenia studni + AKPiA - SW "Majówka"- Rozbudowa istniejącego Bud. Adm. Spółki. Zamawiającego do potrzeb centralnej dyspozytorni Zadanie nr 05 "Budowa magistrali wodociągowej SUW-Trębowiec - SW-Majówka Roboty Czerwony FIDIC, przewidywana data rozpoczęcia przetargu - 24/08/2006 przewidywana data podpisania umowy - 28/12/2006 Lokalizacja: miasto Starachowice 5.26.34.11.01.1 gmina Mirzec 5.26.34.11.03.2 Budowa nowego odcinka przewodu tranzytowego ok. 8 km żeliwo sfero. Fi 600 mm z ujęcia w Trębowcu do Starachowic i częściowo gminy Mirzec.

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: 2004/PL/16/C/PE/020-1.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Tak. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, Projekt CCI 2004/PL/16/C/PE/020- "Wodociągi, kanalizacja i oczyszczanie ścieków w Starachowicach". 3) Data wysłania ogłoszenia: 30.09.2005.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.