eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stargard › Obsługa prawna Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego w StargardzieOgłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Obsługa prawna Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego w Stargardzie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Stargardzki

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684210

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Skarbowa 1

1.4.2.) Miejscowość: Stargard

1.4.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.4.7.) Numer telefonu: +48 91 4804802/803

1.4.8.) Numer faksu: +48 91 4804801

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@powiatstargardzki.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatstargardzki.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00079558

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00052964

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa prawna świadczona na rzecz Rady Powiatu Stargardzkiego i Starostwa Powiatowego.
2. W zakresie I części zamówienia usługi prawne świadczone będą w łącznym wymiarze 16 godzin tygodniowo, w tym: 12 godzin stacjonarnie w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9:00-13:00 oraz 4 godziny zdalnie, w formie elektronicznej bądź telefonicznej we wtorki i czwartki w godz.13:00-15:00.
3. Miejscem wykonywania usługi jest Starostwo Powiatowe w Stargardzie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard.
4. Obsługa prawna będzie wykonywana wyłącznie przez osoby wymienione w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby zarówno obsługa stacjonarna, jak również zdalna, świadczona była przez tą samą - jedną osobę, zwaną wiodącą. W przypadku niemożności świadczenia usługi przez wskazaną osobę, z powodów losowych bądź w sytuacjach wyjątkowych, związanych z zobowiązaniami zawodowymi, czynności te wykonywać będzie druga spośród wskazanych osób, wymieniona w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia, zwana osobą zastępującą. Zamawiający nie dopuszcza udziału w realizacji zamówienia większej liczby osób, aniżeli dwie w każdej części zamówienia.
5. Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w SWZ.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa prawna świadczona na rzecz Rady Powiatu Stargardzkiego i Starostwa Powiatowego.
2. W zakresie I części zamówienia usługi prawne świadczone będą w łącznym wymiarze 16 godzin tygodniowo, w tym: 12 godzin stacjonarnie w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9:00-13:00 oraz 4 godziny zdalnie, w formie elektronicznej bądź telefonicznej we wtorki i czwartki w godz.13:00-15:00.
3. Miejscem wykonywania usługi jest Starostwo Powiatowe w Stargardzie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard.
4. Obsługa prawna będzie wykonywana wyłącznie przez osoby wymienione w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby zarówno obsługa stacjonarna, jak również zdalna, świadczona była przez tą samą - jedną osobę, zwaną wiodącą. W przypadku niemożności świadczenia usługi przez wskazaną osobę (wiodącą), Zamawiający dopuszcza możliwość realizowania usługi przez drugą spośród osób wskazanych w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia, zwaną dalej osobą zastępującą, z powodów opisanych w §3 pkt 4 ppkt 1 SWZ. Zamawiający nie dopuszcza udziału w realizacji zamówienia większej liczby osób, aniżeli dwie w każdej części zamówienia.
5. Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w SWZ.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa prawna, świadczona na rzecz Rady Powiatu Stargardzkiego i Starostwa Powiatowego.
2. W zakresie II części zamówienia usługi prawne świadczone będą w łącznym wymiarze 14 godzin tygodniowo, w tym: 8 godzin stacjonarnie we wtorki i czwartki, w godz.9:00-13:00 oraz zdalnie, w formie elektronicznej bądź telefonicznej w poniedziałki, środy i piątki w godz.13:00-15:00.
3. Miejscem wykonywania usługi jest Starostwo Powiatowe w Stargardzie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard.
4. Obsługa prawna będzie wykonywana wyłącznie przez osoby wymienione w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby zarówno obsługa stacjonarna, jak również zdalna, świadczona była przez tą samą - jedną osobę, zwaną wiodącą. W przypadku niemożności świadczenia usługi przez wskazaną osobę, z powodów losowych bądź w sytuacjach wyjątkowych, związanych z zobowiązaniami zawodowymi, czynności te wykonywać będzie druga spośród wskazanych osób, wymieniona w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia, zwana osobą zastępującą. Zamawiający nie dopuszcza udziału w realizacji zamówienia większej liczby osób, aniżeli dwie w każdej części zamówienia.
5. Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w SWZ.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa prawna, świadczona na rzecz Rady Powiatu Stargardzkiego i Starostwa Powiatowego.
2. W zakresie II części zamówienia usługi prawne świadczone będą w łącznym wymiarze 14 godzin tygodniowo, w tym: 8 godzin stacjonarnie we wtorki i czwartki, w godz.9:00-13:00 oraz zdalnie, w formie elektronicznej bądź telefonicznej w poniedziałki, środy i piątki w godz.13:00-15:00.
3. Miejscem wykonywania usługi jest Starostwo Powiatowe w Stargardzie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard.
4. Obsługa prawna będzie wykonywana wyłącznie przez osoby wymienione w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby zarówno obsługa stacjonarna, jak również zdalna, świadczona była przez tą samą - jedną osobę, zwaną wiodącą. W przypadku niemożności świadczenia usługi przez wskazaną osobę (wiodącą), Zamawiający dopuszcza możliwość realizowania usługi przez drugą spośród osób wskazanych w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia, zwaną dalej osobą zastępującą, z powodów opisanych w §3 pkt 4 ppkt 1 SWZ. Zamawiający nie dopuszcza udziału w realizacji zamówienia większej liczby osób, aniżeli dwie w każdej części zamówienia.
5. Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-02-03 10:00

Po zmianie:
2023-02-07 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-02-03 10:05

Po zmianie:
2023-02-07 10:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-03-04

Po zmianie:
2023-03-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.