eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wąbrzeźno › Sukcesywne dostawy środków czystości do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego.Ogłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sukcesywne dostawy środków czystości do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT WĄBRZESKI

1.2.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118773

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Wolności 44

1.4.2.) Miejscowość: Wąbrzeźno

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-200

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.4.7.) Numer telefonu: 56 688 24 51

1.4.8.) Numer faksu: -

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: magdalena.lipecka@wabrzezno.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wabrzezno.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078811

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00054473

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
-

Po zmianie:
W celu potwierdzenia, że oferowany produkt odpowiada wymaganiom SWZ, na podstawie art. 106 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia do oferty materiałów informacyjnych dotyczących przedmiotu zamówienia zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, z których ma wynikać potwierdzenie wszystkich wymagań wyspecyfikowanych przez Zamawiającego (np. karty charakterystyki). Uwaga! Jako materiał informacyjny nie może zostać złożony opis przedmiotu zamówienia Zamawiającego podpisany przez Wykonawcę, dokument złożony na potwierdzenie, że oferowany produkt ma za zadanie potwierdzać wszelkie właściwości określone w opisie

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:
Określone zostały w SWZ.

Po zmianie:
Materiały informacyjne dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, z których ma wynikać potwierdzenie wszystkich wymagań wyspecyfikowanych przez Zamawiającego (np. karty charakterystyki). Uwaga! Jako materiał informacyjny nie może zostać złożony opis przedmiotu zamówienia Zamawiającego podpisany przez Wykonawcę, dokument złożony na potwierdzenie, że oferowany produkt ma za zadanie potwierdzać wszelkie właściwości określone w opisie

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-02-06 12:00

Po zmianie:
2023-02-09 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-02-06 12:30

Po zmianie:
2023-02-09 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-03-07

Po zmianie:
2023-03-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.