eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › Zakup i dostawa komputerów, stołu i monitorów interaktywnych oraz innych urządzeń IT na potrzeby realizacji programów edukacyjnychOgłoszenie z dnia 2021-05-13


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00054452 z dnia 2021-05-13

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup i dostawa komputerów, stołu i monitorów interaktywnych oraz innych urządzeń IT na potrzeby realizacji programów edukacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Budowlanych im. K. K. Baczyńskiego w Chorzowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000695628

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Dąbrowskiego 53

1.4.2.) Miejscowość: Chorzów

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 32/2413475

1.4.8.) Numer faksu: 32/2413475

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsb-chorzow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zsb-chorzow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00054452

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00039838/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.7. Dodatkowy kod CPV (Część zamówienia nr 4)

Przed zmianą:
Urządzenia multimedialne

Po zmianie:
Urządzenia komputerowe,Monitory ekranowe,Urządzenia multimedialne,Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,Systemy operacyjne

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.7. Dodatkowy kod CPV (Część zamówienia nr 7)

Przed zmianą:
Urządzenia multimedialne

Po zmianie:
Urządzenia komputerowe,Monitory ekranowe,Urządzenia multimedialne,Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,Systemy operacyjne

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
1) W zakresie części nr 1 oraz części 8: w celu potwierdzenia przez sprzęt w oferowanej konfiguracji posiadania w testach wydajnościowych wyników nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego należy przedłożyć aktualny wydruk raportów z oprogramowania testującego dostarczony w formacie FDR (Full Disclosure Report ) i PDF minimum trzech raportów dla Overall oraz Media Creation, a w zakresie części nr 5: w celu potwierdzenia przez sprzęt w oferowanej konfiguracji posiadania w testach wydajnościowych wyników nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego: należy przedłożyć aktualny wydruk raportów z oprogramowania testującego dostarczony w formacie FDR (Full Disclosure Report ) i PDF minimum trzech raportów dla każdego z poniższych testów: Bapco SysMark 2018: Overall; Bapco SysMark 2018: Office Productivity; Bapco SysMark 2018: Media Creation; Bapco SysMark 2018: Responsiveness. 2) W zakresie potwierdzenia przez sprzęt komputerowy oraz monitor kompatybilności elektromagnetycznej należy przedłożyć certyfikat/deklarację zgodności CE. 3) W zakresie potwierdzenia zgodności z oferowanym systemem operacyjnym należy dołączyć wydruk ze strony producenta systemu operacyjnego, potwierdzający kompatybilność z oferowanym systemem operacyjnym dla oferowanego modelu komputera. 4) Oświadczenie producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram – na potwierdzenie spełnienia przez komputery kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych, a w zakresie części 3 - Oświadczenie producenta jednostki - na potwierdzenie spełnienia przez laptopy kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych. 5) Oświadczenie producenta sprzętu potwierdzające, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. 6) W zakresie wszystkich części zamówienia: Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (załącznik do Formularza ofertowego stosownie do składanej części zamówienia – od nr 1.1 do nr 1.9) – sporządzony przez Wykonawcę (z podaniem producenta, modelu, parametrów technicznych.

Po zmianie:
1) W zakresie części nr 1 oraz części 8: w celu potwierdzenia przez sprzęt w oferowanej konfiguracji posiadania w testach wydajnościowych wyników nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego należy przedłożyć aktualny wydruk raportów z oprogramowania testującego dostarczony w formacie PDF minimum trzech raportów dla Overall oraz Media Creativity, a w zakresie części nr 5: w celu potwierdzenia przez sprzęt w oferowanej konfiguracji posiadania w testach wydajnościowych wyników nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego: należy przedłożyć aktualny wydruk raportów z oprogramowania testującego dostarczony w formacie PDF minimum trzech raportów dla każdego z poniższych testów: Bapco SysMark 2018: Overall; Bapco SysMark 2018: Office Productivity; Bapco SysMark 2018: Media Creativity; Bapco SysMark 2018: Responsiveness. Pozostałe informacje, w tym wymagane min. wyniki podano w dokumentach postępowania – Zał. nr 2, zał. asortymentowo-rzeczowym nr 1.1 do 1.9.2) W zakresie potwierdzenia przez sprzęt komputerowy oraz monitor kompatybilności elektromagnetycznej należy przedłożyć certyfikat/deklarację zgodności CE. 3) W zakresie potwierdzenia zgodności z oferowanym systemem operacyjnym należy dołączyć dokument producenta systemu operacyjnego poświadczający poprawną współpracę oferowanego modelu urządzenia z oferowanym systemem operacyjnym. Dopuszcza się wydruk lub zrzut z ekranu wyniku testu ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego4) Oświadczenie producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram – na potwierdzenie spełnienia przez komputery kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych, a w zakresie części 3 - Oświadczenie producenta jednostki - na potwierdzenie spełnienia przez laptopy kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych. 5) Oświadczenie producenta sprzętu potwierdzające, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. 6) W zakresie wszystkich części zamówienia: Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (załącznik do Formularza ofertowego stosownie do składanej części zamówienia – od nr 1.1 do nr 1.9) – sporządzony przez Wykonawcę (z podaniem producenta, modelu, parametrów technicznych.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-05-14 15:30

Po zmianie:
2021-05-21 15:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-05-14 16:30

Po zmianie:
2021-05-21 16:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2021-06-12

Po zmianie:
2021-06-19

2021-05-13 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.