eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › Zakup i dostawa komputerów, stołu i monitorów interaktywnych oraz innych urządzeń IT na potrzeby realizacji programów edukacyjnychOgłoszenie z dnia 2021-11-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup i dostawa komputerów, stołu i monitorów interaktywnych oraz innych urządzeń IT na potrzeby realizacji programów edukacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Budowlanych im. K. K. Baczyńskiego w Chorzowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000695628

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Dąbrowskiego 53

1.4.2.) Miejscowość: Chorzów

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.4.7.) Numer telefonu: 32/2413475

1.4.8.) Numer faksu: 32/2413475

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsb-chorzow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zsb-chorzow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00260025

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-11-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie umowy,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00259705/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.3. Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej

Przed zmianą:
Zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Produkt został wycofany przez producenta ze sprzedaży i brak jego następcy. Zmiana przewidziana we wzorze umowy przez Zamawiającego. Produkt zastąpiono nowszym pod względem technologicznym, o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż określona w SWZ oraz w ofercie.

Po zmianie:
Zmiana umowy w zakresie części nr 6 spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Produkt - router model RO-120GE, został wycofany przez producenta, firmę Lanberg i brak jego następcy. Zmiana przewidziana we wzorze umowy przez Zamawiającego. Produkt zastąpiono nowszym pod względem technologicznym, o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż określona w SWZ oraz w ofercie sprzętem produkcji TpLink model Archer C6.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - INFORMACJE DODATKOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:
Zmiana dotyczy część nr 6 realizowanej dla TME im. N. Tesli w Chorzowie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.