eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › usługi sprzątania i utrzymania terenów zielonych.Ogłoszenie z dnia 2006-04-06

POZYCJA 17883

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Wrocław: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, do kontaktów: Romana Komora, Monika Hruszczak, ul. H. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3254375, fax 071 3270425, e-mail: zp@wssk.wroc.pl, www.wssk.wroc.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi sprzątania i utrzymania terenów zielonych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 90.20.00.00 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane Kod CPV wg słownika 2008: 90.60.00.00 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 14 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Usługa sprzątania szpitala - oddziałów medycznych i części administracyjnej oraz utrzymanie terenów zielonych wokół szpitala Zakres: między 1450000,00 a 1550000,00 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 06.05.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 24.03.2006. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.00.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część Nr 1 Usługa sprzątania Usługa sprzątania szpitala Zakres między 1500000,00 a 1515000,00 EUR. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 06.05.2006. Okres w miesiącach: 36 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.31.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część Nr 2 Utrzymanie terenów zieleni Utrzymanie terenów zieleni wokół szpitala Zakres: między 9800,00 a 10500,00 EUR. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 06.05.2006. Okres w miesiącach: 36 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.