eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Utrzymanie zieleni w pasach drogowych oraz w parkach i na zieleńcach.Ogłoszenie z dnia 2006-04-20

POZYCJA 20446

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Rzeszów: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Rzeszowie, do kontaktów: Małgorzata Wiktor, Aleksandra Wąsowicz - Duch, ul. Targowa, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8627471 w. 241, fax 017 8526223, e-mail: mzdiz@rzeszow.um.gov.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie zieleni w pasach drogowych oraz w parkach i na zieleńcach. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 77.30.00.00 - Usługi ogrodnicze Kod CPV wg słownika 2008: 77.30.00.00 - Usługi ogrodnicze Oryginalny kod CPV: 77.31.00.00 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych Kod CPV wg słownika 2008: 77.31.00.00 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych Oryginalny kod CPV: 77.31.20.00 - Usługi usuwania chwastów Kod CPV wg słownika 2008: 77.31.20.00 - Usługi usuwania chwastów Oryginalny kod CPV: 90.20.00.00 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane Kod CPV wg słownika 2008: 90.60.00.00 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 77 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: utrzymanie zieleni w parkach i na zieleńcach - 125 ha, utrzymanie zieleni w pasach drogowych - 175 ha. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.10.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: ZD-NZ.341/60/06.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 12.04.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.