eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański - przetargiUniwersytet Gdański - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-20
brak danych
Gdańsk Uniwersytet Gdański Usługa wsparcia technicznego i upgrade oprogramowania Virtua dla Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego
2020-03-06
brak danych
Gdańsk Uniwersytet Gdański Dostawa mikroskopu tomograficznego TOMOCUBE HT-2H wraz z wyposażeniem dla Pracowni Immunologii Doświadczalnej i Translacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Gdański - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-01-16
brak danych
Gdańsk dostawy Uniwersytet Gdański dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.
2006-01-02
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Uniwersytet Gdański wykonanie prac budowlanych w ramach realizacji zadań inwestycyjny w 2006 r.:
2005-06-24
brak danych
Gdańsk dostawy Uniwersytet Gdański dostawa czasopism zagranicznych (papierowych i elektronicznych) oraz baz danych, jak również czasopism krajowych na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Gdański - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-02-17
2020-02-27
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Gdańskiego według części: I - Meble laboratoryjne oraz dygestorium. II- Szafy bezpieczeństwa
2020-02-11
2020-02-25
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański Sukcesywna dostawa drukarek i skanerów oraz materiałów eksploatacyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
2020-02-07
2020-02-13
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański SUKCESYWNA DOSTAWA WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ DRUKUJĄCO-KOPIUJĄCYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
2020-01-28
brak danych
Gdańsk Uniwersytet Gdański Usługa naprawy systemu Biacore T200 z gwarancją na 36 miesięcy dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
2020-01-10
2020-01-31
Gdańsk Usługi Uniwersytet Gdański Świadczenie usługi serwisu, konserwacji oraz utrzymania w ciągłej sprawności instalacji i urządzeń systemu wody dejonizowanej w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku
2019-12-18
2020-01-10
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych dla Uniwersytetu Gdańskiego
2019-12-17
2020-01-09
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański Sukcesywna dostawa książek zagranicznych dla Biblioteki i pozostałych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
2019-12-13
brak danych
Gdańsk Uniwersytet Gdański Przebudowa systemu MassARRAYŽ Analyzer 4 96 uwzględniająca dołączenie automatycznego spotera Chip Prep Module 96 zamiast Nanodyspensera RS1000 dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.
2019-12-10
2019-12-18
Gdańsk Usługi Uniwersytet Gdański Usługi rzecznika patentowego w zakresie doradztwa prawnego oraz reprezentacji prawnej na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego.
2019-12-09
brak danych
Gdańsk Uniwersytet Gdański Usługi sprzątania terenów zewnętrznych oraz prace wykonywane w ramach "akcji zima" przy dobudowanej nowej części budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego - Instytutu Informatyki na Kampusie w Oliwie
2019-12-04
brak danych
Gdańsk Uniwersytet Gdański Dostawa analizatora wielkości i liczby cząstek Malvern Nanosight NS300 z wyposażeniem dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed.
2019-12-04
brak danych
Gdańsk Uniwersytet Gdański Akredytacja międzynarodowa Journey to Changemaker Certificate (J2CC) nadana przez Fundację Ashoka Innowatorzy na rzecz Dobra z siedzibąul. Puca 40, 04-386 Warszawa.
2019-11-25
2019-12-04
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański DOSTAWA SUBSKRYPCJI DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
2019-11-21
2019-12-09
Gdańsk Roboty budowlane Uniwersytet Gdański Wykonanie robót remontowych w budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 101
2019-11-21
2019-11-29
Gdańsk Usługi Uniwersytet Gdański Świadczenie usług wsparcia technicznego producenta dla posiadanego przez Uniwersytet Gdański oprogramowania wg części: część I- oprogramowania Veeam, część II- oprogramowania VMware
2019-11-14
2019-11-22
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański Sukcesywna dostawa czasopism zagranicznych drukowanych i elektronicznych dla Biblioteki UG na rok 2020
2019-11-13
2019-11-21
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego
2019-11-08
2019-11-19
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych do samochodów oraz pojazdów Uniwersytetu Gdańskiego.
2019-10-31
2019-11-08
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriami dla Uniwersytetu Gdańskiego
2019-10-16
2019-10-31
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański Jednorazowa dostawa akcesoriów laboratoryjnych dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego wg części I-V

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Gdański - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-24
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Uniwersytet Gdański Wykonanie robót remontowych w budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 101
2020-03-20
brak danych
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański SUKCESYWNA DOSTAWA WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ DRUKUJĄCO-KOPIUJĄCYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
2020-03-17
brak danych
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański Jednorazowa dostawa akcesoriów laboratoryjnych dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego wg części I-V
2020-02-13
brak danych
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański Sukcesywna dostawa książek zagranicznych dla Biblioteki i pozostałych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
2020-01-15
brak danych
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański DOSTAWA SUBSKRYPCJI DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2020-01-09
brak danych
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański Dostawa analizatora wielkości i liczby cząstek Malvern Nanosight NS300 wraz z wyposażeniem dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed.
2020-01-03
brak danych
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański Przebudowa systemu MassARRAYŽ Analyzer 4 96 uwzględniająca dołączenie automatycznego spotera Chip Prep Module 96 zamiast Nanodyspensera RS1000 dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.
2020-01-02
brak danych
Gdańsk Usługi Uniwersytet Gdański Świadczenie usług wsparcia technicznego producenta dla posiadanego przez Uniwersytet Gdański oprogramowania wg częściczęść I- oprogramowania Veeam, część II- oprogramowania VMware
2019-12-13
brak danych
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański Sukcesywna dostawa czasopism zagranicznych drukowanych i elektronicznych dla Biblioteki UG na rok 2020.
2019-12-09
brak danych
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych do samochodów oraz pojazdów Uniwersytetu Gdańskiego.
2019-12-03
brak danych
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriami dla Uniwersytetu Gdańskiego
2019-11-07
brak danych
Gdańsk Usługi Uniwersytet Gdański Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót i częścią kosztową przebudowy i remontu budynku głównego Stacji Morskiej im. Profesora Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2019-11-04
brak danych
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański Dostawa urządzeń drukujących wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ramach projektu"Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym" dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego
2019-10-31
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Uniwersytet Gdański Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie cokołu części ogrodzenia Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego, ul. Wita Stwosza, al. Grunwaldzkiej
2019-10-29
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Uniwersytet Gdański Wykonanie robót remontowych w budynkach Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanych w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 46
2019-10-09
brak danych
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański Dostawa monochromatycznego urządzenia wielofunkcyjnego dla Uniwersytetu Gdańskiego
2019-09-13
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Uniwersytet Gdański Wykonanie robót remontowych wraz ze zmianą miejsca podłączenia kanalizacji sanitarnej z bufetu do zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie należącym do Uniwersytetu Gdańskiego przy budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 101
2019-08-28
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Uniwersytet Gdański Wykonanie remontu dwóch wind panoramicznych (ROTUNDA) S-1, S-2 z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4, wraz ze świadczeniem usługi serwisu, przeglądów i konserwacji instalacji i urządzeń dźwigowych, w okresie udzielonej gwarancji.
2019-08-27
brak danych
Gdańsk Dostawy Uniwersytet Gdański Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
2019-08-26
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Uniwersytet Gdański Wykonanie robót remontowych w budynku bazy studenckiej Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanego w Borucinie gm. Stężyca

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Gdański
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.