eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.Ogłoszenie z dnia 2006-01-16

POZYCJA 2649

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Gdańsk: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Uniwersytet Gdański, do kontaktów: mgr Ryszard Tetzlaff, ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, tel. 058 5529344, fax 058 5529484, e-mail: zpug@univ.gda.pl, www.univ.gda.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Uniwersytet Gdański, Małgorzata Redzik, Marek Komorowski, ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, tel. 058 5529009, 5529525, fax 058 5529484, e-mail: malgosia@univ.gda.pl, REKMK@univ.gda.pl, www.univ.gda.pl. 3) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 30.20.00.00 - Urządzenia komputerowe Kod CPV wg słownika 2008: 30.20.00.00 - Urządzenia komputerowe Oryginalny kod CPV: 32.24.00.00 - Kamery telewizyjne Kod CPV wg słownika 2008: 32.24.00.00 - Kamery telewizyjne Oryginalny kod CPV: 30.26.00.00 - Serwery Kod CPV wg słownika 2008: 48.82.00.00 - Serwery Oryginalny kod CPV: 32.42.00.00 - Urządzenia sieciowe Kod CPV wg słownika 2008: 32.42.00.00 - Urządzenia sieciowe 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Zamówienie podzielono na części, wartość całego zamówienia przekracza 750 000 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 06.01.2006. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.23.00.00, 30.21.61.10, 30.21.70.00, 32.42.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Sprzęt i zestawy komputerowe oraz urządzenia sieciowe - zgodnie z opisem zawartym w SIWZ dla niniejszej części. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): Pow. 526084 PLN (kwota niniejsza jest wartością łączną dla cz. I i II). 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.24.14.00, 30.24.21.00, 30.24.40.00, 30.24.22.00, 30.24.80.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Programy komputerowe - obejmuje systemy operacyjne, aplikacje biurowe, oprogramowanie antywirusowe, moduł finansowo - księgowy, dalsze informacje Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ dla niniejszej części. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): Pow. 526084 PLN (kwota niniejsza jest wartością łączną dla cz. I i II). 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.26.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Serwery dla Biblioteki Głównej i administracji uniwersyteckiej - zgodnie z opisem zawartyjm w SIWZ. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): Pow. 526084 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Urządzenia sieciowe »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.