eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży - przetargiMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-13
2017-12-21
Łomża Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Przygotowanie i wydawanie posiłków w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania dla beneficjentów MOPS miasta Łomża w 2018 r.": Część I -przygotowanie i wydawanie posiłków w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania dla beneficjentów MOPS miasta Łomża w 2018 r Część II -przygotowanie i dostarczanie posiłków w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania dla beneficjentów MOPS miasta Łomża w 2018 r Część III- przygotowanie i dostarczanie posiłków dla seniorów do Dziennego Domu Senior +. oraz w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Część IV- zorganizowanie usługi cateringowej i przerwy kawowej na potrzeby uczestników projektu "Aktywnie do sukcesu"
2017-04-20
2017-05-09
Łomża Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży przygotowanie , dostarczenie i wydanie cateringu dla 58 uczestników projektu "Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" w ramach Działania 7.1"Rozwój działań aktywnej integracji "współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
2017-01-02
2017-01-12
Łomża Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży przygotowanie i wydawanie posiłków w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania dla pensjonariuszy MOPS miasta Łomża w 2017 r " część I , część IIA iczęść IIB, oraz przygotowanie i dostarczanie posiłków dla seniorów do Dziennego Domu Pobytu "Senior - WIGORr" - część III /należy wstawić część lub części, której dotyczy oferta podając nr części/.
2016-11-23
2016-12-01
Łomża Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Przygotowanie i udostępnienie miejsca na wydanie paczek żywnościowych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " dla beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży- część I i część II , oraz przygotowanie i dowiezienie paczek do MOPS Łomża dla dzieci beneficjentów finansowane ze środków celowych - Część III /należy wstawić część lub części, której dotyczy oferta podając nr części/.
2016-10-26
2016-11-17
Łomża Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Przygotowanie i udostępnienie miejsca na wydanie paczek żywnościowych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " dla beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży- część I i część II , oraz przygotowanie i dowiezienie paczek do MOPS Łomża dla dzieci beneficjentów finansowane ze środków celowych - Część III /należy wstawić część lub części, której dotyczy oferta podając nr części/.
2014-02-21
2014-03-03
Łomża usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Organizacja wycieczki 4-dniowej do Pragi w terminie 19-22.06.2014 dla osób uprawnionych do korzystania z ZFSS Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 48osób
2013-09-16
2013-09-24
Łomża usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Przeprowadzenie szkoleńobsługa kasy fiskalnej, kwalifikacja wstępna przyspieszona - przewóz rzeczy, szkolenie okresowe dla kierowcy który zdobył uprawnienia przed wrześniem 2009, warsztaty dekoracja stołu, warsztaty dobrych manier w ramach projektu systemowego - EFS - Nowa droga do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2013-08-12
2013-08-20
Łomża usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Przeprowadzenie szkoleniajęzyk angielski w ramach projektu systemowego EFS - Nowa droga do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
2013-07-15
2013-07-31
Łomża usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Przeprowadzenie szkoleńobsługa kasy fiskalnej, fakturzysta, glazurnik, kelner, język angielski, warsztaty wyjazdowe z komunikacji w rodzinie, prawo jazdy kat B, warsztaty rozwiązywanie konfliktów, Warsztaty dla rodziców, w ramach projektu systemowego - EFS - Nowa droga do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2013-03-20
2013-03-28
Łomża usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Usługa Przeprowadzenie szkolenia, prawo jazdy kat C, C + E , w ramach projektu EFS - Nowa droga do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2013-02-19
2013-03-06
Łomża usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Przeprowadzenie szkoleńobsługa kasy fiskalnej, usługi krawieckie, malarz, opiekun osób starszych, stylizacja paznokci, język angielski, warsztaty wyjazdowe z komunikacji w rodzinie, prawo jazdy kat C, C+E w ramach projektu systemowego- EFS - Nowa droga do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2013-01-14
2013-01-28
Łomża usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Przygotowanie i wydanie posiłków dla uczestników projektu systemowego EFS - Nowa droga do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2012-08-01
2012-08-14
Łomża usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Przeprowadzenie szkoleniakurs prawa jazdy kat B, w ramach projektu EFS - Nowa droga do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2012-07-13
2012-07-27
Łomża usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Przeprowadzenie szkoleń asystent rodziny, kucharz, opiekun dzieci, wózek jezdniowy, kurs prawa jazdy kat B, język angielski, stylizacja paznokci, wyjazd integracyjny dla uczestników i ich rodzin w ramach projektu EFS - Nowa droga do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2012-03-07
2012-03-19
Łomża usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Przeprowadzenie szkoleńopiekun osób starszych, obsługa kasy fiskalnej, kursu stylizacji paznokci, murarz, florysta w ramach projektu systemowego- EFS - Nowa droga do sukcesu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2012-03-01
2012-03-14
Łomża usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Wykonanie usługi na przygotowanie i wydanie posiłków w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania dla potrzebujących miasta Łomża w 2012 roku.
2012-02-14
2012-02-23
Łomża usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Przygotowanie posiłków dla uczestników projektu systemowego EFS - Nowa droga do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2011-10-12
2011-10-24
Łomża usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Zorganizowanie wyjazdowych warsztatów Komunikacja w rodzinie dla uczestników i członków ich rodzin oraz na zorganizowanie wyjazdowych warsztatów Promocja zdrowia dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży w ramach projektu EFS-Nowa droga do sukcesu
2011-09-19
2011-09-28
Łomża dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Dostawy opału typu węgiel dla świadczeniobiorców MOPS na terenie miasta Łomża.
2011-09-01
2011-09-08
Łomża usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Przeprowadzenie szkoleń opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, kursu prawo jazdy kat B, kursu stylizacji paznokci, oraz warsztaty z tworzenia wizerunku w ramach projektu systemowego EFS - Nowa droga do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-09
brak danych
Łomża Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Przygotowanie i wydawanie posiłków w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania dla beneficjentów MOPS miasta Łomża w 2018 r."Część I -przygotowanie i wydawanie posiłków w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania dla beneficjentów MOPS miasta Łomża w 2018 r Część II -przygotowanie i dostarczanie posiłków w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania dla beneficjentów MOPS miasta Łomża w 2018 r Część III- przygotowanie i dostarczanie posiłków dla seniorów do Dziennego Domu Senior +. oraz w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Część IV- zorganizowanie usługi cateringowej i przerwy kawowej na potrzeby uczestników projektu "Aktywnie do sukcesu"
2017-05-23
brak danych
Łomża Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży przygotowanie , dostarczenie i wydanie cateringu dla 58 uczestników projektu "Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" w ramach Działania 7.1"Rozwój działań aktywnej integracji "współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
2017-01-24
brak danych
Łomża Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży przygotowanie i wydawanie posiłków w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania dla pensjonariuszy MOPS miasta Łomża w 2017 r " część I , część IIA iczęść IIB, oraz przygotowanie i dostarczanie posiłków dla seniorów do Dziennego Domu Pobytu "Senior - WIGORr" - część III /należy wstawić część lub części, której dotyczy oferta podając nr części/.
2016-12-08
brak danych
Łomża Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Przygotowanie i udostępnienie miejsca na wydanie paczek żywnościowych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " dla beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży- część I i część II , oraz przygotowanie i dowiezienie paczek do MOPS Łomża dla dzieci beneficjentów finansowane ze środków celowych - Część III /należy wstawić część lub części, której dotyczy oferta podając nr części/.
2014-03-21
brak danych
Łomża Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zorganizowanie wycieczki 4-dniowej do Pragi w terminie 19-22.06.2014 dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 48osób
2014-02-12
brak danych
Łomża Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Usługa dystrybucji energii elektrycznej.
2013-10-14
brak danych
Łomża Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Przeprowadzenie szkoleńobsługa kasy fiskalnej, kwalifikacja wstępna przyspieszona - przewóz rzeczy, szkolenie okresowe dla kierowcy który zdobył uprawnienia przed wrześniem 2009, warsztaty dekoracja stołu, warsztaty dobrych manier w ramach projektu systemowego - EFS - Nowa droga do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2013-09-17
brak danych
Łomża Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży język angielski w ramach projektu systemowego - EFS - Nowa droga do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2013-09-02
brak danych
Łomża Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Przeprowadzenie szkoleńobsługa kasy fiskalnej, fakturzysta, glazurnik, kelner, język angielski, warsztaty wyjazdowe z komunikacji w rodzinie, prawo jazdy kat B, warsztaty rozwiązywanie konfliktów, Warsztaty dla rodziców, w ramach projektu systemowego - EFS - Nowa droga do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2013-05-06
brak danych
Łomża Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Przeprowadzenie szkolenia, prawo jazdy kat C, C + E , w ramach projektu EFS - Nowa droga do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2013-04-08
brak danych
Łomża Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Przeprowadzenie szkoleńobsługa kasy fiskalnej, usługi krawieckie, malarz, opiekun osób starszych, stylizacja paznokci, język angielski, warsztaty wyjazdowe z komunikacji w rodzinie, prawo jazdy kat C, C+E w ramach projektu systemowego- EFS - Nowa droga do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2013-02-11
brak danych
Łomża Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Przygotowanie i wydanie posiłków dla uczestników projektu systemowego EFS - Nowa droga do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2012-08-30
brak danych
Łomża Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Przeprowadzenie szkoleń asystent rodziny, kucharz, opiekun dzieci, wózek jezdniowy, kurs prawa jazdy kat B, język angielski, stylizacja paznokci, wyjazd integracyjny dla uczestników i ich rodzin w ramach projektu /EFS - Nowa droga do sukcesu/współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2012-08-30
brak danych
Łomża Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Przeprowadzenie szkoleniakurs prawa jazdy kat B, w ramach projektu EFS - Nowa droga do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2012-04-26
brak danych
Łomża Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Przeprowadzenie szkoleńopiekun osób starszych, obsługa kasy fiskalnej, kursu stylizacji paznokci, murarz, florysta w ramach projektu systemowego- EFS - Nowa droga do sukcesu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2012-03-30
brak danych
Łomża Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży usługa na przygotowanie i wydanie posiłków w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania dla potrzebujących miasta Łomża w 2012 roku.
2012-03-07
brak danych
Łomża Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Przygotowanie posiłków dla uczestników projektu systemowego EFS - Nowa droga do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2011-11-03
brak danych
Łomża Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Zorganizowanie wyjazdowych warsztatów Komunikacja w rodzinie dla uczestników i członków ich rodzin oraz na zorganizowanie wyjazdowych warsztatów Promocja zdrowia dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży w ramach projektu EFS-Nowa droga do sukcesu
2011-10-03
brak danych
Łomża Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Dostawy opału typu węgiel dla świadczeniobiorców MOPS na terenie miasta Łomża
2011-09-27
brak danych
Łomża Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Przeprowadzenie szkoleń opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, kursu prawo jazdy kat B, kursu stylizacji paznokci, oraz warsztaty z tworzenia wizerunku w ramach projektu systemowego EFS - Nowa droga do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.