eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI

ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI - przetargiZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-04-19
2021-04-27
Kraków Usługi ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI Usługa polegającą na pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki
2021-04-12
2021-04-28
Kraków Roboty budowlane ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI "WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU NR 5 NA TERENIE WZGÓRZA WAWELSKIEGO W OBRĘBIE RYZALITU POŁUDNIOWEGO, POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU REMONTU...pełna nazwa znajduje się w rubryce informacje dodatkowe.
2021-04-09
2021-04-19
Kraków Usługi ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki
2021-03-17
2021-03-25
Kraków usługi ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI ,,Druk metodą offsetową, oprawa i dostawa wydawnictw książkowych dla Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki"
2021-03-17
2021-03-25
Kraków Usługi ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI "Druk metodą offsetową, oprawa i dostawa wydawnictw książkowych dla Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki"
2021-03-17
2021-03-26
Kraków Usługi ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI "Druk metodą offsetową, oprawa i dostawa wydawnictw książkowych dla Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki"
2021-03-06
2021-03-26
Kraków roboty budowlane ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI ,,PRACE BUDOWLANE W ZAMKU W PIESKOWEJ SKALE OBEJMUJĄCE REMONT KONSERWATORSKI KAPLICY ŚW. MICHAŁA Z POMIESZCZENIAMI ... "pełna nazwa zamówienia znajduje się w dziale INFORMACJE DODATKOWE
2021-03-05
2021-03-26
Kraków Roboty budowlane ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI "PRACE BUDOWLANE W ZAMKU W PIESKOWEJ SKALE OBEJMUJĄCE REMONT KONSERWATORSKI KAPLICY ŚW. MICHAŁA Z POMIESZCZENIAMI ... " pełna nazwa zamówienia znajduje się w dziale INFORMACJE DODATKOWE
2021-03-05
2021-03-26
Kraków Roboty budowlane ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI "PRACE BUDOWLANE W ZAMKU W PIESKOWEJ SKALE OBEJMUJĄCE REMONT KONSERWATORSKI KAPLICY ŚW. MICHAŁA Z POMIESZCZENIAMI ... " pełna nazwa zamówienia znajduje się w dziale INFORMACJE DODATKOWE
2021-03-05
2021-03-29
Kraków Roboty budowlane ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI "PRACE BUDOWLANE W ZAMKU W PIESKOWEJ SKALE OBEJMUJĄCE REMONT KONSERWATORSKI KAPLICY ŚW. MICHAŁA Z POMIESZCZENIAMI ... " pełna nazwa zamówienia znajduje się w dziale INFORMACJE DODATKOWE
2021-03-05
2021-04-01
Kraków Roboty budowlane ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI "PRACE BUDOWLANE W ZAMKU W PIESKOWEJ SKALE OBEJMUJĄCE REMONT KONSERWATORSKI KAPLICY ŚW. MICHAŁA Z POMIESZCZENIAMI ... " pełna nazwa zamówienia znajduje się w dziale INFORMACJE DODATKOWE
2021-03-02
2021-03-19
Kraków roboty budowlane ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI Zabezpieczenie obramienia dziedzińca zewnętrznego Zamku Królewskiego na Wawelu - modernizacja i remont południowego odcinka wewnętrznego muru obwodowego na terenie Wzgórza Wawelskiego
2021-03-02
2021-03-19
Kraków Roboty budowlane ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI "Zabezpieczenie obramienia dziedzińca zewnętrznego Zamku Królewskiego na Wawelu - modernizacja i remont południowego odcinka wewnętrznego muru obwodowego na terenie Wzgórza Wawelskiego"
2021-03-02
2021-03-22
Kraków Roboty budowlane ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI "Zabezpieczenie obramienia dziedzińca zewnętrznego Zamku Królewskiego na Wawelu - modernizacja i remont południowego odcinka wewnętrznego muru obwodowego na terenie Wzgórza Wawelskiego"
2020-12-28
2021-01-05
Kraków Usługi Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki Wykonywanie specjalistycznych prac ziemnych i techniczno-konserwatorskich dla Działu Badań Archeologicznych Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki
2020-12-21
2020-12-29
Kraków Usługi Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki Opracowanie dla Zamku Królewskiego na Wawelu Państwowych Zbiorów Sztuki wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i budowa wewnętrznych instalacji Zamku (budynek nr 4): pożarowych, bezpieczeństwa, elektrycznych, teletechnicznych, wentylacji mechanicznej wspomagającej wentylację grawitacyjną oraz prace budowlano- konserwatorskie w pomieszczeniach Skarbca Koronnego wraz z modernizacją i budową instalacji.
2020-10-29
2020-11-05
Kraków Usługi Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki Druk, oprawa i dostawa wydawnictw książkowych dla Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki
2020-10-23
2020-11-03
Kraków Dostawy Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki Dostawa sprzętu komputerowego dla Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki
2020-10-22
2020-10-30
Kraków Dostawy Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki.
2020-09-18
2020-09-28
Kraków Dostawy Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki Dostawa energii elektrycznej dla Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI
ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-04-14
brak danych
Kraków Usługi ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI "Druk metodą offsetową, oprawa i dostawa wydawnictw książkowych dla Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki"
2021-02-24
brak danych
Kraków Usługi Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki Opracowanie dla Zamku Królewskiego naWawelu Państwowych Zbiorów Sztuki wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn."Modernizacja i budowa wewnętrznych instalacji Zamku (budynek nr 4): pożarowych, bezpieczeństwa,elektrycznych, teletechnicznych, wentylacji mechanicznej wspomagającej wentylację grawitacyjną orazprace budowlano- konserwatorskie w pomieszczeniach Skarbca Koronnego wraz z modernizacją ibudową instalacji.
2021-01-14
brak danych
Kraków Usługi Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki Druk, oprawa i dostawa wydawnictw książkowych dla Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki
2021-01-13
brak danych
Kraków Dostawy Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki Dostawa sprzętu komputerowego dla Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki
2021-01-13
brak danych
Kraków Dostawy Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki.
2021-01-13
brak danych
Kraków Dostawy Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki Dostawa energii elektrycznej dla Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki
2021-01-12
brak danych
Kraków Dostawy Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki Dostawa sprzętu komputerowego.
2021-01-11
brak danych
Kraków Usługi Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki Usługa polegająca na pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki
2020-06-12
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki Wykonanie konserwacji nawierzchni dziedzińca arkadowego oraz konserwacji ścian i sklepień "Sieni Berrecciego" w Zamku Królewskim na Wawelu
2020-06-09
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki Wykonanie robót budowlanych polegających na zabezpieczeniu elewacji krużganków na dziedzińcu arkadowym Zamku Królewskiego na Wawelu.
2019-12-30
brak danych
Kraków Usługi Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki
2019-12-23
brak danych
Kraków Dostawy Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki Dostawa energii elektrycznej dla Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki
2019-12-11
brak danych
Kraków Usługi Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja nawierzchni dziedzińców oraz remont pomieszczeń sal wystawowych w Zamku w Pieskowej Skale"
2019-12-05
brak danych
Kraków Dostawy Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki Dostawa sprzętu komputerowego
2019-12-05
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenie robót budowlanych obejmujących kompleksowy remont i zabezpieczenie trasy turystycznej w jaskini "Smocza Jama" zlokalizowanej na obszarze Wzgórza Wawelskiego w Krakowie
2019-12-02
brak danych
Kraków Dostawy Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki Zaprojektowanie, dostawa z montażem do siedziby Zamawiającego 5 sztuk demontowalnych gablot jednodrzwiowych i 4 sztuki demontowalnych gablot dwudrzwiowych wraz z systemem transportowym (dedykowanymi trwałymi pojemnikami, oraz mobilnymi, demontowalnymi wózkami transportowo-przechowalniczymi na tafle szklane) na potrzeby aranżacji wystaw czasowych.
2019-09-04
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki Remont i przebudowa toalet pod Basztą Senatorską na Wawelu
2019-08-20
brak danych
Kraków Dostawy Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki Dostawa z montażem i uruchomieniem i kompletnym serwisem gwarancyjnym pięciu kompletów systemów kontroli wstępu do pobierania opłat do toalet na Wzgórzu Wawelskim
2019-07-08
brak danych
Kraków Usługi Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki Usługa polegająca na całorocznym sprzątaniu Wzgórza Wawelskiego
2019-03-06
brak danych
Kraków Dostawy Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki Dostawa z montażem i uruchomieniem trzech automatów do sprzedaży biletów w Smoczej Jamie i Baszcie Sandomierskiej

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.